Gele mosterd zaaien in uien perceel

Het geoogste uienperceel is meteen na de uienoogst ingezaaid met gele mosterd. Met de 4 poot Evers Holsteiner woeler en de Evers Ovlac schijveneg is de grond losgemaakt. Dit gebeurt in 1 werkgang. Op de schijveneg zit een zaaisysteem die de gele mosterd via ketsplaten na de laatste schijven en voor de grote rol van de schijveneg zaait. Nadeel hiervan is wel dat het zaaizaad wat minder mooi ingewerkt word.

Omdat er toch serieus regen voorspeld wordt heb ik ditmaal voor dit zaaisysteem gekozen. De gele mosterd kiemt dan wel. Normaal zou ik liever met onze Lemken zaaicombinatie zaaien omdat deze de grond fijner maakt. Daardoor wordt de gele mosterd netter ingewerkt en kan dan ook regelmatiger boven komen.

Volgend jaar komen hier de consumptie aardappelen te staan. De bedoeling is dat het perceel niet geploegd word. Als de gele mosterd goed lukt kan het perceel mooi groen de winter ingaan.

Gele mosterd zaaien

In het geoogste stamslabonen perceel is gele mosterd gezaaid. Eerst is de grond gewoeld en met de schijveneg bewerkt. Dit is in 1 werkgang gebeurt met de Evers Holsteiner woeler en Ovlac schijveneg. Daarna is de gele mosterd gezaaid. Eigenlijk is het veel te droog om te zaaien, maar uiteindelijk zal de regen een keer vallen, zodat de gele mosterd kan gaan kiemen. Per ha wordt 20 kg gele mosterd gezaaid.

Groenbemester zaaien in tarwestoppel

De wintertarwe stoppel is maandag 22 augustus ingezaaid met een groenbemester mengsel. Voor het zaaien is de wintertarwe stoppel vrijdag en zaterdag 19 en 20 augustus eerst losgetrokken. Dit heb ik gedaan met de Evers Holsteiner 4 poot woeler met daar aan gekoppeld de Evers Orlov schijveneg. De Evers Holsteiner woeler heb ik samen met mijn 2 collega akkerbouw collega’s dit jaar aangekocht. De woeler vervangt de Agrisem multiplow woeler. Deze laatste beviel ons niet zo. De Agrisem trekt met zijn brede sloffen erg zwaar. De Evers Holsteiner trekt veel lichter en breekt de grond op ca. 25-30 cm diepte mooi los.
De aan de Holsteiner woeler gekoppelde Evers Orlov schijveneg mengt vervolgens het stro mooi door de stoppel.


Vergeleken met vorig jaar zaai ik dit jaar een ander groenbemester mengsel. Dit maal een mengsel van haver, gele mosterd, Ethiopische mosterd en Facelia. De bedoeling is dat de groenbemester in de winter blijft staan en niet geploegd word. In dit perceel komen in 2023 suikerbieten te groeien. De klaver en wikken heb ik er dit jaar uit gelaten. Omdat er al varkensdrijfmest is uitgereden op dit perceel doen deze het verwacht ik het niet goed genoeg. Het zijn namelijk vlinderbloemigen die stikstof binden. In varkensdrijfmest zit al veel stikstof. Ten Have Seeds heeft ook dit jaar de groenbemester geleverd.

Veel info over groenbemesters en welke keuze je kunt maken vindt je in het Handboek groenbemesters.

Ik zaai de groenbemester met de Lemken zaaicombinatie. Met deze combinatie maak je een mooi zaaibed.

Koude kerst

Onverwachts hebben we tijdens de kerstdagen nog wat flinke kou gehad. In de nachten vroor het minimaal -6,1 graden. Door de snijdende oostenwind was de gevoelstemperatuur minimaal – 15 graden. De vorst is in die 2 nachten ca. 5-6 cm de grond ingetrokken.

27 december 2021; vorst in de akker


De gele mosterd, die nog op 2 percelen groeit, is door de vorst nu wel kapot gevroren.

 

 

Groenbemester klepelen

Het haver, wikken, Alexandrijnse klaver en facelia groenbemester mengsel is vrijdag 19 november met de Perfect klepelmaaier geklepeld. In dit perceel stond dit jaar de wintertarwe. Deze is  28 augustus gezaaid. De bedoeling was om de groenbemester net zo als in 2020 te laten staan en niet te ploegen.
Helaas is de groenbemester dit jaar niet helemaal goed gelukt. Doordat de bodem tijdens de tarweoogst niet echt droog was zie je de sporen, waar de combine gereden heeft, goed terug in de groenbemester. Dat is goed te zien op onderstaande foto die 9 november is genomen. Om verstoring van de groei van de suikerbieten volgend jaar te voorkomen ga ik dit perceel daarom toch ploegen.

9 november 2021; gbm haver, wikken, Alex. klaver
Voor het ploegen wil ik eerst de groenbemester klepelen. Na het klepelen komt er nog champost op en kan ik daarna het perceel ploegen. Volgend jaar groeien hier dus de suikerbieten.

Hier de link naar de gewasgroei pagina, waar regelmatig de groei van de groenbemester in beeld is gebracht.

19 november 2021; klepelen groenbemester

Gele mosterd zaaien in soja- en suikerbieten akker

Door de mooie nazomer is het dit jaar ideaal om nog groenbemesters te zaaien. Eerder heb ik al gele mosterd gezaaid in de geoogste uien akker. Nu heb ik ook gele mosterd in de geoogste suikerbieten en soja (edamame) akker gezaaid.
Om al het zaaizaad te laten ontkiemen is wat regen nog wel nodig.

Voor het zaaien is de soja akker losgetrokken met de Evers Sumbawa woeler en daarna nog bewerkt met de Lemken Karat cultivator. Bij de soja zijn met de oogst de peulen van de stengel gestript. De stengels zijn blijven staan. Met de Lemken Karat worden deze nog beter door de grond verdeelt.


Het suikerbieten land is ook losgetrokken met de Evers Sumbawa woeler, maar daarna niet meer bewerkt met de Lemken Karat cultivator. Dat was niet nodig.

Daarna konden de percelen in gezaaid worden met de Lemken Saphir met Zircon rotorkopeg. Per ha is ca. 20 kg gele mosterd gezaaid.

Gele mosterd zaaien in geoogst uien perceel

Door de prachtige weersomstandigheden deze maand september kunnen we mooi een groenbemester zaaien in het het geoogste uien perceel waar volgend jaar de aardappels komen. In dit perceel zaai ik gele mosterd gemengd met wat bladrammenas. Deze laatste was nog over van vorig jaar.

Voor het zaaien heb ik eerst de kippenmest, die een dag eerder verspreid is,  met de Lemken Karat cultivator ingewerkt.


Zaterdag 18 september heb ik met de 3 meter brede Lemken zaaicombinatie de gele mosterd ingezaaid. Per ha is iets meer dan 20 kg gezaaid.

De bedoeling is dat de gele mosterd de hele winter blijft staan en niet geploegd word.
Groenbemesters zijn planten die we gebruiken om de grond te verbeteren. Ze worden over het algemeen na het hoofdgewas gezaaid en zorgen voor een betere bodemstructuur, houden het organische stofgehalte op peil en zorgen voor het vastleggen van stikstof.

Groenbemester zaaien in tarwestoppel

Nadat de tarwestoppel is losgetrokken met de Lemken Karat cultivator kan ik de groenbemester zaaien. Ik zaai dit jaar een groenbemester mengsel bestaande uit haver, zomerwikken, facelia en Alexandrijnse klaver. In 2022 komen op dit perceel suikerbieten te groeien. Net als in 2021 wil ik ook dit jaar deze groenbemester de winter over laten staan en niet ploegen. Dat is mij goed bevallen. Zie hier de gewasgroei van vorig jaar. Een groenbemester mengsel met haver, wikken en bladrammenas.
Dit jaar een iets ander mengsel. Ik kies ditmaal niet voor bladrammenas, omdat deze wat moeilijker kapot te krijgen is na een winter met weinig vorst. Dat geld wel voor de andere soorten in het mengsel.
Haver zorgt voor een goede doorworteling. De zomerwikken en Alexandrijnse klaver zijn vlinderbloemigen, die kunnen stikstof vastleggen. Facelia is een mooie toevoeging als de groenbemester nog gaat bloeien. Bijen zijn er gek op. Tevens heeft deze een intensieve beworteling in de bovenlaag. Ten Have Seeds heeft de groenbemester geleverd.

Veel info over groenbemesters en welke keuze je kunt maken vindt je in het Handboek groenbemesters.

28 augustus 2021; zaaien groenbemester in tarwestoppel


Ik zaai de groenbemester in met onze Lemken Saphir zaaimachine met Lemken Zircon rotorkopeg. Dit gebeurt dus in 1 werkgang.

Nu maar afwachten of de groenbemester ook gaat slagen.

Tarwestoppel bewerken

Wat later dan ik eigenlijk had gepland, maar uiteindelijk 26 en 27 augustus de wintertarwe stoppel kunnen lostrekken met de Lemken Karat cultivator. Door het wisselvallige weer in de maand augustus kregen we weinig kans om deze bewerking uit te voeren. Ook nu was de grond nog niet echt droog. Onder het verhakselde stro droogt de kleigrond namelijk niet snel op. Door de tarwestoppel open te trekken droogt de kleigrond onder het verhakselde stro wel wat sneller op. De cultivator gaat ca. 15-20 cm diep door de kleigrond.
Na het lostrekken van de tarwestoppel kan ik deze meteen inzaaien met een groenbemester. Dit jaar voor het eerst met onze nieuwe trekker, de Steyr 6150 Impuls CVT.


Groenbemesters groeien lekker door

Op dit moment, 1 december, heb ik op ons bedrijf nog niets geploegd. Op het geoogste suikerbietenland na staan alle percelen nog groen. Door het nog steeds wisselvallige weer weerhoudt me dat er nog van om al te gaan ploegen. De groenbemesters, in september gezaaid, groeien nu namelijk nog lekker door.
Een trend is steeds meer om groenbemesters langer te laten staan. In het veranderende klimaat, natter en zachter, kan dat ook steeds meer. Echte strenge winters hebben we niet meer. De groenbemester zorgt voor bedekking tegen regen en doorworteld de grond goed.

Waarom boeren groenbemesters zaaien is te lezen in het Handboek Groenbemesters wat op internet te vinden is.

Hieronder foto’s van het haver, bladrammenas en wikken mengsel op 29 november wat ik 15 september heb gezaaid in het geoogste wintertarwe perceel. Het gewas doet het erg goed. de lengte is maximaal ca. 30 cm. In dit perceel komen in 2021 suikerbieten.


Hieronder foto’s van de gele mosterd (29 november) gezaaid ook op 15 september in het geoogste soja perceel. Deze staat nu max ca. 32 cm hoog. In dit perceel komt in 2021 uien.


Hieronder foto’s van gele mosterd (29 november) gemengd met bladrammenas gezaaid op 23 september in het geoogste uienperceel. Het gewas staat max. 28 cm hoog. In dit perceel komt in 2021 aardappelen.

Op mijn gewasgroei pagina, is te zien hoe de groenbemesters van zaai tot nu toe ontwikkeld hebben.