Wintertarwe groeit goed

De half oktober gezaaide wintertarwe staat er inmiddels mooi op. Aan vocht is geen gebrek geweest. Het ras wat ik dit jaar gezaaid heb is Spearhead.

7 december 2021; wintertarwe, ras is Spearhead

Zicht vanuit de lucht op perceel wintertarwe

Wintertarwe zaaien

De wintertarwe is gezaaid. Omdat ik zelf met mijn vrouw er een aantal dagen tussen uit was hebben mijn collega’s in de tussen tijd de wintertarwe gezaaid. Dit jaar is het ras Spearhead gezaaid. Het is een voertarwe ras. Per ha is ca. 150 kg gezaaid.
Voor het zaaien is eerst het eerder geoogste aardappel perceel losgetrokken met de Lemken Karat cultivator. Daarna is met de Lemken zaaicombinatie de wintertarwe gezaaid.

Gelukkig zat de wintertarwe er net op tijd in, een dag later viel er ca. 30 mm regen.

Wintertarwe afleveren

De dag nadat de wintertarwe geoogst is heeft transportbedrijf Post & Haveman de wintertarwe al opgehaald. Post & Haveman verzorgt het transport voor onze afnemer Agrifirm.

De opbrengst van de wintertarwe valt dit jaar wat tegen. Ik had wel hoge verwachtingen, maar je zag wel dat de wintertarwe ondanks het erg koele voorjaar snel af rijpte. Meestal geen goed teken. Per ha kom ik na vochtaftrek (vocht % was 16.8) op 9520 kg/ha. In normale jaren kunnen we tussen de 10.000 en 11.500 kg halen. Het hectolitergewicht, (Het hectolitergewicht is het gewicht van een hectoliter (100 liter) product), een indicator voor de kwaliteit van de wintertarwe, was nog wel 77.  Tussen de 70 en 80 is goed.

De wintertarwe is naar de graanopslag van Graansloot te Kampen gegaan. Daar slaat Agrifirm het graan op en bewaard totdat ze het verkopen.


Wintertarwe oogst

Na wat wikken en wegen, veel naar buienradar kijken, regelmatig vochtmonsters nemen besloten om woensdagmiddag 4 augustus de wintertarwe te oogsten. Met het wisselvallige weer van de laatste tijd is het soms moeilijk een beslissing te nemen. De weersvooruitzichten waren niet goed en de kwaliteit van de wintertarwe wordt met de dag ook minder. We moeten dan een iets hoger vocht % van de wintertarwe maar op de koop toe nemen.
Gelukkig had de loonwerker, loonbedrijf Breure/De Waard uit Swifterbant, het nog niet topdruk. Om 15.00 uur konden we beginnen. Daarvoor had het al iets gespetterd, maar dat mocht geen naam hebben. Rondom ons heen wel veel donkere luchten, maar de buien gingen meer richting het IJsselmeer en de Noordoostpolder.

Begin van de middag had ik wel al een vochtmonster genomen. Het % schommelde rond de 17 %. Om droogkosten te voorkomen wil je het liefst rond de 15 % oogsten. Hoe hoger het vocht % hoe meer droogkosten je gaat betalen aan de afnemer van onze wintertarwe, Agrifirm.
Hier meer info over de vermarkting van graan door Agrifirm.


Aankomst van de MF Cerea 7278 combine van loonbedrijf Breure/De Waard uit Swifterbant. Het maaibord maait bijna 8 meter breed.


Het ras wat we oogsten is KWS Talent, een wintertarwe ras die geschikt is om te bakken.

Doordat het stro nog iets klammig was kon er niet hard gereden worden met de combine. De snelheid was rond de 2.6 km/uur. Het vocht % daalde naarmate de dag nog wel iets naar net onder de 17 %.
Er werd door loonbedrijf Breure/De Waard tegen 17.00 uur nog een 2e combine, een MF Cerea 7274,  ingezet. Deze was bij een andere akkerbouwer uitgeregend en kon hier nog mooi bijspringen.

De wintertarwe wordt op het erf gestort. De wintertarwe wordt zo snel mogelijk door transportbedrijf Post & Haveman uit Dronten opgehaald. Deze vervoeren de wintertarwe naar Graansloot te Kampen. Daar laat afnemer Agrifirm de wintertarwe opslaan.

4 augustus 2021; wintertarwe oogst


Uiteindelijk waren we om 20.00 uur klaar.

4 augustus 2021; wintertarwe oogst


Gewasgroeivergelijking rond 24 juni 2011 t/m 2021

Gewasgroeivergelijking rond 17 juni 2011 t/m 2021

Gewasgroeivergelijking rond 10 juni 2011 t/m 2021

Gewasgroeivergelijking rond 4 juni 2011 t/m 2021

Bemesten, kunstmest strooien

De wintertarwe, suikerbieten en wintertarwe zijn 2 en 3 april bemest. Voor de wintertarwe was dit de tweede bemesting. De gewassen zijn bemest met kalkammonsalpeter, of kortweg KAS, is een ammoniumnitraat meststof waaraan kalk is toegevoegd. De meststof bestaat uit 27% stikstof, half in ammoniumvorm en half in nitraatvorm. KAS is de meest gebuikte meststof in Noordwest Europa.

De uien krijgen later in het seizoen nog een tweede bemesting. Dan wordt er naast stikstof ook nog wat kalium bemest.

 

 

Bouwplan 2021

Het bouwplan voor 2021 is zo goed als helemaal ingevuld. Alleen de definitieve ha’s van een bepaald gewas zou nog kunnen veranderen. Vergeleken met 2020 is qua gewassen niets verandert. Naast de bekende akkerbouwgewassen op ons bedrijf zoals; wintertarwe, aardappelen, suikerbieten en zaai-uien is er ook weer plek vrijgemaakt voor een perceel peterselie en een klein perceel verse soja.

Verder doe ik ook aan agrarisch natuurbeheer. Rond om ons akkerbouwbedrijf liggen stroken van minimaal 3 meter brede akkerranden. Tevens ligt er sinds 2020 een ca. 2,1 ha groot vogelakker.
Hieronder de plattegrond van ons bouwplan in 2021. Voor alle bouwplannen vanaf 2002 klik hier.

Aardappelen:
In 2021 telen we ca. 9 ha consumptieaardappelen. We telen één ras. In 2021 is dat het ras Innovator. Dit ras is uitermate geschikt om er frites/patat van te maken. Fastfood ketens zoals McDonald’s, KFC en de Five Guys gebruiken dit ras voor het maken van hun frietjes. De aardappels bewaren we zelf.  APF-Eriva neemt de aardappels van ons af.
Royal Zap/Semagri legt tussen onze aardappels ook in 2021 een proefveld van hun assortiment rassen aan.

Meer info over de teelt van aardappelen.
Volg de gewasgroei van de aardappelen in 2021 hier.


Peterselie:
Voor het tweede jaar telen we peterselie. Het gaat hierbij om krulpeterselie. De peterselie wordt geteeld voor VNK Herbs uit Biddinghuizen. De vers geoogste krulpeterselie wordt bij VNK Herbs gedroogd en door VNK Herbs vermarkt. Er wordt ca. 5 ha geteeld in 2021.

Meer info over de teelt van peterselie.
Volg de gewasgroei van de peterselie in 2021 hier.


Suikerbieten:
In 2021 teel ik 10,5 ha suikerbieten. Het ras is Yukon. De suikerbieten worden na de oogst verwerkt tot suiker en overige producten door de  Cosun Beet Company.  In het suikerbieten perceel zaait SESVanderHave een proefveld van ca. 3 ha.

Meer info over de teelt van suikerbieten.
Volg de gewasgroei van de suikerbieten in 2021 hier.


Verse soja:
Voor het derde jaar op rij wordt op ons bedrijf 3,2 ha verse soja geteeld. Er word geteeld voor DutchSoy. Dutch Edamame – zo noemen we de verse jonge sojaboontjes uit Nederland. In tegenstelling tot hun exotische soortgenoten komen ze gewoon uit de Flevolandse klei. Ze smaken heerlijk friszoet en zitten ook nog eens bomvol voedingsstoffen! Echt een boontje met karakter. Dutch Edamame is een initiatief van een groep Flevolandse telers in samenwerking met Green Organics. De kennis en ervaring van Green Organics vormt samen met de expertise van de telers een sterk team om de teelt van Nederlandse sojaboontjes op de kaart te zetten. Meer info over Dutch Edamame? Dat vind je hier.

Meer info over de teelt van verse soja.
Volg de gewasgroei van de verse soja in 2021 hier.


Wintertarwe:
In 2021 teel ik 9 ha wintertarwe. Het ras Talent is gezaaid. Dit is een baktarwe ras. Agrifirm neemt de wintertarwe af. De wintertarwe is 25 oktober 2020 gezaaid.

Meer info over de teelt van wintertarwe.
Volg de gewasgroei van de wintertarwe in 2021 hier.


Zaaiuien:
Dit jaar worden op ons bedrijf 7,2 ha zaai-uien geteeld, het ras is Hyway. De uien worden na de oogst opgeslagen en bewaard. De uien zitten in de pool van Stichting  Uienpool Flevoland. Deze verkoopt de uien door naar de verwerker/sorteerder.

Meer info over de teelt van zaai-uien.
Volg de gewasgroei van zaai-uien in 2021 hier.


Agrarisch natuurbeheer:
Sinds 2017 liggen rondom alle buitenranden van de percelen van Harrysfarm akkerranden. Ik doe in twee projecten mee via het Flevolands Agrarisch Collectief. Daarvoor enkele jaren ook meegedaan met akkerranden onder project Akkerranden Project Flevoland.

Eén akkerrand doet mee onder het project Schoner Water Flevoland. Dat is de akkerrand langs o.a. de Vuursteentocht. Doel: Waterschap Zuiderzeeland en het Flevolands Agrarisch Collectief willen met deze randen de waterkwaliteit van het omringende oppervlaktewater verbeteren.

De tweede akkerrand valt onder het beheerpakket van het Agrarisch Natuur- & Landschapsbeheer (ANLb) en ligt langs de Elandweg. Deze ligt er vanaf 2016. Doel: bieden van voldoende voedsel, rust en broedplaatsen in de zomer en voldoende voedsel en rustgebieden in de winter voor de akkervogels veldleeuwerik en grauwe kiekendief, waarvan ook andere akkervogels zoals de gele kwikstaart  profiteren. Deze kruidenrijke akkerrand is 9 meter breed

Sinds 2020 ligt er op ons bedrijf ook een vogelakker van ca. 2 ha. Dit is een pilot in Flevoland. Een nieuwe variant vogelakker.

Het streven is een gevarieerder plantenbestand met:
• meer variatie in bloeitijd, waardoor meer insecten over een langere tijd beschikbaar zijn
voor de doelsoorten;
• meer variatie in het zadenbestand en daardoor voedzamer voor de zaadeters onder de
doelsoorten en voor het bodemleven.

Meer info over Agrarisch Natuurbeheer.
Volg de gewasgroei van de akkerranden in 2021 hier.

Volg de gewasgroei van de vogelakker in 2021 hier.