Groenbemester klepelen

Afgelopen dagen 2 percelen met groenbemester (bladrammenas, haver en phacelia) kort geklepeld. De groenbemester die op 2 percelen stond waar afgelopen jaar wintertarwe heeft gestaan heeft het goed gedaan. Boven de grond door veel bladmassa en onder de grond door veel wortelmassa te vormen. Dit alles uiteraard door een prachtig zomer en nazomer.

Hier is de groei van de groenbemester te zien vanaf het moment van zaai.

Door het klepelen van de groenbemester is het makkelijker om de groenbemester later goed onder te kunnen ploegen. Na het klepelen wacht ik nog een paar dagen met ploegen, zodat de stukjes geklepelde groenbemester wat kunnen opdrogen.
Ik klepel met een 3 meter brede Perfect klepelmaaier. Ik maai de groenbemester tot ca. 10-15 cm boven de grond af.


Groenbemesters doen het goed

De groenbemesters die in 3 percelen gezaaid zijn doen het erg goed dit jaar. De groenbemesters zijn begin augustus in de tarwe stoppel gezaaid en een andere groenbemester half september in het geoogste uienland. Door een erg mooie warme zomer en nazomer zijn ze flink ontwikkeld. De beworteling is erg goed dit jaar. Bij het graven van een zogenaamde profielkuil is dat goed te zien.
Een groenbemester is een gewas dat na een vroege hoofdteelt, zoals vooral graan en soms uien, gezaaid word. De groenbemester brengt organische stof in de bodem, herstelt de bodem door een goede beworteling, legt nutriënten vast zoals stikstof en zorgt ervoor dat de grond beschermt word tegen regen en wind. Sommige groenbemesters bestrijden ook bepaalde schadelijke aaltjes. Tevens zorgt het voor meer biodiversiteit (bij bloei heeft een groenbemester een grote aantrekkingskracht van o.a. bijen en andere nuttige insecten). Ook voldoen we door het zaaien van groenbemesters aan de zogenaamde vergroeningseisen. Hier moet men als akkerbouwer wettelijk aan voldoen.

Hieronder meer info over de ingezaaide percelen met groenbemesters.

Perceel 1 is 9 augustus ingezaaid in de tarwestoppel met een mengsel van bladrammenas, haver en phacelia. Dit perceel is voor het zaaien bemest met ca. 37 m3 varkensdrijfmest en 18 ton Champost/ha

Perceel 5 is 12 augustus ingezaaid in de tarwestoppel met een mengsel van bladrammenas, haver en phacelia. Dit perceel is voor het zaaien bemest met ca. 37 m3 varkensdrijfmest

Perceel 4 is 21 september ingezaaid met gele mosterd.  Dit perceel is niet bemest.

Hieronder op de kaart is te zien waar de percelen liggen.

Bouwplan 2018; groenbemesters


Hieronder foto’s van de groenbemester die op Perceel 1 groeit. Deze groenbemester wil ik nog ploegen, maar om het netjes te kunnen omploegen zal ik deze eerst kort klepelen.


Hieronder foto’s van de groenbemester die op Perceel 4 groeit. Op dit perceel komen in 2019 aardappelen te staan, er is een kans dat ik deze groenbemester niet ga ploegen. In 2016 heb ik dat ook niet gedaan en dat is goed bevallen. Door vorst zal de gele mosterd kapot vriezen. Bij het poten heb ik dan geen last meer van de gele mosterd.


Hieronder foto’s van de groenbemester die op Perceel 5 groeit.Deze groenbemester wil ik nog ploegen, maar om het netjes te kunnen omploegen zal ik deze eerst kort klepelen.

De beworteling is erg goed en de grond is bij het beoordelen van de beworteling nog steeds erg droog.

Op deze pagina is de groei van de groenbemesters wekelijks te volgen.

Gele mosterd zaaien afgemaakt

Woensdag 26 september heb ik het zaaien van de gele mosterd in het uienperceel af kunnen maken. Terwijl we die dag ook aan het aardappelrooien waren heeft de zoon van mijn collega het perceel afgezaaid. Door de regen van een paar dagen eerder kon ik het zaaien niet afmaken. Het grootste deel van het perceel is vrijdag de 21e gezaaid.

 

 

 

Gele mosterd zaaien

Nadat de uien van het land waren heb ik de volgende dag, 21 september, dit land ingezaaid met gele mosterd. In 2016 heb ik dit ook gedaan. Vorig jaar is mij dit niet gelukt door de natte herfst.  Dit jaar zijn de omstandigheden mooi voor het nog laat zaaien van een groenbemester. De grond is warm en mooi vochtig en ook de buitentemperatuur is nog steeds prima. Ik bemest de gele mosterd niet meer. Als er maar een klein gewasje op komt is voldoende. Ondergronds doet de gele mosterd met behulp van zijn wortels nog veel. In 2016 heb ik de gele mosterd niet meer geploegd en heb ik in 2017 in dit perceel aardappels gepoot. Waarschijnlijk ga ik dit jaar weer doen.
Ik heb net niet het hele perceel kunnen inzaaien. Rond half 7 in de avond gooide een overtrekkende onweersbui roet in het eten. Ik moet nog 1 ha zaaien.

Tweede perceel tarwestoppel ingezaaid met groenbemester

Zondagmiddag- en avond heb ik de tweede tarwestoppel ingezaaid met een groenbemestermengsel van 25 kg haver, 10 kg bladrammenas en 5 kg phacelia per ha. Omdat we vanaf donderdag tot en met zaterdagochtend met elkaar ca. 38 mm hebben gehad was het te nat om deze in te zaaien. Zaterdag overdag droogde het hard af zodat ik zondagmiddag ben begonnen met zaaien. De grond was nu onderin vochtig genoeg om in te zaaien.


Eerste perceel tarwestoppel ingezaaid met groenbemester

Het eerste perceel, perceel 1 op ons bedrijf, is ingezaaid met een groenbemester. Dit jaar heb ik gekozen voor een mengsel van haver, bladrammenas en phacelia.  Per ha is 25 kg haver, 10 kg bladrammenas en 5 kg phacelia ingezaaid.
Haver heeft een intensieve beworteling en is bladrijk. Bladrammenas heeft een mooie penwortel die diep wortelt en phacelia heeft een zeer intensieve beworteling. Als het meezit kan de laatste ook nog bloeien wat zeer nuttig is voor diverse insecten zoals bijen. Een hele mooie combinatie. Ik meng de groenbemester zelf door elkaar.

Het perceel heeft eerder al een bemesting gehad met ca. 37 m3 varkensdrijfmest per ha.

31 juli 2018; sleepslangen tarwestoppel


Verder is er 18 ton champost per ha op gekomen.

6 en 7 augustus 2018; champost verspreiden


Daarna is het perceel losgetrokken met een Lemken Karat cultivator.

3 augustus 2018; wintertarwe stoppel lostrekken


Het perceel is ingezaaid met de Lemken Zircon rotorkopeg en Lemken Saphir zaaimachine. Ik had wel eerder kunnen zaaien, maar omdat de grond nogal droog is, gewacht tot er serieuze regen voorspeld werd. Inmiddels heeft het wat geregend. Door de hoge bodemtemperatuur zal het zaad snel kiemen.

Sleepslangen bemesten wintertarwe stoppel

Dinsdagmorgen 31 juli vroeg in de ochtend rond 6.30 uur is loonbedrijf Breure uit Swifterbant begonnen met het bemesten van de wintertarwestoppel met de sleepslangcombinatie. Mesthandel Jan Bakker heeft de mest, varkensdrijfmest, aangevoerd. In totaal zijn op 18,5 ha 19 vrachten varkensdrijfmest uitgereden, ca. 37 m3 per ha.

De mest wordt via vrachtwagens van Jan Bakker aangevoerd en in een grote mestcontainer van loonbedrijf Breure gepompt. Breure pompt de mest vanuit de container via een grote slang naar de mestinjecteur die de mest in de tarwestoppel injecteert. De slang is zo lang dat deze achter de mestinjecteur aan sleept. Vandaar de naam sleepslangen.
Voor ons akkerbouwers is de varkensmest erg nuttig omdat er stikstof, fosfaat en kalium in de mest zit die goed is voor onze bodem. Voordeel is ook dat de later nog in te zaaien groenbemester door de stikstof die in de mest zit kan groeien. Tevens krijgen we een vergoeding voor de mest. Daardoor hoeven we geen dure kunstmeststoffen in te kopen. Volgens de Nederlandse mestwetgeving mogen we uiteraard niet onbeperkt mest uitrijden. Daar liggen wel bepaalde regels onder.Groenbemesters gezaaid in tarwestoppels

Afgelopen week zijn in de geoogste wintertarwe percelen groenbemesters gezaaid. Zaterdag 5 augustus de eerste tarwestoppel losgetrokken met een 3 meter brede Kongskilde triltandcultivator.

Maandag 7 augustus deze tarwestoppel ingezaaid met de 3 meter brede Lemken zaaicombinatie. In dit perceel heb ik een groenbemester mengsel van DSV zaden gezaaid. Dit mengsel heet, Terralife solarigol. In dit mengsel zitten 7 soorten.
Deze soorten zijn: 8 % Alexandrijnse klaver, 1 % Deder, 7 % vlas, 15 % Niger, 20 % Japanse haver, 14 % Village rammenas en 35 % zomerwikken. Naast een goede beworteling en veel biomassa zorgen de vlinderbloemige soorten in dit mengsel voor stikstofbinding.  In het zuidwesten van het land zijn erg goeie ervaringen met dit mengsel. Een reden om het ook eens op ons bedrijf te proberen.

Meer info over het Terralife solarigol mengsel.

Na de oogst van wintertarwe zorgt de groenbemester er voor dat de grond weer kan herstellen. De grond word goed doorwortelt. De groenbemester levert organische stof, waarvan het bodemleven kan profiteren. Sommige groenbemesters bestrijden tevens aaltjes die schade veroorzaken in sommige gewassen zoals suikerbieten. Tevens leggen de groenbemesters ook stikstof vast waar het volggewas ook van kan profiteren.

We moeten vanuit het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid sinds 2015 voldoen aan zogenaamde vergroeningseisen. Dit betekent dat we aan bepaalde voorwaarden moeten voldoen. Hier moeten we ook rekening mee houden met het zaaien van een groenbemester. Vandaar dat het tegenwoordig verplicht is om een mengsel te zaaien.


Dinsdagmiddag begonnen met de tweede tarwestoppel. Hier de sporen van o.a. de mestverspreider, die de champost uitgereden heeft, losgetrokken met een Evers woelpoot.


Dinsdagavond viel er ca. 14 mm regen waardoor het nog te nat was om de volgende dag deze in te zaaien. Woensdagmiddag droogde het genoeg af zodat ik deze tarwestoppel los kon trekken met de triltandcultivator.


Donderdagmiddag 10 augustus begonnen met het inzaaien van de groenbemester in deze tarwestoppel. In deze tarwestoppel heb ik bladrammenas gezaaid. Hieraan is 3 % zwaardherik toegevoegd. Tevens heb ik er nog wat phacelia aan toegevoegd. De imker op ons bedrijf zal hier erg blij mee zijn. Vrijdagmiddag 11 augustus zat deze groenbemester er ook in.

18 en 19 januari 2017: winterse plaatjes

Mooie winterse plaatjes zijn er te schieten na aanleiding van de prachtige rijp aan de bomen langs de erfsingel van Harrysfarm.
Deze winter al diverse kleine vorstperiodes (minimum rond -4 tot -5 graden vorst) gehad. Dit hebben we de laatste 2 jaar niet meer gehad. Mooi zou het zijn als het nog eens matig of streng zou gaan vriezen. Daar zal de bodem goed van opknappen. Dat kan nog wel, want de winter is nog niet op de helft.


18 en 19 januari 2017: Mooie winterse plaatjes

Wintertarwe onder een laagje rijp.

18 en 19 januari 2017: Mooie winterse plaatjes

Wintertarwe onder een laagje rijp.


De gele mosterd gezaait in september in het geoogste uienland is nu nagenoeg helemaal kapot gevroren na de diverse nachten van vorst deze winter. In dit perceel komen dit jaar de aardappelen. De bedoeling is om hier straks in het voorjaar de aardappels te poten zonder te gaan ploegen.

14 november 2016: laatste deel gespit

Het laatste deel van demoveld groenbemester is gespit. Akkerbouwer Johan Bergmans heeft de laatste ca. 1,5 ha maandagochtend 14 november gespit. Net als vorig jaar kan ik straks in het voorjaar zien wat het verschil is met het geploegde deel. Vooral interessant omdat volgend jaar hier uien komen te groeien. Hoe is de vlakligging, de opkomst, hoeveel groenbemester opslag staat er nog etc.

14 november 2016: laatste deel gespit

Het gespitte ligt er mooi vlak bij.

14 november 2016: laatste deel gespit

Een deel gespit vanuit de lucht. Helemaal rechts ligt het geploegde.