Gewasgroeivergelijking rond 24 juni 2011 t/m 2022

Gewasgroeivergelijking rond 17 juni 2011 t/m 2022

Drone inspectie suikerbieten proefveld

Het suikerbietenproefveld van SESVanderHave wordt nu wekelijks en later 2 wekelijks geïnspecteerd met een DJI drone. De drone maakt op 30 meter hoogte multispectrale foto’s van het proefveld. Dit gebeurt met een speciale camera die onder de drone gehangen word. Men kan zo beter verschillen binnen het proefveld waarnemen.
Het bedrijf Pilot on Demand maakt de beelden. Om te vliegen moet er wel eerst toestemming gevraagd worden met de luchtverkeersleiding van Lelystad Airport.

Gewasgroeivergelijking rond 11 juni 2011 t/m 2022

Gewasgroeivergelijking rond 4 juni 2011 t/m 2022

Suikerbieten proefveld schoffelen en dunnen

SESVanderHave heeft hun suikerbietenproefveld gedund. Voordat SESVanderHave het 3 ha groot suikerbietenproefveld gaat dunnen worden eerst de paden tussen de proefvelden geschoffeld.


Waarom wordt het proefveld gedund? Het zaaizaad wat gebruikt wordt is niet gepilleerd. Tevens wordt er in de rij om de 10 cm een suikerbieten gezaaid. Zo weet men zeker dat er genoeg planten komen te staan voor een goede betrouwbare proefveldvergelijking. Nadeel is wel dat er gedund moet worden. Dit doet men nog op de ouderwetse manier met de hak.

17 mei 2022; Bietenproefveld schoffelen en dunnen

De opkomst van de suikerbieten, is door de zware regenval van begin april na het zaaien en de daaropvolgende harde korst, wel wat onregelmatig. Het wiedeggen wat we hebben gedaan heeft wel erg geholpen, maar er zijn nog stukjes waar te weinig bieten staan.

 

Wiedeggen suikerbieten perceel

Door de flinke regen (ca. 45 mm) in de periode van 31 maart tot en met 9 april is het perceel waar de suikerbieten gaan groeien verslempt. Door de verslemping van de grond ontstaat bij drogend weer een korst. Door deze korst kunnen de opkomende suikerbieten moeilijk boven komen. In het ergste geval sterven ze onder harde korst af.
Op het moment dat de grond nog wat vochtig is kun je met een wiedeg de grond weer open krabben. Het suikerbietenplantje kan dan ongestoord boven komen. Omdat we ook een suikerbieten proefveld van SESVanderHave hebben liggen is het zeker van belang dat er genoeg suikerbieten boven komen.
We hebben zelf geen wiedeg. Een collega akkerbouwer uit de Noordoostpolder die ook een SESVanderHave proefveld heeft liggen kon een wiedeg van een Biologische akkerbouwer lenen. Deze kon hij bij ons weer inzetten.

Op deze foto’s is goed te zien dat grond verslempt is door de regen.


Het is wel belangrijk dat de suikerbieten niet in het stadium zitten dat ze bovenkomen. In dat stadion is het suikerbietenplantje erg teer en kun je hem kapot eggen. Gelukkig is dat hier op een enkel plantje na niet het geval.


Suikerbieten zaaien inlcusief proefveld SESVanderHave

Het suikerbieten proefveld van SESVanderHave is gezaaid. Maandagmiddag 28 maart is SESVanderHave begonnen aan het ca. 3 ha groot proefveld. Dit jaar zijn er 3300 plots (proefveldjes) gezaaid. Elk plotje is 1,5 meter bij 6 meter.


Jaarlijks worden duizenden combinaties suikerbieten uitgeprobeerd op diverse proefvelden door het land. Dit gebeurt op verschillende soorten grond waaronder klei, dalgrond en zand. Er word gekeken naar de opbrengst, suikergehalte maar ook naar schieterresistentie, zaadkwaliteit, oogstbaarheid en virusziektes zoals bijv. rhizomanie.

Met een speciaal gemaakte proefveld zaaimachine worden de plots gezaaid. Er word gezaaid met GPS, zodat mooi recht gezaaid kan worden. Tussen alle plots worden zogenaamde rijpaden ingezaaid.
Bij de oogst worden deze rijpaden eerst geoogst voordat het proefveld gerooid kan worden.

Meer info over het veldonderzoek suikerbieten.

Nadat het proefveld er in zit worden rondom het proefveld de rest van onze suikerbieten gezaaid. Normaal doet loonbedrijf Breure dit meestal, maar omdat SESVanderHave nog tijd over had hebben zij deze suikerbieten gezaaid.
Dit jaar zaaien we net als vorig jaar het ras, Yukon.  Woensdag 30 maart zitten de suikerbieten in de grond. Dat is bijna een maand eerder dan vorig jaar.

 

Tweede zaaibedbereiding suikerbieten en uien perceel

Het suikerbieten en uien perceel vrijdag 25 maart voor de tweede maal bewerkt met de Steketee sneleg. De eerste maal lag de grond nog niet ideaal om de uien- en suikerbietenzaadjes in te zaaien.

Het uienperceel.


Het suikerbieten perceel.

De komende week worden de percelen dan ingezaaid.

 

Uien en suikerbieten bemesten

Donderdag 24 maart de percelen suikerbieten en uien bemest met KAS (Kalkammonsalpeter) stikstof meststof. De percelen had ik eerst al eenmaal voorbewerkt met de sneleg.

De suikerbieten krijgen eenmaal een bemesting. De uien krijgen later in het groeiseizoen nog een bemesting.  Ik strooi de kunstmest met een Vicon RO-EDW kunstmeststrooier. Ik strooi 24 meter breed en op GPS. De weersomstandigheden om te strooien waren ideaal. Er was bijna geen wind.

Bij de tweede maal dat de percelen voorbewerkt worden kan de kunstmest mooi ingewerkt worden.