Wintertarwe zaaien

Dinsdag en woensdag 23 en 24 oktober heb ik de wintertarwe gezaaid. De wintertarwe is gezaaid in het vrijgekomen suikerbietenland. Omdat het een mooi droog najaar is heb ik dit land dit keer niet geploegd, maar eerst gewoeld, daarna losgetrokken met de cultivator en uiteindelijk met de Lemken zaaicombinatie ingezaaid. De grond is behoorlijk droog, maar omdat er de komende dagen toch wat regen voorspeld word, toch ingezaaid.
Dit jaar zaai ik het ras KWS ras Talent. Dit is een baktarwe ras wat op de proefvelden goede cijfers laat zien.
De wintertarwe teel ik voor Agrifirm en doet mee met het Koopmans project. In dit project werken Agrifirm, Koopmans Meelfabrieken en de telers van  Stichting Veldleeuwerik samen om  een duurzame tarweketen op te zetten. Doel van dit project is om tarwe van Veldleeuweriktelers tot extra waarde te brengen en heeft als doel om de Nederlandse akkerbouw goed op de kaart te zetten, een financiële meerwaarde te realiseren en met elkaar werken aan een duurzaam product in de keten.

 

 

Wintertarwe stoppel lostrekken

Woensdag en donderdag 1 en 2 augustus met de Lemken Karat cultivator 1 perceel wintertarwestoppel losgetrokken. Het andere perceel wordt volgende week gedaan omdat daar nog champost over word uitgereden. De tarwestoppel is inmiddels erg droog geworden. Vind je het gek na de lange periode van droogte en warmte. Ik wilde hier eigenlijk een groenbemester inzaaien, maar de slagingskans is nu erg klein. Het zaad kan niet kiemen in deze droge grond. De meningen van collega akkerbouwers zijn verdeeld. De ene zegt wel zaaien, want komt er regen dan kan het kiemen. De andere zegt niet, omdat het zonde is om in de droge grond te zaaien.
Ik houd het weerbericht goed in de gaten. Als er serieuze regen voorspeld word ga ik toch zaaien.Sleepslangen bemesten wintertarwe stoppel

Dinsdagmorgen 31 juli vroeg in de ochtend rond 6.30 uur is loonbedrijf Breure uit Swifterbant begonnen met het bemesten van de wintertarwestoppel met de sleepslangcombinatie. Mesthandel Jan Bakker heeft de mest, varkensdrijfmest, aangevoerd. In totaal zijn op 18,5 ha 19 vrachten varkensdrijfmest uitgereden, ca. 37 m3 per ha.

De mest wordt via vrachtwagens van Jan Bakker aangevoerd en in een grote mestcontainer van loonbedrijf Breure gepompt. Breure pompt de mest vanuit de container via een grote slang naar de mestinjecteur die de mest in de tarwestoppel injecteert. De slang is zo lang dat deze achter de mestinjecteur aan sleept. Vandaar de naam sleepslangen.
Voor ons akkerbouwers is de varkensmest erg nuttig omdat er stikstof, fosfaat en kalium in de mest zit die goed is voor onze bodem. Voordeel is ook dat de later nog in te zaaien groenbemester door de stikstof die in de mest zit kan groeien. Tevens krijgen we een vergoeding voor de mest. Daardoor hoeven we geen dure kunstmeststoffen in te kopen. Volgens de Nederlandse mestwetgeving mogen we uiteraard niet onbeperkt mest uitrijden. Daar liggen wel bepaalde regels onder.Wintertarwe laden, ras is Reform

Een paar dagen later dan het ras Graham, is de Reform baktarwe voor het Koopmans project door Post en Haveman voor Agrifirm geladen. Ook deze wintertarwe gaat naar de opslaglocatie Graansloot bij Kampen. De Reform baktarwe wordt apart opgeslagen.
Agrifirm en Koninklijke Koopmans Meelfabrieken te Leeuwarden zijn een paar jaar geleden dit project gestart om duurzame wintertarwe, volgens de zogenaamde Veldleeuwerik systematiek te vermarkten.
Met dit project hopen we met elkaar een meerwaarde te halen uit de teelt. De wintertarwe komt uiteindelijk bij diverse ambachtelijke bakkers in Nederland, die er mooi broodproduct van maken. Bakkers willen zich zo proberen te onderscheiden ten opzichte van de supermarkten. Ik doe inmiddels voor het derde jaar mee.


De opbrengst van de Reform was zeker niet slecht. De opbrengst komt op 10,4 ton/ha bij een vocht % van 12,3 %. Het Hectolitergewicht was zelfs rond de 85. Hoe hoger dit gewicht hoe beter de kwaliteit. Voor baktarwe is het eiwitgehalte ook nog belangrijk. Optimaal is 11 %. Dit wordt later nog bepaald. Afhankelijk daarvan moet nog blijken of onze wintertarwe geschikt is.


Hieronder nog wat artikelen over het Koopmans project.

Bakker enthousiast over Nederlandse baktarwe.

Wim Blom, specialist in brood met Nederlandse tarwe.

Wintertarwe laden ras is Graham

Woensdagochtend 25 juli is een deel van de wintertarwe opgehaald door transportbedrijf Post en Haveman. Deze vervoerd de wintertarwe naar Graansloot bij Kampen. Onze afnemer Agrifirm bewaard daar de wintertarwe. Het ras wat opgehaald is Graham, dit is een voertarwe. De opbrengst van de wintertarwe is erg goed. Dit ras komt uit op 10,7 ton/ha bij een vocht % van 13 en een Hectolitergewicht van 79. Het ander ras, Reform, wordt later opgehaald.


Wintertarwe geoogst

Maandagmorgen om 10.30 uur is de wintertarwe oogst gestart op Harrysfarm. Loonbedrijf Breure uit Swifterbant oogst al een aantal jaren de wintertarwe. Ook dit jaar weer met de John Deere 9780 I GLS  combine met ca. 8 meter breed maaibord. De wintertarwe is dit jaar erg snel afgerijpt. De droge periode vanaf begin juni en hoge temperaturen heeft de wintertarwe snel doen afrijpen. De wintertarwe is nog nooit zo vroeg geoogst sinds ik zelfstandig akkerbouwer ben. Het stro is ook goed afgerijpt. Net als andere jaren laat ik het stro door de combine verhakselen. Het stro is goed om het organische stof gehalte van de bodem op peil te houden.

Het vocht gehalte van de wintertarwe was erg laag. Er werd gedorssen met een vocht % van rond de 13 %. Normaal is meestal tussen de 15 en 17%. De opbrengst ligt tussen de 10 en 11 ton/ha. Ook dat is goed te noemen, ondanks de snelle afrijping.

Om 10.30 uur begonnen. 8 uur later, om 18.30, was de wintertarwe eraf.


Gewasgroeivergelijking rond 24 juni 2011 t/m 2018

Gewasgroeivergelijking rond 10 juni 2011 t/m 2018

Bemesten uien,wintertarwe en suikerbieten.

13 en 14 april heb ik de percelen waar de suikerbieten en uien nog ingezaaid moeten worden bemest met KAS. De wintertarwe wordt voor de tweede maal bemest.
KAS, de afkorting van kalkammonsalpeter is een stikstofhoudende meststof in korrelvorm die we met de kunstmeststrooier verstrooien.
Aan de hand van de behoefte van de gewassen wordt een bepaalde hoeveelheid KAS gestrooid. Elk gewas heeft zijn eigen behoefte. Wintertarwe bijvoorbeeld heeft meer stikstof nodig dan suikerbieten en uien. Teveel strooien is niet goed, want dat gaat vaak ten koste van de kwaliteit.

De kunstmest wordt met een Vicon RO-EDW kunstmeststrooier verstrooid. Ik strooi 24 meter breed en rijdt op GPS.

1e bemesting op wintertarwe

Nu de grond hard is door de vorst heb ik de wintertarwe voor de eerst maal een kunstmestgift gegeven. Dit heb ik gedaan met de meststof KAS zwavel. 24 % van deze meststof is stikstof en 15 % is zwavel. In deze meststof zit o.a. stikstof wat belangrijk is voor de groei en zwavel. Zwavel speelt in de plant een rol in de ontwikkeling van eiwitten, aminozuren en vitaminen en stimuleert de werking van stikstof in de plant. Doordat de laatste jaren de industrieën schoner zijn geworden is er minder uitstoot van zwavel. Het regenwater is schoner geworden en de planten hebben daardoor juist weer wat gebrek aan zwavel. Wintertarwe kan in het voorjaar wat zwavelgebrek krijgen. Vandaar dat dit element aan KAS word toegevoegd. De meststof wordt geleverd door Agrifirm in 600 kg grote bigbags. Met de heftruck hang ik de bigbag boven de strooier en snij deze van onder open.  Ik strooi de eerste keer 500 kg per ha.

De strooier, een Vicon Rotaflow,  heeft ISObus waardoor via een kabel van strooier naar de trekker allerlei instellingen gemaakt kunnen worden en er kunnen diverse gegevens uitgelezen worden. De hoeveelheid kilogram te strooien meeststof en breedte kan bijvoorbeeld ingevoerd worden. Bij harder of zachter rijden met de trekker past de strooier automatisch de uitstroomhoeveelheid van de meststof aan. Tevens rijdt ik op GPS, daardoor kan ik recht rijden. De trekker stuurt automatisch via gps signalen. Ik rijd met de Trimble Autopilot van Agrometius. Ik strooi 24 meter breed.

De wintertarwe heeft voor de groei en optimale opbrengst nog niet genoeg aan deze eerste bemesting. In april heeft de wintertarwe een tweede bemesting nodig.