Klepelen groenbemester

Op zondag 14 april nog even druk op het land bezig geweest. De laatste dag dat dat kan met de verwachte regen van de nieuwe week. Op het perceel waar de suikerbieten komen te groeien, staat nog een groenbemester. Deze is deels door de vorst van januari afgevroren, maar moet nog wel geklepeld worden.
Na de oogst van de wintertarwe vorig jaar, is een groenbemester mengsel gezaaid, Warmseason van DSV zaden. Dit perceel is dus niet geploegd. Je merkt wel dat de bodem nog niet echt droog is. De groenbemester houdt het vocht lang vast. Om de grond wat beter te laten opdrogen is de groenbemester geklepeld. De grote sprieten die vooral nog in de groenbemester staan is Ethiopische mosterd. De rotorkopeg die achter de trekker hangt maakt de grond heel lichtjes los en werkt de groenbemester nog wat in. Veel dieper moet je niet komen want daar is de grond nog te nat.

Groenbemester zaaien in tarwe stoppel

Na het weekend (23 en 24 juli) heb ik de groenbemesters in de twee percelen gezaaid waar de wintertarwe stond. Wel mooi vroeg. De groenbemesters dienen als een tussengewas totdat volgend jaar weer de hoofdgewassen van ons bouwplan gezaaid worden.
Ik zaai dit jaar een groenbemester mengsel met diverse soorten. Twee verschillende mengsels met Vlinderbloemigen zoals wikken en klavers. Deze leggen stikstof vast en andere soorten zoals vlas, Ethiopische mosterd, facelia en zonnebloemen hebben allemaal hun eigen wortelgestel. De ene wortelt diep en de ander oppervlakkig. Facelia trekt veel bijen en andere insecten aan. Tevens zorgen de groenbemesters voor extra organische stof voor de bodem. Daar is het bodemleven gek op.

Al deze dingen dus om de bodem voor de hoofdgewassen in 2024 in optimale conditie te krijgen.


Ik heb dus twee verschillende mengsels gezaaid. Ook om te kijken wat deze zomer de verschillen zijn tussen deze mengsels.
In 1 perceel van 4 ha heb ik het DSV Terralife mengsel N-Fixx 50 gezaaid. Dit mengsel bestaat uit 3 % Alexandrijnse klaver, 35 % erwt, 10,5 % vlas, 4 % facelia, 4 % niger, 12 % zonnebloem, 7,5 % sorghum, 22 % zomerwikken en 2 % Perzische klaver. Ik heb hiervan ca. 40 kg per ha gezaaid.
Meer info over dit mengsel.

Het tweede mengsel is een mengsel van DSV en heet Terralife Warmseason. Dit mengsel bestaat ui 14 % vlas, 18% niger, 28% sorghum, 20% zomerwikken, 6 % Alexandrijnse klaver, 10 % erwt en 4 % Ethiopische mosterd. Ik hiervan ca. 30 kg zaaizaad per ha gebruikt. Beide mengsels zijn ook erg geschikt om vroeg te zaaien. Met deze vroege graanoogst kan dit perfect.
Meer info over dit mengsel.


 


We zaaien de groenbemesters met onze Lemken zaaicombinatie. De grond is mooi droog om te zaaien. Na het zaaien hebben we al wat regen gehad, zodat de zaden snel kunnen gaan kiemen. Ben benieuwd hoe de groenbemesters het gaan doen. Binnenkort ook te volgen op de gewasgroei pagina.

 

Schijveneggen

Woensdagochtend 1 maart was ik al vroeg uit de veren. Doel; de eerder in december afgevroren gele mosterd groenbemestermengsels verder kapot maken en lichtjes inwerken met de schijveneg. Waarom zo vroeg? Omdat het licht vroor. Zo heb je minder insporing van de trekker banden op de akker en de klei plakt ook niet.
In de 2 percelen die ik met de Evers Ovlac schijveneg heb bewerkt komen dit jaar suikerbieten en uien. Voorop de Steyr 6150 CVT Impuls trekker heb ik een Perfect klepelmaaier hangen. Deze heb ik niet gebruikt omdat de schijveneg al voldoende goed werk af leverde.
Na de mooie zomer en herfst van 2022 stonden de groenbemesters er zo mooi op, waardoor ik heb besloten om deze niet te gaan onder ploegen, maar de winter over te laten staan. Deze methode wordt ook wel niet-kerende grondbewerking (NKG) genoemd. In de winter beschermt de groenbemester als een soort paraplu de toplaag van de bodem tegen o.a. neerslag. Het bodemleven wordt ook niet verstoord doordat met ploegen de klei 25 cm omgedraaid wordt. Je ziet in de toplaag dan ook veel meer wormen, zie onderstaande foto.

Wormen in NKG bodem.

Meer info over NKG is te lezen in deze brochure.

Het is niet gezegd dat ik deze methode elk jaar toepas.Ik moet er eerst nog veel ervaring mee op doen. Ook elk jaar is weer anders.

Ik ben begonnen om 2.30 uur met de groenbemester te schijveneggen waar vorig jaar 9 ha wintertarwe heeft gegroeid. Hierin is een groenbemester mengsel van gele mosterd, Ethiopische mosterd, vlas, phacelia en haver gezaaid.

Zie hier de gewasgroei van het mengsel.
In dit perceel komen dit jaar de suikerbieten.

26 februari 2023; gewasgroei groenbemester p 2

Voor het schijveneggen zag de groenbemester er zo uit.

Hieronder het resultaat na schijveneggen.


Rond 7.00 uur in de ochtend ben ik begonnen aan de 5,3 ha waar na de oogst van stamslabonen in 2022 alleen gele mosterd is ingezaaid.
Zie hier de gewasgroei van de gele mosterd.
In dit perceel komen dit jaar de uien.

26 februari 2023; gewasgroei gele mosterd p 4

Voor het schijveneggen zag de gele mosterd er zo uit.

Hieronder het resultaat na schijveneggen.

Nu afwachten hoe de grond na een aantal weken erbij ligt als het zaaiwerk gaat beginnen. Word vervolgd.


Video van het schijveneggen.

Groenbemesters

Na de vorstperiode, die we in de week van 12 t/m 18 december hebben gehad, zijn de groenbemesters die we nog hebben staan meest afgevroren. Op dit moment heb ik nog niets geploegd. De laatste jaren probeer ik de grond in de winter zo lang mogelijk groen te houden. Voordelen hiervan zijn o.a.; vasthouden van stikstof door de groenbemesters, meer bodemleven (regenwormen), bij veel neerslag parapluwerking van de groenbemester (minder slemp). De bodemstructuur met wormgaten blijft meer in tact, waardoor water infiltreert en gewassen minder snel watertekort hebben. Dit past beter in een veranderend klimaat.

Ik kies voor een groenbemester die bij een flinke vorst kan afvriezen.
Bij een zachte winter is het nadeel wel hoe gaan we de groenbemester in het voordeel vernietigen.

27 december 2022; Luchtfoto Harrysfarm

Luchtfoto van ons akkerbouwbedrijf.

Afhankelijk van hoe de winter verloopt bekijk ik wat ik ga doen. Mijn collega heeft een Rumptstadt ecoploeg. Deze ga ik bij een volgende vorst- of droge periode inzetten op het perceel waar de uien in 2023 gaan groeien. Het perceel waar de aardappels komen ploeg ik niet en dat geldt waarschijnlijk ook voor het perceel waar de suikerbieten komen.
Nu we al een vroege vorst hebben gehad kan de groenbemester rustig afsterven en hoeven we deze niet meer te klepelen.

Hieronder foto’s van de groenbemesters voor, tijdens  en 10 dagen na de vorstperiode.
Hier is de groei van de groenbemesters vanaf zaai te volgen.

 

Gele mosterd zaaien in uien perceel

Het geoogste uienperceel is meteen na de uienoogst ingezaaid met gele mosterd. Met de 4 poot Evers Holsteiner woeler en de Evers Ovlac schijveneg is de grond losgemaakt. Dit gebeurt in 1 werkgang. Op de schijveneg zit een zaaisysteem die de gele mosterd via ketsplaten na de laatste schijven en voor de grote rol van de schijveneg zaait. Nadeel hiervan is wel dat het zaaizaad wat minder mooi ingewerkt word.

Omdat er toch serieus regen voorspeld wordt heb ik ditmaal voor dit zaaisysteem gekozen. De gele mosterd kiemt dan wel. Normaal zou ik liever met onze Lemken zaaicombinatie zaaien omdat deze de grond fijner maakt. Daardoor wordt de gele mosterd netter ingewerkt en kan dan ook regelmatiger boven komen.

Volgend jaar komen hier de consumptie aardappelen te staan. De bedoeling is dat het perceel niet geploegd word. Als de gele mosterd goed lukt kan het perceel mooi groen de winter ingaan.

Gele mosterd zaaien

In het geoogste stamslabonen perceel is gele mosterd gezaaid. Eerst is de grond gewoeld en met de schijveneg bewerkt. Dit is in 1 werkgang gebeurt met de Evers Holsteiner woeler en Ovlac schijveneg. Daarna is de gele mosterd gezaaid. Eigenlijk is het veel te droog om te zaaien, maar uiteindelijk zal de regen een keer vallen, zodat de gele mosterd kan gaan kiemen. Per ha wordt 20 kg gele mosterd gezaaid.

Groenbemester zaaien in tarwestoppel

De wintertarwe stoppel is maandag 22 augustus ingezaaid met een groenbemester mengsel. Voor het zaaien is de wintertarwe stoppel vrijdag en zaterdag 19 en 20 augustus eerst losgetrokken. Dit heb ik gedaan met de Evers Holsteiner 4 poot woeler met daar aan gekoppeld de Evers Orlov schijveneg. De Evers Holsteiner woeler heb ik samen met mijn 2 collega akkerbouw collega’s dit jaar aangekocht. De woeler vervangt de Agrisem multiplow woeler. Deze laatste beviel ons niet zo. De Agrisem trekt met zijn brede sloffen erg zwaar. De Evers Holsteiner trekt veel lichter en breekt de grond op ca. 25-30 cm diepte mooi los.
De aan de Holsteiner woeler gekoppelde Evers Orlov schijveneg mengt vervolgens het stro mooi door de stoppel.


Vergeleken met vorig jaar zaai ik dit jaar een ander groenbemester mengsel. Dit maal een mengsel van haver, gele mosterd, Ethiopische mosterd en Facelia. De bedoeling is dat de groenbemester in de winter blijft staan en niet geploegd word. In dit perceel komen in 2023 suikerbieten te groeien. De klaver en wikken heb ik er dit jaar uit gelaten. Omdat er al varkensdrijfmest is uitgereden op dit perceel doen deze het verwacht ik het niet goed genoeg. Het zijn namelijk vlinderbloemigen die stikstof binden. In varkensdrijfmest zit al veel stikstof. Ten Have Seeds heeft ook dit jaar de groenbemester geleverd.

Veel info over groenbemesters en welke keuze je kunt maken vindt je in het Handboek groenbemesters.

Ik zaai de groenbemester met de Lemken zaaicombinatie. Met deze combinatie maak je een mooi zaaibed.

Koude kerst

Onverwachts hebben we tijdens de kerstdagen nog wat flinke kou gehad. In de nachten vroor het minimaal -6,1 graden. Door de snijdende oostenwind was de gevoelstemperatuur minimaal – 15 graden. De vorst is in die 2 nachten ca. 5-6 cm de grond ingetrokken.

27 december 2021; vorst in de akker


De gele mosterd, die nog op 2 percelen groeit, is door de vorst nu wel kapot gevroren.

 

 

Groenbemester klepelen

Het haver, wikken, Alexandrijnse klaver en facelia groenbemester mengsel is vrijdag 19 november met de Perfect klepelmaaier geklepeld. In dit perceel stond dit jaar de wintertarwe. Deze is  28 augustus gezaaid. De bedoeling was om de groenbemester net zo als in 2020 te laten staan en niet te ploegen.
Helaas is de groenbemester dit jaar niet helemaal goed gelukt. Doordat de bodem tijdens de tarweoogst niet echt droog was zie je de sporen, waar de combine gereden heeft, goed terug in de groenbemester. Dat is goed te zien op onderstaande foto die 9 november is genomen. Om verstoring van de groei van de suikerbieten volgend jaar te voorkomen ga ik dit perceel daarom toch ploegen.

9 november 2021; gbm haver, wikken, Alex. klaver
Voor het ploegen wil ik eerst de groenbemester klepelen. Na het klepelen komt er nog champost op en kan ik daarna het perceel ploegen. Volgend jaar groeien hier dus de suikerbieten.

Hier de link naar de gewasgroei pagina, waar regelmatig de groei van de groenbemester in beeld is gebracht.

19 november 2021; klepelen groenbemester

Gele mosterd zaaien in soja- en suikerbieten akker

Door de mooie nazomer is het dit jaar ideaal om nog groenbemesters te zaaien. Eerder heb ik al gele mosterd gezaaid in de geoogste uien akker. Nu heb ik ook gele mosterd in de geoogste suikerbieten en soja (edamame) akker gezaaid.
Om al het zaaizaad te laten ontkiemen is wat regen nog wel nodig.

Voor het zaaien is de soja akker losgetrokken met de Evers Sumbawa woeler en daarna nog bewerkt met de Lemken Karat cultivator. Bij de soja zijn met de oogst de peulen van de stengel gestript. De stengels zijn blijven staan. Met de Lemken Karat worden deze nog beter door de grond verdeelt.


Het suikerbieten land is ook losgetrokken met de Evers Sumbawa woeler, maar daarna niet meer bewerkt met de Lemken Karat cultivator. Dat was niet nodig.

Daarna konden de percelen in gezaaid worden met de Lemken Saphir met Zircon rotorkopeg. Per ha is ca. 20 kg gele mosterd gezaaid.