Gele mosterd zaaien in geoogst uien perceel

Door de prachtige weersomstandigheden deze maand september kunnen we mooi een groenbemester zaaien in het het geoogste uien perceel waar volgend jaar de aardappels komen. In dit perceel zaai ik gele mosterd gemengd met wat bladrammenas. Deze laatste was nog over van vorig jaar.

Voor het zaaien heb ik eerst de kippenmest, die een dag eerder verspreid is,  met de Lemken Karat cultivator ingewerkt.


Zaterdag 18 september heb ik met de 3 meter brede Lemken zaaicombinatie de gele mosterd ingezaaid. Per ha is iets meer dan 20 kg gezaaid.

De bedoeling is dat de gele mosterd de hele winter blijft staan en niet geploegd word.
Groenbemesters zijn planten die we gebruiken om de grond te verbeteren. Ze worden over het algemeen na het hoofdgewas gezaaid en zorgen voor een betere bodemstructuur, houden het organische stofgehalte op peil en zorgen voor het vastleggen van stikstof.

Groenbemester zaaien in tarwestoppel

Nadat de tarwestoppel is losgetrokken met de Lemken Karat cultivator kan ik de groenbemester zaaien. Ik zaai dit jaar een groenbemester mengsel bestaande uit haver, zomerwikken, facelia en Alexandrijnse klaver. In 2022 komen op dit perceel suikerbieten te groeien. Net als in 2021 wil ik ook dit jaar deze groenbemester de winter over laten staan en niet ploegen. Dat is mij goed bevallen. Zie hier de gewasgroei van vorig jaar. Een groenbemester mengsel met haver, wikken en bladrammenas.
Dit jaar een iets ander mengsel. Ik kies ditmaal niet voor bladrammenas, omdat deze wat moeilijker kapot te krijgen is na een winter met weinig vorst. Dat geld wel voor de andere soorten in het mengsel.
Haver zorgt voor een goede doorworteling. De zomerwikken en Alexandrijnse klaver zijn vlinderbloemigen, die kunnen stikstof vastleggen. Facelia is een mooie toevoeging als de groenbemester nog gaat bloeien. Bijen zijn er gek op. Tevens heeft deze een intensieve beworteling in de bovenlaag. Ten Have Seeds heeft de groenbemester geleverd.

Veel info over groenbemesters en welke keuze je kunt maken vindt je in het Handboek groenbemesters.

28 augustus 2021; zaaien groenbemester in tarwestoppel


Ik zaai de groenbemester in met onze Lemken Saphir zaaimachine met Lemken Zircon rotorkopeg. Dit gebeurt dus in 1 werkgang.

Nu maar afwachten of de groenbemester ook gaat slagen.

Tarwestoppel bewerken

Wat later dan ik eigenlijk had gepland, maar uiteindelijk 26 en 27 augustus de wintertarwe stoppel kunnen lostrekken met de Lemken Karat cultivator. Door het wisselvallige weer in de maand augustus kregen we weinig kans om deze bewerking uit te voeren. Ook nu was de grond nog niet echt droog. Onder het verhakselde stro droogt de kleigrond namelijk niet snel op. Door de tarwestoppel open te trekken droogt de kleigrond onder het verhakselde stro wel wat sneller op. De cultivator gaat ca. 15-20 cm diep door de kleigrond.
Na het lostrekken van de tarwestoppel kan ik deze meteen inzaaien met een groenbemester. Dit jaar voor het eerst met onze nieuwe trekker, de Steyr 6150 Impuls CVT.


Groenbemesters groeien lekker door

Op dit moment, 1 december, heb ik op ons bedrijf nog niets geploegd. Op het geoogste suikerbietenland na staan alle percelen nog groen. Door het nog steeds wisselvallige weer weerhoudt me dat er nog van om al te gaan ploegen. De groenbemesters, in september gezaaid, groeien nu namelijk nog lekker door.
Een trend is steeds meer om groenbemesters langer te laten staan. In het veranderende klimaat, natter en zachter, kan dat ook steeds meer. Echte strenge winters hebben we niet meer. De groenbemester zorgt voor bedekking tegen regen en doorworteld de grond goed.

Waarom boeren groenbemesters zaaien is te lezen in het Handboek Groenbemesters wat op internet te vinden is.

Hieronder foto’s van het haver, bladrammenas en wikken mengsel op 29 november wat ik 15 september heb gezaaid in het geoogste wintertarwe perceel. Het gewas doet het erg goed. de lengte is maximaal ca. 30 cm. In dit perceel komen in 2021 suikerbieten.


Hieronder foto’s van de gele mosterd (29 november) gezaaid ook op 15 september in het geoogste soja perceel. Deze staat nu max ca. 32 cm hoog. In dit perceel komt in 2021 uien.


Hieronder foto’s van gele mosterd (29 november) gemengd met bladrammenas gezaaid op 23 september in het geoogste uienperceel. Het gewas staat max. 28 cm hoog. In dit perceel komt in 2021 aardappelen.

Op mijn gewasgroei pagina, is te zien hoe de groenbemesters van zaai tot nu toe ontwikkeld hebben.

 

 

Groenbemester zaaien in uienperceel

Direct na het geitenmest verspreiden wordt er nog een groenbemester gezaaid. Dit is een mengsel van bladrammenas en gele mosterd. Per ha word ca. 20 kg gezaaid. Tijdens het zaaien wordt de geitenmest ook mooi in de grond verdeelt.

Helaas door een flinke regenbui kon ik het niet helemaal afmaken. 1,5 ha moet nog ingezaaid worden.

Rond 17.30 uur hadden we na 2 buien 8 mm. Na de eerste bui van 2 mm kon ik nog verder zaaien. De tweede bui was teveel van het goede. Het begint dan teveel te plakken om verder te zaaien. Bij droger weer maken we het zaaien wel af.

23 september 2020; groenbemester zaaien

Zaaien groenbemesters

In de wintertarwestoppel en het geoogste soja perceel zijn nog groenbemesters gezaaid.

In de wintertarwe stoppel wordt een mengsel van 50 kg haver/ha, 25 kg wikken/ha en ca. 7 kg bladrammenas/ha gezaaid. Voor het zaaien word eerst de tarwestoppel nog losgetrokken met de Lemken Karat cultivator. Dit jaar ben ik erg laat met het zaaien. Dit komt omdat ik eerst de aardappelopslag en wat distels wilde bestrijden. Toen dat klaar was sloeg het weer om. Ruim 3 weken nat weer. Gelukkig hebben we nu nog een mooie nazomer zodat de groenbemester toch nog gezaaid kan worden.


Het zaaien van de groenbemester gebeurt met een Lemken zaaicombinatie.


Voordat ik in het sojaland een groenbemester kan zaaien zijn de taaie soja stronken afgeklepeld en de oogstsporen met de woelpoot losgetrokken. Dit is in 1 werkgang gebeurt.


Daarna de soja akker verder losgetrokken met de Lemken Karat cultivator.

15 september 2020; culturen tarwestoppel


De soja akker wordt daarna ingezaaid met gele mosterd. Er word ca 20 kg/ha gezaaid.

 

 

 

Deelname Project Slim landgebruik

Harrysfarm doet sinds 2018 mee aan het netwer Slim Landgebruik Bodem & Klimaat. Ca. 15 bedrijven uit Flevoland doen mee aan dit project. Er wordt o.a. gekeken naar welke maatregelen invloed hebben op de opslag van koolstof in de bodem en hoe ziet dat economisch plaatje er dan uit. Maatregelen kunnen zijn een bouwplan met met rustgewassen, aanvoer vaste dierlijke mest of compost, minimale grondbewerking, inzet vanggewassen etc.
Het Louis Bolk instituut begeleid het project en doet o.a. de bodemonderzoeken. Door het doen van een bodemonderzoek op 2 percelen van het deelnemende bedrijf, vastgelegd met GPS, wordt een nulmeting gedaan. Over enkele jaren worden op deze 2 plekken weer bodemonderzoeken gedaan om zo het effect waar te nemen wat de genomen maatregelen hebben gedaan.
De bodem wordt onderzocht op de hoeveelheid organische stof en koolstof. Er word een profielkuil gegraven en de indringingsweerstand wordt gemeten.


De indringingsweerstand wordt gemeten met een zogenaamde penetrologger.


Woensdag 5 februari zijn de resultaten met de deelnemers besproken. De volgende stap is, welke maatregelen gaan we nemen.  Om te kunnen voorspellen hoe bepaalde maatregelen je organische stof kan laten stijgen kun je het programma NDICEA downloaden. In dat programma kun je het hele bouwplan invoeren met de maatregelen, zoals bijv. meer mest aanvoeren, groenbemesters zaaien. Het programma voorspelt dan hoe het organische stof verloop is in de toekomst maar ook hoe het stikstofverloop is.

Hier is het programma te downloaden.

Klepelen groenbemester

Voordat ik verder ga met het ploegen van de laatste percelen heb ik de ruim 1 meter hoge orgamax groenbemester van perceel 3 kort geklepeld. De gele mosterd in dit mengsel, met ook nog zonnebloemen en Japanse haver erin, had de overhand. Door het kort klepelen worden opstoppingen tijdens het ploegen voorkomen.

 

Experiment boekweit als groenbemester

Dit jaar heb in samenwerking met Van Tafel naar Kavel groenbemester proeven aangelegd waarin boekweit is toegevoegd. Boekweit komt uit de famille van de duizendknoopachtigen. Boekweit komst snel op en groeit snel. Boekweit zou een intensief wortelstelsel hebben in de bovenste laag van 25 cm. Tevens heeft boekweit een diepe penwortel die storende lagen zou kunnen opheffen. Als boekweit bloeit trekt het ook veel insecten aan zoals bijen, sluipwespen en zweefvliegen.
Boekweit wordt een allopathische werking toegeschreven. Dit wil zeggen dat boekweit tijdens de groei en later als gewasrest stoffen produceert die de groei en ontwikkeling van onkruiden remt.

15 september 2019; experiment boekweit als groenbemester

Doel van het experiment.

Is boekweit een geschikte groenbemester? Hoe is de opkomst en ontwikkeling van boekweit op de relatief rijke kleigrond? Hoe is de onkruidonderdrukkende werking? Hoe snel bloeit boekweit en hoe snel vormt het zaad? Is zaadvorming dan een groot risico? Wat is een geschikt mengsel? Wat is de beste methode om boekweit onder te werken? Welke natuurlijke vijanden vinden we in de bloeiende boekweit?
Ook wordt er nog gekeken hoe de beworteling is.

De proef ligt bij nog een gangbare teler en twee biologische telers in Flevoland. Naast de boekweit mengsels heb ik ook nog wat andere groenbemester mengsels gezaaid. Regelmatig wordt het experiment bekeken.

1 augustus zijn de mengsels in de wintergerststoppel gezaaid in. De wintergerststoppel is bemest met 35 m3 varkensdrijfmest. 7 augustus is boekweit gezaaid in de wintertarwestoppel. Deze is niet bemest.


Bij mij liggen de volgende mengsels met boekweit;

  • 40 kg/ha Boekweit (onbemest) in wintertarwe stoppel gezaaid. Strookje is 6 meter breed.

De onderstaande groenbemester mengsels zijn in de wintergerststoppel gezaaid en is bemest met 35 m3 varkensdrijfmest. De strookjes zijn tussen de  3 en 6 meter breed.

  • Solarigol, 25 kg/ha (mengsel met Alexandrijnse klaver, Ieder, Vlas, Niger, Japanse haver, Tillage rammenas en zomerwikken).
  • 20 kg/ha Boekweit, 30 kg/ha haver en 6 kg/ha  phacelia.
  • 20 kg/ha Boekweit en 35 kg/ha haver.
  • 20 kg/ha Boekweit en 8 kg/ha gele mosterd.
  • 20 kg/ha Boekweit, 5 kg/ha gele mosterd en 6 kg/ha phacelia.
  • 40 kg/ha Boekweit.
  • 40 kg/ha Sorghum.
  • 10 kg/ha Bladrammenas, 25 kg/ha haver en 5 kg/ha phacelia.
  • 25 kg/ha Orgamax ( Gele mosterd, Japanse haver en zonnebloem).

Hieronder foto’s van de diverse mengsels.

 

Gele mosterd zaaien

Nadat zondag 1 september het uienland losgetrokken is met de woeler heb ik maandag 2 september het uienland ingezaaid met gele mosterd. Gele mosterd word gezaaid als groenbemester. Totdat waarschijnlijk begin november het land omgeploegd word kan er nog een mooie groenbemester groeien. Dat is goed voor de bodem.

Het zaaien gaat goed. De grond is erg droog. Met de regen die voorspeld word zal de gele mosterd wel snel kiemen.