Proefveld suikerbieten SESVanderHave rooien

Onder perfecte rooi-omstandigheden is 17 oktober tegen de avond het suikerbieten proefveld van SESVanderHave eruit gerooid. Woensdag 10 oktober is men begonnen met het rooien van de ca. 3200 trials van in totaal 3 ha op ons bedrijf. Per dag worden 600-700 veldjes gerooid. Elk veldje is 6 meter bij 1,5 meter.
In een speciale geavanceerde bietenrooier worden de suikerbieten gewassen en gewogen. Dit laatste word digitaal vastgelegd.
Per veldje worden 20 kilo bieten vermalen. Daar uit worden monsters gehaald en ingevroren. Dit gebeurt ook allemaal in de rooier. De ingevroren monsters gaan naar het laboratorium. In de winter worden deze monsters beoordeelt op o.a. het suikergehalte. De overige suikerbieten van het proefveld worden op het erf gestort en worden later opgehaald om naar de suikerfabriek gebracht te worden. SESVanderHave heeft meerdere van dit soort proefvelden liggen in Nederland. Zo kan men de nieuwe rassen onder verschillende omstandigheden beproeven.


Proefveld bietenrooier gebracht

Van Wieren Special heeft dinsdagmiddag 9 oktober met de dieplader de proefveld suikerbietenrooier van SESVanderHave gebracht. De bietenrooier is opgehaald vanuit Emmeloord waar inmiddels al een suikerbietenproefveld is geoogst. Woensdag 10 oktober gaat SESVanderHave beginnen met de oogst van het proefveld op ons bedrijf.

Suikerbieten laden

Maandagochtend 3 oktober rond 4.30 uur stond de shovel en een eerste vrachtwagen van Post en Haveman op ons erf om de nog vers gerooide suikerbieten op te halen die een dag eerder waren gerooid. De suikerbietencampagne loopt inmiddels al een paar weken en ligt in Flevoland zelfs iets voor op schema. Doordat de opbrengsten op andere plekken in Nederland door de droge zomer dit jaar tegenvallen kunnen telers hier in Flevoland wat extra leveren.

Van de ca. 6 ha suikerbieten die op het erf en bij de molenplaat van de windmolen lagen is 535 ton netto suikerbiet afgeleverd. Het gemiddelde suikerpercentage komt uit op 17,41 %. Er waren twee vrachten bij met een suikergehalte van 17,9 %. Dit is alles te danken aan het KWS ras EvaMaria, die al heel vroeg veel suiker kan produceren. De winbaarheid komt gemiddeld uit op 91.2. De netto-opbrengst komt uit op net iets onder de 90 ton/ha. Al met al valt me dat na een droge hete zomer allesbehalve mee.


Suikerbieten rooien

Maandagmiddag 2 oktober tegen half 4 is loonbedrijf Vedelaar uit Nagele begonnen met het rooien van onze suikerbieten. Dit jaar iets meer dan 9 ha suikerbieten, waarvan 3 ha een proefveld is van SESVanderHave. Het ras wat ik gezaaid heb is EvaMaria.
Loonbedrijf Vedelaar rooit met een 6 rijige Grimme 620 Maxtron bietenrooier. De Maxtron is uitgerust met rooiwielen en reinigingsrollen. Tevens heeft de bietenrooier een rups onderstel. In de bunker van de bietenrooier kan ca. 20 ton suikerbieten. Het transport wordt ook verzorgt door loonbedrijf Vedelaar. In de kipwagen kan ook 20 ton suikerbieten.

Dinsdagmorgen is het bietenrooien afgemaakt. Die ochtend was het wel licht regenachtig (3,5 mm), maar de bodem is nog zo droog dat het alleen bovenop de klei wat plakte. Eerst worden mijn eigen ca. 6 ha suikerbieten gerooid, waarna daarna het proefveld vrij word gerooid.
3 oktober moeten de suikerbieten klaar liggen, dan worden ze opgehaald en naar de suikerfabriek van Cosun in Groningen gebracht. Daar worden ze verwerkt tot suiker.


Grondmonsters nemen door SESVanderHave

SESVanderHave heeft, uit het in 2019 aan te leggen suikerbietenproefveld op Harrysfarm, grondmonsters genomen. De monsters worden genomen om te bekijken of er bietencystenaaltjes aanwezig zijn. Tevens word bemonsterd op de virusziekte Rhizomanie. SESVanderHave krijgt door de monstername meer inzicht waar eventueel bepaalde proefveldjes aangelegd kunnen worden.

Gewasgroeivergelijking rond 24 juni 2011 t/m 2018

Gewasgroeivergelijking rond 10 juni 2011 t/m 2018

Veel neerslag en lichte hagelschade

In de week van 28 tot en met 31 mei is er in korte tijd veel neerslag gevallen op onze akkers. Dinsdag viel het nog mee, toen kregen we ca. 30 mm, maar donderdagmiddag 31 mei rond half 2 viel er in korte tijd veel neerslag, ca. 35 mm. Zelf was ik die dag niet op de boerderij maar door een door mijn collega geschoten foto van de uien akker geeft het wel aan dat het heel veel was.

31 mei 2018; veel neerslag en lichte hagelschade

Doordat we daarvoor nog niet veel neerslag hadden gehad, zakte het water wel redelijk snel weg.


Tijdens de bui van donderdag 31 mei viel ook nog hagel. In de suikerbieten flinke gaten in het blad. De planten zien er gerafeld uit.


In de uien waren wat pijpjes door de hagel geknakt of afgebroken.

Het suikerbieten- en uienperceel zijn opgegeven bij onze hagelverzekering, de Vereinigte Hagel. In beide gewassen werd 4 % schade vastgesteld. In de overige gewassen was geen schade door de hagel. Wel is te zien waar wat langer water heeft gestaan, dat het gewas daar iets achter blijft.

Suikerbieten dunnen proefveld SESVanderHave

SESVanderHave heeft 14 en 15 mei het suikerbieten proefveld op Harrysfarm gedund. De suikerbieten op het proefveld zijn gezaaid op een afstand in de rij van 10 cm en worden gedund naar een afstand in de rij van 20 cm. De suikerbieten worden op deze 10 cm gezaaid om bij opkomst zoveel mogelijk suikerbieten boven te hebben staan om de proeven goed met elkaar te kunnen vergelijken.
SESVanderHave heeft samen met een aantal medewerkers van ABOost de suikerbieten gedund. Om het dunnen te vergemakkelijken heeft SESVanderHave een week eerder al met een speciale machine strepen getrokken zodat de medewerkers beter kunnen zien welke suikerbiet ze moeten weghakken.


In 1,5 dag hadden de ca. 9-10 medewerkers het 3 ha groot proefveld gedund.

Strepen trekken SESVanderHave suikerbieten proefveld

Om het dunnen van de suikerbieten op het proefveld van SESVanderHave te vergemakkelijken worden er met een speciale machine strepen getrokken. Om de opkomst en daardoor slagingskans van de suikerbieten op het proefveld te verbeteren worden de suikerbieten namelijk op 10 cm i.p.v. 20 cm in de rij gezaaid. Om toch weer op 20 cm rijafstand te komen word het proefveld gedund door personeel van ABOost. Door het trekken van strepen door het proefveld kunnen de mannen beter zien wat ze moeten dunnen. In elk vakje van 20 cm moet namelijk 1 suikerbiet staan. De rest wordt dan weggehakt.