December 2005

2 december 2005: Donderdagavond 1 december zijn dan de laatste suikerbieten opgehaald. 10 vrachtautos zijn er opgehaald en naar de suikerfabriek van Suiker Unie in Groningen gebracht. Het werd tijd dat ze opgehaald werden want de bieten begonnen in de hoop al wat uit te lopen. Ze waren 1 november al gerooid en de zachte novembermaand bevorderde de groei ook. Het suikergehalte zal iets gezakt zijn denk ik.  De laatste week was nog wel spannend, de suikerbieten wel of niet afdekken. Elke dag goed naar het weerbericht luisteren of er ook vorst op komst is en een rondje door de weg rijden of er al andere boeren de bietenhoop hadden afgedekt. Gelukkig was het niet nodig.

December 2005
Het erf heb ik inmiddels weer schoongemaakt zodat we weer normaal zonder te struikelen over een biet of uitglijden door modder over het erf kunnen lopen.
Aanstaande maandag ga ik 2 autos uien afleveren. Deze had ik in juli al verkocht voor 8 eurocent/kg.
De prijzen van de uien zijn nu inmiddels gezakt naar ca. 6-7 eurocent/kg.
Dinsdag gaat er nog 1 auto weg. Er blijft ca 200 ton uien zitten totdat de prijzen weer wat beter worden.

11 december 2005: Maandag 5 december zijn de 3 autos uien (totaal ca. 100 ton) afgeleverd. Deze had ik al verkocht. Inmiddels heb ik ook het restant van de uien verkocht. Deze gaan rond de kerstdagen weg.
De uien heb ik verkocht aan R J Bolle commissiehandel uit Biddinghuizen. De uien gaan naar Vos uit Wijk bij Aalburg. De kwaliteit van de uien is zeer goed. Alhoewel de prijzen voor de uien niet echt goed is heb ik ze toch verkocht. Ik zie voorlopig nog geen opleving in de markt. Vooral omdat er te weinig word geexporteerd. En er nog steeds veel uien geoogst zijn afgelopen jaar. Maar met uien weet je het nooit. Over enkele maanden weet ik of ik het goed of fout heb gedaan. Ondanks dat de suikerbieten een maand op het erf hebben gelegen, was het suikergehalte gestegen. Gemiddeld rond de 18,5 % met 1 uitschieter naar 19,1 %. Over alle geleverde bieten kom ik op netto 78 ton/ha met 18,3 % suiker en 91,9 Winbaarheid. Het tarra % was 13 %.

18 december 2005: Nog een weekje en dan is het al weer kerst en gaan we een nieuwjaar tegemoet. Zo’n jaar gaat toch weer snel voorbij. Voordat je het weet ben je alweer aan het zaaien en poten. Voor die tijd moeten er in de winter nog wat dingen gedaan worden en beslissingen genomen worden. Zoals het onderhoud van de machines, en het bouwplan voor 2006 invullen. Dat laatste ben ik nu mee bezig. Komend jaar krijg ik weer stamslabonen en waarschijnlijk zomergerst en misschien nog een nieuw gewas. Het areaal uien gaat terug van 8,3 ha naar 5 ha. Dit omdat ik met de percelen aan het omschakelen ben van 1op 4 naar 1 op 5.
Tevens ben ik bezig om het aardappelareaal in te vullen. Zeker is dat ik weer een paar ha Bildstar ga poten. Voor de andere ha’s ben ik nog bezig. Waarschijnlijk geen Bintje.
Er komen ook weer nieuwe regelingen op ons af, zoals een andere mestwetgeving, het nieuwe suikerbeleid en de toeslagrechten. Genoeg dingen om de winter mee door te komen.

November 2005

21 november 2005: Donderdag 17 november heb ik de Bildstar aardappels gegast. Het gassen van aardappels word gedaan om kieming van de aardappels tegen te gaan . Zo blijft de kwaliteit goed. Ik probeer de aardappels nog tot januari te bewaren, tenzij er een goeie prijs voor de Bildstar (nu is de prijs 15-16 eurocent/kg) wordt geboden dan wil ik ze wel eerder verkopen.

Dit jaar heb ik alle aardappels vrij. Van de Bintjes is inmiddels al 100 ton 40mm opwaarts verkocht.
De prijzen zijn al een stuk beter dan vorig jaar (tussen de 9-11 eurocent/kg) maar dit is wel een prijs die je wel moet hebben voor een rendabele aardappelteelt. Zelf heb ik nog hoop dat de prijs beter word.
Van de uien heb ik ook al 100 ton verkocht. Deze 100 ton gaan begin december weg. De andere ca 220 ton heb ik nog vrij. De uienprijs is nog niet echt supergoed. Nu word er tussen de 6-7 eurocent geboden.


13 november 2005: Afgelopen week de laatste kavel omgeploegd. De kopakkers heb ik met een spitmachine gespit. Alles ligt er weer netjes bij. Nu maar eens een keer hopen op een strenge winter zodat de grondstructuur goed opknapt.


5 november 2005: Dinsdag 1 november zijn de laatste 3,9 ha suikerbieten gerooid door loonbedrijf Breure uit Swifterbant. Het rooien verliep onder zeer goeie omstandigheden. Breure reed bij met een grote kipwagen om de suikerbieten naar het erf te rijden. Tot eind november liggen de bieten nog op het erf.

28 september 2005: suikerbieten oogst

Rond de grote aardappelbewaarschuur heb ik nieuwe riolering aangelegd. De oude was niet goed meer.
Waarschijnlijk is de afvoer in de grond geraakt door heipalen, die met de bouw van de nieuwe werktuigenloods vorig jaar zijn geheid. Doordat er elke keer water in de ondergrondse koelgoten van de bewaring stond kwam ik erachter dat het water niet goed meer afgevoerd kon worden en daardoor onder de fundering van de schuur liep. Bijna 100 meter pvc buis was nodig om de afvoer weer goed te maken.
Het laatste perceel ben ik nu aan het ploegen. 17 ha. Ik hoop komende week deze kavel klaar te hebben.
De temperatuur van de afgelopen nachten was goed genoeg om eindelijk de aardappels en uien wat terug te kunnen koelen.

30 oktober 2005: ploegen

22 oktober 2005: Afgelopen week begonnen met ploegen. Door het droge weer van de afgelopen weken valt de grond erg brokkerig. Inmiddels heb ik ca. 16 ha geploegd. De net gezaaide wintertarwe is inmiddeld boven gekomen. Door de droogte moet sommige tarwe nog wel kiemen. Als de weersvoorspelling uitkomt dan zullen deze ook nog wel kiemen.

30 oktober 2005: Na een flinke hoeveelheid regen in het begin van de week (47 mm) heb ik het einde van de week de eerste kavel helemaal omgeploegd. De andere kavel kan pas als de suikerbieten gerooid zijn. De laatste 3,9 ha suikerbieten wil ik deze week rooien. Het zachte weer van de afgelopen tijd zorgt er voor dat de aardappels en uien die in de schuren bewaard liggen niet terug te koelen zijn. Voorlopig blijft het de eerste dagen ook nog zacht.

14 oktober 2005: wintertarwe zaaien

Afgelopen maandag en dinsdag de wintertarwe gezaaid. Prachtig weer om te zaaien. Misschien wel te warm, want de eerste wintertarwe is al gekiemd. Dit jaar heb ik weer voor het ras Bristol gekozen. Dit ras zaai ik al een aantal jaren en heeft altijd nog goed gedaan bij mij. Na het zaaien het tarweland bespoten tegen onkruid. Komende week begin ik met ploegen.

14 oktober 2005: wintertarwe zaaien

Vullen van de zaaimachine met wintertarwe.

6 oktober 2005

Donderdagmiddag de laatste aardappels bij collega akkerbouwer gerooid. De aardappelrooier daarna afgestoft (schoonspuiten hoeft dit jaar niet) en de kettingen en lagers gesmeerd.
De Steyr is daarna weer op brede banden gezet wat altijd een flink karwei is. Inmiddels ben ik het aardappelland aan het culteren. In dit land zaai ik dan aanstaande week de wintertarwe.

6 oktober 2005

Culteren van aardappelland.

28 september 2005: suikerbieten oogst

Woensdagmiddag 28 september zijn de eerste suikerbieten gerooid. Loonbedrijf Breure uit Swifterbant heeft de suikerbieten gerooid. Tevens kwam Breure met een trekker en grote kipwagen om de suikerbieten naar het erf te brengen. Het ware mooie omstandigheden om te rooien. De grond was droog en de zware bietenrooier verreed niets op het land. Er zit ook weinig tarra aan de suikerbieten. Het suikergehalte lijkt wel goed. Bij de eerste stort op het erf kon je de zoete geur van de bieten al ruiken. De suikerbieten worden komende week opgehaald en naar de suikerfabriek van Cosun in Groningen gebracht. Eind november moeten de laatste 4 ha suikerbieten klaar liggen.


Afgelopen maandag heb ik 3 ha Bildstar gerooid. Dit waren de laatste aardappels die ik nog moest rooien. Komende week ga ik nog 6,5 ha Markies aardappels bij een collega waarmee ik samenwerk rooien.
De vastgereden tarwestoppel heb ik nog losgetrokken met de woelpoot.

28 september 2005: suikerbieten oogst

28 september 2005: suikerbieten oogst

Woelen.

25 september 2005: aardappels rooien

Aan het einde van de week de 6,5 ha Bintjes gerooid. Het rooien ging onder mooie omstandigheden. Omdat de aardappels dit jaar op lichte grond staan kwam er weinig grond mee met het rooien. Vrijdagmiddag om 18.00 zaten de Bintjes achter de planken. De opbrengst schat ik tussen de 55 en 60 ton/ha.

Het gerooide land heb ik inmiddels losgetrokken met een woelpoot. Maandag gaan we de 3 ha Bildtstar rooien. Tevens moet ik de eerste suikerbieten rooien. Deze moeten 2 oktober klaar liggen.

 

17 september 2005

Op het land waar komend jaar de aardappels komen is kippemest verspreid en vinasse kali gespoten. Op het uienland voor volgend jaar paardemest en vinasse kali. Vinasse kali wordt verkregen als vloeibaar kaliprodukt bij gistproduktie uit melasse. De kalium uit deze vinasse is zeer geschikt om aan de kalibehoefte van de plant te voldoen.

17 september 2005

Mestverspreiden.

De komende dagen word de aardappelbewaring klaargemaakt voor het aardappelrooien. En de aardappelrooier word ook nog nagekeken. De nacht van donderdag op vrijdag nog 25 mm regen gehad. Deze regen was zeer welkom omdat de aardappelruggen al aardig droog werden, wat het rooien m.b.t. beschadigingen kan bemoeilijken.

10 september 2005

De laatste uien hebben we woensdag en donderdag 7 en 8 september opgeladen en zijn op vrachtautos weggegaan. De uien zijn naar Frankrijk gegaan.
Daarvoor nog 5 ha uien bij collega in de schuur gereden. Het uienland is inmiddels met een woelpoot losgetrokken. Donderdag de Bintjes doodgespoten en een dag later de Bildstars. De groei was er uit door het warme weer. Over 2 weken kunnen de aardappels gerooid worden. De opbrengsten zullen een stuk minder zijn als vorig jaar. (ca. 50 ton/ha)

3 september 2005: uien geoogst

Afgelopen week de uien gerooid en ca. 4,7 ha van de 8,4 ha in de schuur gereden. Het restant is verkocht en gaat komende week op vrachtauto’s weg. De uien komen schitterend in de schuur. De kleur is prachtig. Heel wat mooier als vorig jaar. Toen lagen de uien te lang op het land door het natte weer.
De opbrengst valt niet tegen. Ik schat rond de 70 ton/ha.