Gewasgroeivergelijking rond 24 juni 2011 t/m 2020

Gewasgroeivergelijking rond 17 juni 2011 t/m 2020

Gewasgroeivergelijking rond 10 juni 2011 t/m 2020

Suikerbieten proefveld schoffelen en dunnen

SESVanderHave heeft het suikerbieten proefveld afgelopen week gedund. Omdat er naaktzaad voor het proefveld gebruikt wordt komt het soms voor dat er 2 suikerbietenplantjes bij elkaar staan. 1 van de 2 wordt dan weggehakt. Groot onkruid zoals bijvoorbeeld aardappelopslag wordt meteen ook weggehakt. Andere jaren werden de suikerbieten in de rij om de 10 cm gezaaid, waardoor er nog extra gedund moest worden. Nu zijn de suikerbieten om de 16 cm gezaaid, zodat dat niet meer nodig is.

8 juni 2020; schoffelen en dunnen suikerbieten proefveld


Naast het dunnen  zijn de paden tussen de proefvelden ook geschoffeld.

 

 

Gewasgroeivergelijking rond 4 juni 2011 t/m 2020

Suikerbieten zaaien

Nadat het suikerbietenproefveld gezaaid is heeft loonwerkbedrijf Breure uit Swifterbant vrijdag 8 mei de kopakkers rondom het proefveld gezaaid. Dat is ca. 2,8 ha. De zaaimachine een Kverneland Monopill zaait 9 meter breed en heeft 18 zaaielementen. In de rij is de afstand 20 cm. Tussen de rijen is dat 50 cm. Er wordt op GPS gereden. Na ongeveer 10-14 dagen zullen de suikerbieten boven komen. Het ras wat gezaaid wordt is BTS 1375 van Betaseed.


Suikerbieten proefveld zaaien

Beter laat dan nooit. Woensdag en donderdag 6 en 7 mei heeft SESVanderHave uiteindelijk het suikerbieten proefveld gezaaid. Door het erg drogende weer in combinatie met de harde kluiterige klei heeft men zo lang mogelijk gewacht tot er beter omstandigheden waren om te zaaien. Men wil toch een zo egaal mogelijk proefveld hebben. Na de 22 regen van vorige week was de grond bekwaam genoeg om nu wel een poging te wagen om te zaaien.
Het is inmiddels het 11e jaar dat SESVanderHave hier bij ons in Flevoland een proefveld heeft liggen. In de Noordoostpolder bij Emmeloord ligt ook nog een proefveld, die is 4 en 5 mei gezaaid. Verder ligt er nog een proefveld in Drenthe en in het Zuidwesten van het land. Zo kunnen ze hun nieuwe suikerbieten rassen op verschillende grondsoorten beproeven.
Dit jaar is het proefveld inclusief de paden voor o.a. de spuitsporen en tussen de diverse proeven ca. 5,7 ha groot. Rondom het proefveld ligt nog ca. 2,8 ha suikerbieten die na het proefveld gezaaid word. Er liggen ruim 3300 veldjes. Elk veldje is 1,5 meter bij 6 meter.

Met een speciaal gemaakte proefveld zaaimachine worden de plots gezaaid. Er word gezaaid met GPS, zodat mooi recht gezaaid kan worden. Tussen alle plots worden zogenaamde rijpaden ingezaaid. Dwars daarop wordt het proefveld gezaaid. De witte streep geeft aan wanneer de man op de zaaimachine een knop moet indrukken zodat er een proef gezaaid kan worden. In de rij worden de bietjes om de 16 cm gezaaid.

 


Het zaaien van het proefveld gebeurt met een pneumatische zaaimachine die zo ingericht is dat elk zaadje op precies dezelfde afstand gezaaid word. Na elk proefje (plot) word het zaai-element automatisch leeggezogen. Het zaad word opgevangen in een opvangbakje. Zo kan men zonder vermenging het volgende proefje zaaien.

Half september worden de proeven gerooid.


Tweede zaaibedbereiding perceel suikerbieten

Voordat het suikerbieten proefveld van SESVanderHave gezaaid wordt heb ik dinsdag 5 mei met de sneleg het perceel voor de tweede maal bewerkt. Enkele weken eerder deed ik dat nog met de rotorkopeg. Nu de grond door de 22 mm regen van afgelopen wat zachter is geworden heb ik de sneleg gebruikt. Met de sneleg kun je een stuk harder rijden. Door het harder rijden haal je een beter resultaat. Door de hoge snelheid worden de kluitjes beter fijn geslagen door de diverse rollen in de eg.
De rotorkopeg was de vorige keer vooral nodig om de toen harde droge kleigrond beter kapot te maken. Zie hier. Ondanks tweemaal bewerken is de klei dit jaar nog steeds kluiterig.
De grond is nu vochtig genoeg om te zaaien.


Suikerbieten en uien bemesten

Vrijdagmiddag 3 april de percelen suikerbieten en uien bemest met KAS (Kalkammonsalpeter) stikstof meststof. De suikerbieten krijgen eenmaal een bemesting. De uien krijgen later in het groeiseizoen nog een bemesting.  Ik strooi de kunstmest met een Vicon RO-EDW kunstmeststrooier. Ik strooi 24 meter breed en op GPS. De weersomstandigheden om te strooien waren ideaal. Er was deze middag weinig wind om te strooien.


Zaaibedbereiding perceel suikerbieten

Maandag en dinsdag 30 en 31 maart is het suikerbietenperceel bewerkt met de rotorkopeg. De bedoeling was om met de snelegcombinatie de grond klaar te maken om te zaaien, maar door de harde grond lukte het met deze combi niet om een redelijk resultaat te krijgen.

27 maart 2020; zaaibedbereiding Peterselie en vogelakker
De snelegcombinatie die nu niet gebruikt is.

We hebben als alternatief daarom de zaaimachine van de Lemken zaaicombinatie gehaald. De rotorkopeg kan in dit geval beter overweg met de harde bovengrond dan de sneleg.

31 maart 2020; Zaaibedbereiding suikerbieten land

Door langzaam te rijden, 4 km/uur, krijgen we met de rotorkopeg een beter resultaat. Het is nog niet voldoende om hier suikerbieten in te zaaien. De grond is nog te kluiterig.

Omdat SESVanderHave jaarlijks een groot suikerbietenproefveld op ons bedrijf  aanlegt hebben we nu nog geen haast met zaaien. Het is ook nog koud en men wil toch een mooie egale opkomst van de diverse te zaaien suikerbietenproeven. Het mooiste zou zijn dat de grond nog een keer nat regend. Zo worden de kluiten zachter. Met de snelegcombinatie kan de grond dan nog eenmaal bewerkt worden, waarna gezaaid kan worden. Nog even afwachten.