Uien laden

De uien zijn van het land. Woensdagavond 18 september begonnen met het laden van de uien met de Grimme uienlader. Die avond 2 vrachtwagens geladen. Donderdagochtend 19 september om half 10 begonnen met de rest van de uien. Om 17.00 uur waren we klaar.

Het land is meteen losgewoeld. Uiteindelijk kregen we de laatste 2 ton niet op de vrachtwagen. Deze zijn vrijdagmorgen 20 september opgehaald.

De opbrengst is erg slecht dit jaar. Amper 30 ton/ha schat ik in. Er zitten ontzettend veel kleine uien met een maat van kleiner dan 35 mm tussen waar de uienhandel niets mee kan. (foto onder)

19 september 2018; uien laden

Deze uien zijn op het laatste moment tijdens de hitte en droogte niet voldoende uitgegroeid. Ondanks dat de uien tweemaal beregend zijn. Mijn conclusie is dat ik eerder had moeten beginnen met beregenen, maar ja achteraf……. De prijs van de uien is wel goed. Doordat ik een fijne sortering uien heb krijg ik niet de hoogste prijs. De schaarse grove uien brengen dit jaar goud geld op.


Proefveld uien Seminis geoogst

Uienveredelaar Seminis heeft 17, 18 en 19 september op ons bedrijf hun uienproefveld gerooid en daarna opgeladen. Het proefveld is ca. 0,4 ha groot. Hier worden op onze Flevolandse klei hun nieuwe uienrassen beproefd. De proeven staan ook op andere proefvelden in Nederland.


Uien inschuren, laatste vrachten

Dinsdagmiddag 11 september zijn er nog een paar vrachten uien bij ons de uienbewaring ingegaan. Deze uien van een akkerbouwer uit de Noordoostpolder zijn door transportbedrijf Aarnink en Ooms naar ons getransporteerd.
Een week eerder zijn er al ca. 570 ton uien de bewaring ingegaan. De uienbewaring is zo nog aardig vol geworden. Totaal bijna 700 ton uien, die ik dit jaar bewaar voor een ander.

Uien inschuren

Dinsdag en woensdag 4 en 5 september heb ik ruim 550 ton uien ontvangen van een collega akkerbouwer. Deze uien bewaar ik dit jaar voor een uiensorteerder die de uien van de akkerbouwer afland heeft gekocht. Met vrachtauto’s worden de uien van de akkerbouwer naar mij toe getransporteerd. Via transportbanden gaan de uien de bewaring in. In de bewaring worden de uien gedroogd en bewaard. Volgend jaar worden de uien op een nader te bepalen tijdstip afgeleverd.


Uien rooien

Zaterdag 1 september ben ik begonnen met het rooien van de uien op ons bedrijf.  Maandagmiddag 3 september waren de uien eruit. Dit jaar heb ik 2 uienrassen staan, namelijk de rassen Dormo en Rockito. Deze rassen kunnen normaliter lang bewaard worden. Alleen dit jaar gaan de uien niet de bewaring in, maar gaan ze afland weg. Dit jaar heb ik uien die aangetast zijn door de schimmelziekte Fusarium. Deze schimmelziekte tast in de loop van het seizoen de uien vanuit de bodem aan. De ui gaat dan op den duur rotten. Dit jaar heb ik in dit perceel daar wat last van, wat mij heeft doen besluiten om de uien afland te verkopen om zo geen problemen te krijgen met deze uien in de bewaring. De uien moeten wat langer op het land liggen om eventuele aanwezige rotte uien te laten drogen.

Wel komen er dit jaar uien in de bewaring van een andere collega akkerbouwer. Dat zal binnenkort gebeuren.

Het uienloof is inmiddels al ver afgestorven als gevolg van een droog en warme zomer. De opbrengst valt dit jaar erg tegen. Na proefrooiingen die ik heb gedaan schat ik de opbrengst tussen de 30 en 35 ton/ha. Dat is meer dan helft minder dan in 2017. De lage opbrengst is het gevolg van de lange droge en warme zomer. Door de lage opbrengsten die in heel Noordwest Europa voorkomen is de uienprijs wel goed.

Ik rooi de uien met 1,5 meter brede Holaras uien combinatie. Voorop de 130 pk 4 cilinder Steyr 4130 Profi CVT trekker hangt de loofklapper. Deze klapper klapt het loof op ongeveer vuistdikke boven de ui af. Daarna rooit de uienrooier, die achter trekker hangt, de uien eruit. De uien vallen op een zogenaamd bed. Op het bed kunnen de uien dan nog wat nadrogen op het land. Nu is het afwachten totdat de afnemer van de uien de uien wil hebben.


1, 2 en 3 september 2018; uien rooien


Proefrooiing in de uien

Vandaag uit het uien perceel een proefrooiing gehaald. Om een beeld te krijgen van wat ik tijdens de oogst kan verwachten aan opbrengst uien meet ik op 2 plaatsen in het 10,5 ha groot uienperceel 1 strekkende meter over de volledige breedte (1,5 meter). Het loof wordt boven de bol afgesneden. Tevens worden de nog aanwezige wortels van de ui verwijdert en de aanhangende grond. Ik weeg de hoeveelheid uien in de maat 35-60 mm. En ik weeg de hoeveelheid uien boven de 60 mm. Dit zijn verkoopbare maten. Dit is de monstername die de VTA ook hanteert. Er wordt een aftrekpost voor verliezen tijdens rooien, spuitpaden etc van 15 % aangehouden.

2018 is een heel bijzonder jaar. 18 april zijn de uien onder mooie omstandigheden gezaaid. Per ha zijn 3.9 eenheden gezaaid van de rassen Dormo en Rockito. De uien kwamen rond 30 april mooi boven. De stand op 27 mei (zie onderste foto) was mooi, maar het begon toen al droog te worden. Door de wat latere zaai zijn de uien nog wat klein.

27 mei 2018; gewasgroei uien, ras is Rockito

Stand Rockito, 27 mei 2018.

29 mei viel er eindelijk regen van betekenis, zo’n 30 mm. Een perfecte regen. Donderdag 31 mei rond 14.00 uur viel er weer regen. Maar deze regen viel in een hele korte tijd, zo’n 35-40 mm. Op een deel van het perceel stonden de uien een tijdje onder water. Tevens zat er ook nog hagel in de bui, wat uiteindelijk ook nog schade af. Het water zakte op zich wel redelijk snel weg, maar de plekken waar veel water stond bleven het hele seizoen achter in groei. Ruim een week later na de regen is de grond nog losgeschoffeld.

31 mei 2018; veel neerslag en lichte hagelschade

31 mei 2018; veel neerslag en lichte hagelschade
Door de hagelschade stond het gewas een tijdje stil, waardoor de uien uiteindelijk niet veel loof gevormd hebben. Daarna kwam de droge periode. De uien zijn nog een paar maal beregend. In de uien komen ook regelmatig uien voor met Fusarium en later Pinkroot. Twee bodemschimmels die met warm weer goed gedijen. Vooral de hitte in combinatie met tripsschade (klein insect, onweersbeestje) de uien op het laatst snel achteruit gegaan. Dat verklaart dan ook dat door al deze factoren de uien dit jaar een 50 % lagere opbrengst geven dan in 2017. Gelukkig zijn de uienprijzen daarentegen op dit moment wel goed en dat kan financieel veel goed maken.
Doordat ik toch regelmatig Fusarium tegen kom in het perceel gaan de uien dit jaar niet de uienbewaring in. Ze gaan van het land af weg. Ik krijg wel uien van een andere akkerbouwer, waardoor de uienbewaring nog wel vol komt.

Naar Proefrooiing 2017

Naar Gewasgroei pagina uien 2018.

22 augustus 2018; proefrooiing in uien


Hieronder het overzicht van de proefrooiingen de laatste 7 jaar. Het valt dit jaar niet mee om een goed beeld te krijgen van de opbrengst, omdat er binnen het perceel veel verschillen zijn.  Ik heb dit jaar daarom op 3 plekken proefrooiingen gedaan. 1 uit de Dormo, 1 uit de Rockito en een derde ook uit de Rockito. Bij de laatste staan de uien nog het mooiste. Dat blijkt ook uit de opbrengst. Die is met bruto 42 ton het hoogst. De Dormo doet het dit jaar een stuk minder dan de Rockito.

22 augustus 2018; proefrooiing in uien

Uien beregenen

Door de extreme droogte en nu ook de hitte hebben de gewassen het zwaar. Vooral de uien kunnen tijdens de “bollingsfase” wel wat water gebruiken. De uien heb ik 21, 22 en 23 juli beregend. Er waren namelijk drie trekken nodig om het perceel nat te beregenen. Zelf heb ik geen beregeningshaspel. Deze heb ik ingehuurd bij een collega akkerbouwer bij Lelystad. Deze had nog tijd om onze uien te beregenen. Op de uien heb ik beregend met 30 mm water. Er is beregend met een Faber 400-110. Ze frissen er wel van op. Als de droogte aanhoud moeten ze misschien nog een keer beregend worden.


Gewasgroeivergelijking rond 24 juni 2011 t/m 2018

Uien schoffelen

Loonbedrijf Klompe uit Emmeloord heeft donderdagmiddag- en avond 14 juni de uien geschoffeld. Door de flinke regenhoeveelheid die 31 mei in korte tijd is gevallen hebben delen van het uienperceel onder water gestaan. Na het opdrogen van de grond zijn die delen wat achter komen te liggen in groei. De grond is daar dichtgeslagen. Tussen de uien is de grond na het schoffelen mooi los en kan er zuurstof en warmte de grond in trekken.. Zo kunnen de uien weer beter groeien. Voordeel van het schoffelen  is ook dat sommige onkruiden nog worden bestreden.. Loonbedrijf Klompe uit Emmeloord is gespecialiseerd in het schoffelen van uien, met een speciaal daarvoor omgebouwde Allis Chalmers G trekker kunnen ze de uien schoffelen. Voordeel is dat de van 11 naar 17 pk opgevoerde trekker licht is waardoor er geen insporing is. Er worden 3 bedden, 4,5 meter geschoffeld.


Uien en aardappelen bijbemesten

De uien en aardappelen hebben een tweede bemesting in de vorm van kunstmest gehad. De meststof NK mix is gebruikt. In deze mix zit per 100 kg, 16 % stikstof en 30 % kalium. Stikstof is een element vooral benodigd voor een goeie groei en opbrengst. Kalium is een element vooral goed voor een goeie kwaliteit. Op de uien is ca. 260 kg per ha gestrooid en op de aardappelen 350 kg/ha. Later dit seizoen is nog een derde bemesting nodig.