Suikerbieten zaaien

Nadat SESVanderHave hun suikerbietenproefveld erin gezaaid heeft zaait loonbedrijf Breure het restant van het 9,3 ha groot suikerbieten perceel in. Dat is nog 3,9 ha. Deze suikerbieten worden helemaal om het proefveld heen gezaaid vandaar dat eerst het proefveld gezaaid word.

Dit jaar zaai ik het ras van Betaseed, BTS 2345. Er worden per ha ca. 100.000 duizend zaden gezaaid. De zaaimachine, een Kverneland Monopill, is maar liefst 9 meter breed en zaait 18 rijen in keer. Tussen de rij zit 50 cm en in de rij 25 cm afstand. Na 10-14 dagen zullen de suikerbieten boven komen.


Suikerbieten proefveld zaaien

Dinsdag en woensdag 10 en 11 april is het suikerbieten proefveld van SESVanderHave gezaaid. Dit jaar zijn meer dan 300o plots (proefveldjes) gezaaid. Elk veldje is 1,5 meter bij 6 meter.
Jaarlijks worden duizenden combinaties suikerbieten uitgeprobeerd op diverse proefvelden door het land. Dit gebeurt op verschillende soorten grond waaronder klei, dalgrond en zand. Er word gekeken naar de opbrengst, suikergehalte maar ook naar schieterresistentie, zaadkwaliteit en oogstbaarheid.

11 april 2019; suikerbieten proefveld zaaien

Met een speciaal gemaakte proefveld zaaimachine worden de plots gezaaid. Er word gezaaid met GPS, zodat mooi recht gezaaid kan worden. Tussen alle plots worden zogenaamde rijpaden ingezaaid. Dwars daarop wordt het proefveld gezaaid. De witte streep geeft aan wanneer de man op de zaaimachine een knop moet indrukken zodat er een proef gezaaid kan worden.


Er worden 6 rijen gezaaid ( 3 meter breed) met de zaaimachine. Het zaaien van het proefveld gebeurt met een pneumatische zaaimachine die zo ingericht is dat elk zaadje op precies dezelfde afstand gezaaid word. Na elk proefje (plot) word het zaai-element automatisch leeggezogen. Het zaad word opgevangen in een opvangbakje. Zo kan men zonder vermenging het volgende proefje zaaien.

Woensdagmiddag zat het proefveld erin. Proefveld inclusief de paden is ca. 5,4 ha groot. Netto proefveld is ca. 3 ha.

Zaaibedbereiding suikerbietenland

Vrijdag en zaterdag 5 en 6 april heb ik het suikerbietenland bewerkt met de Steketee snelegcombinatie. Na deze bewerking ligt het land zo klaar dat de suikerbieten er in gezaaid kunnen worden.

Meer info over de sneleg in eerder nieuwsbericht zie hier.


Als het weer goed blijft wordt aanstaande dinsdag of woensdag een begin gemaakt met het zaaien van het suikerbietenproefveld van SESVanderHave, waarna het perceel verder afgezaaid wordt met mijn eigen suikerbieten.

Bemesten uien- en suikerbietenland

De twee percelen waar dit jaar de suikerbieten en uien komen te groeien heb ik zaterdagochtend 30 maart bemest met KAS, of te wel, Kalkammonsalpeter.
De suikerbieten krijgen eenmaal een bemesting. De uien krijgen in het groeiseizoen nog een bemesting.

Ik strooi de kunstmest met een Vicon RO-EDW kunstmeststrooier. Ik strooi 24 meter breed en op GPS. De weersomstandigheden om te strooien waren ideaal. Heel weinig wind. Als het weer komende week meevalt dan zouden we deze twee percelen eerst kunnen bewerken met de zaaibedcombinatie en daarna inzaaien.

Proefveld suikerbieten SESVanderHave rooien

Onder perfecte rooi-omstandigheden is 17 oktober tegen de avond het suikerbieten proefveld van SESVanderHave eruit gerooid. Woensdag 10 oktober is men begonnen met het rooien van de ca. 3200 trials van in totaal 3 ha op ons bedrijf. Per dag worden 600-700 veldjes gerooid. Elk veldje is 6 meter bij 1,5 meter.
In een speciale geavanceerde bietenrooier worden de suikerbieten gewassen en gewogen. Dit laatste word digitaal vastgelegd.
Per veldje worden 20 kilo bieten vermalen. Daar uit worden monsters gehaald en ingevroren. Dit gebeurt ook allemaal in de rooier. De ingevroren monsters gaan naar het laboratorium. In de winter worden deze monsters beoordeelt op o.a. het suikergehalte. De overige suikerbieten van het proefveld worden op het erf gestort en worden later opgehaald om naar de suikerfabriek gebracht te worden. SESVanderHave heeft meerdere van dit soort proefvelden liggen in Nederland. Zo kan men de nieuwe rassen onder verschillende omstandigheden beproeven.


Proefveld bietenrooier gebracht

Van Wieren Special heeft dinsdagmiddag 9 oktober met de dieplader de proefveld suikerbietenrooier van SESVanderHave gebracht. De bietenrooier is opgehaald vanuit Emmeloord waar inmiddels al een suikerbietenproefveld is geoogst. Woensdag 10 oktober gaat SESVanderHave beginnen met de oogst van het proefveld op ons bedrijf.

Suikerbieten laden

Maandagochtend 3 oktober rond 4.30 uur stond de shovel en een eerste vrachtwagen van Post en Haveman op ons erf om de nog vers gerooide suikerbieten op te halen die een dag eerder waren gerooid. De suikerbietencampagne loopt inmiddels al een paar weken en ligt in Flevoland zelfs iets voor op schema. Doordat de opbrengsten op andere plekken in Nederland door de droge zomer dit jaar tegenvallen kunnen telers hier in Flevoland wat extra leveren.

Van de ca. 6 ha suikerbieten die op het erf en bij de molenplaat van de windmolen lagen is 535 ton netto suikerbiet afgeleverd. Het gemiddelde suikerpercentage komt uit op 17,41 %. Er waren twee vrachten bij met een suikergehalte van 17,9 %. Dit is alles te danken aan het KWS ras EvaMaria, die al heel vroeg veel suiker kan produceren. De winbaarheid komt gemiddeld uit op 91.2. De netto-opbrengst komt uit op net iets onder de 90 ton/ha. Al met al valt me dat na een droge hete zomer allesbehalve mee.


Suikerbieten rooien

Maandagmiddag 2 oktober tegen half 4 is loonbedrijf Vedelaar uit Nagele begonnen met het rooien van onze suikerbieten. Dit jaar iets meer dan 9 ha suikerbieten, waarvan 3 ha een proefveld is van SESVanderHave. Het ras wat ik gezaaid heb is EvaMaria.
Loonbedrijf Vedelaar rooit met een 6 rijige Grimme 620 Maxtron bietenrooier. De Maxtron is uitgerust met rooiwielen en reinigingsrollen. Tevens heeft de bietenrooier een rups onderstel. In de bunker van de bietenrooier kan ca. 20 ton suikerbieten. Het transport wordt ook verzorgt door loonbedrijf Vedelaar. In de kipwagen kan ook 20 ton suikerbieten.

Dinsdagmorgen is het bietenrooien afgemaakt. Die ochtend was het wel licht regenachtig (3,5 mm), maar de bodem is nog zo droog dat het alleen bovenop de klei wat plakte. Eerst worden mijn eigen ca. 6 ha suikerbieten gerooid, waarna daarna het proefveld vrij word gerooid.
3 oktober moeten de suikerbieten klaar liggen, dan worden ze opgehaald en naar de suikerfabriek van Cosun in Groningen gebracht. Daar worden ze verwerkt tot suiker.


Grondmonsters nemen door SESVanderHave

SESVanderHave heeft, uit het in 2019 aan te leggen suikerbietenproefveld op Harrysfarm, grondmonsters genomen. De monsters worden genomen om te bekijken of er bietencystenaaltjes aanwezig zijn. Tevens word bemonsterd op de virusziekte Rhizomanie. SESVanderHave krijgt door de monstername meer inzicht waar eventueel bepaalde proefveldjes aangelegd kunnen worden.

Gewasgroeivergelijking rond 24 juni 2011 t/m 2018