Groenbemester zaaien in tarwe stoppel

Na het weekend (23 en 24 juli) heb ik de groenbemesters in de twee percelen gezaaid waar de wintertarwe stond. Wel mooi vroeg. De groenbemesters dienen als een tussengewas totdat volgend jaar weer de hoofdgewassen van ons bouwplan gezaaid worden.
Ik zaai dit jaar een groenbemester mengsel met diverse soorten. Twee verschillende mengsels met Vlinderbloemigen zoals wikken en klavers. Deze leggen stikstof vast en andere soorten zoals vlas, Ethiopische mosterd, facelia en zonnebloemen hebben allemaal hun eigen wortelgestel. De ene wortelt diep en de ander oppervlakkig. Facelia trekt veel bijen en andere insecten aan. Tevens zorgen de groenbemesters voor extra organische stof voor de bodem. Daar is het bodemleven gek op.

Al deze dingen dus om de bodem voor de hoofdgewassen in 2024 in optimale conditie te krijgen.


Ik heb dus twee verschillende mengsels gezaaid. Ook om te kijken wat deze zomer de verschillen zijn tussen deze mengsels.
In 1 perceel van 4 ha heb ik het DSV Terralife mengsel N-Fixx 50 gezaaid. Dit mengsel bestaat uit 3 % Alexandrijnse klaver, 35 % erwt, 10,5 % vlas, 4 % facelia, 4 % niger, 12 % zonnebloem, 7,5 % sorghum, 22 % zomerwikken en 2 % Perzische klaver. Ik heb hiervan ca. 40 kg per ha gezaaid.
Meer info over dit mengsel.

Het tweede mengsel is een mengsel van DSV en heet Terralife Warmseason. Dit mengsel bestaat ui 14 % vlas, 18% niger, 28% sorghum, 20% zomerwikken, 6 % Alexandrijnse klaver, 10 % erwt en 4 % Ethiopische mosterd. Ik hiervan ca. 30 kg zaaizaad per ha gebruikt. Beide mengsels zijn ook erg geschikt om vroeg te zaaien. Met deze vroege graanoogst kan dit perfect.
Meer info over dit mengsel.


 


We zaaien de groenbemesters met onze Lemken zaaicombinatie. De grond is mooi droog om te zaaien. Na het zaaien hebben we al wat regen gehad, zodat de zaden snel kunnen gaan kiemen. Ben benieuwd hoe de groenbemesters het gaan doen. Binnenkort ook te volgen op de gewasgroei pagina.

 

Soja bonen zaaien

Dinsdag 6 juni zijn de sojabonen gezaaid. Loonbedrijf Breure heeft de sojaboontjes gezaaid. Sinds 2019 teel ik verse soja. De verse, eiwitrijke sojaboontjes worden ook wel Edamame genoemd.

Dutchsoy, onderdeel van Green Organics, verzorgt de teelt en doet de vermarkting.  Meer info op de website.

Per ha wordt ca. 80 kg/ha zaaizaad gezaaid. In de rij liggen de zaadjes om de ca. 9-10 cm. Tussen de rijen is dat 50 cm. Het ras Befine is gezaaid.

Per ha worden ca. 205.000 zaden gezaaid.

Suikerbieten zaaien (proefveld)

De suikerbieten zitten er nu ook eindelijk in 19 mei. Zo laat, sinds we hier in 1967 naar de polder kwamen, zijn de suikerbieten nog nooit gezaaid. Het heeft door het koude en natte voorjaar even geduurd.
Al jaren heb ik op ons bedrijf een groot suikerbietenproefveld liggen van SESVanderHave. Het perceel suikerbieten van 9 ha wordt helemaal benut door dit proefveld. Dit jaar zijn er ca. 3800 plots (proefveldjes) gezaaid. Elk plotje is 1,5 meter bij 6 meter.

Jaarlijks worden duizenden combinaties suikerbieten uitgeprobeerd op diverse proefvelden door het land. Dit gebeurt op verschillende soorten grond waaronder klei, dalgrond en zand. Er word gekeken naar de opbrengst, suikergehalte maar ook naar schieterresistentie, zaadkwaliteit, oogstbaarheid en virusziektes zoals bijv. rhizomanie.

Met een speciaal gemaakte proefveld zaaimachine worden de plots gezaaid. Er word gezaaid met GPS, zodat mooi recht gezaaid kan worden. Tussen alle plots worden zogenaamde rijpaden ingezaaid.
Bij de oogst worden deze rijpaden eerst geoogst voordat het proefveld gerooid kan worden.

Meer info over het veldonderzoek suikerbieten.

SESVanderHave heeft 3 proefvelden in Flevoland, 1 in Drenthe en 1 in Noord-Brabant.

Voordat het proefveld gezaaid word zaait Arjan Hadderingh van Percelen in Kaart de rijpaden tussen de proefvelden in.


Daarna kan SESVanderHave met hun eigen zaaimachine de veldjes inzaaien. Dit duurt al met al ca. 1,5 dag.


Als het proefveld er inzit worden de kopakkers rondom het proefveld nog gezaaid. Dit doet Arjan Hadderingh ook.

19 mei 2023; suikerbieten zaaien proefveld

Akkerranden zaaien

Op bevrijdingsdag heb ik net voor de regen de bestaande akkerranden ingezaaid. Een deel van deze randen zijn weer vernieuwd om hopelijk straks weer een bloeiende akkerrand te krijgen. Een deel van de randen vallen onder het ANLb, het Agrarisch natuurbeheer. Het Flevolands Agrarisch Collectief is verantwoordelijk voor de uitvoering van het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) in Flevoland.
Enkele randen, dat zijn de nu 3 meter verplichte bufferstroken langs watergangen, tellen helaas niet meer mee in het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. Toch zaai ik een deel opnieuw in met een kruidenmengsel.
Via het Flevolands Agrarisch Collectief heb ik een speciaal meerjarige kruidenmengsel gekocht.

Uien proefveld zaaien

Uienveredelaar Seminis heeft bij ons een proefveld met diverse uienrassen gezaaid.  Dat doen ze al een aantal jaren. Dit jaar zijn er 21 bedden, van een lengte van ca. 44o meter gezaaid. Dat is ca. 1,2 ha. Per bed worden ca. 70 veldjes van 6 meter lang bij 1,5 meter breed gezaaid. Dit gebeurt met een speciale Kramer zaaimachine.  Tijdens het groeiseizoen worden de veldjes beoordeelt. Later in september worden de proefjes geoogst en ook nog beoordeelt.

Uien zaaien

Ik kan me niet heugen dat ik ooit uien gezaaid heb in mei. Dit jaar is het zover. Door al het wisselvallige natte en koude weer kregen we nagenoeg geen kans om het eerder te doen. Veel later dan begin mei kun je beter geen uien zaaien. Een bekend spreekwoord onder de akkerbouwers is; “uien zaaien in mei geeft prei”.
De periode die je nog hebt om rond de langste dag een goed gewas te hebben wordt door zaaien in mei korter. Rond de langste dag beginnen de uien namelijk met bollen. In die korte tijd moet je wel voldoende loof (uienpijpen) hebben om een mooi product te krijgen.
Ik gebruik wel geprimed zaaizaad. Die uien staan een week eerder boven dan niet geprimed zaaizaad. Uiteindelijk zijn we de komende tijd afhankelijk van het weer hoe het groeiseizoen gaat verlopen.

Primen van het uienzaad is het op gang brengen van het zaad en op precies het juiste moment weer stopzetten van het ontkiemingsproces. Zodra het zaadje daarna wordt gezaaid  en voldoende water krijgt, zal het veel sneller ontkiemen dan wanneer het niet geprimed zou zijn. Voordeel is dat het gewas sneller opkomt. Je krijgt een uniformere gewas. Nadeel is wel dat het zaaizaad door de behandeling duurder is, maar je kunt wel 10 % minder uitzaaien. Meer hierover klik hier. Per ha worden 3,7 eenheden uienzaad gezaaid.

Per ha zijn dat ruim 900.000 zaden. Loonbedrijf Breure uit Swifterbant zaait de uien met hun 4,5 meter brede Gaspard0 zaaimachine. Om half 10 is Breure begonnen met zaaien. In de loop van de middag zat de ca. 4 ha uien erin. De omstandigheden voor het zaaien waren goed. Een mooi vlak zaaibed. Het zaadje is op de nog vochtige klei gelegd.

Peterselie zaaien

De peterselie is gezaaid. Woensdag 19 april heb ik de peterselie gezaaid met onze Lemken zaaicombinatie. Het gewas teel ik voor kruidendrogerij VNK Herbs uit Biddinghuizen. De soort peterselie die ik zaai is krulpeterselie. Krulpeterselie wordt akkerbouw matig geteeld voor industriële verwerking (drogerij). Het kruid wordt bijvoorbeeld verwerkt in pizza’s, chips etc. Het gewas kan meerdere malen (3-4 maal) per jaar worden geoogst. De verwerking doet VNK Herbs zelf.
De peterselie wordt dit jaar gezaaid in niet geploegd land. De voorvrucht is suikerbieten. Na de oogst van de suikerbieten is dit perceel alleen gewoeld.
Het ras wat gezaaid is Cherokee. Per ha heb ik 23 kg gezaaid.

Wintertarwe zaaien

Nadat de laatste suikerbieten geoogst zijn is de grond losgetrokken met de Evers Holsteiner woeler.  Het perceel suikerbieten was 9 ha groot. In ca. 4 ha hiervan heb ik nog wintertarwe gezaaid. Het ras KWS Extase, een baktarwe ras, is gezaaid. In de overige 5 ha wordt in 2023 peterselie gezaaid.

Wintertarwe zaaien

Dinsdag 4 oktober is de wintertarwe gezaaid. De wintertarwe is gezaaid in het eerder geoogste aardappelperceel. Dit perceel is meteen na de aardappeloogst losgetrokken met de Evers Holsteiner woeler.
De wintertarwe zaaien we met de Lemken rotorkopeg- en zaaimachine combinatie. In 1 werkgang maken we de grond vlak en fijn voor een goed zaaibed en daarna wordt meteen de wintertarwe gezaaid.

Dit jaar is net als in 2021 het ras Spearhead gezaaid. Het is een voertarwe ras. Per ha is ca. 180 kg wintertarwe gezaaid. De omstandigheden om te zaaien waren perfect. De grond is erg mooi dit jaar.


Er is woensdagavond 5 oktober nog wat regen gevallen. Daardoor is het zaad al snel gaan kiemen.

8 oktober 2022; gewasgroei wintertarwe; ras is Spearhead.


Zaterdagochtend 8 oktober is er nog eens 3 mm regen gevallen.

 

Gele mosterd zaaien in uien perceel

Het geoogste uienperceel is meteen na de uienoogst ingezaaid met gele mosterd. Met de 4 poot Evers Holsteiner woeler en de Evers Ovlac schijveneg is de grond losgemaakt. Dit gebeurt in 1 werkgang. Op de schijveneg zit een zaaisysteem die de gele mosterd via ketsplaten na de laatste schijven en voor de grote rol van de schijveneg zaait. Nadeel hiervan is wel dat het zaaizaad wat minder mooi ingewerkt word.

Omdat er toch serieus regen voorspeld wordt heb ik ditmaal voor dit zaaisysteem gekozen. De gele mosterd kiemt dan wel. Normaal zou ik liever met onze Lemken zaaicombinatie zaaien omdat deze de grond fijner maakt. Daardoor wordt de gele mosterd netter ingewerkt en kan dan ook regelmatiger boven komen.

Volgend jaar komen hier de consumptie aardappelen te staan. De bedoeling is dat het perceel niet geploegd word. Als de gele mosterd goed lukt kan het perceel mooi groen de winter ingaan.