Suikerbieten rooien, 2e levering

De laatste suikerbieten zijn gerooid. Dinsdag 25 oktober zijn deze gerooid door loonbedrijf Vedelaar uit Nagele. Er stond nog 2 ha. Dit waren de proefveldjes van SESVanderHave.
De proefveldjes stonden dit jaar te onregelmatig zodat deze niet als proefvelden geoogst konden worden. De suikerbieten zijn eind maart gezaaid. Vlak na het zaaien is er veel regen en zelfs ook nog wat sneeuw gevallen. Bij het snel opdrogen van de grond ontstond er een dikke kleikorst waardoor de suikerbieten heel onregelmatig opkwamen. Om de kleikorst te doorbreken is toen nog wel met een Treffler wiedeg geprobeerd om de korst te breken. Dat leek op dat moment goed te gaan, maar helaas er zijn toch te veel suikerbieten plantjes omgekomen. Eerst wilde SESVanderHave de veldjes nog wel oogsten, maar na lang beraad heeft men toch besloten om ze niet als proefveld te oogsten.

Eind oktober worden de suikerbieten opgehaald.

 

Suikerbieten rooien

De suikerbietencampagne is 13 september van start gegaan. Dat betekend dat we de suikerbieten kunnen rooien. Doordat we op ons bedrijf een proefveld van SESVanderHave hebben liggen, rooi ik de suikerbieten elk jaar vroeg. Dit jaar moeten de suikerbieten in onze regio volgens de planning van Cosun maandag 26 september op het erf klaar liggen.
Donderdagmiddag 22 september is loonbedrijf Vedelaar uit Nagele begonnen met het rooien van de kopakkers. Deze zijn gerooid met de door Vedelaar nieuw aangekochte Vervaet Beet Eater 625. De rooier heeft een bunkerinhoud van 25 ton.
De suikerbieten worden gelost in een 3 assige VG kiepwagen. Hier kan ook 25 ton suikerbieten in.


Het proefveld van SESVanderHave is vrijdag 23 september vrijgerooid met de Grimme 620 Maxtron bietenrooier. Deze is smaller dan de Vervaet (staat op brede banden). Daardoor geeft de Grimme geen schade aan de suikerbieten die in het proefveld staan. De Maxtron is uitgerust met rooiwielen en reinigingsrollen. Tevens heeft de bietenrooier een rups onderstel. In de bunker van de bietenrooier kan ca. 20 ton suikerbieten.


De suikerbieten worden deels op het erf gestort en deels bij een windmolenplaat. Op het erf kan ik de in totaal 7 ha gerooide suikerbieten niet allemaal kwijt. Door de wat onregelmatige dunne stand van de suikerbieten dit jaar zijn de suikerbieten erg dik. Sommige suikerbieten wegen wel meer dan 4,5 kg.


Gewasgroeivergelijking rond 24 juni 2011 t/m 2022

Gewasgroeivergelijking rond 17 juni 2011 t/m 2022

Drone inspectie suikerbieten proefveld

Het suikerbietenproefveld van SESVanderHave wordt nu wekelijks en later 2 wekelijks geïnspecteerd met een DJI drone. De drone maakt op 30 meter hoogte multispectrale foto’s van het proefveld. Dit gebeurt met een speciale camera die onder de drone gehangen word. Men kan zo beter verschillen binnen het proefveld waarnemen.
Het bedrijf Pilot on Demand maakt de beelden. Om te vliegen moet er wel eerst toestemming gevraagd worden met de luchtverkeersleiding van Lelystad Airport.

Gewasgroeivergelijking rond 11 juni 2011 t/m 2022

Gewasgroeivergelijking rond 4 juni 2011 t/m 2022

Suikerbieten proefveld schoffelen en dunnen

SESVanderHave heeft hun suikerbietenproefveld gedund. Voordat SESVanderHave het 3 ha groot suikerbietenproefveld gaat dunnen worden eerst de paden tussen de proefvelden geschoffeld.


Waarom wordt het proefveld gedund? Het zaaizaad wat gebruikt wordt is niet gepilleerd. Tevens wordt er in de rij om de 10 cm een suikerbieten gezaaid. Zo weet men zeker dat er genoeg planten komen te staan voor een goede betrouwbare proefveldvergelijking. Nadeel is wel dat er gedund moet worden. Dit doet men nog op de ouderwetse manier met de hak.

17 mei 2022; Bietenproefveld schoffelen en dunnen

De opkomst van de suikerbieten, is door de zware regenval van begin april na het zaaien en de daaropvolgende harde korst, wel wat onregelmatig. Het wiedeggen wat we hebben gedaan heeft wel erg geholpen, maar er zijn nog stukjes waar te weinig bieten staan.

 

Wiedeggen suikerbieten perceel

Door de flinke regen (ca. 45 mm) in de periode van 31 maart tot en met 9 april is het perceel waar de suikerbieten gaan groeien verslempt. Door de verslemping van de grond ontstaat bij drogend weer een korst. Door deze korst kunnen de opkomende suikerbieten moeilijk boven komen. In het ergste geval sterven ze onder harde korst af.
Op het moment dat de grond nog wat vochtig is kun je met een wiedeg de grond weer open krabben. Het suikerbietenplantje kan dan ongestoord boven komen. Omdat we ook een suikerbieten proefveld van SESVanderHave hebben liggen is het zeker van belang dat er genoeg suikerbieten boven komen.
We hebben zelf geen wiedeg. Een collega akkerbouwer uit de Noordoostpolder die ook een SESVanderHave proefveld heeft liggen kon een wiedeg van een Biologische akkerbouwer lenen. Deze kon hij bij ons weer inzetten.

Op deze foto’s is goed te zien dat grond verslempt is door de regen.


Het is wel belangrijk dat de suikerbieten niet in het stadium zitten dat ze bovenkomen. In dat stadion is het suikerbietenplantje erg teer en kun je hem kapot eggen. Gelukkig is dat hier op een enkel plantje na niet het geval.


Suikerbieten zaaien inlcusief proefveld SESVanderHave

Het suikerbieten proefveld van SESVanderHave is gezaaid. Maandagmiddag 28 maart is SESVanderHave begonnen aan het ca. 3 ha groot proefveld. Dit jaar zijn er 3300 plots (proefveldjes) gezaaid. Elk plotje is 1,5 meter bij 6 meter.


Jaarlijks worden duizenden combinaties suikerbieten uitgeprobeerd op diverse proefvelden door het land. Dit gebeurt op verschillende soorten grond waaronder klei, dalgrond en zand. Er word gekeken naar de opbrengst, suikergehalte maar ook naar schieterresistentie, zaadkwaliteit, oogstbaarheid en virusziektes zoals bijv. rhizomanie.

Met een speciaal gemaakte proefveld zaaimachine worden de plots gezaaid. Er word gezaaid met GPS, zodat mooi recht gezaaid kan worden. Tussen alle plots worden zogenaamde rijpaden ingezaaid.
Bij de oogst worden deze rijpaden eerst geoogst voordat het proefveld gerooid kan worden.

Meer info over het veldonderzoek suikerbieten.

Nadat het proefveld er in zit worden rondom het proefveld de rest van onze suikerbieten gezaaid. Normaal doet loonbedrijf Breure dit meestal, maar omdat SESVanderHave nog tijd over had hebben zij deze suikerbieten gezaaid.
Dit jaar zaaien we net als vorig jaar het ras, Yukon.  Woensdag 30 maart zitten de suikerbieten in de grond. Dat is bijna een maand eerder dan vorig jaar.