3 & 4 mei 2016: eerste uien afgeleverd

3 en 4 mei zijn in totaal 9 vrachten uien afgeleverd.

De uien heb ik al een aantal jaren in de pool van Stichting Uienpool Flevoland. Hierbij zitten een aantal telers uit Flevoland met hun uien bij aangesloten. De uien worden van novermber tot juni door ee uienpoolcommissie van de Stichting verkocht. Dat proberen ze natuurlijk voor de hoogste prijs. Aan het einde van de periode (juni), als alle uien door deze poolcommissie verkocht zijn word de gemiddelde uienprijs vastgesteld en uitbetaald aan de leden van de pool. Afhankelijk van hoe de kwaliteit van de uien is word de juiste bestemming gezocht.

Dinsdagochtend 3 mei zijn 3 vrachten uien van ons afgeleverd. De uien gaan naar uiensorteer- en verpakkingsfamiliebedrijf Bowa uit Waarde (Zeeland). Daar worden ze in bigbags gemaakt en gaan ze naar Italie en Hongarije.

Woensdagochtend 4 mei zijn er nog 6 vrachten afgeleverd. De uien komen overigens prachtig uit de bewaring. De kwaliteit is goed.

14 december 2015; brainstormsessie Boerenbunder

Maandagavond 14 december heeft Boerenbunder in een volle kantine van Harrysfarm een brainstormsessie gehouden over www.boerenbunder.nl

Boer & Bunder is een applicatie die open data visualiseert op perceelsniveau. De app toont voor alle 1,9 miljoen hectare landbouwgrond in Nederland een aantal open datasets. Een bunder is een oude oppervlaktemaat voor een hectare.
Met de app kan een akkerbouwer met één klik beschikbare open data over zijn percelen oproepen. Boeren kunnen aangeven welke percelen hun eigendom zijn en een Boer & Bunder profiel aanmaken. Ook kunnen zij eventueel extra data toevoegen. Alle zoekresultaten binnen de applicatie zijn makkelijk via social media te delen. Door data makkelijk beschikbaar te stellen en deelbaar te maken wil Boer & Bunder de boer helpen om te communiceren over zijn bedrijf en resultaten waar hij trots op is.
Boer & Bunder is een initiatief van Hackwerk Advies, Liters, Boerenverstand en Crop-R en is ontstaan in opvolging van de vele Agro en Food Hackatons. Het project is financieel mogelijk gemaakt door het Ministerie van Economische Zaken. (Bron: www.boerenbunder.nl)

De huidige versie van Boer&Bunder is een prototype. Samen met gebruikers willen ze de applicatie doorontwikkelen. Op deze website kan men alle percelen landbouwgrond in Nederland bekijken. Zo kan men o.a zien wat voor gewassen er staan, hoogtekaarten bekijken gewasgroei zien en vruchtwisseling van de laatste jaren te volgen. Dit is allemaal open data wat op deze website nu zichtbaar is.

Doel van de sessie was, om met de genodigden die aanwezig waren, te brainstormen over mogelijke nieuwe toepassingen voor de site die nuttig zouden kunnen zijn voor o.a de boer, maar ook voor bijvoorbeeld loonwerkers, makelaars en natuurbeheerders .
Voor de inwendige mens had Boerenbunder voor lekkere hapjes en drankjes gezorgd. Er kwam een goede discussie op gang. Hiermee gaat boerenbunder de app verder optimaliseren. Het is de bedoeling dat ook elders in het land nog een brainstormsessie georganiseerd word.

20 november 2015; presentatie boerderijenboek Dronten

20 november is in de Meerpaal te Dronten het boerderijenboek van Dronten officieel gepresenteerd. Harrysfarm is net als bij het boerderijenboek van Swifterbant medesponsor van het boek. Als sponsor waren we aanwezig bij de officiele presentatie van het boek. Het boek, 472 pagina’s groot, 330 agrarische beschreven bedrijven, 28 extra verhalen en vele foto’s voor een minimale prijs, mede dankzij de vele vrijwilligers en de 90 sponsoren. De eerste oplage is meer dan 2000 boeken.

18 november 2015; wintertarwe volop in ontwikkeling

Door het zachte weer van de laatste weken groeit de gezaaide wintertarwe hard.
Komend jaar heb ik 2 percelen wintertarwe. Het eerste perceel wintertarwe is 4 en 5 oktober gezaaid in het geoogste aardappelland. Het tweede perceel wintertarwe is begin november gezaaid in ondergeploegd geoogst suikerbietenland.
Hieronder de stand van de wintertarwe die 4 en 5 oktober gezaaid is. Het ras is Reform.


Hieronder de wintertarwe die begin november is gezaaid. Hier is het ras Graham. Door het vochtige en warme weer is deze wintertarwe snel gekiemd. Terwijl deze wintertarwe eigenlijk moeilijk onder te werken was omdat de omgeploegde klei zo taai was.  Op de tweede foto is goed te zien dat sommige zaadjes onbedekt liggen, een beetje vocht en temperatuur hebben er toch voor gezorgd dat dit zaad snel gekiemd is. De wortels van de plantjes hebben zich vastgezet in de klei.

12 november 2015; ploegselfie

In een gekke bui tijdens het ploegen de #ploegselfie op twitter geintroduceerd. Veel akkerbouwers gaven hier gehoor aan. Niet alleen ploegselfie, maar nkgselfie, spitselfie, zaaiselfie etc etc. werden gemaakt. Dit maakt Twitter leuk.

12 november 2015; ploegen klaar

De laatste twee percelen, de tarwestoppels, zijn geploegd.
Begin november ben ik begonnen met het ploegen van deze twee percelen waar wintertarwe heeft gestaan. In 1 perceel is met de wintertarwe rietzwenkgras meegezaaid en in de andere na de oogst bladrammenas met voederwikken. De voederwikken groenbemester is redelijk ontwikkeld. De bladrammenas minder. Ondergronds doet de groenbemester zijn werk wel goed. Wortels genoeg die zorgen voor lucht in de bodem.

Tijdens het ploegen ben je niet alleen. Genoeg dieren gespot. Dat komt omdat muizen graag in de tarwestoppel zitten. Roofdieren nemen hun kans waar om ze te vangen. Elke dag kwam ik de twee velduilen weer tegen, zoals dit prachtig exemplaar. Via twitter in contact gekomen met Wergroep de Grauwe Kiekendief. Jitty Hakkert van deze werkgroep is speciaal nog wezen kijken naar deze zeldzame velduilen.


De ploeg is inmiddels schoongemaakt en ingevet en staat in de winterstalling.

12 november 2015; ploegen klaar

De ploeg is inmiddels schoongemaakt en ingevet en staat in de winterstalling.

6 november 2015; velduilen gespot tijdens ploegen

Tijdens het ploegen van de tarwestoppel heb ik 2 uilen ontdekt. Ze bleven steeds vlak in de buurt bij het ploegen. Met een goeie Canon camera een paar mooie foto’s kunnen maken. Tijdens het ploegen zwerven er allerlei vogels rondom het ploegen rond zoals meeuwen, spreeuwen, een reiger, buizerd, valkjes etc. Ze zijn alert op de muizen die tijdens het ploegen naar boven komen. In de geploegde tarwestoppel zijn dat er velen. Maar 2 uilen dat had ik nog niet eerder meegemaakt. Heel mooi om te zien want je rijdt er vlak langs, pas op een paar meter van de trekker vliegen ze weer iets verder. Een goeie camera meegenomen op de trekker en de uilen geprobeerd te fotograferen. Voor de kenners de lens die ik gebruikt heb is een Tamron 16-300 mm en de camera een Canon EOS 1100D.

Via twitter er achter gekomen dat het om 2 velduilen zou gaan. Alhoewel de meningen daarover wel verdeeld waren. Ook een buizerd vloog rond op de akker op zoek naar een prooi. Tijdens het ploegen worden verschrikkelijk veel muizen bovengeploegd, die daarna snel een schuilplaats zoeken in de omgekeerde klei.

 

3 november 2015; 2e perceel wintertarwe zaaien

Zaterdag 30 oktober en maandag en dinsdag 2 en 3 november heb ik in het suikerbietenland de wintertarwe gezaaid. Nadat ik eerder het gerooide suikerbietenland onder mooie droge omstandigheden al geploegd had kon ik de wintertarwe erin zaaien. In dit perceel zaai ik dit jaar het ras Graham van Agrifirm. Volgens de rassenlijst komt dit ras qua opbrengstpotentie en ziekteresistentie er goed uit zie link hieronder. De klei is door 2 zachte winters achter elkaar erg taai. Goed te zien aan het ploegwerk. Erg ligt dit jaar daardoor ook veel tarwezaad bovenop, omdat de zaaimachine moeilijk het zaad in de taaie klei weg kan drukken en daarna bedekken. Alleen je ziet het tarwezaad liever bedekt liggen. Door het extreem zachte weer en de regen die al is gevallen zal het zaad wel snel kiemen. Maandag 2 november was het de hele dag erg mistig. Dinsdagochtend 3 november is het zaaien afgemaakt.

30 oktober 2015; 1e 2 percelen ploegen

De eerste 2 percelen zijn inmiddels geploegd. De percelen waar afgelopen jaar de uien en suikerbieten stonden heb ik omgeploegd. Dit jaar gaat het ploegen zwaar. Vooral het perceel waar de uien stonden ploegde zwaar om. De Flevolandse klei is taai. Oorzaak is o.a. de natte augustus en septembermaand die we achter de rug hebben, maar ook omdat we 2 winters geen vorst van betekenis hebben gehad. Er wordt geploegd met een 4 schaar Rumptstad wentelploeg met daarvoor een Steyr 6140 CVT trekker van 140 pk. De klei is taai. De ploegsnedes glimmen er daardoor over. Op het uienland moet de Steyr er flink aantrekken. Hard rijden zit er niet in. Ik werk al een aantal jaren met automatische ploegbesturing, Geoplow van Agrometius. Dat werkt perfect. De ploegvoor blijft mooi recht. Nadat het suikerbietenland omgeploegd is, zaai ik hier nog wintertarwe in. Er moeten nog 2 percelen omgeploegd worden. Daar heeft afgelopen jaar wintertarwe gestaan.

21 oktober 2015; demo roterend spitten

Op ons bedrijf hebben we een halve middag een demonstratie met een roterende spitmachine van Imants gehad.
De demonstratie is mede mogelijk gemaakt door Landbouwmechanisatie bedrijf De Nieuwstad uit Lelystad. Zij leveren deze Imants roterende spitmachine. In Flevoland lopen inmiddels al een aantal van deze spitmachines. Ik was dan ook nieuwsgierig of roterend spitten ook iets voor ons zou kunnen zijn. Spitten zou misschien ploegen kunnen vervangen. Niels Eriks van De Nieuwstad heeft het mogelijk gemaakt om de werking van de spitmachine op ons eigen bedrijf in de praktijk te zien
Door de schaalvergroting en de steeds oplopende brandstofprijzen is het belangrijk om machines te kiezen met hoge capaciteit en laag brandstofverbruik. Bij spitten wordt de grond intensief bewerkt zonder dat de structuur verloren gaat. De grond wordt door middel van de spitas omgegraven met daarbij een grote mengende werking.
De organische stof wordt door de biologisch meest actieve, zuurstofrijke bouwvoor gemengd. Zo kan er in 1 werkgang eenvoudig stoppels, restmateriaal, stalmest, compost en groenbemester worden ingewerkt. Hierdoor staat de organische stof direct als voedsel ter beschikking voor de micro-organismen.
Door de unieke insteek van de spades zijn er geen storende lagen. Dit heeft een positieve invloed op de waterhuishouding omdat het water beter kan doordringen. De plantenwortels kunnen gemakkelijker dieper wortelen en daardoor beter hun voedingsstoffen (water, meststoffen en mineralen) opnemen.
Doordat de spitas zich ‘vooruit’ duwt is er weinig trekkracht nodig in vergelijking tot ploegen. Dit kan bij nattere omstandigheden een groot voordeel zijn. De trekker rijdt op de bouwvoor en niet in de voor. De spitmachine heft alle ontstane verdichtingen op en zorgt voor het ideale zaaibed zonder versmering. Ook grof winterwerk behoort tot de mogelijkheden. Dit alles met een lager brandstof verbruik! (Bron: Imants)

Op 2 percelen heb ik de spitmachine een stuk laten spitten. Er is gespit met de Imants 46-300 spitmachine met VX spitmessen. De spitmachine is 3 meter breed.
Op 1 perceel is een tarwestoppel ingezaaid met een groenbemestermengsel van bladrammenas en voederwikken. In 2016 worden hier suikerbieten ingezaaid. De grond is hier tussen de 25 en 30 % afslibbaar. De rest van dit perceel ga ik ploegen zoals ik altijd doe. Ik ben vooral benieuwd hoe de groenbemester in de winter verweerd, hoe is de grond in het voorjaar bij het zaaiklaar maken. Er word gespit met een 250 pk Deutz trekker met voorop een klepelmaaier die de groenbemester al kort klepelt. Achterop de trekker de Imants 46-300 spitmachine. Aan de spitmachine zit nog een rotorkopeg. Deze maakt de grond nog iets fijner en vlakt de grond nog beter af. Er is op een diepte van 25 cm gespit. De chauffeur is Wander van Dam van Imants. De spitmachine werkt de groenbemester mooi door de grond. Er blijven niet veel resten meer over. Wel is goed te zien dat ook nog opnieuw gekiemd wintertarwe boven ligt. Dit zal in de winter gewoon verder groeien.

Op het 2e perceel word het gewoelde uienland gespit. Dit land heeft een afslibbaarheid van 35 %. Hierin worden in 2016 consumptie aardappelen gepoot. De rest van dit perceel word geploegd zoals ik anders ook doe. Ben benieuwd of er komende winter en komend voorjaar verschillen te zien zijn. Word vervolgd.

Hieronder een video van het spitten.