Uien afleveren oogst 2022

De uien van oogst 2022 zijn afgeleverd. De uien gingen naar J Jansen te Kruiningen. Vrijdagochtend 20 januari is Martin Schoot Uiterkamp begonnen met het laden van de eerste 3 vrachtwagens. Dat doet hij met de verreiker. Met de schepbak kan hij wel 2 ton uien opscheppen. In 20-25 minuten is de vrachtwagen met 27 ton uien wel vol geschept.
Woensdagochtend 25 januari werd het laatste klusje van ca. 14 ton opgehaald.

De kwaliteit van de uien is dit jaar erg goed. Het tarra % is dit jaar 5,1 %. De tarra komt vooral door een enkel zieke ui. De opbrengst is slecht. Vorig jaar netto 65 ton/ha. Nu kom ik op maar 35 ton/ha. De uien van onze partij zijn ook nog erg fijn. Gelukkig zijn de uienprijzen extreem hoog. Een teken dat de oogst van 2022 overal matig was. Bij een tekort lopen de prijzen dan snel op.

Hier is nog terug te zien hoe de uien in 2022 groeiden.

De uien zitten in de pool van Stichting Uienpool Flevoland. In deze pool zitten meerdere akkerbouwers uit Flevoland die hun uien van oogst 2022 inbrengen. De poolcommissie verkoopt deze uien vanaf november 2022 tot en met juni 2023. Uiteindelijk komt daar een gemiddelde prijs uit die tijdens de poolvergadering half juni word bekendgemaakt.

Suikerbieten rooien, 2e levering

De laatste suikerbieten zijn gerooid. Dinsdag 25 oktober zijn deze gerooid door loonbedrijf Vedelaar uit Nagele. Er stond nog 2 ha. Dit waren de proefveldjes van SESVanderHave.
De proefveldjes stonden dit jaar te onregelmatig zodat deze niet als proefvelden geoogst konden worden. De suikerbieten zijn eind maart gezaaid. Vlak na het zaaien is er veel regen en zelfs ook nog wat sneeuw gevallen. Bij het snel opdrogen van de grond ontstond er een dikke kleikorst waardoor de suikerbieten heel onregelmatig opkwamen. Om de kleikorst te doorbreken is toen nog wel met een Treffler wiedeg geprobeerd om de korst te breken. Dat leek op dat moment goed te gaan, maar helaas er zijn toch te veel suikerbieten plantjes omgekomen. Eerst wilde SESVanderHave de veldjes nog wel oogsten, maar na lang beraad heeft men toch besloten om ze niet als proefveld te oogsten.

Eind oktober worden de suikerbieten opgehaald.

 

Uien proefveld oogsten

Uienzaaizaad veredelaar Seminis uit Wageningen is 5 oktober begonnen met het rooien van hun proefveld. Dit jaar is het proefveld is ook weer ca. 1 ha.  Seminis kan op het proefveld hun assortiment diverse uienrassen onder de praktijkomstandigheden in de Flevopolder beoordelen. Er zitten o.a. gele, rode en witte uien tussen, maar ook lange- en kortedag uienrassen.

Dit jaar is het erg laat dat het proefveld wordt geoogst. Dat komt omdat het proefveld door een late opkomst langzaam opgang kwam.

Eerst worden de uien gerooid en in het zwad gelegd. Daarna worden de uien opgeladen en in netzakjes gedaan. Vrijdagmiddag 7 oktober was men klaar met het proefveld.

Peterselie 4e oogst

De peterselie is donderdagavond 6 oktober voor de laatste maal geoogst dit jaar. Net als vorig jaar 4 oogsten.

De peterselie wordt met een Ploeger oogstmachine gemaaid. De oogstmachine heeft een bek met klepelas die de peterselie egaal afmaait. Deze opname bek is ca. 6,5 meter breed. De machine rijdt op rupsen om de bodem zoveel mogelijk te sparen. De peterselie wordt opgevangen in een container. De container wordt op de kopakker gelost. Via rtk-gps besturing wordt de maximale werkbreedte van 6,5 meter benut en zo min mogelijk sporen in het land gereden. De peterselie gaat naar VNK herbs te Biddinghuizen. Daar word de peterselie gedroogd om later verkocht te worden.

14 juli 2022; oogst peterselie voor VNK Herbs

Suikerbieten rooien

De suikerbietencampagne is 13 september van start gegaan. Dat betekend dat we de suikerbieten kunnen rooien. Doordat we op ons bedrijf een proefveld van SESVanderHave hebben liggen, rooi ik de suikerbieten elk jaar vroeg. Dit jaar moeten de suikerbieten in onze regio volgens de planning van Cosun maandag 26 september op het erf klaar liggen.
Donderdagmiddag 22 september is loonbedrijf Vedelaar uit Nagele begonnen met het rooien van de kopakkers. Deze zijn gerooid met de door Vedelaar nieuw aangekochte Vervaet Beet Eater 625. De rooier heeft een bunkerinhoud van 25 ton.
De suikerbieten worden gelost in een 3 assige VG kiepwagen. Hier kan ook 25 ton suikerbieten in.


Het proefveld van SESVanderHave is vrijdag 23 september vrijgerooid met de Grimme 620 Maxtron bietenrooier. Deze is smaller dan de Vervaet (staat op brede banden). Daardoor geeft de Grimme geen schade aan de suikerbieten die in het proefveld staan. De Maxtron is uitgerust met rooiwielen en reinigingsrollen. Tevens heeft de bietenrooier een rups onderstel. In de bunker van de bietenrooier kan ca. 20 ton suikerbieten.


De suikerbieten worden deels op het erf gestort en deels bij een windmolenplaat. Op het erf kan ik de in totaal 7 ha gerooide suikerbieten niet allemaal kwijt. Door de wat onregelmatige dunne stand van de suikerbieten dit jaar zijn de suikerbieten erg dik. Sommige suikerbieten wegen wel meer dan 4,5 kg.


2e deel aardappel proefveld RoyalZap/Semagri rooien

Vrijdagochtend 23 september heeft Royal Zap/Semagri het restant van hun aardappel proefveld gerooid en in kistjes gedaan. Van alle rassen op het proefveld zijn 4 rijen gepoot. In juli zijn er al 2 rijen gerooid en nu zijn de laatste 2 rijen gerooid. Op het proefveld staan ca. 100 rassen. Bestaande rassen uit het assortiment van Royal Zap en Semagri, maar ook nieuwe potentiële rassen gekweekt door diverse aardappelkwekers.

 

Aardappels rooien

De aardappels zijn eruit. Dinsdagmiddag 20 september wilden we al beginnen, maar helaas kreeg onze Grimme GT 1700 aardappelrooier kuren. Bij het zakken van de rooiunit, ging deze meteen weer omhoog. Zo kunnen we geen aardappels rooien. Mechanisatie bedrijf Weevers uit Swifterbant gebeld. Deze konden het eerst ook niet zo snel vinden. Het was geen sensor, maar uiteindelijk de MDA, het computerbrein van de rooier, was het probleem. Er is een vervangende MDA geplaatst en zo konden we uiteindelijk woensdagochtend om 07.30 uur starten met het rooien van de Innovator frites aardappelen.

Door de droge zomer is de grond zo mooi dat het rooien van de aardappelen dit jaar vanzelf gaat. Met een gangetje van 4,5 km/uur hebben we de aardappels gerooid. De opbrengst is door deze droge zomer niet top.

Samen met twee collega akkerbouwers uit de buurt zetten we de aardappeloogst rond. Zij helpen mij met de oogst en ik help hun met de oogst.We hebben samen in de loop der jaren geïnvesteerd in de aardappelrooimachine en de machines (stortbak, transportbanden) die nodig zijn om de aardappels de bewaring in te krijgen.

De aardappels worden gerooid met een Grimme GT 1700 aardappelrooier die 2 ruggen aardappels rooit. Voorop de trekker zit een Grimme loofklapper die het loof al zoveel mogelijk afklapt. De aardappelrooier zeeft zoveel mogelijk grond en loof eruit, voordat de aardappel in de kiepwagen terechtkomt. De kiepwagen neemt de aardappels mee naar het erf.

Op het erf worden de aardappels in een stortbak gekiept. De stortbak haalt er nog grond en hele kleine aardappeltjes uit.Via transportbanden gaan de aardappels netjes de bewaring in. Dat laatste gebeurt met behulp van een hallenvuller. Deze kan van links naar rechts zwenken, in- en uitschuiven en van omhoog en naar beneden gaan, zodat de aardappels op de goeie plek komen te liggen.

Donderdagmiddag 22 september om 15.00 uur waren de aardappels eruit. We hebben alles opgeruimd en de transportbanden naar mijn collega gebracht. Daar gaan we verder met het rooien van 10 ha Innovator aardappelen.


De aardappels worden tot april/mei 2023 bewaard in deze aardappelbewaring. De aardappels heb ik bij APFEriva BV in de bewaarpool zitten. APF Holland verkoopt de aardappelen tijdens het bewaarseizoen, met meer aangesloten aardappeltelers, in deze pool. Zo komt er een gemiddelde verkoopprijs uit. Aardappeltelers die langer bewaren krijgen bovenop de gemiddelde poolprijs nog een bewaarvergoeding. Tijdens het bewaarseizoen houdt APF Holland BV, door het meenemen van een aantal aardappels uit de bewaring, het product goed in de gaten. Van deze aardappels wordt een bakmonster genomen, om te kijken of het product nog goed genoeg bakt.

Hoe de bakkwaliteit van de aardappels bepaalt word is in dit artikel te lezen.

De aardappels worden met behulp van een bewaarcomputer van Omnivent bewaard. Deze bewaarcomputer heet de Omnicuro. De aardappels worden gedroogd en in de loop van het bewaarseizoen terug gekoeld naar ca. 7 graden. Door het goed instellen van de Omnicuro bewaarcomputer wordt dit proces geautomatiseerd.


Uien laden

Maandag en dinsdag 12 en 13 september zijn de uien van het land geladen. Een week eerder waren de uien gerooid.
Met de Grimme uienlader worden de uien opgeladen. De oplader raapt de uien van de grond. De uien gaan dan over wat zeefbanden en komen op de afvoer die de uien in de wagen brengt. De wagen brengt dan de uien naar het erf. Op het erf word de vracht uien in een grote stortbak gekiept. De stortbak zeeft er losse grond, uienvellen en uien kleiner dan 35 mm uit. Vanaf de stortbak gaan de uien via transportbanden de uienopslag in.

Nu de uien in de uienopslag liggen is het zaak om de uien goed te drogen en te bewaren. De opbrengst is door de droge zomer erg slecht. Schatting 40 ton/ha. Dat is toch 30 ton per ha minder dan vorig jaar. De uienprijzen zijn daarentegen wel erg goed, dat maakt heel veel goed.

13 september 2022; uien laden

Nadat dat de uien van het land zijn gehaald hebben we alles opgeruimd en de transportbanden verplaatst naar mijn collega’s. Daar hebben we woensdag en donderdag de uien opgeladen.


Aardappel proefveld Sloots Agri gerooid

Dit jaar hebben we naast het Royal Zap/Semagri aardappelproefveld ook een proefveld van Sloots Agri uit Eenrum liggen. Sloots Agri houdt zich bezig met de veredeling van aardappelen. Op dit proefveld beproefd Sloots Agri onder Flevolandse klei omstandigheden maar liefst 584 potentiële rassen. Dinsdag 13 september zijn de rassen met een speciale Asalift proefveldrooier geoogst.

Uien rooien

De uien zijn gerooid. Maandag 5 september ben ik begonnen aan het perceel van 7,6 ha. Het ras is Hyway. De omstandigheden om te rooien waren droog. Dit jaar rijden we met onze nieuwe Holaras uienrooier combinatie. Afgelopen winter hebben we de oude omgeruild. Belangrijkste vernieuwing voor ons is dat deze rooier een automatische diepteregeling heeft.  Deze combinatie heb ik samen met twee collega akkerbouwers. Totaal rooien we samen ca. 18 ha uien.

Er word een bed van 1,5 meter gerooid. Voorop de trekker zit een loofklapper die het bovenste deel van het uienloof afklapt. Achter de trekker zit de rooier. Deze ligt de uien op, waarna de uien via 2 zeefbanden omhoog gaan en daarna terug op het land gelegd worden. De uien blijven dan enkele dagen op het land liggen om wat te drogen.

De opbrengst van de uien is erg matig. Vergeleken met vorig jaar 30 % minder. Dit komt allemaal door de droge en met vlagen hete zomer.

Op ons bedrijf ligt nog een 1 ha groot proefveld van Seminis. Deze wordt later geoogst.