Gewasgroeivergelijking rond 24 juni 2011 t/m 2019

Gewasgroeivergelijking rond 18 juni 2011 t/m 2019

Gewasgroeivergelijking rond 10 juni 2011 t/m 2019

Gewasgroeivergelijking rond 4 juni 2011 t/m 2019

Gewasgroeivergelijking rond 29 mei 2011 t/m 2019

Bemesten wintertarwe en wintergerst

Vrijdagmiddag 22 maart de percelen wintertarwe en wintergerst bemest met de kunstmeststof, KAS Zwavel. Dit is de eerste bemesting op deze 2 gewassen. De twee gewassen waren er ook wel aan toe om bemest te worden, maar door ruim 2 weken slecht weer was er geen mogelijkheid om het land eerder te betreden met de trekker en kunstmeststrooier.
De grond was nu goed te berijden. Alleen plakte het nog een beetje.
Er word gestrooid met een Vicon RO-EDW kunstmeststrooier. De kunstmest wordt 24 meter breed verstrooid. Ik rijdt op GPS. Per ha heb ik 410 kg KAS Zwavel gestrooid. Over enkele weken wordt er nog een keer gestrooid. Op de foto’s en video hieronder strooi ik de wintergerst.


Wintertarwe zaaien

Dinsdag en woensdag 23 en 24 oktober heb ik de wintertarwe gezaaid. De wintertarwe is gezaaid in het vrijgekomen suikerbietenland. Omdat het een mooi droog najaar is heb ik dit land dit keer niet geploegd, maar eerst gewoeld, daarna losgetrokken met de cultivator en uiteindelijk met de Lemken zaaicombinatie ingezaaid. De grond is behoorlijk droog, maar omdat er de komende dagen toch wat regen voorspeld word, toch ingezaaid.
Dit jaar zaai ik het ras KWS ras Talent. Dit is een baktarwe ras wat op de proefvelden goede cijfers laat zien.
De wintertarwe teel ik voor Agrifirm en doet mee met het Koopmans project. In dit project werken Agrifirm, Koopmans Meelfabrieken en de telers van  Stichting Veldleeuwerik samen om  een duurzame tarweketen op te zetten. Doel van dit project is om tarwe van Veldleeuweriktelers tot extra waarde te brengen en heeft als doel om de Nederlandse akkerbouw goed op de kaart te zetten, een financiële meerwaarde te realiseren en met elkaar werken aan een duurzaam product in de keten.

 

 

Wintertarwe stoppel lostrekken

Woensdag en donderdag 1 en 2 augustus met de Lemken Karat cultivator 1 perceel wintertarwestoppel losgetrokken. Het andere perceel wordt volgende week gedaan omdat daar nog champost over word uitgereden. De tarwestoppel is inmiddels erg droog geworden. Vind je het gek na de lange periode van droogte en warmte. Ik wilde hier eigenlijk een groenbemester inzaaien, maar de slagingskans is nu erg klein. Het zaad kan niet kiemen in deze droge grond. De meningen van collega akkerbouwers zijn verdeeld. De ene zegt wel zaaien, want komt er regen dan kan het kiemen. De andere zegt niet, omdat het zonde is om in de droge grond te zaaien.
Ik houd het weerbericht goed in de gaten. Als er serieuze regen voorspeld word ga ik toch zaaien.Sleepslangen bemesten wintertarwe stoppel

Dinsdagmorgen 31 juli vroeg in de ochtend rond 6.30 uur is loonbedrijf Breure uit Swifterbant begonnen met het bemesten van de wintertarwestoppel met de sleepslangcombinatie. Mesthandel Jan Bakker heeft de mest, varkensdrijfmest, aangevoerd. In totaal zijn op 18,5 ha 19 vrachten varkensdrijfmest uitgereden, ca. 37 m3 per ha.

De mest wordt via vrachtwagens van Jan Bakker aangevoerd en in een grote mestcontainer van loonbedrijf Breure gepompt. Breure pompt de mest vanuit de container via een grote slang naar de mestinjecteur die de mest in de tarwestoppel injecteert. De slang is zo lang dat deze achter de mestinjecteur aan sleept. Vandaar de naam sleepslangen.
Voor ons akkerbouwers is de varkensmest erg nuttig omdat er stikstof, fosfaat en kalium in de mest zit die goed is voor onze bodem. Voordeel is ook dat de later nog in te zaaien groenbemester door de stikstof die in de mest zit kan groeien. Tevens krijgen we een vergoeding voor de mest. Daardoor hoeven we geen dure kunstmeststoffen in te kopen. Volgens de Nederlandse mestwetgeving mogen we uiteraard niet onbeperkt mest uitrijden. Daar liggen wel bepaalde regels onder.Wintertarwe laden, ras is Reform

Een paar dagen later dan het ras Graham, is de Reform baktarwe voor het Koopmans project door Post en Haveman voor Agrifirm geladen. Ook deze wintertarwe gaat naar de opslaglocatie Graansloot bij Kampen. De Reform baktarwe wordt apart opgeslagen.
Agrifirm en Koninklijke Koopmans Meelfabrieken te Leeuwarden zijn een paar jaar geleden dit project gestart om duurzame wintertarwe, volgens de zogenaamde Veldleeuwerik systematiek te vermarkten.
Met dit project hopen we met elkaar een meerwaarde te halen uit de teelt. De wintertarwe komt uiteindelijk bij diverse ambachtelijke bakkers in Nederland, die er mooi broodproduct van maken. Bakkers willen zich zo proberen te onderscheiden ten opzichte van de supermarkten. Ik doe inmiddels voor het derde jaar mee.


De opbrengst van de Reform was zeker niet slecht. De opbrengst komt op 10,4 ton/ha bij een vocht % van 12,3 %. Het Hectolitergewicht was zelfs rond de 85. Hoe hoger dit gewicht hoe beter de kwaliteit. Voor baktarwe is het eiwitgehalte ook nog belangrijk. Optimaal is 11 %. Dit wordt later nog bepaald. Afhankelijk daarvan moet nog blijken of onze wintertarwe geschikt is.


Hieronder nog wat artikelen over het Koopmans project.

Bakker enthousiast over Nederlandse baktarwe.

Wim Blom, specialist in brood met Nederlandse tarwe.