13 december 2013; landelijke graandag Agrifirm

Afgelopen vrijdag ben ik aanwezig geweest op de landelijke graandag georganiseerd door Agrifirm. Het graan wat ik lever aan Agrifirm werd dit jaar voor het eerst opgeslagen in Kampen bij Graansloot. Vrijdag en zaterdag 13 en 14 december konden we deze indrukwekkende lokatie in Kampen bekijken. Samen met Graansloot heeft Agrifirm deze graanopslag gerealiseerd. Graansloot heeft een perfecte ligging, het ligt aan groot vaarwater en mooi centraal in Nederland. In 2014 kan hier 130.000 ton graan opgeslagen worden. Tijdens deze dag konden we ook de Agrifirm lokatie in Emmeloord bezoeken. Hier vind de bewerking en ditributie van zaaizaden plaats. Deze vestiging is inmiddels gemoderniseerd. De ene helft van de bezoekers ging in de ochtend met bussen naar Emmeloord en de andere helft bleef in Kampen waar Graansloot bekeken kon worden. Tussendoor werd er in Graansloot ook nog vergadert met sprekers als Aart den Bakker van Agrifirm en Cees Maas van DCA. Tussen de middag werd nog een stampottenbuffet geserveerd. Al met al was het een zeer interessante dag in Kampen en Emmeloord. Indrukwekkend om te zien en goed georganiseerd door Agrifirm.

8 december 2013; weekoverzicht

Een rustig weekje achter de rug met o.a. een regiobijeenkomst van Stichting Veldleeuwerik. Het is rustig op ons akkerbouwbedrijf. De landwerkzaamheden zijn achter de rug. Machines zijn ook al grotendeels schoongemaakt. Woensdagochtend 4 december hadden we met onze regiogroep Veldleeuwerik de laatste bijeenkomst bij een collega akkerbouwer. Deze vertelde over zijn gemaakte duurzaamheidsplan. Leuk om te horen hoe ieder zijn eigen ideeën heeft over de ontwikkeling van zijn bedrijf. Tijdens zo’n bijeenkomst komt er een goeie discussie los. Het tarwezaad wat 2 weken geleden gezaaid is kiemt volop. De achterstand is wel al groot met het perceel wat eind oktober is gezaaid. Komende week een paar vergaderingen en een opendag om te bezoeken en wat klusjes te doen op en rond het erf. De week is dan ook weer zo voorbij.

8 december 2013; weekoverzicht

29 november 2013; grote machine schoonmaak

Nadat het landwerk voor 2013 23 november definitief afgerond werd, is het tijd om de machines die nog onder de vette klei zitten schoon te maken. De Beco Super 1200 kipwagen was als eerste aan de beurt. Met de hogedruk reiniger de meeste klei er af spuiten en daarna met de autoshampoo de kipwagen insoppen. Goed voor de lak. De ploeg word ook schoongemaakt. Aan de ploeg hangt veel klei. Ploeg is schoon, de schijfkouters en risters zijn ingevet om roestvorming te voorkomen. Ook woelpoot en Lemken zaaicombinatie zijn schoon. De trekkers en spuitmachine zijn nog aan de beurt. De Steyr 9105 trekker is voor een onderhoudsbeurt naar Mechanisatiebedrijf Weevers in Swifterbant gebracht. Het erf is ook grotendeels schoongespoten, want het werd door het vochtige af en toe miezerige weer plaatselijk glad van de natte klei.

23 november 2013; landwerk klaar

23 november de laatste meters geploegd en wintertarwe gezaaid. Het landwerk voor 2013 zit erop. Dat is een kleine week later dan in 2012. Door het natte weer in oktober en november waren delen van het bietenland lang nat. Na de wat drogere dagen afgelopen week kon het dan eindelijk. Alhoewel sommmige stukken toch nog wat nat waren. De suikerbieten zijn in september onder goeie omstadigheden gerooid. Daardoor ploegde het land nog redelijk mooi om. Het land valt nog redelijk goed om vind ik zelf na alle regen van de maanden oktober en november. Onze nieuwe Lemken zaaicombinatie wordt direct goed getest. Niet alle wintertarwe word mooi afgedekt door grond, maar onder deze omstandigheden valt dat ook niet mee. De wintertarwe zal in deze tijd van het jaar toch wel kiemen.

 

16 november 2013; perceel 1 geploegd

Vrijdag 15 en zaterdag 16 november heb ik perceel 1 omgeploegd. Dit perceel is 9,5 ha groot. Op dit perceel stond wintertarwe. Na een tijd van wisselvallig nat weer kon ik eindelijk weer verder met ploegen. 2 mooie droge dagen bij het ploegen is ideaal. Het perceel ploegde mooi maar dat komt ook omdat dit perceel het lichtste perceel (25 % afslibbaar ) is van het bedrijf. 4 van de 5 percelen zijn nu geploegd. Komende week wil ik ook het laatste perceel, perceel 2, onderploegen. Na het ploegen word hier direct wintertarwe ingezaaid. Maandag gaan we eerst bij mijn collega ploegen en tarwezaaien (15 ha). Als het mee zit kunnen we dan woensdag of anders aanstaande donderdag bij mij de laatste 9 ha ploegen en inzaaien. Hieronder wat foto’s van het ploegen op perceel 1. In 2014 worden er in dit perceel zaaiuien gezaaid. De kopakkers worden ingezaaid met wintertarwe. Vergeleken met vorig jaar zijn we iets later klaar met het landwerk 2013. In 2012 waren we rond 18 november klaar. In 2011 waren we rond 20 november klaar. In 2010 werd op 25 november het laatste perceel gespit. In 2009 was ik op 18 november klaar en in 2008 op 20 november.

10 november 2013; weekoverzicht

Na een natte maandag 4 november is de rest van de week het waterpeil in de sloten weer terugzakt naar een redelijk niveau. Alhoewel er alle dagen nog wel regen gevallen is. Gelukkig geen grote hoeveelheden meer. De drainbuizen die het vele water via de akker afvoeren naar de sloten stromen voluit. Dat is dan ook een mooi moment om ze eens te controleren. Door het maaien van de taluds en het maakorven van de sloot in het voorjaar en zomer willen sommige drainbuizen wel eens dicht gaan zitten met gras en klei. Het is wel zaak dat vooral na vele regenval deze buizen het vele water snel afvoeren zodat de akker zo droog mogelijk blijft.
De drainbuizen liggen om de 6 meter. Bij de ontginning heeft de Rijksdienst de drainbuizen om de 12 meter aangelegd. Rond 2007 heb ik daartussen weer nieuwe buizen gelegd, omdat de oude op den duur toch minder goed functioneren. Voordeel dat het zo nat is dat je de drainbuizen makkelijker vind, want je hoort ze flink stromen. Inmiddels zijn alle drainbuizen gecontroleerd. De meeste liepen goed, een paar moest ik vrijmaken van klei en gras. Inmiddels is het alweer nat op de kavel na de regen van afgelopen vrijdag en zaterdag (totaal: ca 25 mm). De hele maand november nu ongeveer 80 mm.

 

6 november 2013; bespreken duurzaamheidsplan

Woensdag 6 november hadden we een regiobijeenkomst van Stichting Veldleeuwerik. Dit maal werd het duurzaamheidsplan van ons bedrijf besproken. Elke eerste woensdag in de maand komt onze regiogroep nr. 8 bij elkaar. Dat is elke keer bij een lid van onze regiogroep. Dit maal was ik aan de beurt. Het is een ochtendsessie van 9.30 uur tot ca. 12.00 uur. De groep bestaat uit 12 akkerbouwers uit Flevoland. Het duurzaamheidsplan wat ik dit jaar heb laten opstellen word met de groep besproken onder begeleiding van een regiocoordinator van Veldleeuwerik. Er is altijd een levendige discussie tijdens zo’n bijeenkomst. Want waarom doe je dit zus en dat zo. Iedere akkerbouwer heeft weer zijn eigen plan. Het plan word gemaakt aan de hand van 10 indicatoren, zoals productwaarde, bodemvruchtbaarheid, voedingstoffen, bodemverlies, gewasbescherming, energie, water, biodiversiteit, menselijk kapitaal en lokale economie. Er word een meerjarenvisie beschreven en er worden per jaar activiteiten uitgevoerd om te komen tot realisatie van die visie. Al deze punten zijn te vinden in het duurzaamheidsplan dat opgesteld is. Het bespreken van het duurzaamheidsplan duurt ongeveer 1 uur. Na het bespreken van het duurzaamheidsplan heeft Chris Koopmans met ons resultaten besproken van de veldtesten die afgelopen jaar aangelegd waren in het kader van praktijknetwerk ResttestXL. In dit praktijknetwerk is gekeken naar de duurzaamheid en inzetbaarheid van Betacal, brandkalk en gips. Hoe kunnen we duurzame reststoffen zoals Betacal en compost goed inzetten in het bedrijf om er voordeel van te doen. Voorbeeld hiervan is het gebruik van compost bij het zaaien van uien en wat zijn de te verwachten effecten bij het toedienen van de reststroom Betacal op de meer kalkrijke gronden in Flevoland. Al met al was het weer een leerzame ochtend. 4 december hebben we de volgende bijeenkomst.

3 november 2013; weekoverzicht

Een wisselvallig weekje achter de rug met op maandag 28 oktober zelfs een heuse Zuidwester storm. Op een kleine boom na die omgewaaid is verder gelukkig geen schade. Het weer wil nog niet echt in rustig vaarwater komen. Een hoge druk gebied zit er voorlopig nog steeds niet in. Jammer want er moet nog steeds veel gebeuren op de akker. Dinsdag 29 oktober nadat de storm uitgeraast was bij mijn collega begonnen met het rooien van zijn 3,3 ha winterpeen. Dat werd een nat klusje. Het weer op die dinsdag viel tegen met regelmatig over de dag verspreid buien. Op het land en op het kavelpad naar de boerderij een glibberige boel. De winterpeen daarentegen kwam toch nog redelijk goed in de kist. Woensdagmorgen 30 oktober was de winterpeen eruit. De trekker die voor de wortelkar stond zag er niet uit. Eerst maar eens even schoonmaken. Al met al een uur mee bezig geweest om al de klei er af te spuiten. Resultaat met voor en na schoonspuiten zie foto’s boven.
Donderdagmorgen 31 oktober de ploeg maar achter de trekker gehangen en de tarwestoppel gaan omploegen. Gelukkig viel het weer donderdag en vrijdag mee. Af en toe wat gespetter. Dit perceel is 9,5 ha groot. Vrijdagmiddag tegen 15.00 uur had ik het perceel geploegd en de kopakkers gespit. Nu moet ik nog 2 percelen ploegen, waarvan 1 een tarwestoppel en een ander perceel waar suikerbieten op stonden. In dit laatste perceel moet nog wintertarwe gezaaid worden. In 3 mooie dagen moet dat lukken maar komende week word juist veel regen voorspeld. Ben benieuwd of dit ook uitkomt.

 

24 oktober 2013; Betacal spuiten

Donderdagochtend 24 oktober, tijdens de zonsopkomst, heeft Bos Agra Service uit Bedum Betacal uitgereden over 1 perceel akkerland. Betacal is een uitermate geschikte kalkmeststof voor pH-onderhoud, pH-verbetering en structuurverbetering. Het product is een uiterst fijne neerslag van koolzure kalk gemengd met enige organische stof, ontstaan bij de zuivering van ruwsap uit bieten. (Bron:http://agrarisch.suikerunie.nl/betacal.aspx)
Het product wat verspoten is over de akker heet Betacal Flow, dit is het vloeibaar product. Er is namelijk ook Betacal in vaste vorm, dit moet verstrooid worden.

24 oktober 2013; eerste perceel geploegd

Afgelopen week het eerste perceel akkerland omgeploegd. Het perceel waar afgelopen jaar de uien stonden heb ik als eerste geploegd. Dit perceel is iets meer dan 10 ha groot. Het ploegen ging mooi. Vooral woensdagmiddag 23 oktober waren er tijdens het ploegen prachtige luchten. Veel regenbogen gespot die dag. Komende 2 weken zullen de overige 3 percelen geploegd worden.


De kopakkers worden met de krukasspitmachine gespit.