Bonenvlieg licht aanwezig in de uien

Vorig jaar hebben we hier heel veel schade gehad in de uien van de gevreesde bonenvlieg. Dat koste uiteindelijk het hele perceel van 5 ha uien. Gelukkig is dit jaar de start van het uien groeiseizoen beter. De opkomst van de uien was optimaal. Toch vonden we wat plant wegval. Het zal toch niet weer hé. Soms waren in een rij uien 3 uien die weggevallen waren en 1 stond er slecht voor. Bij het opgraven van dat slechte uienplantje zagen we inderdaad een larve van de bonenvlieg. Deze vreet het uitje aan waardoor het uitje dood gaat. Dat was rond 17 mei. Nu we bijna 10 dagen later zijn zien we nog heel af en toe een uitje die aangevreten is. Gelukkig zet het niet door.

We doen samen met de uienvlieg ook monitoring van de bonenvlieg. Dit verzorgt HLB De Groene Vlieg. Die komen wekelijks langs om de bonenvliegen samen met de uienvliegen te monitoren.  Zie nieuwsbericht hier. Zo kunnen we zien of de bonenvlieg druk ook al hoog is. Rond begin mei was door de monitoring door HLB De Groen Vlieg de bonenvlieg druk ook hoog. Wat doet de bonenvlieg? Zie hieronder.

Bonenvlieg

De larve van de bonenvlieg beschadigt kiemplanten in heel veel gewassen. In het vroege voorjaar komen de eerste bonenvliegen uit poppen in de grond. De larven vreten aan kiemende zaden en dit kan leiden tot wegval van planten.

Signalering bonenvlieg

Signalering op bonenvlieg geeft een indicatie van de druk en de kans op schade. Wekelijks worden de vangbekers gecontroleerd en daarvan krijgt de teler elke week een melding. Op deze manier kunnen maatregelen worden getroffen alleen wanneer dat ook echt nodig is. De schade van de bonenvlieg kan makkelijk worden verward met uienvliegschade.

Deze signalering is te combineren met de Steriele-insectentechniek (SIT) voor uienvlieg. (Bron: HLB De Groen Vlieg).

Uien eggen met wiedeg

Na de 14 mm regen van zaterdag op zondag 4 en 5 mei is de kans dat de grond van het perceel uien bij opdrogen wat hard zou worden aanwezig. Voor de zekerheid dinsdagochtend 7 mei de wiedeg gepakt. De 12,2 meter brede APV wiedeg die ik samen met 2 collega’s gekocht heb komt dan goed van pas. De grond moet nog wel iets vochtig zijn zodat de bovenlaag van de grond niet al te droog is.
De eg krabbelt de grond wat los. Zo kunnen de uien ongestoord boven komen.Kleine onkruidtjes worden ook meteen aangepakt.


 

Sporen uienzaaimachine woelen

Met een oud woelertje heb ik zaterdag 4 mei de sporen van de uienmachine losgewoeld. Het woelertje snijdt een geultje, waardoor bij grote neerslaghoeveelheden het water sneller weg kan lopen.

Uien zaaien

Het is eindelijk dan zover. De uien kunnen worden gezaaid. Het is niet zo laat als vorig jaar. Toen werden de uien pas 2 mei gezaaid. Loonbedrijf Breure heeft de uien net als andere jaren weer gezaaid. Nadat het perceel voor een tweede maal bewerkt is met de Steketee Maxisprint sneleg ligt de grond om in te zaaien er een stuk beter bij dan 2,5 week geleden.
Er ligt nog wel een kluitje bovenop, maar dat is niet erg. De uien komen mooi in de vochtige grond te liggen.

Bij het uien zaad wordt ook nog wat granulaat toegevoegd. Dit is een meststof, Humostart genaamd. In deze meststof zit o.a. stikstof en fosfaat en nog wat spore-elementen. Vooral de fosfaat geeft de uien een betere wortelontwikkeling en daardoor een sterkere begin groei. Bovenop de uienzaaimachine zitten grote witte bakken waar het granulaat in gaat. Via slangetjes wordt de meststof beneden rondom het zaadje gelegd.

Dit jaar zaaien we het ras Promotion. Dit is een ras gekweekt door Syngenta. Voordeel van dit ras is dat het de uien een goed wortelgestel geeft. In droge tijden kan dat een groot voordeel geven. Per ha zijn 4,3 eenheden (pakken zaad)  gezaaid. Dat is goed voor 1.075.000 zaden per ha.

 

Uien perceel tweede maal zaaibed bereiding

Het uien perceel heb ik voor de tweede maal bewerkt met de sneleg. De eerste keer dat ik het perceel al voorbewerkt heb is door de vele regen alweer 18 dagen geleden. Er is in die periode ca. 75 mm regen gevallen.
Door de regen zijn de klei kluiten wel een stuk kleiner geworden, waarin nu fatsoenlijk de uien kunnen worden gezaaid.
Deze keer was het voldoende, om met alleen de Steketee maxisprint sneleg, een mooi zaaibed achter te laten voordat de uien gezaaid gaan worden.

 

Uien perceel voorbewerken met sneleg

Het perceel waar de uien komen te staan in 2024 heb ik met de Steketee sneleg combinatie voorbewerkt. Het land is na deze bewerking nog niet geschikt om in te zaaien. De grond ligt te kluiterig. Het zogenaamde ‘zaaibed” waar de uien ingezaaid gaan worden ligt te grof. Door het late ploegen , eind januari, is de grond niet voldoende verweerd. Na het ploegen is er geen vorst meer geweest die er vaak voor zorgt dat de grond goed kan verweren. Ik wacht nu de regen van komende week af, zodat de klei nog een keer natregent. Dan valt na een tweede bewerking de grond wel goed.

Bemesten zomergerst, uien en peterselie

Na een warm weekend met temperaturen van boven de 20 graden was de grond al zo mooi opgedroogd dat ik de zomergerst kon bemesten.

De zomergerst en de uien zijn bemest met kalkammonsalpeter, of kortweg KAS. KAS is een ammoniumnitraat meststof waaraan kalk is toegevoegd. De meststof bestaat uit 27% stikstof, half in ammoniumvorm en half in nitraatvorm. KAS is de meest gebuikte meststof in Noordwest Europa. Verder zit er nog 4 % magnesium in de meststof.

De uien krijgen later in het seizoen nog een tweede bemesting. Dan wordt er naast stikstof ook nog wat kalium gegeven.
Op de peterselie is een mengmeststof gestrooid, namelijk 23-23. In deze mengmest kunstmest zit 23 % stikstof en 23 % fosfaat. Peterselie heeft graag wat fosfaat nodig aan de basis.

Monitoring uienvlieg

De uien zijn nog niet gezaaid, maar inmiddels wordt er langs het perceel waar onze uien gezaaid gaan worden wel al de hoeveelheid uienvliegen in het perceel gemonitord door De Groene Vlieg.
De uienvlieg kan veel schade doen aan een gewas uien. De Groene Vlieg ontzorgt ons als uienteler hiermee door de Steriele Insecten Techniek toe te passen. Door het plaatsen van vliegvallen (de witte bekertjes op de foto) kan de Groene Vlieg de hoogte van de  uienvliegdruk op het perceel vaststellen. Aan de hand daarvan worden dan wekelijks steriele uienvliegen uitgezet in het uienperceel.  Deze steriele uienvliegen paren met de wilde uienvliegen. Zo komen er geen nakomelingen en wordt de druk verlaagd. Elke week vindt er controle plaats en worden de vliegvallen (bekertjes) weer geleegd en na een week opnieuw gemonitord.
Via de mail of WhatsApp worden we als teler op de hoogte gebracht van de druk op ons uienperceel. Voordeel van deze monitoring is dat we geen insecticide meer hoeven te gebruiken tegen de uienvlieg.

Naast de monitoring op uienvliegen worden ook de bonenvliegen meegenomen in de monitoring. Helaas werkt hier de Steriele Insecten Techniek niet.

Video’s over Steriele Insecten Techniek.