Video jaaroverzicht 2021

Vanuit de vele videobeelden, die ik dit jaar weer heb geschoten tijdens de werkzaamheden die in 2021 plaats vonden op ons akkerbouwbedrijf, heb ik het Harrysfarm video jaaroverzicht 2021 samengesteld. In een kleine 11 minuten het jaar 2021 samengevat in deze video. Van zaai tot oogst en meer. Veel kijkplezier.

Trailer Harrysfarm videojaaroverzicht

Zoals jullie gewend zijn wordt vanuit al het beeldmateriaal wat in het jaar geschoten is, een mooi video jaaroverzicht gemaakt. Deze word eind december online gezet. In deze trailer van 2 minuten een mooi voorproefje.

Video voor BO akkerbouw

Voor BO akkerbouw heb ik samen met akkerbouwers Jan Reinier de Jonge met dochter Sterre en Hilde Coolman een korte video gemaakt.In 2014 is de Brancheorganisatie (BO) akkerbouw door diverse akkerbouworganisaties zoals Agrifirm, AVEBE, Cosun, LTO en nog 10 andere opgericht om op de akkerbouw gerichte vraagstukken op te pakken.
De filmpjes horen bij de campagne Ruimte voor de Nieuwe Akker. BO Akkerbouw brengt zo de waarde en innovatiekracht van de akkerbouw in beeld. We filmden zelf de vernieuwingen op het akkerbouw bedrijf. Door de filmpjes actief te delen op social media laat BO Akkerbouw zien wat de akkerbouw Nederland te bieden heeft.In mijn geval over het Agrarisch Natuurbeheer wat we toepassen op ons akkerbouwbedrijf.

Demo Kuhn onland 4 schaar ploeg

Ik had deze week de mogelijkheid van mechanisatie bedrijf Weevers uit Swifterbant om een demo ploeg uit te proberen. Het gaat om een 4 scharige Kuhn ploeg. Met de 4-schaar Kuhn Varimaster L is het mogelijk om zowel bovenover als in de voor te rijden. Bovenover ploegen geeft aanzienlijk minder verdichting in de ploegvoor. Dat beperkt bodemverdichting en bevordert de doorworteling van gewassen. Het perceel moet bij bovenover ploegen wel mooi vlak liggen en droog zijn.
Voordeel van deze ploeg is dat als de omstandigheden voor bovenover ploegen iets minder zijn dat je via verstelling cilinder zo weer in de voor kunt ploegen.

De omstandigheden om onland te ploegen op donderdag 25 november waren niet optimaal. Het met gele mosterd ingezaaide soja perceel was bovenop zachter dan het perceel geoogste peterselie. Op het soja perceel was dan ook meer wiel tractie. Tevens was de spoorbreedte waar op mijn trekker loopt, de Steyr Impulse, voor het mooie net iets te smal, waardoor je 2 maal over hetzelfde spoor rijdt.

Vrijdagochtend na een buitje van 1 mm was het dan ook gebeurt. Het was te nat om onland te ploegen, terwijl het voor in de voor ploegen nog wel had gekund. Wat betreft kering deed de Kuhn het heel goed. Zelf rijdt ik met een 4 schaar Rumptstadt ploeg. Onder de kenners de ploeg die met het 480 rister op de klei het beste keert. Helaas met de overname van Rumptstadt door Lemken wordt dit rister niet meer gemaakt.
Uiteindelijk heb ik 4,5 ha kunnen ploegen met deze demoploeg. De rest ploeg ik weer met mijn eigen Rumptstadt. Benieuwd of er straks veel verschil is te zien.

Tsjechen op bezoek

Twee Tsjechen van het agrarisch landbouwbedrijf Bramko uit Semice hebben dinsdagochtend 2 november ons akkerbouwbedrijf bezocht. Bramko is een bedrijf dat gespecialiseerd is in de aardappel- en groente teelt in Tsjechië. Op uitnodiging van Omnivent hebben de Tsjechen diverse akkerbouwers in Flevoland met Omnivent bewaringen bezocht. De Tsjechen konden na afloop van de bezoeken tevens de aardappelras demodagen bezoeken. De interesse van de Tsjechen ging vooral uit naar de teelt van uien in Nederland en de bewaring daarvan.

2 november 2021; Tsjechen op bezoek

 

Harrysfarm is nu educatieboer

Afgelopen voorjaar heb ik het trainingscertificaat “Boerderij educatie” behaald.  Zestien boeren namen op 2 juli officieel hun trainingscertificaat in ontvangst. Dit zet de teller op 30 getrainde educatieboeren in Flevoland.Nu kunnen schoolklassen van Flevolandse basisscholen op boerderijexcursie gaan in Flevoland. We zijn getraind om de kinderen ‘belevend te laten leren’. Er zijn educatieboeren actief vanuit de akkerbouw, pluimvee, melkvee, fruitteelt of combinaties hiervan.

Door een bezoek van schoolklassen aan de educatieboer, kunnen kinderen het boerenleven en het agrarisch landschap ontdekken en beleven. Waar komt ons eten eigenlijk vandaan? Kinderen komen zo meer te weten over hoe ons voedsel op een verantwoorde manier door boeren wordt geproduceerd.

27 september is ook een vereniging opgericht genaamd “Kom naar de Boer’.  Ik ben 1 van de bestuursleden van de vereniging.

27 oktober 2021; Boerderij educatie Kom naar de Boer Flevoland


8 oktober werd de eerste ledenvergadering georganiseerd bij B&B De Kandelaar te Biddinghuizen.

27 oktober 2021; Boerderij educatie Kom naar de Boer Flevoland

27 oktober 2021; Boerderij educatie Kom naar de Boer Flevoland


Hieronder een interview bij Omroep Flevoland met Nicolette van der Kamp en Jacobina Hoekstra over “Kom bij de Boer”.

Uitreikking prijzen pieperprijsvraag 2021

Dinsdagochtend 24 augustus heb ik de Pieperprijsvraag beker en bodywarmer uitgereikt aan winnaar Marten Leegte, woonachtig aan de Dodaarsweg te Zeewolde. Marten schatte de hoeveelheid te raden aardappelen het beste in tijdens de 10e jubileum van de Pieperprijsvraag. Er deden dit jaar 393 deelnemers mee.

24 augustus 2021; uitreiking pieperprijsvraag 2021


Naast het winnen van de Pieperprijsvraagbeker en bodywarmer won Marten ook nog een cadeaubon t.w.v. 150 euro gesponsord door Omnivent. Omnivent heeft zich sinds 2019 verbonden als hoofdsponsor van de Pieperprijsvraag.

24 augustus 2021; uitreiking pieperprijsvraag 2021


Marten, oorspronkelijk afkomstig uit het Groningse Winsum waar zijn ouders een melkveebedrijf runnen, zit in zijn laatste jaar van zijn HBO studie aan Aeres HBO te Dronten. Verder is hij veel aan het werk op het biologische akkerbouwbedrijf WeGrowOrganic. Op het bedrijf kregen we nog een mooie rondleiding.

 

15 juli 2021; Uitslag Pieperprijsvraag 2021

Pieperprijsvraag uitslag_2021

 

Flevoland bloeit inloop-demo

Op 18 augustus van 14.00 – 20.00 uur heeft provincie Flevoland samen met het Flevolands Agrarisch Collectief (FAC) en LTO Noord Flevoland een inloop demo “Flevoland Bloeit” op ons bedrijf georganiseerd.

Tijdens een wandeling van ongeveer 1,2 km werden de bezoekers over alle facetten van (akker)randen beheer: zaaizaadkeuze, beheer, functionaliteiten, maar ook agrarisch natuurbeheer en aangepast slootkantenbeheer in diverse stands geïnformeerd.

Na afloop kon men op het erf nog wat napraten onder het genot van een frisje, een bakje met frites en een ijsje verzorgd door Renne Streekproducte

18 augustus 2021; Flevoland bloeit inloop demo

Juist de gevarieerde discussie tussen alle verschillende bezoekers maakten deze demo zo waardevol. Naast de al deelnemende boeren waren aarzelende en/of best wel kritische boeren aanwezig, maar ook beleidsmedewerkers, bestuurders, zaaizaadleveranciers en natuurorganisaties. Er werden dan ook veel ervaringen en kennis uitgewisseld!

Gedeputeerde Hofstra tijdens de demo: “De biodiversiteit loopt terug en juist als provincie hebben wij ingezet op het versterken en verbeteren van de biodiversiteit, niet alleen in de stad, en niet alleen in de natuurgebieden, maar juist in het buitengebied en daar zijn de agrariërs onze belangrijkste partner. Daarvoor is een demo als deze heel belangrijk.”

Tijdens het bezoek kregen de Flevolandse agrariërs een kortingsbon om zaaizaad (voor akkerranden of kruidenrijk grasland) te bestellen. Voorzitter van het FAC Coby Dekker: “Hiermee hopen wij de aanleg van de akkerranden uit te breiden en zo toe te werken naar een groenblauwe dooradering van Flevoland, dus samen met de sloten en de wegbermen een mooi netwerk te krijgen om de biodiversiteit te stimuleren.”

Onderdeel van deze demobijeenkomst was een demo-akkerrand die dit voorjaar door het FAC is ingezaaid met verschillende één- en meerjarige kruiden/bloemen/grassen mengsels.
(bron: www.flevolandsagrarischcollectief.nl).

Hier meer info over de demo akkerrand. De demo akkerrand is nog tot 5 september vrij toegankelijk om nog eens te bekijken.

Hieronder nog 4 impressie filmpjes gemaakt door de Drontenaar.

Uitslag Pieperprijsvraag Pieperquiz

Gea Nooren uit de Noordoostpolder is winnaar geworden van de Pieperquiz. Na aanleiding van het 10 jarig jubileum van de Pieperprijsvraag konden 50 personen mee doe aan de online Pieperquiz. Uiteindelijk na wat afzeggingen hebben 30 deelnemers meegedaan.

26 mei 2021; Pieperprijsvraag Pieperquiz

26 mei 2021; Pieperprijsvraag Pieperquiz

Binnenkort start de echte Pieperprijsvraag. Ook kan een ieder dan nog een poging wagen om de score van Gea Nooren van 32685 punten te verbeteren. De quiz wordt dan voor een ieder toegankelijk.

 

 

Harrysfarm in de Drietand

Ik ben door het Algemeen Boerensyndicaat uit België geïnterviewd voor een artikel in hun ledenblad, de Drietand. Het Vlaamse ABS vzw (Algemeen Boerensyndicaat vzw) is een van de grootste landbouworganisaties in België.

Na slechte landbouwjaren met vele boerenprotesten in de jaren ’60, richten Vlaamse land- en tuinbouwers het Algemeen Boerensyndicaat (ABS) op. Het is een onafhankelijk syndicaat. Het ABS behartigd de belangen voor hun aangesloten leden. Dat zijn er ca. 4000.

Tijdens de boerenprotesten in de jaren ’60 werd in een groot voetbalstadion in Luik een grote drietand op de grasmat aangelegd. De drietand werd vanaf toen het strijderssymbool.  Vandaar de naam van het ledenblad.

Het artikel ging vooral over hoe wij in Nederland landbouw bedrijven.

26 februari 2021; Artikel in de Drietand

 

Hieronder via de link is het artikel volledig te lezen.

Interview De Drietand