Peterselie 4e oogst

De peterselie is donderdagavond 6 oktober voor de laatste maal geoogst dit jaar. Net als vorig jaar 4 oogsten.

De peterselie wordt met een Ploeger oogstmachine gemaaid. De oogstmachine heeft een bek met klepelas die de peterselie egaal afmaait. Deze opname bek is ca. 6,5 meter breed. De machine rijdt op rupsen om de bodem zoveel mogelijk te sparen. De peterselie wordt opgevangen in een container. De container wordt op de kopakker gelost. Via rtk-gps besturing wordt de maximale werkbreedte van 6,5 meter benut en zo min mogelijk sporen in het land gereden. De peterselie gaat naar VNK herbs te Biddinghuizen. Daar word de peterselie gedroogd om later verkocht te worden.

14 juli 2022; oogst peterselie voor VNK Herbs

Peterselie oogst derde snede

Maandagavond 29 augustus en dinsdagochtend 30 augustus heeft loonbedrijf Koster  de derde snede peterselie op ons akkerbouwbedrijf gemaaid.

De peterselie wordt met een Ploeger oogstmachine gemaaid. De oogstmachine heeft een bek met klepelas die de peterselie egaal afmaait. Deze opname bek is ca. 6,5 meter breed. De machine rijdt op rupsen om de bodem zoveel mogelijk te sparen. De peterselie wordt opgevangen in een container. De container wordt op de kopakker gelost. Via rtk-gps besturing wordt de maximale werkbreedte van 6,5 meter benut en zo min mogelijk sporen in het land gereden. Dit is cruciaal voor de hergroei van het gewas. De peterselie gaat naar VNK herbs te Biddinghuizen. Daar word de peterselie gedroogd om later verkocht te worden.

De groeiomstandigheden zijn dit jaar perfect voor de peterselie. Het beregenen heeft goed geholpen, want in 3 weken tijd is de derde snede al weer gemaaid. Verder wordt er door de oogstmachine niet veel schade aangericht. Als het te nat is om te oogsten dan kan de oogstmachine de rijsporen zo beschadigen dat daar geen peterselie meer groeit. Tot dusver is dat niet het geval.
Een vierde snede zit er dit jaar nog wel in. Dat zou dan over 3-4 weken weer het geval zijn.

 

Stamslabonen oogst

De stamslabonen zijn geoogst. Eigenlijk zouden op dit perceel soja bonen (edamame) groeien, maar helaas kwam het zaaizaad niet op tijd aan. Gelukkig konden we nog stamslabonen zaaien.
Loonbedrijf Breure uit Swifterbant is in de nacht van donderdag 25 augustus op vrijdag 26 augustus begonnen met de oogst.
De bonen worden met een 3 meter brede zelfrijdende Ploeger oogstmachine geoogst. De bonen worden ‘gestript’ wat betekent dat de boon met een hoeveelheid blad van de plant wordt gehaald. De plant zelf blijft in de grond staan. In de machine wordt het blad tussen de bonen uitgezogen. Hierdoor komt er een schoon en onbeschadigd product in de bunker van de oogstmachine. Als de bunker vol is wordt deze gelost in een container. Deze boontjes gaan naar HAK. Daar in de fabriek worden ze in potjes gedaan.
Ik schat de opbrengst rond de 14-15 ton/ha.

 

Beregenen uien, peterselie en stamslabonen

Afgelopen week zijn de uien voor de tweede maal en de peterselie en stamslabonen voor de eerste maal beregend. Het blijft maar droog en inmiddels zitten we nu ook midden in een hittegolf. De gewassen hebben het zwaar.

De 9 augustus geoogste peterselie heeft water nodig. Na de oogst wordt de peterselie meteen bemest. Om de meststof door de peterselie te laten opnemen heeft het vocht nodig. Tevens groeit de peterselie ook niet hard meer door de droogte. Vandaar dat de peterselie beregend is.


De uien zijn voor de tweede maal beregend. Net als de eerste keer heeft het gewas 20 mm water gekregen. Om opbrengst te halen heeft een ui in dit stadium vocht nodig. Het is wel de laatste maal dat de uien zijn beregend. Het uienloof gaat nu liggen of strijken zoals we het noemen. Als het uienloof gaat strijken kan beregenen averechts werken omdat bacteriën en schimmels kansen krijgen.


De stamslabonen gedijen goed bij warm weer, maar ook dat gewas krijgt toch meer last van de droogte. Omdat ik toch al bezig was hebben de stamslabonen 15 mm water gekregen.

De komende dagen wordt de kans op regen groter. We wachten het af.

 

Peterselie oogst 2e snede

Dinsdag 9 augustus is loonbedrijf Koster begonnen met het maaien van de tweede snede peterselie op ons akkerbouwbedrijf. De peterselie wordt met een Ploeger oogstmachine gemaaid. De oogstmachine heeft een bek met klepelas die de peterselie egaal afmaait. Deze opname bek is ca. 6,5 meter breed. De machine rijdt op rupsen om de bodem zoveel mogelijk te sparen. De peterselie wordt opgevangen in een container. De container wordt op de kopakker gelost. Via rtk-gps besturing wordt de maximale werkbreedte van 6,5 meter benut en zo min mogelijk sporen in het land gereden. Dit is cruciaal voor de hergroei van het gewas. De peterselie gaat naar VNK herbs te Biddinghuizen. Daar word de peterselie gedroogd om later verkocht te worden.

De omstandigheden om te oogsten zijn perfect. De vaste rijsporen waar de oogstmachine rijdt, geven nu het zo droog is,  geen schade. De peterselie heeft door de droogte wel meer moeite om te groeien. Uiteindelijk komt er wel een mooi product af.

Peterselie oogst 1e snede

Dinsdag 13 juli is loonbedrijf Koster begonnen met het maaien van de eerste snede peterselie op ons akkerbouwbedrijf. De peterselie wordt met een Ploeger oogstmachine gemaaid. De oogstmachine heeft een bek met klepelas die de peterselie egaal afmaait. Deze opname bek is ca. 6,5 meter breed. De machine rijdt op rupsen om de bodem zoveel mogelijk te sparen. De peterselie wordt opgevangen in een container. De container wordt op de kopakker gelost. Via rtk-gps besturing wordt de maximale werkbreedte van 6,5 meter benut en zo min mogelijk sporen in het land gereden. Dit is cruciaal voor de hergroei van het gewas. De peterselie gaat naar VNK herbs te Biddinghuizen. Daar word de peterselie gedroogd om later verkocht te worden.

Woensdagochtend 14 juli is de rest van het perceel geoogst.

Voordat de peterselie geoogst moet het perceel wel schoon zijn van bepaalde onkruiden. Vlak voor de oogst zijn we er nog met 3 man door gelopen om deze onkruiden te verwijderen. Onkruiden die er o.a.  instonden waren melden, aardappelopslag, opslag gele mosterd.

Daarna kon er geoogst worden.

 

Stamslabonen zaaien

Er zouden op dit perceel eigenlijk sojabonen (edamame) worden gezaaid. Helaas kon het zaaizaad niet op tijd geleverd worden waardoor het alternatief, stamslabonen, door ErfBv is gezaaid.  Vrijdag 17 juni zijn deze gezaaid. Het ras is Cavani.
De stamslabonen worden op 25 cm tussen de rijen gezaaid met een 6 meter brede Monosem zaaimachine van ERF BV.


Soja (edamame) perceel voorbewerken

Ruim voor het zaaien heb ik het perceel waar de soja (edamame) boontjes gezaaid gaan worden alvast voorbewerkt met de rotorkopeg. Op dit perceel stonden in 2021 de suikerbieten. Het perceel is na de oogst gewoeld en ingezaaid met een gele mosterd groenbemester. Het perceel is verder niet meer geploegd.

Peterselie zaaien

Zaterdagmiddag 16 april is de peterselie gezaaid. Het gewas teel ik voor kruidendrogerij VNK Herbs uit Biddinghuizen. De soort peterselie die ik heb gezaaid is krulpeterselie. Krulpeterselie wordt akkerbouw matig geteeld voor industriële verwerking (drogerij). Het kruid wordt bijvoorbeeld verwerkt in pizza’s, chips etc. Het gewas kan meerdere malen (4 maal) per jaar worden geoogst. De verwerking doet VNK Herbs zelf.
De peterselie wordt dit jaar gezaaid in niet geploegd land. 23 maart is de grond wel voorbewerkt met de Steketee sneleg.


Voor het zaaien is het perceel bemest met 350 kg 20-34/ha. Dit is een meststof waarin 20 % stikstof en 34 % fosfaat inzit. Ik zaai de peterselie met onze eigen Lemken nokkenradzaaimachine. Per ha wordt tussen de 15-20 kg peterselie gezaaid. Het ras is Smaragd.


Peterselie oogst, vierde snede

Maandagochtend 11 oktober heeft loonbedrijf Koster de vierde snede peterselie gemaaid. Dit was de laatste oogst van dit jaar.

Doordat het later in het seizoen wordt zie je nu meer meeldauw in het gewas komen. Dat mag er niet te veel inzitten (zie foto onder).

11 oktober 2021; peterselie oogst

Meeldauw in peterselie

De peterselie wordt met een Ploeger oogstmachine gemaaid. De oogstmachine heeft een bek die de peterselie egaal afmaait. Deze opname bek is ca. 6,5 meter breed. De machine rijdt op rupsen om de bodem zoveel mogelijk te sparen. De peterselie wordt opgevangen in een container. De container wordt op de kopakker gelost. Via rtk-gps besturing wordt de maximale werkbreedte van 6,5 meter benut en zo min mogelijk sporen in het land gereden. Dit is cruciaal voor de hergroei van het gewas. De peterselie gaat naar VNK herbs te Biddinghuizen. Daar word de peterselie gedroogd om later verkocht te worden.