Groenbemesters gezaaid in tarwestoppels

Afgelopen week zijn in de geoogste wintertarwe percelen groenbemesters gezaaid. Zaterdag 5 augustus de eerste tarwestoppel losgetrokken met een 3 meter brede Kongskilde triltandcultivator.

Maandag 7 augustus deze tarwestoppel ingezaaid met de 3 meter brede Lemken zaaicombinatie. In dit perceel heb ik een groenbemester mengsel van DSV zaden gezaaid. Dit mengsel heet, Terralife solarigol. In dit mengsel zitten 7 soorten.
Deze soorten zijn: 8 % Alexandrijnse klaver, 1 % Deder, 7 % vlas, 15 % Niger, 20 % Japanse haver, 14 % Village rammenas en 35 % zomerwikken. Naast een goede beworteling en veel biomassa zorgen de vlinderbloemige soorten in dit mengsel voor stikstofbinding.  In het zuidwesten van het land zijn erg goeie ervaringen met dit mengsel. Een reden om het ook eens op ons bedrijf te proberen.

Meer info over het Terralife solarigol mengsel.

Na de oogst van wintertarwe zorgt de groenbemester er voor dat de grond weer kan herstellen. De grond word goed doorwortelt. De groenbemester levert organische stof, waarvan het bodemleven kan profiteren. Sommige groenbemesters bestrijden tevens aaltjes die schade veroorzaken in sommige gewassen zoals suikerbieten. Tevens leggen de groenbemesters ook stikstof vast waar het volggewas ook van kan profiteren.

We moeten vanuit het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid sinds 2015 voldoen aan zogenaamde vergroeningseisen. Dit betekent dat we aan bepaalde voorwaarden moeten voldoen. Hier moeten we ook rekening mee houden met het zaaien van een groenbemester. Vandaar dat het tegenwoordig verplicht is om een mengsel te zaaien.


Dinsdagmiddag begonnen met de tweede tarwestoppel. Hier de sporen van o.a. de mestverspreider, die de champost uitgereden heeft, losgetrokken met een Evers woelpoot.


Dinsdagavond viel er ca. 14 mm regen waardoor het nog te nat was om de volgende dag deze in te zaaien. Woensdagmiddag droogde het genoeg af zodat ik deze tarwestoppel los kon trekken met de triltandcultivator.


Donderdagmiddag 10 augustus begonnen met het inzaaien van de groenbemester in deze tarwestoppel. In deze tarwestoppel heb ik bladrammenas gezaaid. Hieraan is 3 % zwaardherik toegevoegd. Tevens heb ik er nog wat phacelia aan toegevoegd. De imker op ons bedrijf zal hier erg blij mee zijn. Vrijdagmiddag 11 augustus zat deze groenbemester er ook in.

18 en 19 januari 2017: winterse plaatjes

Mooie winterse plaatjes zijn er te schieten na aanleiding van de prachtige rijp aan de bomen langs de erfsingel van Harrysfarm.
Deze winter al diverse kleine vorstperiodes (minimum rond -4 tot -5 graden vorst) gehad. Dit hebben we de laatste 2 jaar niet meer gehad. Mooi zou het zijn als het nog eens matig of streng zou gaan vriezen. Daar zal de bodem goed van opknappen. Dat kan nog wel, want de winter is nog niet op de helft.


18 en 19 januari 2017: Mooie winterse plaatjes

Wintertarwe onder een laagje rijp.

18 en 19 januari 2017: Mooie winterse plaatjes

Wintertarwe onder een laagje rijp.


De gele mosterd gezaait in september in het geoogste uienland is nu nagenoeg helemaal kapot gevroren na de diverse nachten van vorst deze winter. In dit perceel komen dit jaar de aardappelen. De bedoeling is om hier straks in het voorjaar de aardappels te poten zonder te gaan ploegen.

14 november 2016: laatste deel gespit

Het laatste deel van demoveld groenbemester is gespit. Akkerbouwer Johan Bergmans heeft de laatste ca. 1,5 ha maandagochtend 14 november gespit. Net als vorig jaar kan ik straks in het voorjaar zien wat het verschil is met het geploegde deel. Vooral interessant omdat volgend jaar hier uien komen te groeien. Hoe is de vlakligging, de opkomst, hoeveel groenbemester opslag staat er nog etc.

14 november 2016: laatste deel gespit

Het gespitte ligt er mooi vlak bij.

14 november 2016: laatste deel gespit

Een deel gespit vanuit de lucht. Helemaal rechts ligt het geploegde.

7 november 2016: demonstratie groenbemesters

Maandagmiddag 7 november is op Harrysfarm een demo groenbemesters georganiseerd.

Delphy organiseerde in opdracht van de Brancheorganisatie Akkerbouw en in samenwerking met mechanisatiebedrijf de Nieuwstad op maandag 7 november 2016 een demonstratie in groenbemesters. Ca. 50 geinteresseerden kwamen deze middag het demoveld bekijken.

7 november 2016: demonstratie groenbemesters 7 november 2016: demonstratie groenbemesters

Op de foto hierboven is te zien hoe in 3 keer de groenbemester geklepeld werd.

De volgende onderwerpen kwamen aan bod.

Demoveld met diverse groenbemesters waar op drie tijdstippen het gewas is geklepeld op drie
verschillende hoogtes. Groenbemesters welke in de demo liggen zijn:
– Gele mosterd
– Bladrammenas
– Japanse haver
– Engels raaigras
– Terralife BetaSola (bestaande uit: Alexandrijnse klaver, Bladrammenas, Niger, Japanse haver en Zomerwikken)

Demonstratie: Veenma Green Cutter:
De Veenma Green Cutter is een groenbemester verkleiner (door middel van een rotor) voor diverse
groenbemesters. Tijdens de demonstratie zal de Green Cutter zijn werk doen op 2 snelheden (3km/u
en 12km/u).

7 november 2016: demonstratie groenbemesters

De Greencutter.


Demonstratie: Ploegen vs. Spitten
Tijdens de demonstratie zal geploegd en gespit (met een roterende spitmachine) worden in de
verschillende soorten groenbemesters. Daarbij zal onderscheid gemaakt worden tussen geklepeld en
het rechtstreeks onderwerken van de groenbemester, zonder voorbewerking.


Boerderij was tijdens de demo aanwezig om een foto- en videoreportage te maken.
In de video hieronder de beelden van de Greencutter en de Imants spitmachine.

26, 27 en 28 oktober 2016: ploegen eerste perceel

Woensdag, donderdag en vrijdag (26, 27 en 28 oktober) is het eerste perceel omgeploegd. Onder mooie droge omstandigheden heb ik het eerste perceel, waar wintertarwe met bladrammenas groenbemester stond, omgeploegd.


24 en 25 oktober 2016: groenbemester klepelen

24 en 25 oktober heb ik 2 percelen met bladrammenas groenbemester geklepeld. Om tijdens het ploegen geen problemen te ondervinden met stropen van groenbemester heb ik de groenbemesters geklepeld. Achterop de trekker zit de Hemos klepelmaaier en voorop de nieuw aangeschafte frontklepelmaaier van Perfect. De klepelmaaier heb ik samen gekocht met 2 collega’s waarmee ik een goeie samenwerking heb.


19 september 2016: gele mosterd zaaien

In het eerder geoogste uienland heb ik nog een groenbemester gezaaid, namelijk gele mosterd.

Zaterdag 17 september heb ik een begin gemaakt en maandag 19 september heb ik het afgemaakt. Dit jaar zijn de omstandigheden perfect voor het nog laat zaaien van een groenbemester. De grond is warm en mooi vochtig en ook de buitentemperatuur is nog steeds prima. Ik bemest de gele mosterd niet meer. Als er maar een klein gewasje op komt is voldoende. Ondergronds doet de gele mosterd met behulp van zijn wortels veel.

15 t/m 19 augustus: groenbemester zaaien

Afgelopen week 2 percelen tarwestoppels losgetrokken en daarna ingezaaid met een groenbemester. De 2 tarwestoppels worden losgetrokken met de Steyr 6140 met daarachter een Agrisem Combiplow woeler en een Kongskilde triltandcultivator.

In 1 perceel zaai ik bladrammenas. Na de oogst van wintertarwe zorgt de groenbemester er voor dat de grond weer kan herstellen. De grond word goed doorwortelt. De groenbemester levert organische stof, waarvan het bodemleven kan profiteren. Sommige groenbemesters bestrijden tevens aaltjes die schade veroorzaken in sommige gewassen zoals suikerbieten. Tevens leggen de groenbemesters ook stikstof vast waar het volggewas ook van profiteerd.

We moeten vanuit het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid sinds 2015 voldoen aan zogenaamde vergroeningseisen. Dit betekent dat we aan bepaalde voorwaarden moeten voldoen. Hier moeten we ook rekening mee houden met het zaaien van een groenbemester. Vandaar dat het tegenwoordig verplicht is om een mengsel te zaaien. In dit perceel is dat een mengsel van bladrammenas met een klein percentage vlas.

Meer info hierover is te vinden op deze site.

Vrijdagmiddag 19 augustus had ik in totaal 19 ha ingezaaid. Nu hopen op wat regen en dan kan het groeien.

12 november 2015; ploegen klaar

De laatste twee percelen, de tarwestoppels, zijn geploegd.
Begin november ben ik begonnen met het ploegen van deze twee percelen waar wintertarwe heeft gestaan. In 1 perceel is met de wintertarwe rietzwenkgras meegezaaid en in de andere na de oogst bladrammenas met voederwikken. De voederwikken groenbemester is redelijk ontwikkeld. De bladrammenas minder. Ondergronds doet de groenbemester zijn werk wel goed. Wortels genoeg die zorgen voor lucht in de bodem.

Tijdens het ploegen ben je niet alleen. Genoeg dieren gespot. Dat komt omdat muizen graag in de tarwestoppel zitten. Roofdieren nemen hun kans waar om ze te vangen. Elke dag kwam ik de twee velduilen weer tegen, zoals dit prachtig exemplaar. Via twitter in contact gekomen met Wergroep de Grauwe Kiekendief. Jitty Hakkert van deze werkgroep is speciaal nog wezen kijken naar deze zeldzame velduilen.


De ploeg is inmiddels schoongemaakt en ingevet en staat in de winterstalling.

12 november 2015; ploegen klaar

De ploeg is inmiddels schoongemaakt en ingevet en staat in de winterstalling.

12 en 13 augustus 2015; groenbemester zaaien

Woensdag en donderdag 12 en 13 augustus de groenbemester in de tarwestoppel gezaaid. Ik heb 2 tarwepercelen. 1 perceel als voorvrucht aardappelen en de andere als voorvrucht suikerbieten. In het perceel met als voorvrucht suikerbieten is met het tarwe zaaien rietzwenkgras meegezaaid. Dit gras, gaat nu de tarwe eraf is groeien. In het andere perceel zaai ik meestal een niet grasachtige groenbemester. Nu in dit geval een mengsel van bladrammenas met voederwikken. De twee groenbemesters moet ik wel zelf mengen. De verhouding is 40 kg voederwikken met ca. 20 kg bladrammenas per ha. Het is het eerste jaar dat ik dit mengsel zaai. Eerst heb ik de tarwestoppel voorbewerkt met de schijveneg om zo de combine sporen wat vlak te trekken.


Daarna met de Lemken zaaicombinatie met daar tussen een Agrisem Combiplow woeler de groenbemester inzaaien. De woeler trekt de grond op een diepte van ca. 20-25 cm open. Daarna vlakt de rotorkopeg de grond af en zaait de zaaimachine de groenbemester. De zaaicombinatie met woeler vraagt wel veel van de Steyr 6140 CVT (140 PK). De snelheid ligt rond de 4,5 km/uur.
Doordat de tarwe dit jaar wat is gaan liggen kon de combine niet zo kort maaien. Soms heeft de Agrisem dan wat moeite om het stro te verwerken. Het stro blijft dan achter de woelpoten hangen en schuift het stro mee. Meestentijds ging het zaaien overigen zo wel goed.