Strepen trekken SESVanderHave suikerbieten proefveld

Om het dunnen van de suikerbieten op het proefveld van SESVanderHave te vergemakkelijken worden er met een speciale machine strepen getrokken. Om de opkomst en daardoor slagingskans van de suikerbieten op het proefveld te verbeteren worden de suikerbieten namelijk op 10 cm i.p.v. 20 cm in de rij gezaaid. Om toch weer op 20 cm rijafstand te komen word het proefveld gedund door personeel van ABOost. Door het trekken van strepen door het proefveld kunnen de mannen beter zien wat ze moeten dunnen. In elk vakje van 20 cm moet namelijk 1 suikerbiet staan. De rest wordt dan weggehakt.


Suikerbieten gezaaid

Loonbedrijf Breure uit Swifterbant heeft 20 april de suikerbieten rondom het proefveld van SESVanderHave ingezaaid. De zaaimachine zaait 6 meter breed en 12 rijen. In de rij worden de zaadjes om de 20 cm en gezaaid. De zaadjes worden 2-3 cm diep gezaaid op een vochtige vaste ondergrond. Het ras wat gezaaid werd is EvaMaria.


Suikerbieten proefveld zaaien

18 en 19 april is het suikerbieten proefveld van SESVanderHave gezaaid.

Jaarlijks worden duizenden combinaties suikerbieten uitgeprobeerd op diverse proefvelden door het land. Dit gebeurt op verschillende soorten grond waaronder klei, dalgrond en zand. Er word gekeken naar de opbrengst, suikergehalte maar ook naar schieterresistentie, zaadkwaliteit en oogstbaarheid. In Flevoland liggen drie proefvelden, 1 op Harrysfarm.

18 en 19 april 2018; suikerbieten proefveld zaaien

Dit jaar is 3,11 ha met 3456 plots (proefrassen, inclusief diverse herhalingen over het perceel) gezaaid. Met een speciaal gemaakte proefveld zaaimachine worden de plots gezaaid. Er word gezaaid met GPS, zodat mooi recht gezaaid kan worden. Tussen alle plots worden zogenaamde rijpaden ingezaaid. Dwars daarop word het proefveld gezaaid. De witte streep geeft aan wanneer de man op de zaaimachine een knop moet indrukken zodat er een proef gezaaid kan worden.

18 en 19 april 2018; suikerbieten proefveld zaaien

Er worden 6 rijen gezaaid ( 3 meter breed) met de zaaimachine. Het zaaien van het proefveld gebeurt met een pneumatische zaaimachine die zo ingericht is dat elk zaadje op precies dezelfde afstand gezaaid word. Na elk proefje (plot) word het zaaielement automatisch leeggezogen. Het zaad word opgevangen in een opvangbakje. Zo kan men zonder vermenging het volgende proefje zaaien.Zaaibed bereiding uien- en suikerbietenland

Zaterdagmiddag 14 april heb ik met de Steketee sneleg combinatie de grond waar de suikerbieten komen te groeien zaaiklaar gemaakt. De snelegcombinatie zorgt ervoor dat de grond vlak en fijn genoeg gemaakt word om in te kunnen zaaien. Het uien- en suikerbietenzaadje moet op een vaste, vlakke en vochtige grond worden gezaaid.
Door de late vorstperiode, begin maart, valt de grond erg mooi dit jaar. Door de 8 mm regen die er zondag 15 april is gevallen, kan het uienperceel niet eerder zaaiklaar gemaakt worden dan dinsdag 17 april.
Voorop de 140 pk sterke Steyr 6140 CVT trekker zit een Steketee Combirol met een drukrol. De Combirol zorgt voor een eerste bewerking van de geploegde grond.


Achterop op de trekker zit de Steketee Maxisprint die de grond daarna definitief verder zaaiklaar maakt. Zie foto’s hieronder.


 

Bemesten uien,wintertarwe en suikerbieten.

13 en 14 april heb ik de percelen waar de suikerbieten en uien nog ingezaaid moeten worden bemest met KAS. De wintertarwe wordt voor de tweede maal bemest.
KAS, de afkorting van kalkammonsalpeter is een stikstofhoudende meststof in korrelvorm die we met de kunstmeststrooier verstrooien.
Aan de hand van de behoefte van de gewassen wordt een bepaalde hoeveelheid KAS gestrooid. Elk gewas heeft zijn eigen behoefte. Wintertarwe bijvoorbeeld heeft meer stikstof nodig dan suikerbieten en uien. Teveel strooien is niet goed, want dat gaat vaak ten koste van de kwaliteit.

De kunstmest wordt met een Vicon RO-EDW kunstmeststrooier verstrooid. Ik strooi 24 meter breed en rijdt op GPS.

Proefveld suikerbieten eruit

Woensdagavond om 20.00 uur heeft SES van der Have de laatste suikerbieten van hun proefveld op Harrysfarm gerooid. Dinsdagmorgen 3 oktober werd het rooien, na een nat weekend, hervat. Net voor de regen van woensdagavond waren de suikerbieten eruit.

Artikel over de oogst van de eerste week.

De rooier is schoongemaakt en vervolgens is de rooier op de dieplader van transportbedrijf Van Wieren uit Emmeloord naar het volgende proefveld bij Emmeloord in de Noordoostpolder getransporteerd. De suikerbieten op Harrysfarm zijn er nu allemaal uit. De suikerbieten moeten nog wel opgehaald worden en naar de suikerfabriek gebracht worden.


Direct na het rooien heb ik het land losgetrokken met de woelpoot.


Eerste week proefveld suikerbieten rooien

Suikerbieten zaaizaadfirma SES van der Have is maandag 25 september begonnen met het rooien van het ca. 3 ha groot proefveld met 2800 plots op Harrysfarm. Elke plot is 6 meter lang en 1,5 meter breed. Naast ons bedrijf heeft SES van der Have nog een proefveld in de Noordoostpolder en Biddinghuizen liggen. Verder heeft SES van der Have nog proefvelden in Drenthe, Groningen en in het Zuidwesten van Nederland liggen. Zo worden de diverse proefvelden onder diverse omstandigheden beproefd.

Er word gerooid met een door SES van der Have zelf ontwikkelde bietenrooier. In de bietenrooier worden de suikerbieten gerooid, gewassen, gewogen en geraspt waarna alle gegevens verwerkt worden in een computer. De bietenpulp wordt gecodeerd, ingevroren, en geanalyseerd op verschillende parameters in de kwaliteitslabo’s. Het restant van de suikerbieten wordt met een kleine wagen afgevoerd naar een plein waar alle suikerbieten tijdelijk neergestort worden. Deze suikerbieten worden later opgehaald en gaan naar de suikerfabriek.
Er waren tijdens het rooien wel wat diverse storingen waardoor het rooien helaas niet helemaal vlot verliep. Het lukte niet om het proefveld voor de regen eruit te krijgen. Na de 35 mm regen van dit weekend is het rooien even uitgesteld.


Suikerbieten laden

Maandagochtend 25 september is Post en Haveman transport begonnen met het laden van de donderdag 21 september gerooide suikerbieten. In totaal zijn er 20 volle vrachtwagens en 2 halve vrachtwagens geladen. Rond 16.00 uur in de middag waren alle suikerbieten geladen. De suikerbieten zijn naar de suikerfabriek Vierverlaten in Groningen gegaan.

Wat ik eigenlijk al verwachtte is dat dit jaar de opbrengst voor ons bedrijf een recordhoogte van netto 108 ton/ha heeft behaald. Ook het suikergehalte van gemiddeld 16.88 % is zo vroeg in het seizoen goed te noemen. Omdat ik elk jaar met de suikerbieten in de vroege levering ( afhankelijk van de planning van de suikerfabriek tussen begin september en begin oktober)  zit heb ik de magische 100 ton/ha grens nog niet behaald. Deze mooie opbrengst heeft volgens mij alles te maken met een prachtig voorjaar met veel zonuren en een perfect opkomst van de suikerbieten. In de zomermaanden was de temperatuur ook meestal wel goed met regelmatig een buitje regen. Het tarra % was 11,23. ( De aanhangende grond aan de suikerbiet en wat bladresten).

Door het meten van de interne kwaliteit van de suikerbieten die geleverd zijn weten we wat het suikergehalte, winbaarheid, tarra (meegeleverde grond en groene delen) is. Aan de hand van die gegevens wordt de akkerbouwer uitbetaald. Hoe hoger het suiker gehalte hoe hoger de uitbetalingsprijs per ton netto suikerbieten is. De winbaarheid  (dit jaar 91.8) van de hoeveelheid suiker in de biet wordt uitgedrukt in een winbaarheidsindex en is afhankelijk van:
*het suikergehalte
*de hoeveelheid schadelijke stikstof (α-aminoN),
*de hoeveelheid kalium en natrium en de verhoudingen hiertussen
Hoe hoger het getal winbaarheid is hoe beter de suiker uit de biet gewonnen kan worden en hoe beter de uitbetaling voor de teler is.
Door tijdens de teelt van de suikerbieten hiermee rekening te houden proberen we een zo hoog mogelijk suikergehalte en winbaarheid te halen.
Vroeg zaaien als het land het toe laat. Niet te veel kunstmest gebruiken en een goede schimmelbestrijding zijn teeltmaatregelen die het suikergehalte en winbaarheid kunnen verhogen. Hierbij is het weer ook belangrijk, dat hebben we als teler niet in de hand, want dat is elk jaar weer anders.
We krijgen eerst een voorschotprijs uitbetaald per ton netto suikerbiet. Later in april 2018 krijgen we afhankelijk hoe de fabriek draait en Cosun het suiker verkoopt een nabetaling uitbetaald. Voor elke % tarra wordt er een bijdrage per ton tarra betaald.

Hoe uit de suikerbiet het suiker word gehaald is via deze link duidelijk omschreven.

Van biet tot suiker!Suikerbieten rooien

Donderdagmorgen om 7 uur is Loonbedrijf Vedelaar uit Nagele begonnen met het rooien van de suikerbieten op Harrysfarm. Het perceel waar de suikerbieten staan is ca. 9 ha groot. In het perceel ligt ca. 3 ha proefveld met ongeveer 2800 proeven (trials) van SES van der Have uit Rilland. Tussen de proeven moeten de paden ook vrijgerooid worden door Loonbedrijf Vedelaar. Maandag 25 september word een begin gemaakt met het rooien van dit proefveld, maar eerst worden onze eigen suikerbieten van het ras BTS 990 gerooid. Deze suikerbieten moeten 24 september klaar liggen op het erf. Vanaf die datum worden de suikerbieten opgehaald en gaan dan naar de suikerfabriek in Groningen.
Er word gerooid met een Grimme Maxtron 6 rijige bietenrooier met een bunkerinhoud van ca. 20 ton suikerbieten. Loonbedrijf Vedelaar komt ook met een 20 tons wagen die de suikerbieten aan de hoop brengt. Onze eigen materiaal is te klein om de bietenrooier bij te houden. De opbrengst lijkt erg goed te zijn. Met 1 rondje rijden is de bunker van de bietenrooier hartstikke vol.


Met de lunch heeft Leo van SES van der Have kibbeling vanuit Swifterbant meegenomen. Dat gaat er uiteraard goed in.


De suikerbieten worden op het erf en op de betonplaten bij de twee windmolens gestort.


Nadat mijn suikerbieten gerooid zijn rooit Loonbedrijf Vedelaar de paden tussen de proefvelden van  SES van der Have eruit. Vanuit de lucht een mooi gezicht.


Hoe het groeiverloop van de suikerbieten in 2017 op Harrysfarm was is hier te zien.


Hieronder videobeelden van het rooien van de suikerbieten met beelden vanaf de grond en vanuit de lucht.

Suikerbieten rooier proefvelden gebracht

Transportbedrijf van Wieren uit Emmeloord heeft de proefveld suikerbieten rooier van SES van der Have gelost op ons bedrijf. De bietenrooier is vanuit het zuidwesten van Nederland met speciaal vervoer hier naar toe getransporteerd.


Vrijdag 22 september heeft SES van der Have samen met het IRS bij PPO Lelystad suikerbietenproeven gerooid alvorens ze maandag 25 september hier gaan starten. Het proefveld op Harrysfarm is iets minder dan 3 ha groot met 2800 trials. Het rooien neemt zo’n week in beslag.


Hieronder het filmpje van het lossen.