Peterselie oogst 4e snede

5 oktober in de ochtend is loonbedrijf Koster begonnen met het maaien van de vierde en laatste snede peterselie op ons akkerbouwbedrijf. De peterselie was qua stand eigenlijk nog niet toe aan een maaibeurt. Helaas krijgt de bladschimmel meeldauw rond dit tijdstip van het jaar veel kans om te gedijen in het gewas. Deze schimmel gedijd goed bij lange dauwnatte nachten. Het gewas droogt dan niet goed meer op en dan krijgt deze schimmel een kans om het blad te infecteren.

5 oktober 2023; peterselie oogst,4e snede

Meeldauw zichtbaar op het blad.

Op dit moment zijn er ook geen goede gewasbeschermingsmiddelen meer om hier iets aan te doen.
Om de peterselie niet zieker laten worden, wordt de peterselie eerder gemaaid.
Dit is meteen de laatste maaibeurt. Eind oktober gaat de fabriek van VNKherbs over op andere kruiden. Al met al heef, op de laatste snede na, de peterselie het financieel heel goed gedaan.


De peterselie wordt met een Ploeger oogstmachine gemaaid. De oogstmachine heeft een bek met klepelas die de peterselie egaal afmaait. Deze opname bek is ca. 6,5 meter breed. De machine rijdt op rupsen om de bodem zoveel mogelijk te sparen. De peterselie wordt opgevangen in een container. De container wordt op de kopakker gelost. Via rtk-gps besturing wordt de maximale werkbreedte van 6,5 meter benut en zo min mogelijk sporen in het land gereden. Dit is cruciaal voor de hergroei van het gewas. De peterselie gaat naar VNK herbs te Biddinghuizen. Daar word de peterselie gedroogd om later verkocht te worden.

Peterselie oogst 3e snede

7 en 8 september augustus is loonbedrijf Koster begonnen met het maaien van de derde snede peterselie op ons akkerbouwbedrijf. Ook deze maal ideale oogstomstandigheden.

De peterselie wordt met een Ploeger oogstmachine gemaaid. De oogstmachine heeft een bek met klepelas die de peterselie egaal afmaait. Deze opname bek is ca. 6,5 meter breed. De machine rijdt op rupsen om de bodem zoveel mogelijk te sparen. De peterselie wordt opgevangen in een container. De container wordt op de kopakker gelost. Via rtk-gps besturing wordt de maximale werkbreedte van 6,5 meter benut en zo min mogelijk sporen in het land gereden. Dit is cruciaal voor de hergroei van het gewas. De peterselie gaat naar VNK herbs te Biddinghuizen. Daar word de peterselie gedroogd om later verkocht te worden.


Een dag na de oogst is de peterselie meteen weer bemest met ca. 180 kg KAS/ha. Zo kan de peterselie weer hergroeien en over ca. een maand is de volgende oogst.

8 september 2023; peterselie strooien

In totaal zou de peterselie 4 maal geoogst kunnen worden.

Peterselie verwerking product

We hebben nadat de laatste vracht van het veld geoogst is nog even bij de fabriek van VNKherbs in Biddinghuizen gekeken hoe ons product verwerkt word. Van vers product tot droog product.

8 september 2023; Verwerking peterselie VNKherbs

Aanvoer van een container verse peterselie. Deze word een grote stortbak ingekiept. Daarna gaat de peterselie gelijdelijk aan naar boven richting de oven.8 september 2023; Verwerking peterselie VNKherbs
De peterselie gaat hier de oven in. Sensoren, die de snelheid van de aanvoerband regelen, zorgen er voor dat de peterselie geleidelijk de oven in gaat.


8 september 2023; Verwerking peterselie VNKherbs

Dit is de oven waar de peterselie langzaam met transportbanden van boven naar beneden gaat. De temperatuur van dit proces is ruim boven de 100 graden. Onkruidzaden, grond, stengeldelen en overig ongewenst materiaal word erna nog uitgezeefd.


8 september 2023; Verwerking peterselie VNKherbs
Zo ziet het gedroogde product er dan uit.


8 september 2023; Verwerking peterselie VNKherbs
De gedroogde peterselie wordt verpakt in dozen. De meeste peterselie wordt verkort aan de Verenigde Staten. Badia Spice in Florida is een grote afnemer. Een fijnere fractie wordt ook wel aan Zuid Korea verkocht.


8 september 2023; Verwerking peterselie VNKherbs
De dozen met verse peterselie staan klaar voor verzending.

Peterselie oogst 2e snede

Dinsdag 15 en woensdag 16 augustus is loonbedrijf Koster begonnen met het maaien van de tweede snede peterselie op ons akkerbouwbedrijf. De peterselie wordt met een Ploeger oogstmachine gemaaid. De oogstmachine heeft een bek met klepelas die de peterselie egaal afmaait. Deze opname bek is ca. 6,5 meter breed. De machine rijdt op rupsen om de bodem zoveel mogelijk te sparen. De peterselie wordt opgevangen in een container. De container wordt op de kopakker gelost. Via rtk-gps besturing wordt de maximale werkbreedte van 6,5 meter benut en zo min mogelijk sporen in het land gereden. Dit is cruciaal voor de hergroei van het gewas. De peterselie gaat naar VNK herbs te Biddinghuizen. Daar word de peterselie gedroogd om later verkocht te worden.


Een dag na de oogst is de peterselie meteen weer bemest met ca. 200 kg KAS/ha. Zo kan de peterselie weer hergroeien en over ca. een maand is de volgende oogst. In totaal zou de peterselie 4 maal geoogst kunnen worden.

Peterselie oogst 1e snede

Dinsdag 18 juli is loonbedrijf Koster begonnen met het maaien van de eerste snede peterselie op ons akkerbouwbedrijf. De peterselie wordt met een Ploeger oogstmachine gemaaid. De oogstmachine heeft een bek met klepelas die de peterselie egaal afmaait. Deze opname bek is ca. 6,5 meter breed. De machine rijdt op rupsen om de bodem zoveel mogelijk te sparen. De peterselie wordt opgevangen in een container. De container wordt op de kopakker gelost. Via rtk-gps besturing wordt de maximale werkbreedte van 6,5 meter benut en zo min mogelijk sporen in het land gereden. Dit is cruciaal voor de hergroei van het gewas. De peterselie gaat naar VNK herbs te Biddinghuizen. Daar word de peterselie gedroogd om later verkocht te worden.


Een dag na de oogst is de peterselie meteen weer bemest met ca. 250 kg KAS. Zo kan de peterselie weer hergroeien en over ca. een maand is de volgende oogst. In totaal zou de peterselie 4 maal geoogst kunnen worden.

Peterselie zaaien

De peterselie is gezaaid. Woensdag 19 april heb ik de peterselie gezaaid met onze Lemken zaaicombinatie. Het gewas teel ik voor kruidendrogerij VNK Herbs uit Biddinghuizen. De soort peterselie die ik zaai is krulpeterselie. Krulpeterselie wordt akkerbouw matig geteeld voor industriële verwerking (drogerij). Het kruid wordt bijvoorbeeld verwerkt in pizza’s, chips etc. Het gewas kan meerdere malen (3-4 maal) per jaar worden geoogst. De verwerking doet VNK Herbs zelf.
De peterselie wordt dit jaar gezaaid in niet geploegd land. De voorvrucht is suikerbieten. Na de oogst van de suikerbieten is dit perceel alleen gewoeld.
Het ras wat gezaaid is Cherokee. Per ha heb ik 23 kg gezaaid.

Bemesten wintertarwe, peterselie en uien

De wintertarwe, peterselie en uien zijn 18 april bemest. Voor de wintertarwe was dit de tweede bemesting. De wintertarwe en uien zijn bemest met kalkammonsalpeter, of kortweg KAS. KAS is een ammoniumnitraat meststof waaraan kalk is toegevoegd. De meststof bestaat uit 27% stikstof, half in ammoniumvorm en half in nitraatvorm. KAS is de meest gebuikte meststof in Noordwest Europa.

De uien krijgen later in het seizoen nog een tweede bemesting. Dan wordt er naast stikstof ook nog wat kalium gegeven.
Op de peterselie is een mengmeststof gestrooid, namelijk 20-34. In deze mengmest kunstmest zit 20 % en 34 % fosfaat. Peterselie heeft graag wat fosfaat nodig aan de basis.

Peterselie 4e oogst

De peterselie is donderdagavond 6 oktober voor de laatste maal geoogst dit jaar. Net als vorig jaar 4 oogsten.

De peterselie wordt met een Ploeger oogstmachine gemaaid. De oogstmachine heeft een bek met klepelas die de peterselie egaal afmaait. Deze opname bek is ca. 6,5 meter breed. De machine rijdt op rupsen om de bodem zoveel mogelijk te sparen. De peterselie wordt opgevangen in een container. De container wordt op de kopakker gelost. Via rtk-gps besturing wordt de maximale werkbreedte van 6,5 meter benut en zo min mogelijk sporen in het land gereden. De peterselie gaat naar VNK herbs te Biddinghuizen. Daar word de peterselie gedroogd om later verkocht te worden.

14 juli 2022; oogst peterselie voor VNK Herbs

Peterselie oogst derde snede

Maandagavond 29 augustus en dinsdagochtend 30 augustus heeft loonbedrijf Koster  de derde snede peterselie op ons akkerbouwbedrijf gemaaid.

De peterselie wordt met een Ploeger oogstmachine gemaaid. De oogstmachine heeft een bek met klepelas die de peterselie egaal afmaait. Deze opname bek is ca. 6,5 meter breed. De machine rijdt op rupsen om de bodem zoveel mogelijk te sparen. De peterselie wordt opgevangen in een container. De container wordt op de kopakker gelost. Via rtk-gps besturing wordt de maximale werkbreedte van 6,5 meter benut en zo min mogelijk sporen in het land gereden. Dit is cruciaal voor de hergroei van het gewas. De peterselie gaat naar VNK herbs te Biddinghuizen. Daar word de peterselie gedroogd om later verkocht te worden.

De groeiomstandigheden zijn dit jaar perfect voor de peterselie. Het beregenen heeft goed geholpen, want in 3 weken tijd is de derde snede al weer gemaaid. Verder wordt er door de oogstmachine niet veel schade aangericht. Als het te nat is om te oogsten dan kan de oogstmachine de rijsporen zo beschadigen dat daar geen peterselie meer groeit. Tot dusver is dat niet het geval.
Een vierde snede zit er dit jaar nog wel in. Dat zou dan over 3-4 weken weer het geval zijn.

 

Stamslabonen oogst

De stamslabonen zijn geoogst. Eigenlijk zouden op dit perceel soja bonen (edamame) groeien, maar helaas kwam het zaaizaad niet op tijd aan. Gelukkig konden we nog stamslabonen zaaien.
Loonbedrijf Breure uit Swifterbant is in de nacht van donderdag 25 augustus op vrijdag 26 augustus begonnen met de oogst.
De bonen worden met een 3 meter brede zelfrijdende Ploeger oogstmachine geoogst. De bonen worden ‘gestript’ wat betekent dat de boon met een hoeveelheid blad van de plant wordt gehaald. De plant zelf blijft in de grond staan. In de machine wordt het blad tussen de bonen uitgezogen. Hierdoor komt er een schoon en onbeschadigd product in de bunker van de oogstmachine. Als de bunker vol is wordt deze gelost in een container. Deze boontjes gaan naar HAK. Daar in de fabriek worden ze in potjes gedaan.
Ik schat de opbrengst rond de 14-15 ton/ha.