Peterselie zaaien

Voor het vijfde achtereenvolgende jaar teel ik peterselie voor VNKHerbs uit Biddinghuizen. Vrijdag 12 april heb ik de peterselie gezaaid. Wel iets vroeger als andere jaren, maar de grond was droog genoeg om te zaaien.

De soort peterselie die ik zaai is krulpeterselie. Krulpeterselie wordt akkerbouw matig geteeld voor industriële verwerking (drogerij). Het kruid wordt bijvoorbeeld verwerkt in pizza’s, chips etc. Het gewas kan meerdere malen (3-4 maal) per jaar worden geoogst. De verwerking doet VNK Herbs zelf.
De peterselie wordt dit jaar gezaaid in niet geploegd land. De voorvrucht is suikerbieten. Na de oogst van de suikerbieten is dit perceel alleen gewoeld.
Het ras wat gezaaid is Sombre. Per ha heb ik ca. 18 kg gezaaid.

Bemesten zomergerst, uien en peterselie

Na een warm weekend met temperaturen van boven de 20 graden was de grond al zo mooi opgedroogd dat ik de zomergerst kon bemesten.

De zomergerst en de uien zijn bemest met kalkammonsalpeter, of kortweg KAS. KAS is een ammoniumnitraat meststof waaraan kalk is toegevoegd. De meststof bestaat uit 27% stikstof, half in ammoniumvorm en half in nitraatvorm. KAS is de meest gebuikte meststof in Noordwest Europa. Verder zit er nog 4 % magnesium in de meststof.

De uien krijgen later in het seizoen nog een tweede bemesting. Dan wordt er naast stikstof ook nog wat kalium gegeven.
Op de peterselie is een mengmeststof gestrooid, namelijk 23-23. In deze mengmest kunstmest zit 23 % stikstof en 23 % fosfaat. Peterselie heeft graag wat fosfaat nodig aan de basis.

Zomergerst zaaien perceel 1

Inmiddels heb ik ook het laatste perceel met zomergerst ingezaaid. Dit is perceel 1 waar vorig jaar wintertarwe stond. Het perceel is eind januari dit jaar nog geploegd. Het perceel is 4 ha.

Normaal zou ik hier uien in zaaien, maar omdat ik naar een ruimere rotatie van uien ga (van 1 eens in de 5 jaar na eens in de 10 jaar op dit perceel uien) heb ik nu voor zomergerst gekozen. Door een krappe rotatie neemt de ziektedruk van de bodemschimmel Fusarium steeds meer toe op ons bedrijf vandaar dat een ruimere rotatie beter is.

Ook in dit perceel is het ras RGT Planet gezaaid. Omdat het land geploegd is heb ik voorop de trekker de Evers combirol zitten. Deze vlakt de toppen van de ploegsneden af, zodat het land na het zaaien er vlakker bij ligt. De zomergerst komt mooi in de vochtige grond te liggen.


Zomergerst zaaien perceel 3

Het seizoen 2024 is gestart. Ik heb zaterdagmiddag en avond de zomergerst gezaaid. Deze heb ik in het ca. 8.6 ha groot perceel 3 gezaaid. In dit perceel zijn in 2023 de aardappels geoogst. Deze aardappelen zijn gelukkig wel onder prachtige omstandigheden geoogst. Het perceel is daarna direct los gewoeld. Normaal zou ik in dit perceel in de herfst de wintertarwe zaaien. Dit is door de extreem natte herfst en winter niet meer gelukt. Ik had de loonwerker kunnen vragen om met de spit-zaai combinatie de wintertarwe te laten zaaien, maar dat heb ik, door de hoge kosten, ditmaal niet gedaan.
Ik heb half december het besluit genomen om dan maar in het voorjaar zomergerst te zaaien.
Het ras wat ik zaai is RGT Planet van Barenbrug. Dit ras schijnt een hoge opbrengst te geven en geeft een goede brouwkwaliteit. Het zaaien ging op zich heel mooi. De grond is wat vochtig, zodat de zomergerst mooi op de vochtige grond gezaaid kan worden. De temperatuur is de komende week goed, dan zal de zomergerst wel snel gaan kiemen.

Ik ga nog 4 ha zomergerst zaaien in een ander perceel, namelijk perceel 1. Dit perceel is eind januari pas geploegd. Hopelijk lukt dat 1 deze dagen.


Peterselie oogst 4e snede

5 oktober in de ochtend is loonbedrijf Koster begonnen met het maaien van de vierde en laatste snede peterselie op ons akkerbouwbedrijf. De peterselie was qua stand eigenlijk nog niet toe aan een maaibeurt. Helaas krijgt de bladschimmel meeldauw rond dit tijdstip van het jaar veel kans om te gedijen in het gewas. Deze schimmel gedijd goed bij lange dauwnatte nachten. Het gewas droogt dan niet goed meer op en dan krijgt deze schimmel een kans om het blad te infecteren.

5 oktober 2023; peterselie oogst,4e snede

Meeldauw zichtbaar op het blad.

Op dit moment zijn er ook geen goede gewasbeschermingsmiddelen meer om hier iets aan te doen.
Om de peterselie niet zieker laten worden, wordt de peterselie eerder gemaaid.
Dit is meteen de laatste maaibeurt. Eind oktober gaat de fabriek van VNKherbs over op andere kruiden. Al met al heef, op de laatste snede na, de peterselie het financieel heel goed gedaan.


De peterselie wordt met een Ploeger oogstmachine gemaaid. De oogstmachine heeft een bek met klepelas die de peterselie egaal afmaait. Deze opname bek is ca. 6,5 meter breed. De machine rijdt op rupsen om de bodem zoveel mogelijk te sparen. De peterselie wordt opgevangen in een container. De container wordt op de kopakker gelost. Via rtk-gps besturing wordt de maximale werkbreedte van 6,5 meter benut en zo min mogelijk sporen in het land gereden. Dit is cruciaal voor de hergroei van het gewas. De peterselie gaat naar VNK herbs te Biddinghuizen. Daar word de peterselie gedroogd om later verkocht te worden.

Peterselie oogst 3e snede

7 en 8 september augustus is loonbedrijf Koster begonnen met het maaien van de derde snede peterselie op ons akkerbouwbedrijf. Ook deze maal ideale oogstomstandigheden.

De peterselie wordt met een Ploeger oogstmachine gemaaid. De oogstmachine heeft een bek met klepelas die de peterselie egaal afmaait. Deze opname bek is ca. 6,5 meter breed. De machine rijdt op rupsen om de bodem zoveel mogelijk te sparen. De peterselie wordt opgevangen in een container. De container wordt op de kopakker gelost. Via rtk-gps besturing wordt de maximale werkbreedte van 6,5 meter benut en zo min mogelijk sporen in het land gereden. Dit is cruciaal voor de hergroei van het gewas. De peterselie gaat naar VNK herbs te Biddinghuizen. Daar word de peterselie gedroogd om later verkocht te worden.


Een dag na de oogst is de peterselie meteen weer bemest met ca. 180 kg KAS/ha. Zo kan de peterselie weer hergroeien en over ca. een maand is de volgende oogst.

8 september 2023; peterselie strooien

In totaal zou de peterselie 4 maal geoogst kunnen worden.

Peterselie verwerking product

We hebben nadat de laatste vracht van het veld geoogst is nog even bij de fabriek van VNKherbs in Biddinghuizen gekeken hoe ons product verwerkt word. Van vers product tot droog product.

8 september 2023; Verwerking peterselie VNKherbs

Aanvoer van een container verse peterselie. Deze word een grote stortbak ingekiept. Daarna gaat de peterselie gelijdelijk aan naar boven richting de oven.8 september 2023; Verwerking peterselie VNKherbs
De peterselie gaat hier de oven in. Sensoren, die de snelheid van de aanvoerband regelen, zorgen er voor dat de peterselie geleidelijk de oven in gaat.


8 september 2023; Verwerking peterselie VNKherbs

Dit is de oven waar de peterselie langzaam met transportbanden van boven naar beneden gaat. De temperatuur van dit proces is ruim boven de 100 graden. Onkruidzaden, grond, stengeldelen en overig ongewenst materiaal word erna nog uitgezeefd.


8 september 2023; Verwerking peterselie VNKherbs
Zo ziet het gedroogde product er dan uit.


8 september 2023; Verwerking peterselie VNKherbs
De gedroogde peterselie wordt verpakt in dozen. De meeste peterselie wordt verkort aan de Verenigde Staten. Badia Spice in Florida is een grote afnemer. Een fijnere fractie wordt ook wel aan Zuid Korea verkocht.


8 september 2023; Verwerking peterselie VNKherbs
De dozen met verse peterselie staan klaar voor verzending.

Peterselie oogst 2e snede

Dinsdag 15 en woensdag 16 augustus is loonbedrijf Koster begonnen met het maaien van de tweede snede peterselie op ons akkerbouwbedrijf. De peterselie wordt met een Ploeger oogstmachine gemaaid. De oogstmachine heeft een bek met klepelas die de peterselie egaal afmaait. Deze opname bek is ca. 6,5 meter breed. De machine rijdt op rupsen om de bodem zoveel mogelijk te sparen. De peterselie wordt opgevangen in een container. De container wordt op de kopakker gelost. Via rtk-gps besturing wordt de maximale werkbreedte van 6,5 meter benut en zo min mogelijk sporen in het land gereden. Dit is cruciaal voor de hergroei van het gewas. De peterselie gaat naar VNK herbs te Biddinghuizen. Daar word de peterselie gedroogd om later verkocht te worden.


Een dag na de oogst is de peterselie meteen weer bemest met ca. 200 kg KAS/ha. Zo kan de peterselie weer hergroeien en over ca. een maand is de volgende oogst. In totaal zou de peterselie 4 maal geoogst kunnen worden.

Peterselie oogst 1e snede

Dinsdag 18 juli is loonbedrijf Koster begonnen met het maaien van de eerste snede peterselie op ons akkerbouwbedrijf. De peterselie wordt met een Ploeger oogstmachine gemaaid. De oogstmachine heeft een bek met klepelas die de peterselie egaal afmaait. Deze opname bek is ca. 6,5 meter breed. De machine rijdt op rupsen om de bodem zoveel mogelijk te sparen. De peterselie wordt opgevangen in een container. De container wordt op de kopakker gelost. Via rtk-gps besturing wordt de maximale werkbreedte van 6,5 meter benut en zo min mogelijk sporen in het land gereden. Dit is cruciaal voor de hergroei van het gewas. De peterselie gaat naar VNK herbs te Biddinghuizen. Daar word de peterselie gedroogd om later verkocht te worden.


Een dag na de oogst is de peterselie meteen weer bemest met ca. 250 kg KAS. Zo kan de peterselie weer hergroeien en over ca. een maand is de volgende oogst. In totaal zou de peterselie 4 maal geoogst kunnen worden.

Peterselie zaaien

De peterselie is gezaaid. Woensdag 19 april heb ik de peterselie gezaaid met onze Lemken zaaicombinatie. Het gewas teel ik voor kruidendrogerij VNK Herbs uit Biddinghuizen. De soort peterselie die ik zaai is krulpeterselie. Krulpeterselie wordt akkerbouw matig geteeld voor industriële verwerking (drogerij). Het kruid wordt bijvoorbeeld verwerkt in pizza’s, chips etc. Het gewas kan meerdere malen (3-4 maal) per jaar worden geoogst. De verwerking doet VNK Herbs zelf.
De peterselie wordt dit jaar gezaaid in niet geploegd land. De voorvrucht is suikerbieten. Na de oogst van de suikerbieten is dit perceel alleen gewoeld.
Het ras wat gezaaid is Cherokee. Per ha heb ik 23 kg gezaaid.