Wintertarwe zaaien

Nadat de laatste suikerbieten geoogst zijn is de grond losgetrokken met de Evers Holsteiner woeler.  Het perceel suikerbieten was 9 ha groot. In ca. 4 ha hiervan heb ik nog wintertarwe gezaaid. Het ras KWS Extase, een baktarwe ras, is gezaaid. In de overige 5 ha wordt in 2023 peterselie gezaaid.

Wintertarwe zaaien

Dinsdag 4 oktober is de wintertarwe gezaaid. De wintertarwe is gezaaid in het eerder geoogste aardappelperceel. Dit perceel is meteen na de aardappeloogst losgetrokken met de Evers Holsteiner woeler.
De wintertarwe zaaien we met de Lemken rotorkopeg- en zaaimachine combinatie. In 1 werkgang maken we de grond vlak en fijn voor een goed zaaibed en daarna wordt meteen de wintertarwe gezaaid.

Dit jaar is net als in 2021 het ras Spearhead gezaaid. Het is een voertarwe ras. Per ha is ca. 180 kg wintertarwe gezaaid. De omstandigheden om te zaaien waren perfect. De grond is erg mooi dit jaar.


Er is woensdagavond 5 oktober nog wat regen gevallen. Daardoor is het zaad al snel gaan kiemen.

8 oktober 2022; gewasgroei wintertarwe; ras is Spearhead.


Zaterdagochtend 8 oktober is er nog eens 3 mm regen gevallen.

 

Gele mosterd zaaien in uien perceel

Het geoogste uienperceel is meteen na de uienoogst ingezaaid met gele mosterd. Met de 4 poot Evers Holsteiner woeler en de Evers Ovlac schijveneg is de grond losgemaakt. Dit gebeurt in 1 werkgang. Op de schijveneg zit een zaaisysteem die de gele mosterd via ketsplaten na de laatste schijven en voor de grote rol van de schijveneg zaait. Nadeel hiervan is wel dat het zaaizaad wat minder mooi ingewerkt word.

Omdat er toch serieus regen voorspeld wordt heb ik ditmaal voor dit zaaisysteem gekozen. De gele mosterd kiemt dan wel. Normaal zou ik liever met onze Lemken zaaicombinatie zaaien omdat deze de grond fijner maakt. Daardoor wordt de gele mosterd netter ingewerkt en kan dan ook regelmatiger boven komen.

Volgend jaar komen hier de consumptie aardappelen te staan. De bedoeling is dat het perceel niet geploegd word. Als de gele mosterd goed lukt kan het perceel mooi groen de winter ingaan.

Gele mosterd zaaien

In het geoogste stamslabonen perceel is gele mosterd gezaaid. Eerst is de grond gewoeld en met de schijveneg bewerkt. Dit is in 1 werkgang gebeurt met de Evers Holsteiner woeler en Ovlac schijveneg. Daarna is de gele mosterd gezaaid. Eigenlijk is het veel te droog om te zaaien, maar uiteindelijk zal de regen een keer vallen, zodat de gele mosterd kan gaan kiemen. Per ha wordt 20 kg gele mosterd gezaaid.

Groenbemester zaaien in tarwestoppel

De wintertarwe stoppel is maandag 22 augustus ingezaaid met een groenbemester mengsel. Voor het zaaien is de wintertarwe stoppel vrijdag en zaterdag 19 en 20 augustus eerst losgetrokken. Dit heb ik gedaan met de Evers Holsteiner 4 poot woeler met daar aan gekoppeld de Evers Orlov schijveneg. De Evers Holsteiner woeler heb ik samen met mijn 2 collega akkerbouw collega’s dit jaar aangekocht. De woeler vervangt de Agrisem multiplow woeler. Deze laatste beviel ons niet zo. De Agrisem trekt met zijn brede sloffen erg zwaar. De Evers Holsteiner trekt veel lichter en breekt de grond op ca. 25-30 cm diepte mooi los.
De aan de Holsteiner woeler gekoppelde Evers Orlov schijveneg mengt vervolgens het stro mooi door de stoppel.


Vergeleken met vorig jaar zaai ik dit jaar een ander groenbemester mengsel. Dit maal een mengsel van haver, gele mosterd, Ethiopische mosterd en Facelia. De bedoeling is dat de groenbemester in de winter blijft staan en niet geploegd word. In dit perceel komen in 2023 suikerbieten te groeien. De klaver en wikken heb ik er dit jaar uit gelaten. Omdat er al varkensdrijfmest is uitgereden op dit perceel doen deze het verwacht ik het niet goed genoeg. Het zijn namelijk vlinderbloemigen die stikstof binden. In varkensdrijfmest zit al veel stikstof. Ten Have Seeds heeft ook dit jaar de groenbemester geleverd.

Veel info over groenbemesters en welke keuze je kunt maken vindt je in het Handboek groenbemesters.

Ik zaai de groenbemester met de Lemken zaaicombinatie. Met deze combinatie maak je een mooi zaaibed.

Stamslabonen zaaien

Er zouden op dit perceel eigenlijk sojabonen (edamame) worden gezaaid. Helaas kon het zaaizaad niet op tijd geleverd worden waardoor het alternatief, stamslabonen, door ErfBv is gezaaid.  Vrijdag 17 juni zijn deze gezaaid. Het ras is Cavani.
De stamslabonen worden op 25 cm tussen de rijen gezaaid met een 6 meter brede Monosem zaaimachine van ERF BV.


Uien proefveld Seminis zaaien

Uienveredelaar Seminis heeft voor het vijfde jaar op rij bij ons een proefveld met diverse uienrassen gezaaid. Dit jaar zijn er 24 bedden, van een lengte van ca. 270 meter lang gezaaid. Dat is ca. 1 ha. Elk proefveldje is 6 meter lang bij 1,5 meter breed. Het zaaien gebeurt met een speciale Kramer zaaimachine.  Tijdens het groeiseizoen worden de veldjes beoordeelt. Later in september worden de proefjes geoogst.

Uien zaaien

De uien zijn gezaaid. Loonbedrijf Breure is dinsdagmiddag rond 15.30 uur begonnen met het zaaien van de uien. Loonbedrijf Breure zaait elk jaar onze uien. Ditmaal met een 4,5 meter brede Gaspardo zaaimachine met daarvoor een John Deere trekker. Het ras wat ik dit jaar teel is Hyway. Een ras veredelt door De Groot en Slot.
We maken gebruik van zaaizaad dat is geprimed.
Primen van het uienzaad is het op gang brengen van het zaad en op precies het juiste moment weer stopzetten van het ontkiemingsproces. Zodra het zaadje daarna wordt gezaaid  en voldoende water krijgt, zal het veel sneller ontkiemen dan wanneer het niet geprimed zou zijn. Voordeel is dat het gewas sneller opkomt. Je krijgt een uniformere gewas. Nadeel is wel dat het zaaizaad door de behandeling duurder is, maar je kunt wel 10 % minder uitzaaien. Meer hierover klik hier. Per ha worden 3,7 eenheden uienzaad gezaaid.

Per ha zijn dat ruim 900.000 zaden. De omstandigheden voor het zaaien waren goed. Een mooi vlak zaaibed. Het zaadje is op de nog vochtige klei gelegd. Toch word het alweer droog. We hopen maar dat de uien goed kunnen kiemen.

Link naar overzicht van de diverse verschillende zaaidata van de afgelopen jaren.

Peterselie zaaien

Zaterdagmiddag 16 april is de peterselie gezaaid. Het gewas teel ik voor kruidendrogerij VNK Herbs uit Biddinghuizen. De soort peterselie die ik heb gezaaid is krulpeterselie. Krulpeterselie wordt akkerbouw matig geteeld voor industriële verwerking (drogerij). Het kruid wordt bijvoorbeeld verwerkt in pizza’s, chips etc. Het gewas kan meerdere malen (4 maal) per jaar worden geoogst. De verwerking doet VNK Herbs zelf.
De peterselie wordt dit jaar gezaaid in niet geploegd land. 23 maart is de grond wel voorbewerkt met de Steketee sneleg.


Voor het zaaien is het perceel bemest met 350 kg 20-34/ha. Dit is een meststof waarin 20 % stikstof en 34 % fosfaat inzit. Ik zaai de peterselie met onze eigen Lemken nokkenradzaaimachine. Per ha wordt tussen de 15-20 kg peterselie gezaaid. Het ras is Smaragd.


Wintertarwe zaaien

De wintertarwe is gezaaid. Omdat ik zelf met mijn vrouw er een aantal dagen tussen uit was hebben mijn collega’s in de tussen tijd de wintertarwe gezaaid. Dit jaar is het ras Spearhead gezaaid. Het is een voertarwe ras. Per ha is ca. 150 kg gezaaid.
Voor het zaaien is eerst het eerder geoogste aardappel perceel losgetrokken met de Lemken Karat cultivator. Daarna is met de Lemken zaaicombinatie de wintertarwe gezaaid.

Gelukkig zat de wintertarwe er net op tijd in, een dag later viel er ca. 30 mm regen.