16 mei 2013; blog over onze akkerrand

In de aanloop naar het slotsymposium van Akkerranden Flevoland op 20 juni zullen geregeld blogs verschijnen waarop gereageerd kan worden. Ook ik heb een blog mogen schrijven. Lees hier het blog. Tevens staan hier meer interessante blogs m.b.t. akkerranden Flevoland.

24 april 2013; akkerranden gezaaid

De akkerranden op ons bedrijf zijn weer ingezaaid. Dit jaar weer iets uitbreiding. Totaal iets meer dan 1 ha akkerrand. Nu voor het derde jaar akkerranden op ons bedrijf. Ook dit jaar is het merendeel van de akkerranden voor Akkerranden Flevoland. Dit jaar word er in Flevoland ca. 100 ha ingezaaid aan akkerranden. Het voornaamste doel van de randen is om om het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen in de landbouw te verminderen en de kwaliteit van het oppervlaktewater te verbeteren. Daarnaast zijn akkerranden waardevol voor de natuur en prachtig in het landschap.

Dit jaar is er ook een akkerrand ingezaaid voor Operation Pollinator, een initiatief van Syngenta en in samenwerking met Stichting Veldleeuwerik. In 2013 stelt Syngenta 500.000 m2 bloemenzaad aan akkerbouwers en fruittelers in Nederland en België beschikbaar. Met deze bloemzaadmengsels kunnen de juiste biodiversiteitsstimulerende stroken worden aangelegd om daarmee bijen en andere bestuivers te lokken. Ook vogels zullen gebruik maken van de stroken. Syngenta heeft al 10 jaar ervaring met de aanleg van deze stroken in diverse landenover de hele wereld. (bron: Operation Pollinator). De akkerranden liggen langs de sloten en langs de Vuursteentocht. Het zaadmengsel zaai ik heel ondiep bijna oppervlakkig zodat vooral de erg fijne zaden snel en makkelijker kunnen kiemen. Het zaad van Operation Pollinator zit in 1 kg zakken. Er word tussen de 20 en 25 kg per ha ingezaaid.

27 juli 2008; oregano oogst

Woensdagmiddag 23 juli is de oregano gemaaid door loonbedrijf Breure uit Swifterbant. De maaier van Breure maait de oregano over 8,25 meter breed af waarna het in het zwad wordt gelegd. Na een indroogperiode wordt vrijdag 25 juli en zaterdag 26 juli de oregano opgeraapt en verhakselt. Na het volhakselen van de container, die ook gebruikt wordt als stoomcontainer wordt het oliewinningsproces gestart.
De olie wordt gewonnen met behulp van stoom die wordt geproduceerd door een stoomketel. Deze stoom wordt dan onder enige druk in de container met verhakselde oregano gebracht. Nadat de oregano is opgewarmd laat het de stoom door. De stoom die de olie meeneemt wordt afgevoerd naar een condensator. Die koelt de stoom weer af zodat het vloeibaar word. Nadat de olie is gewonnen worden er nog oliemonsters genomen op bepaling van o.a. carvacrol en thymol bestanddelen. De olie wordt op dit moment toegepast in de (vee)voeding. De olie heeft sterk anti bacteriele eigenschappen. In de diervoeding is het gebruik van preventief synthetische antibioticum sinds 2006 verboden alleen curatief mag er nog gebruikt worden gemaakt van deze middelen maar dit is nogal kostbaar. Ook andere toepassingen zijn denkbaar. Die toepassingen, zoals coatings op vlees, zijn nog in ontwikkeling.Bij het stomen komt het restmateriaal weer vrij. Er wordt onderzoek gedaan om ook uit het restmateriaal nog bepaalde stoffen te halen.


Vrijdagmorgen om 1 uur is begonnen met de oogst van de doperwten. De teelt en afzet wordt georganiseerd door de Cooperatieve Verzendhandel. Deze bepaalt ook het oogstmoment van de erwten. De doperwten gaan naar conservenfabriek Coroos.
De aardappels groeien inmiddels door het weer goed door. Per plant ca. 8-10 knollen.
Komende week zal als het weer het toelaat de tarwe geoogst worden. Enkele vroege percelen tarwe in de buurt zijn afgelopen vrijdag al geoogst.

18 mei 2008; kippemest op aardappelen

De doperwten zijn 13 mei gezaaid. Ze liggen door het warme weer al gekiemd. Inmiddels 12 mm regen gehad afgelopen 2 dagen. Lekker voor de gewassen. De aardappels zijn 13 en 14 mei gefreesd. Voor het frezen is er 10 ton kippemest per ha met een tebbe strooier verspreid. Loonbedrijf van het Goor heeft de mest verspreid. Om de 9 meter word er gestrooid.

18 mei 2008; kippemest op aardappelen

12 augustus 2007; oregano oogst

De oregano is afgelopen maandag gemaaid. Met een 9 meter zwadmaaier van loonbedrijf Breure werd de 3 ha oregano er in 30 minuten afgemaaid. De oregano word op een zwad gelegd waarna een hakselaar van PPO de oregano verhakselt en in een container blaast. Er kan zo’n 500 meter zwad oregano in de container waarna de container naar PPO gebracht word . Daar wordt door middel van stomen de olie er uit gehaald. De container wordt helemaal afgesloten. Er wordt stoom onderin de container gebracht (ca. 120 graden) waardoor de olie met het stoom naar een ketel word getransporteerd die het weer afgekoeld zodat de olie afgetapt kan worden. Dit jaar is de olieopbrengst stukken minder als vorig jaar. Dit heeft alles te maken met de natte julimaand, ca. 50 liter olie per ha.

November 2006

12 november 2006: Afgelopen maandagnacht zijn alle suikerbieten opgehaald en naar de suikerfabriek van Cosun in Groningen gebracht om daar verwerkt te worden tot suiker. De opbrengst van de suikerbieten was superhoog.
Met ruim 88 ton/ha en suikergehalte van 17,9 % gemiddeld hebben de bieten het dit jaar voortreffelijk gedaan.
Zelf heb ik nog nooit zo’n hoge suikeropbrengst per ha gehad sinds ik in 1996 het bedrijf van mijn vader heb overgenomen. Per ha, 15700 kg suiker.

Donderdag 9 november zijn de landwerkzaamheden voor 2006 beeindigd. Alle grond is geploegd en kan nu rustig de winter in om te herstellen van een heel bijzonder oogstjaar.
De oregano die in juni is geplant lijkt nu wat op retour te gaan. De kleur is minder gewordenDe oregano zal door de winter deels afsterven waarna het komend voorjaar weer aan de groei gaat. Het eerste jaar word de oregano niet geoogst. Er zit nog te weinig bladmassa op het gewas en dus ook te weinig olie waardoor een oogst niet uit kan.
Volgend jaar rond juli zal, als de oregano helemaal volgroeid is, de eerste oogst plaatsvinden.
PPO en Ropapharm zullen komende jaar het areaal van oregano gaan uitbreiden. Er zijn al nieuwe telers die zich aangemeld hebben. Nu staat er in Flevoland nog 14 ha oregano waarvan 2 ha biologisch. Volgend jaar moet dat 50 ha worden.

November 2006

Oregano.


De wintertarwe blijft door het zachte weer maar doorgroeien.
Inmiddels het erf en de machines weer schoongemaakt.

26 november 2006: De uien heb ik inmiddels allemaal verkocht. In Januari worden ze afgeleverd. Ze gaan net zoals vorig jaar naar Vos uit Wijk bij Aalburg. De prijs is een stuk beter als vorig jaar.
Ondanks wat phytophtora wat in het ras Zorba zit, liggen de aardappels mooi droog in de bewaring.
Met doorwas heb ik geen problemen. Het komt bijna niet voor in de Zorbas. In het ras Bildtstar komt er wel doorwas voor maar geen phytophtora.

1 september 2006

Dinsdag en woensdag 29 en 30 augustus zijn de stamslabonen geoogst. Dit gebeurde onder natte omstandigheden. Een halve dag ervoor nog 27 mm regen gehad. De stamslabonen teel ik voor de Cooperatieve Verzendhandel.
Op hun site is per week te heel goed volgen hoe de oogst verloopt van o.a. de stamslabonen. Op mijn bedrijf stonden “franse”stamslabonen die extra fijn zijn. Ze hebben een diameter van 6,5 mm. De opbrengst is normaal lager dan gewone stamslabonen die vaak een diameter hebben van tussen de 7 en 9 mm. De opbrengst ligt tegen de 12 ton/ha. De stamslabonen gaan naar conservenfabrikant Coroos. Loonbedrijf Breure uit Swifterbant heeft de stamslabonen geplukt. Door de natte augustusmaand kon er 0,2 ha niet geoogst worden. Deze bonen hadden in het water gestaan.

1 september 2006

Lossen van de stamslabonen in wagen.

1 september 2006

Onderhoud aan bogenplukker.


Augustus 2006 was op ons bedrijf een zeer natte maand. Totaal 240 mm. Terwijl we de laatste 3 dagen van juli ook nog 40 mm hadden. De uien kunnen eigenlijk al lang gerooid worden. Nu is het wachten op beter weer.
De Zorba aardappelen heb ik inmiddels doodgespoten. Het gewas is al te ver op retour en knolphytophtora ligt op de loer. De doorwas problemen die zich voordoen bij veel aardappeltelers daar heb ik gelukkig niet veel last van.
Alleen in de groene gedeeltes van de Bildtstar komt het wel regelmatig voor.

16 augustus 2006: vlas persen

Het vlas werd op dezelfde dag ook geperst. Doordat het vlas door de regen aardig vastgegroeid was aan de grond, werd het vlas met een schudder losgeschud. Daarna konden de zelfrijdende persen het vlas in ronde balen persen. Het vlas gaat naar Flevovlas BV in Nagele waar het verder verwerkt word.

16 augustus 2006: vlas persen

Vlas van de grond losschudden.

16 augustus 2006: vlas persen

Vlaspersen.

16 augustus 2006: vlas persen

Vlaspers.

11 juli 2006: vlas trekken

Vanavond is het vlas getrokken door Flevo vlas BV uit Nagele. Een machine uit Belgie is ingehuurd om het vlas te trekken.

De vlasplant wordt door speciale vlasplukmachines met wortel en al uit de grond getrokken. Vervolgens wordt de stengel tussen pletrollen doorgevoerd om zo de stengel iets te kneuzen. Dit pletten van de stengel is om de plant sneller te laten roten. De vlasplukker legt het vlas op zwaden met alle zaadbolletjes naar de zelfde zijde en de stengels evenwijdig aanelkaar. Na een aantal dagen drogen wordt het zwad gekeerd met keermachines. Door het zwad te keren verkrijgt men een goede droging van het zwad en een gelijke zonverkleuring (die later de kleur van het linnen zal bepalen) aan beide zijden van automaty online het zwad.
Nu het vlas goed gedroogd en gebleekt is door de zon kan het dauwrootproces voor het vlas beginnen. Door een aantal dagen vochtig weer bij hoge temperaturen ontstaat een microflora die afhankelijk van het weer bestaat uit schimmels of bacterien. Schimmels breken de pectine, waarmee de vezels zijn verkleefd met de houtkern af. Het proces kan zich binnen drie weken hebben voltrokken. Als de zwaden vervolgens droogliggen (wederom keren kan nodig zijn) kunnen er rondebalen van geperst worden. (Bron: Flevovlas BV).
Vanmorgen (11 juli) nog 9 mm regen gehad. Dat was een lekker regentje voor de gewassen.

24 juni 2006: stamslabonen zaaien

De bonen zijn afgelopen week gezaaid. De bonen worden geteeld voor de Coöperatieve Verzendhandel. Loonbedrijf Breure uit Swifterbant heeft de bonen gezaaid. De bonen zullen in september geoogst worden.
De bonen en aardappels zijn bemest.