Bemesten uien,wintertarwe en suikerbieten.

13 en 14 april heb ik de percelen waar de suikerbieten en uien nog ingezaaid moeten worden bemest met KAS. De wintertarwe wordt voor de tweede maal bemest.
KAS, de afkorting van kalkammonsalpeter is een stikstofhoudende meststof in korrelvorm die we met de kunstmeststrooier verstrooien.
Aan de hand van de behoefte van de gewassen wordt een bepaalde hoeveelheid KAS gestrooid. Elk gewas heeft zijn eigen behoefte. Wintertarwe bijvoorbeeld heeft meer stikstof nodig dan suikerbieten en uien. Teveel strooien is niet goed, want dat gaat vaak ten koste van de kwaliteit.

De kunstmest wordt met een Vicon RO-EDW kunstmeststrooier verstrooid. Ik strooi 24 meter breed en rijdt op GPS.

1e bemesting op wintertarwe

Nu de grond hard is door de vorst heb ik de wintertarwe voor de eerst maal een kunstmestgift gegeven. Dit heb ik gedaan met de meststof KAS zwavel. 24 % van deze meststof is stikstof en 15 % is zwavel. In deze meststof zit o.a. stikstof wat belangrijk is voor de groei en zwavel. Zwavel speelt in de plant een rol in de ontwikkeling van eiwitten, aminozuren en vitaminen en stimuleert de werking van stikstof in de plant. Doordat de laatste jaren de industrieën schoner zijn geworden is er minder uitstoot van zwavel. Het regenwater is schoner geworden en de planten hebben daardoor juist weer wat gebrek aan zwavel. Wintertarwe kan in het voorjaar wat zwavelgebrek krijgen. Vandaar dat dit element aan KAS word toegevoegd. De meststof wordt geleverd door Agrifirm in 600 kg grote bigbags. Met de heftruck hang ik de bigbag boven de strooier en snij deze van onder open.  Ik strooi de eerste keer 500 kg per ha.

De strooier, een Vicon Rotaflow,  heeft ISObus waardoor via een kabel van strooier naar de trekker allerlei instellingen gemaakt kunnen worden en er kunnen diverse gegevens uitgelezen worden. De hoeveelheid kilogram te strooien meeststof en breedte kan bijvoorbeeld ingevoerd worden. Bij harder of zachter rijden met de trekker past de strooier automatisch de uitstroomhoeveelheid van de meststof aan. Tevens rijdt ik op GPS, daardoor kan ik recht rijden. De trekker stuurt automatisch via gps signalen. Ik rijd met de Trimble Autopilot van Agrometius. Ik strooi 24 meter breed.

De wintertarwe heeft voor de groei en optimale opbrengst nog niet genoeg aan deze eerste bemesting. In april heeft de wintertarwe een tweede bemesting nodig.
 

Laatste wintertarwe gezaaid

De laatste 9 ha wintertarwe zit er ook in. Het perceel waar dit jaar de suikerbieten groeiden is omgeploegd en daarna direct ingezaaid met wintertarwe. Ook dit jaar voor het ras Graham gekozen. Dit ras heeft het in 2017 goed gedaan op ons bedrijf. Het ploegen en zaaien doe ik samen met mijn collega waarmee ik een samenwerkingsverband heb. Omdat het weer niet echt standvastig is helpen we elkaar dit jaar met het zaaien van de wintertarwe. Ik ploeg met mijn eigen Steyr 6140 CVT trekker en Rumptstad 4 scharige ploeg en mijn collega zaait met zijn Case Maxxum 130 de wintertarwe in met de Lemken Saphir en Lemken Zircon rotorkopeg combinatie. De kopakkers heb ik losgetrokken met de Lemken Karat om daarna in te zaaien.
Donderdagochtend 2 november zijn we begonnen. Vrijdagmiddag om 15.00 uur zat de wintertarwe erin.


1e perceel wintertarwe gezaaid

30 oktober het eerste perceel wintertarwe ingezaaid. Wat later dan ik gewend ben. De meeste jaren zaai ik rond 10 oktober. Dat heeft twee oorzaken. De eerste is dat de aardappels er dit jaar pas op 15 oktober uit waren. De tweede oorzaak is de regen. Het was wachten op droger weer om de wintertarwe te zaaien.
In dit perceel waar de aardappelen hebben gestaan heb ik eerst de grond losgetrokken met een Lemken Karat cultivator. Deze cultivator is de nieuwste aanschaf op ons bedrijf. Eerder trokken we het land los met een Kongskilde triltandcultivator maar die heb ik ingeruild voor een Lemken Karat.

30 oktober 2017; 1e perceel wintertarwe gezaaid


Doordat het weer nog steeds wisselvallig is heb ik samen met mijn collega het perceel losgetrokken en ingezaaid. In dit perceel komt het ras, Reform. Dit is een baktarwe ras. De wintertarwe lever ik aan Agrifirm , die samen met Koopmans Koninklijke Meelfabrieken BV en Stichting Veldleeuwerik,  duurzaam geteelde baktarwe van Veldleeuweriktelers  naar de markt proberen te brengen. Meer info over dit project.

Per ha zaai ik ca. 175 kg wintertarwe. Om 21.30 in de avond had ik de 9,5 ha wintertarwe ingezaaid.

Nu moet ik nog een perceel wintertarwe in het geoogste suikerbietenland zaaien. Maar eerst ga ik mijn collega helpen bij het zaaien van de wintertarwe.

 

Geoogste wintertarwe opgehaald

Tijdens de laatste paar ha’s wintertarwe wat nog gedorssen moest worden heeft Post en Haveman woensdagmiddag de wintertarwe al opgeladen. Agrifirm heeft de wintertarwe gekocht en deze slaat het graan op bij Graansloot in Kampen.

De opbrengst van de wintertarwe is stukken beter dan vorig jaar. Er was wel een verschil per ras. De Reform bracht 10,7 ton/ha op bij een hectoliter gewicht van 78. De Graham bracht 11,3 ton/ha op bij een hectoliter gewicht van 75. Het hectoliter gewicht is erg goed dit jaar en dat is een teken dat de kwaliteit van de wintertarwe ook goed is. Hoe hoger hoe beter vaak de bakkwaliteit is . Beneden de 7o is de kwaliteit vaak al minder. Het vocht % was gemiddeld 16,3. Boven de 15,5 % worden er door Agrifirm droogkosten in rekening gebracht.


Wintertarwe geoogst

Dinsdagmiddag om 17.15 uur is loonbedrijf Breure uit Swifterbant begonnen met het dorsen van de wintertarwe. Na 2 droge dagen kon het dan eindelijk los gaan. Door een aantal malen het vocht gehalte van de tarwekorrel te meten krijg ik inzicht hoe de tarwe per uur droogt.  Het mooiste is dat het vochtgehalte rond de 15 % ligt. Toen we begonnen was het nog 17 %. Naarmate de avond vorderde zakte dit % naar 16 %.  Dit was voor mij acceptabel om te beginnen ook met de nog steeds wisselvallige vooruitzichten van het weer. Boven de 15,5 % betaal je wel droogkosten bij mijn afnemer Agrifirm.

In het begin werd er nog met 1 John Deere combine geoogst. Tegen 21.30 kwam er ook nog een tweede combine bij van Breure. Deze MF combine was ergens anders klaar en kon hier nog even meehelpen. Eerst is de 9 ha wintertarwe van het ras Reform, bestemd voor Koopmans meelfabrieken, geoogst. Later op de avond is er begonnen met de 10,5 ha van het ras Graham.  Rond 23.00 uur zijn we gestopt. De volgende dag is de John Deere combine om 11.30  uur weer verder gegaan. Om 14.45 was de totale 19,5 ha wintertarwe eraf.

Het graan breng ik naar het erf. Daar stort ik het op het plein voor de schuur. Het graan wordt later door Post en Haveman uit Dronten opgehaald. Agrifirm die het graan inkoopt slaat het op bij Graansloot te Kampen.


Tarweoogst door regen uitgesteld

Nu eind juli de wintertarwe klaar is om geoogst te worden, is regen nu een spelbreker geworden. De wintertarwe is 2 weken eerder oogstrijp dan in normale jaren. Zaterdagmiddag 22 juli was een kleine kans om een stuk wintertarwe te oogsten, maar dat was maar van korte duur. Bijna elke dag valt er wel wat regen. Dan is het een dag droog, maar dan is het de volgende dag net te nat om de wintertarwe onder droge condities te kunnen oogsten. Tevens heeft het dan alweer wat geregend. Zaterdagavond 29 juli viel er zelfs 35 mm neerslag.

24 juli 2017; gewasgroei wintertarwe, ras is Graham

De wintertarwe lever ik aan Agrifirm. Om geen extra droogkosten te ontvangen bij levering is het dorsen van de wintertarwe bij een vocht percentage van 15,5 % of lager ideaal. Daarboven moeten er kosten worden betaald aan Agrifirm. Maar naarmate de tijd verstrijkt wordt de kwaliteit van de wintertarwe ook minder. Je hebt dan meer kans op dat het zogenaamde hectorlitergewicht lager is en dat er schot in de wintertarwe komt. Bij schot gaat de tarwekorrel kiemen. Het is dan soms een keuze ga ik eerder beginnen bij een hoger vocht percentage of wacht ik tot het echt goed droog is, maar dan gaat de kwaliteit achteruit. De komende week hoop ik toch wat wintertarwe te kunnen oogsten, maar dan moet het wel 2 dagen droog zijn. Het weer is de komende tijd nog erg onvoorspelbaar. Word vervolgd.

Hier een link naar de levervoorwaarden van Agrifirm. 

Hier een link hoe de graaninname is geregeld bij Agrifirm.

Gewasgroeivergelijking rond 10 juni 2011 t/m 2017

Gewasgroeivergelijking begin juni 2011 t/m 2017

17 april 2017; van warm naar koud voorjaarsweer

Na een mooi begin van het voorjaar, met dagen erbij van boven de 20 graden is het weer de afgelopen dagen een stuk wisselvalliger en kouder geworden. De hoeveelheid regen die er valt is nog niet echt bijster veel, maar de temperatuur is gevoelig lager. De uien en suikerbieten zijn inmiddels boven gekomen. Bij de uien is de opkomst wat wisselend. Sommige zaden liggen nog droog, het meeste is wel gekiemd en staat nu boven. De zaden die droog lagen hebben door de regen nu wel kans om te gaan kiemen en zullen dan ook later opkomen. Vergeleken met de laatste 2 jaren zijn de suikerbieten nu nagenoeg allemaal boven gekomen. De 2 voorgaande jaren was korstvorming van de kleigrond de oorzaak dat veel suikerbieten niet boven konden komen.

De wintertarwe had voor de regen wat last van de droogte. De onderste bladeren worden dan geel. Zie onderstaande 2 foto’s. Inmiddels is de wintertarwe voor de tweede maal bemest met KAS kunstmest. Na het bemesten is er ook wat regen gevallen en zie je de wintertarwe direct opknappen.


Dit jaar krijg ik 2 nieuwe akkerranden. Dit worden twee eenjarige akkerranden die vallen onder Schoon Water Flevoland. Hierin doe ik als deelnemer al mee met 1 akkerrand. Deze is in 2016 gezaaid.

In Schoner Water Flevoland leveren de deelnemers blauwe diensten voor het waterbeheer in Flevoland. Waterschap Zuiderzeeland en het FAC willen met bufferstroken tussen de gewassen en de waterlopen de waterkwaliteit verbeteren. Bufferstroken van 3 of 6 meter breedte verminderen de belasting van het oppervlaktewater met gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen. Daarnaast hebben de bufferstroken meerwaarde voor bestuivers, vlinders, kleine zoogdieren en vogels.

De akkerranden zijn 3 meter breed. Inmiddels heb ik de akkerranden alvast voorbewerkt met de rotorkopeg. Over ca. een week worden deze akkerranden ingezaaid.