Bemesten, kunstmest strooien

De wintertarwe, suikerbieten en wintertarwe zijn 2 en 3 april bemest. Voor de wintertarwe was dit de tweede bemesting. De gewassen zijn bemest met kalkammonsalpeter, of kortweg KAS, is een ammoniumnitraat meststof waaraan kalk is toegevoegd. De meststof bestaat uit 27% stikstof, half in ammoniumvorm en half in nitraatvorm. KAS is de meest gebuikte meststof in Noordwest Europa.

De uien krijgen later in het seizoen nog een tweede bemesting. Dan wordt er naast stikstof ook nog wat kalium bemest.

 

 

Uien proefveld zaaien

Uienveredelaar Seminis heeft voor het vierde jaar op rij bij ons een proefveld met diverse uienrassen gezaaid. Dit jaar zijn er 17 bedden, van een lengte van ca. 42o meter gezaaid. Dat is ca. 1,07 ha. Per bed worden 70 veldjes van 6 meter lang bij 1,5 meter breed gezaaid. Dit gebeurt met een speciale Kramer zaaimachine. In totaal staan er ca. 1200 veldjes. Tijdens het groeiseizoen worden de veldjes beoordeelt. Later in september worden de proefjes geoogst.

Uien zaaien

Donderdag en vrijdag 1 en 2 april zijn de uien gezaaid door loonbedrijf Breure uit Swifterbant. Dit jaar ruim 2 weken eerder dan vorig jaar. Breure  zaait al een aantal jaren onze uien met een 4,5 meter brede Agricola zaaimachine. Het ras wat ik dit jaar teel is Hyway. Een ras veredelt door De Groot en Slot.
Voor het eerst maak ik gebruik van zaaizaad wat is geprimed.
Primen van het uienzaad is het op gang brengen van het zaad en op precies het juiste moment weer stopzetten van het ontkiemingsproces. Zodra het zaadje daarna wordt gezaaid  en voldoende water krijgt, zal het veel sneller ontkiemen dan wanneer het niet geprimed zou zijn. Voordeel is dat het gewas sneller opkomt. Je krijgt een uniformere gewas. Nadeel is wel dat het zaaizaad door de behandeling duurder is, maar je kunt wel 10 % minder uitzaaien. Meer hierover klik hier. Per ha worden 3,7 eenheden uienzaad gezaaid. Per ha zijn dat ruim 900.000 zaden. De omstandigheden voor het zaaien waren perfect. Een mooi vlak zaaibed en genoeg vocht in de bodem om de uien snel te laten kiemen.

 

Link naar overzicht van de diverse verschillende zaaidata van de afgelopen jaren.


1 en 2 april 2021; uien zaaien
De bodemomstandigheden waar erg mooi om het uienzaadje vast te leggen in de vochtige klei.


Zaaibedbereiding perceel uien

Donderdag 1 april is het perceel waar in 2021 de uien worden gezaaid de grond nog eens bewerkt. De eerste maal had ik 8 maart al gedaan. Toen is het geploegde land al voorbewerkt. Na de ca. 45 mm regen, die na 8 maart is gevallen, werd na het opdrogen de grond bovenop net iets te hard om meteen uien in te zaaien.

25 maart 2021; Gewasgroei uien; ras is Hyway
De grond voor de tweede bewerking.


Een tweede bewerking was dan ook wel nodig. Dit maal is de grond heel licht bewerkt met de Steketee sneleg. Voorop de trekker een drukrol. Samen met de trekkerbanden en drukrol wordt de grond egaal aangereden, zodat de uienzaadjes mooi op vaste vochtige grond komen te liggen.

Bouwplan 2021

Het bouwplan voor 2021 is zo goed als helemaal ingevuld. Alleen de definitieve ha’s van een bepaald gewas zou nog kunnen veranderen. Vergeleken met 2020 is qua gewassen niets verandert. Naast de bekende akkerbouwgewassen op ons bedrijf zoals; wintertarwe, aardappelen, suikerbieten en zaai-uien is er ook weer plek vrijgemaakt voor een perceel peterselie en een klein perceel verse soja.

Verder doe ik ook aan agrarisch natuurbeheer. Rond om ons akkerbouwbedrijf liggen stroken van minimaal 3 meter brede akkerranden. Tevens ligt er sinds 2020 een ca. 2,1 ha groot vogelakker.
Hieronder de plattegrond van ons bouwplan in 2021. Voor alle bouwplannen vanaf 2002 klik hier.

Aardappelen:
In 2021 telen we ca. 9 ha consumptieaardappelen. We telen één ras. In 2021 is dat het ras Innovator. Dit ras is uitermate geschikt om er frites/patat van te maken. Fastfood ketens zoals McDonald’s, KFC en de Five Guys gebruiken dit ras voor het maken van hun frietjes. De aardappels bewaren we zelf.  APF-Eriva neemt de aardappels van ons af.
Royal Zap/Semagri legt tussen onze aardappels ook in 2021 een proefveld van hun assortiment rassen aan.

Meer info over de teelt van aardappelen.
Volg de gewasgroei van de aardappelen in 2021 hier.


Peterselie:
Voor het tweede jaar telen we peterselie. Het gaat hierbij om krulpeterselie. De peterselie wordt geteeld voor VNK Herbs uit Biddinghuizen. De vers geoogste krulpeterselie wordt bij VNK Herbs gedroogd en door VNK Herbs vermarkt. Er wordt ca. 5 ha geteeld in 2021.

Meer info over de teelt van peterselie.
Volg de gewasgroei van de peterselie in 2021 hier.


Suikerbieten:
In 2021 teel ik 10,5 ha suikerbieten. Het ras is Yukon. De suikerbieten worden na de oogst verwerkt tot suiker en overige producten door de  Cosun Beet Company.  In het suikerbieten perceel zaait SESVanderHave een proefveld van ca. 3 ha.

Meer info over de teelt van suikerbieten.
Volg de gewasgroei van de suikerbieten in 2021 hier.


Verse soja:
Voor het derde jaar op rij wordt op ons bedrijf 3,2 ha verse soja geteeld. Er word geteeld voor DutchSoy. Dutch Edamame – zo noemen we de verse jonge sojaboontjes uit Nederland. In tegenstelling tot hun exotische soortgenoten komen ze gewoon uit de Flevolandse klei. Ze smaken heerlijk friszoet en zitten ook nog eens bomvol voedingsstoffen! Echt een boontje met karakter. Dutch Edamame is een initiatief van een groep Flevolandse telers in samenwerking met Green Organics. De kennis en ervaring van Green Organics vormt samen met de expertise van de telers een sterk team om de teelt van Nederlandse sojaboontjes op de kaart te zetten. Meer info over Dutch Edamame? Dat vind je hier.

Meer info over de teelt van verse soja.
Volg de gewasgroei van de verse soja in 2021 hier.


Wintertarwe:
In 2021 teel ik 9 ha wintertarwe. Het ras Talent is gezaaid. Dit is een baktarwe ras. Agrifirm neemt de wintertarwe af. De wintertarwe is 25 oktober 2020 gezaaid.

Meer info over de teelt van wintertarwe.
Volg de gewasgroei van de wintertarwe in 2021 hier.


Zaaiuien:
Dit jaar worden op ons bedrijf 7,2 ha zaai-uien geteeld, het ras is Hyway. De uien worden na de oogst opgeslagen en bewaard. De uien zitten in de pool van Stichting  Uienpool Flevoland. Deze verkoopt de uien door naar de verwerker/sorteerder.

Meer info over de teelt van zaai-uien.
Volg de gewasgroei van zaai-uien in 2021 hier.


Agrarisch natuurbeheer:
Sinds 2017 liggen rondom alle buitenranden van de percelen van Harrysfarm akkerranden. Ik doe in twee projecten mee via het Flevolands Agrarisch Collectief. Daarvoor enkele jaren ook meegedaan met akkerranden onder project Akkerranden Project Flevoland.

Eén akkerrand doet mee onder het project Schoner Water Flevoland. Dat is de akkerrand langs o.a. de Vuursteentocht. Doel: Waterschap Zuiderzeeland en het Flevolands Agrarisch Collectief willen met deze randen de waterkwaliteit van het omringende oppervlaktewater verbeteren.

De tweede akkerrand valt onder het beheerpakket van het Agrarisch Natuur- & Landschapsbeheer (ANLb) en ligt langs de Elandweg. Deze ligt er vanaf 2016. Doel: bieden van voldoende voedsel, rust en broedplaatsen in de zomer en voldoende voedsel en rustgebieden in de winter voor de akkervogels veldleeuwerik en grauwe kiekendief, waarvan ook andere akkervogels zoals de gele kwikstaart  profiteren. Deze kruidenrijke akkerrand is 9 meter breed

Sinds 2020 ligt er op ons bedrijf ook een vogelakker van ca. 2 ha. Dit is een pilot in Flevoland. Een nieuwe variant vogelakker.

Het streven is een gevarieerder plantenbestand met:
• meer variatie in bloeitijd, waardoor meer insecten over een langere tijd beschikbaar zijn
voor de doelsoorten;
• meer variatie in het zadenbestand en daardoor voedzamer voor de zaadeters onder de
doelsoorten en voor het bodemleven.

Meer info over Agrarisch Natuurbeheer.
Volg de gewasgroei van de akkerranden in 2021 hier.

Volg de gewasgroei van de vogelakker in 2021 hier.

 

Uienland voorbewerken

Maandag 8 maart het perceel waar de uien in 2021 komen te groeien alvast voorbewerkt met de sneleg combinatie. Dit perceel heb ik eind januari geploegd. Een deel van het geploegde perceel vond ik naar mijn idee niet helemaal vlak liggen. Omdat de grond na 2 weken droog weer bovenop mooi opgedroogd was besloten om het perceel al voor te bewerken.

Vergeleken met vorig jaar valt de grond zo mooi dat een tweede bewerking waarschijnlijk helemaal niet meer nodig is. Ik bewerk de grond met een Steketee sneleg.

Voorop de Steyr 6140 CVT trekker zit de Steketee Combirol, die het voorwerk doet, zoals het afvlakken van de ploegsneden. Achterop zit de Steketee Maxisprint die de grond verder verwerkt en het dan vlak maakt.

Nu eerst de regenperiode, die voorspeld is, afwachten. Als de grond daarna weer voldoende opgedroogd is zouden we de uien al kunnen zaaien.

 

 

Harrysfarm Videojaaroverzicht 2020

Hier is het Harrysfarm videojaaroverzicht van 2020 te bekijken. Van zaai tot oogst en veel meer.

Uien laden

Vrijdag en zaterdag 18 en 19 september hebben we de uien van het land opgeladen.

Met de Grimme uienlader worden de uien opgeladen. De oplader raapt de uien van de grond. De uien gaan dan over wat zeefbanden en komen op de afvoer die de uien in de wagen brengt. De wagen brengt dan de uien naar het erf.


Op het erf word de vracht uien in een grote stortbak gekiept. De stortbak zeeft er losse grond, uienvellen en uien kleiner dan 35 mm uit.
Vanaf de stortbak gaan de uien via transportbanden de uienopslag in.


Dit jaar hebben we op de uienlader een opbrengstmeter zitten. Deze meet realtime de opbrengst tijdens het laden van de uien. De opbrengstmeter, de Yieldmaster, is geleverd door Vantage Agrometius. Met dank aan Vantage Agrometius en Mechanisatiebedrijf Weevers uit Swifterbant mogen we deze een jaar uit proberen.
De basis van YieldMasterPRO zijn de twee weegcellen die meten hoeveel kilo product over de transportband gaat. Deze data wordt gecombineerd met de rijsnelheid, bandsnelheid en de GPS positie en zo rekent het systeem de exacte positie terug naar waar het uit de grond is gekomen.
Alle metingen worden opgeslagen op het display en deze kunnen met een USB-stick worden overgezet naar de PC voor verdere verwerking. Daarnaast toont het display in het overzichtelijke werkscherm de gemeten opbrengst en maakt hier direct een kaart van. Tijdens de oogst krijgt u dus direct inzicht in de variatie binnen het perceel. Daarnaast worden wagengewichten bijgehouden, automatisch perceel- en dagoverzichten gegenereerd en kunnen opbrengstgegevens van reeds geoogste percelen worden teruggekeken. 
(Bron: Vantage Agrometius)


19 september 2020; uien laden


 

Uien proefveld oogsten

Uienzaaizaadveredelaar Seminis is 11 september begonnen met het rooien van hun proefveld. Dit jaar is het proefveld een stuk groter, namelijk 1,1 ha.  Seminis kan op het proefveld hun assortiment diverse uienrassen onder de praktijkomstandigheden in de Flevopolder beoordelen. Er zitten o.a. gele, rode en witte uien tussen, maar ook lange- en kortedag uienrassen.
Hieronder luchtfoto van het proefveld tussen onze uien.

17 september 2020; proefveld uien Seminis geoogst


Voordat de uien gerooid worden heb ik met de uienloofklapper het loof geklapt.

17 september 2020; proefveld uien Seminis geoogst


Daarna kan het proefveld gerooid worden.17 september 2020; proefveld uien Seminis geoogst

17 september 2020; proefveld uien Seminis geoogst


Voordat de uien opgeladen worden komt de kweker van Seminis de gerooide uien op het veld nog beoordelen. Als dat gedaan is worden de uien opgeladen en in netzakjes opgevangen. De netzakjes worden daarna gewogen en in kisten gedaan, waarna ze naar een uienopslag gaan waar ze verder gedroogd worden.
De uien worden later beoordeelt op hardheid, kiemrust, huidvastheid etc.

Uien rooien

Zondag en maandag 13 en 14 september zijn de uien op ons bedrijf gerooid. Na een natte periode konden we eindelijk aan de slag. Het ras wat ik ook in 2020 weer teel is Rockito. Klik hier hoe de uien in 2020 gegroeid zijn.

Ik rooi nog steeds met de Holaras uien rooi combinatie. Deze combinatie heb ik samen met twee collega akkerbouwers. Er word een bed van 1,5 meter gerooid. Voorop de trekker zit een loofklapper die het bovenste deel van het uienloof afklapt. (foto onder)

14 september 2020; uien rooien

Achter de trekker zit de rooier deze ligt de uien op waarna de uien via 2 zeefbanden omhoog gaan en daarna terug op het land gelegd worden. De uien kunnen nog een paar dagen op het land liggen om verder te drogen.

Ondanks een moeilijk groeiseizoen is de opbrengst beter als in 2019.  Voor de proefrooiing die ik jaarlijks doe klik hier.

Vrijdag 18 september gaan we de uien opladen en gaan de uienbewaring in. Daar worden de uien verder gedroogd, totdat ze verkocht zijn.