21 oktober 2015; demo roterend spitten

21 oktober 2015; demo roterend spitten

Op ons bedrijf hebben we een halve middag een demonstratie met een roterende spitmachine van Imants gehad.
De demonstratie is mede mogelijk gemaakt door Landbouwmechanisatie bedrijf De Nieuwstad uit Lelystad. Zij leveren deze Imants roterende spitmachine. In Flevoland lopen inmiddels al een aantal van deze spitmachines. Ik was dan ook nieuwsgierig of roterend spitten ook iets voor ons zou kunnen zijn. Spitten zou misschien ploegen kunnen vervangen. Niels Eriks van De Nieuwstad heeft het mogelijk gemaakt om de werking van de spitmachine op ons eigen bedrijf in de praktijk te zien
Door de schaalvergroting en de steeds oplopende brandstofprijzen is het belangrijk om machines te kiezen met hoge capaciteit en laag brandstofverbruik. Bij spitten wordt de grond intensief bewerkt zonder dat de structuur verloren gaat. De grond wordt door middel van de spitas omgegraven met daarbij een grote mengende werking.
De organische stof wordt door de biologisch meest actieve, zuurstofrijke bouwvoor gemengd. Zo kan er in 1 werkgang eenvoudig stoppels, restmateriaal, stalmest, compost en groenbemester worden ingewerkt. Hierdoor staat de organische stof direct als voedsel ter beschikking voor de micro-organismen.
Door de unieke insteek van de spades zijn er geen storende lagen. Dit heeft een positieve invloed op de waterhuishouding omdat het water beter kan doordringen. De plantenwortels kunnen gemakkelijker dieper wortelen en daardoor beter hun voedingsstoffen (water, meststoffen en mineralen) opnemen.
Doordat de spitas zich ‘vooruit’ duwt is er weinig trekkracht nodig in vergelijking tot ploegen. Dit kan bij nattere omstandigheden een groot voordeel zijn. De trekker rijdt op de bouwvoor en niet in de voor. De spitmachine heft alle ontstane verdichtingen op en zorgt voor het ideale zaaibed zonder versmering. Ook grof winterwerk behoort tot de mogelijkheden. Dit alles met een lager brandstof verbruik! (Bron: Imants)

Op 2 percelen heb ik de spitmachine een stuk laten spitten. Er is gespit met de Imants 46-300 spitmachine met VX spitmessen. De spitmachine is 3 meter breed.
Op 1 perceel is een tarwestoppel ingezaaid met een groenbemestermengsel van bladrammenas en voederwikken. In 2016 worden hier suikerbieten ingezaaid. De grond is hier tussen de 25 en 30 % afslibbaar. De rest van dit perceel ga ik ploegen zoals ik altijd doe. Ik ben vooral benieuwd hoe de groenbemester in de winter verweerd, hoe is de grond in het voorjaar bij het zaaiklaar maken. Er word gespit met een 250 pk Deutz trekker met voorop een klepelmaaier die de groenbemester al kort klepelt. Achterop de trekker de Imants 46-300 spitmachine. Aan de spitmachine zit nog een rotorkopeg. Deze maakt de grond nog iets fijner en vlakt de grond nog beter af. Er is op een diepte van 25 cm gespit. De chauffeur is Wander van Dam van Imants. De spitmachine werkt de groenbemester mooi door de grond. Er blijven niet veel resten meer over. Wel is goed te zien dat ook nog opnieuw gekiemd wintertarwe boven ligt. Dit zal in de winter gewoon verder groeien.

Op het 2e perceel word het gewoelde uienland gespit. Dit land heeft een afslibbaarheid van 35 %. Hierin worden in 2016 consumptie aardappelen gepoot. De rest van dit perceel word geploegd zoals ik anders ook doe. Ben benieuwd of er komende winter en komend voorjaar verschillen te zien zijn. Word vervolgd.

Hieronder een video van het spitten.