Wintertarwe zaaien

Dinsdag en woensdag 23 en 24 oktober heb ik de wintertarwe gezaaid. De wintertarwe is gezaaid in het vrijgekomen suikerbietenland. Omdat het een mooi droog najaar is heb ik dit land dit keer niet geploegd, maar eerst gewoeld, daarna losgetrokken met de cultivator en uiteindelijk met de Lemken zaaicombinatie ingezaaid. De grond is behoorlijk droog, maar omdat er de komende dagen toch wat regen voorspeld word, toch ingezaaid.
Dit jaar zaai ik het ras KWS ras Talent. Dit is een baktarwe ras wat op de proefvelden goede cijfers laat zien.
De wintertarwe teel ik voor Agrifirm en doet mee met het Koopmans project. In dit project werken Agrifirm, Koopmans Meelfabrieken en de telers van  Stichting Veldleeuwerik samen om  een duurzame tarweketen op te zetten. Doel van dit project is om tarwe van Veldleeuweriktelers tot extra waarde te brengen en heeft als doel om de Nederlandse akkerbouw goed op de kaart te zetten, een financiële meerwaarde te realiseren en met elkaar werken aan een duurzaam product in de keten.

 

 

Wintergerst zaaien

Voor het eerst word op ons bedrijf wintergerst gezaaid. Ik had al een aantal jaren belangstelling in deze teelt. De wintergerst is gezaaid in het vrijgekomen aardappelland. In andere jaren zaaide ik in dit land wintertarwe, maar omdat de aardappeloogst vroeg klaar was en wintergerst eigenlijk voor half oktober wel gezaaid moet worden heb ik gekozen voor wintergerst. Voordeel van wintergerst is dat de oogst een maand eerder is dan de wintertarwe. Zo krijg ik wat oogstspreiding. De opbrengst wijkt ook niet veel af van wintertarwe. De wintergerst wordt geteeld voor brouwgerst.
Alvorens de wintergerst is gezaaid is dit land gewoeld en losgetrokken met een cultivator. Ik zaai het ras Etincel. Agrifirm heeft het zaaizaad geleverd. Er is 135 kg zaaizaad per ha gezaaid.

Ik doe komend jaar mee in een duurzame brouwgerst  ketenproject. Agrifirm werkt samen met Heineken, Stichting Veldleeuwerik telers en Holland Malt in dit ketenproject om de teelt van wintergerst te verduurzamen. Ik ben lid van Stichting Veldleeuwerik. Komend jaar afwachten hoe de teelt van wintergerst bevalt.

Hieronder een filmpje over de samenwerking tussen de partners in het brouwgerst ketenproject.


Gele mosterd zaaien

Nadat de uien van het land waren heb ik de volgende dag, 21 september, dit land ingezaaid met gele mosterd. In 2016 heb ik dit ook gedaan. Vorig jaar is mij dit niet gelukt door de natte herfst.  Dit jaar zijn de omstandigheden mooi voor het nog laat zaaien van een groenbemester. De grond is warm en mooi vochtig en ook de buitentemperatuur is nog steeds prima. Ik bemest de gele mosterd niet meer. Als er maar een klein gewasje op komt is voldoende. Ondergronds doet de gele mosterd met behulp van zijn wortels nog veel. In 2016 heb ik de gele mosterd niet meer geploegd en heb ik in 2017 in dit perceel aardappels gepoot. Waarschijnlijk ga ik dit jaar weer doen.
Ik heb net niet het hele perceel kunnen inzaaien. Rond half 7 in de avond gooide een overtrekkende onweersbui roet in het eten. Ik moet nog 1 ha zaaien.

Akkerranden zaaien

Dinsdag 8 mei heb ik de akkerranden rondom Harrysfarm ingezaaid.

Sinds een aantal jaren heb ik akkerranden rondom ons bedrijf liggen. Ik heb vanaf 2016 twee meerjarige kruidenrijke akkerranden van 9 meter breed langs de Elandweg liggen. Het doel van deze akkerranden is om vogels voldoende voedsel, rust en broedmogelijkheden te geven in deze randen. Belangrijkste doelsoort vogel is de Veldleeuwerik.
De randen vallen onder het ANLb, het Agrarisch, Natuur- en Landschapsbeheer. De overheid wil door een collectieve aanpak van het ANLb meer ruimte geven aan regionaal maatwerk en agrarisch ondernemersschap. Het Flevolands Agrarisch Collectief is in Flevoland verantwoordelijk voor de uitvoering hiervan.
De meerjarige kruidenrijke akkerranden heb ik nu na 2 jaar opnieuw ingezaaid zodat de kruiden en bloemen in het mengsel weer meer kans krijgen.

Hoe de meerjarige akkerranden er in 2017 op stonden is hier te zien.


Verder heb ik via het Schoner Water Flevoland project langs de overige sloten en tochten rondom ons bedrijf eenjarige akkerranden liggen. Deze randen zijn bij mij 3 meter breed.

In Schoner Water Flevoland leveren de deelnemers blauwe diensten voor het waterbeheer in Flevoland. Waterschap Zuiderzeeland en het FAC willen met bufferstroken tussen de gewassen en de waterlopen de waterkwaliteit verbeteren. Bufferstroken van 3 of 6 meter breedte verminderen de belasting van het oppervlaktewater met gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen. Daarnaast hebben de bufferstroken meerwaarde voor bestuivers, vlinders, kleine zoogdieren en vogels. Het FAC streeft naar de aanleg van bufferzones te spreiden over Flevoland.  (Bron: https://flevolandsagrarischcollectief.nl/projecten/schoner-water-flevoland/ )

Voor de meerjarige kruidenrijke akkerranden en de randen voor Schoner Water Flevoland krijg ik een vergoeding. Het zaaizaad (niet vergoed) wordt door het Flevolands Agrarisch Collectief gezamenlijk ingekocht. Na aanleiding van ervaringen van de deelnemers worden de zaadmengsels elk jaar wat aangepast. In de zomer organiseert het Flevolands Agrarisch Collectief voor haar deelnemers een veldexcursie om ervaringen met elkaar te kunnen delen.

De randen die in 2017 zijn gezaaid heb ik zonder te klepelen de winter over laten gaan. Zo konden vogels hier in de winter nog schuilgelegenheid zoeken en voedsel verzamelen.

Hoe de eenjarige akkerranden er in 2017 op stonden is hier te zien.


Om de randen weer opnieuw in te kunnen zaaien heb ik de randen 19 april geklepeld.

19 april 2018; akkerranden klepelen


23 april heb ik de randen met een frontfrees losgefreesd. Achterop de trekker een rotorkopeg die de grond nog wat fijner en vlakker maakt. Het onkruid en gras wat er stond is zo vernietigd.


Voordat ik de randen opnieuw inzaai heb ik eerst gewacht op regen, zodat de losgefreesde grond weer wat kon bezakken en het zaad op een mooie vochtige grond gezaaid kan worden. Uiteindelijk heb ik 8 mei de randen ingezaaid, wel later dan ik gewend ben. De kruidenrijke akkerranden langs de Elandweg heb ik ingezaaid met een meerjarige kruidenmengsel, zoadat ik deze randen weer een aantal jaren kan laten staan.

8 mei 2018; akkerranden zaaien


De overige randen heb ik ingezaaid met een eenjarige mengsel. Dit jaar een rand ingezaaid met een mengsel waar veel kruiden, grassen en bloemen inzitten die zeer goed zijn voor insecten.

8 mei 2018; akkerranden zaaien

8 mei 2018; akkerranden zaaien


Een andere rand met een mengsel van andere soorten.

Gewasgroei eenjarige akkerrand 24 april 2017

Het zaaien ging mooi. De grond is na het frezen mooi en onderin goed vochtig. Nu wachten totdat alles bovenkomt en we weer kunnen genieten van de prachtige bloeiende akkerranden.

Suikerbieten gezaaid

Loonbedrijf Breure uit Swifterbant heeft 20 april de suikerbieten rondom het proefveld van SESVanderHave ingezaaid. De zaaimachine zaait 6 meter breed en 12 rijen. In de rij worden de zaadjes om de 20 cm en gezaaid. De zaadjes worden 2-3 cm diep gezaaid op een vochtige vaste ondergrond. Het ras wat gezaaid werd is EvaMaria.


Uien proefveld Seminis zaaien

19 april heeft uienzaadfirma Seminis met een speciale zaaimachine ca. 400 uienproeven gezaaid. Het proefveld ligt tussen onze eigen gezaaide uien.


Suikerbieten proefveld zaaien

18 en 19 april is het suikerbieten proefveld van SESVanderHave gezaaid.

Jaarlijks worden duizenden combinaties suikerbieten uitgeprobeerd op diverse proefvelden door het land. Dit gebeurt op verschillende soorten grond waaronder klei, dalgrond en zand. Er word gekeken naar de opbrengst, suikergehalte maar ook naar schieterresistentie, zaadkwaliteit en oogstbaarheid. In Flevoland liggen drie proefvelden, 1 op Harrysfarm.

18 en 19 april 2018; suikerbieten proefveld zaaien

Dit jaar is 3,11 ha met 3456 plots (proefrassen, inclusief diverse herhalingen over het perceel) gezaaid. Met een speciaal gemaakte proefveld zaaimachine worden de plots gezaaid. Er word gezaaid met GPS, zodat mooi recht gezaaid kan worden. Tussen alle plots worden zogenaamde rijpaden ingezaaid. Dwars daarop word het proefveld gezaaid. De witte streep geeft aan wanneer de man op de zaaimachine een knop moet indrukken zodat er een proef gezaaid kan worden.

18 en 19 april 2018; suikerbieten proefveld zaaien

Er worden 6 rijen gezaaid ( 3 meter breed) met de zaaimachine. Het zaaien van het proefveld gebeurt met een pneumatische zaaimachine die zo ingericht is dat elk zaadje op precies dezelfde afstand gezaaid word. Na elk proefje (plot) word het zaaielement automatisch leeggezogen. Het zaad word opgevangen in een opvangbakje. Zo kan men zonder vermenging het volgende proefje zaaien.


Uien zaaien

17 en 18 april zijn de uien gezaaid. Dat is bijna 3 weken later dan vorig jaar. Dit jaar zaai ik 10,5 ha uien, waarvan de helft het ras Rockito is en de andere helft het ras Dormo is.
Loonbedrijf Breure uit Swifterbant zaait al een aantal jaren onze uien met een 4,5 meter brede Agricola zaaimachine. Per ha worden 3,9 eenheden uienzaad verzaaid. Dat zijn bijna 1 miljoen zaden per ha. De omstandigheden voor het zaaien waren perfect. Mooie temperatuur, een mooi vlak zaaibed en genoeg vocht in de bodem om de uien snel te laten kiemen.
Er word ook nog een uienproefveld van Seminis gezaaid. Dit gebeurt een dag later.


Laatste wintertarwe gezaaid

De laatste 9 ha wintertarwe zit er ook in. Het perceel waar dit jaar de suikerbieten groeiden is omgeploegd en daarna direct ingezaaid met wintertarwe. Ook dit jaar voor het ras Graham gekozen. Dit ras heeft het in 2017 goed gedaan op ons bedrijf. Het ploegen en zaaien doe ik samen met mijn collega waarmee ik een samenwerkingsverband heb. Omdat het weer niet echt standvastig is helpen we elkaar dit jaar met het zaaien van de wintertarwe. Ik ploeg met mijn eigen Steyr 6140 CVT trekker en Rumptstad 4 scharige ploeg en mijn collega zaait met zijn Case Maxxum 130 de wintertarwe in met de Lemken Saphir en Lemken Zircon rotorkopeg combinatie. De kopakkers heb ik losgetrokken met de Lemken Karat om daarna in te zaaien.
Donderdagochtend 2 november zijn we begonnen. Vrijdagmiddag om 15.00 uur zat de wintertarwe erin.


1e perceel wintertarwe gezaaid

30 oktober het eerste perceel wintertarwe ingezaaid. Wat later dan ik gewend ben. De meeste jaren zaai ik rond 10 oktober. Dat heeft twee oorzaken. De eerste is dat de aardappels er dit jaar pas op 15 oktober uit waren. De tweede oorzaak is de regen. Het was wachten op droger weer om de wintertarwe te zaaien.
In dit perceel waar de aardappelen hebben gestaan heb ik eerst de grond losgetrokken met een Lemken Karat cultivator. Deze cultivator is de nieuwste aanschaf op ons bedrijf. Eerder trokken we het land los met een Kongskilde triltandcultivator maar die heb ik ingeruild voor een Lemken Karat.

30 oktober 2017; 1e perceel wintertarwe gezaaid


Doordat het weer nog steeds wisselvallig is heb ik samen met mijn collega het perceel losgetrokken en ingezaaid. In dit perceel komt het ras, Reform. Dit is een baktarwe ras. De wintertarwe lever ik aan Agrifirm , die samen met Koopmans Koninklijke Meelfabrieken BV en Stichting Veldleeuwerik,  duurzaam geteelde baktarwe van Veldleeuweriktelers  naar de markt proberen te brengen. Meer info over dit project.

Per ha zaai ik ca. 175 kg wintertarwe. Om 21.30 in de avond had ik de 9,5 ha wintertarwe ingezaaid.

Nu moet ik nog een perceel wintertarwe in het geoogste suikerbietenland zaaien. Maar eerst ga ik mijn collega helpen bij het zaaien van de wintertarwe.