Koude kerst

Onverwachts hebben we tijdens de kerstdagen nog wat flinke kou gehad. In de nachten vroor het minimaal -6,1 graden. Door de snijdende oostenwind was de gevoelstemperatuur minimaal – 15 graden. De vorst is in die 2 nachten ca. 5-6 cm de grond ingetrokken.

27 december 2021; vorst in de akker


De gele mosterd, die nog op 2 percelen groeit, is door de vorst nu wel kapot gevroren.

 

 

Groenbemester klepelen

Het haver, wikken, Alexandrijnse klaver en facelia groenbemester mengsel is vrijdag 19 november met de Perfect klepelmaaier geklepeld. In dit perceel stond dit jaar de wintertarwe. Deze is  28 augustus gezaaid. De bedoeling was om de groenbemester net zo als in 2020 te laten staan en niet te ploegen.
Helaas is de groenbemester dit jaar niet helemaal goed gelukt. Doordat de bodem tijdens de tarweoogst niet echt droog was zie je de sporen, waar de combine gereden heeft, goed terug in de groenbemester. Dat is goed te zien op onderstaande foto die 9 november is genomen. Om verstoring van de groei van de suikerbieten volgend jaar te voorkomen ga ik dit perceel daarom toch ploegen.

9 november 2021; gbm haver, wikken, Alex. klaver
Voor het ploegen wil ik eerst de groenbemester klepelen. Na het klepelen komt er nog champost op en kan ik daarna het perceel ploegen. Volgend jaar groeien hier dus de suikerbieten.

Hier de link naar de gewasgroei pagina, waar regelmatig de groei van de groenbemester in beeld is gebracht.

19 november 2021; klepelen groenbemester

Gele mosterd zaaien in soja- en suikerbieten akker

Door de mooie nazomer is het dit jaar ideaal om nog groenbemesters te zaaien. Eerder heb ik al gele mosterd gezaaid in de geoogste uien akker. Nu heb ik ook gele mosterd in de geoogste suikerbieten en soja (edamame) akker gezaaid.
Om al het zaaizaad te laten ontkiemen is wat regen nog wel nodig.

Voor het zaaien is de soja akker losgetrokken met de Evers Sumbawa woeler en daarna nog bewerkt met de Lemken Karat cultivator. Bij de soja zijn met de oogst de peulen van de stengel gestript. De stengels zijn blijven staan. Met de Lemken Karat worden deze nog beter door de grond verdeelt.


Het suikerbieten land is ook losgetrokken met de Evers Sumbawa woeler, maar daarna niet meer bewerkt met de Lemken Karat cultivator. Dat was niet nodig.

Daarna konden de percelen in gezaaid worden met de Lemken Saphir met Zircon rotorkopeg. Per ha is ca. 20 kg gele mosterd gezaaid.

Gele mosterd zaaien in geoogst uien perceel

Door de prachtige weersomstandigheden deze maand september kunnen we mooi een groenbemester zaaien in het het geoogste uien perceel waar volgend jaar de aardappels komen. In dit perceel zaai ik gele mosterd gemengd met wat bladrammenas. Deze laatste was nog over van vorig jaar.

Voor het zaaien heb ik eerst de kippenmest, die een dag eerder verspreid is,  met de Lemken Karat cultivator ingewerkt.


Zaterdag 18 september heb ik met de 3 meter brede Lemken zaaicombinatie de gele mosterd ingezaaid. Per ha is iets meer dan 20 kg gezaaid.

De bedoeling is dat de gele mosterd de hele winter blijft staan en niet geploegd word.
Groenbemesters zijn planten die we gebruiken om de grond te verbeteren. Ze worden over het algemeen na het hoofdgewas gezaaid en zorgen voor een betere bodemstructuur, houden het organische stofgehalte op peil en zorgen voor het vastleggen van stikstof.

Groenbemester zaaien in tarwestoppel

Nadat de tarwestoppel is losgetrokken met de Lemken Karat cultivator kan ik de groenbemester zaaien. Ik zaai dit jaar een groenbemester mengsel bestaande uit haver, zomerwikken, facelia en Alexandrijnse klaver. In 2022 komen op dit perceel suikerbieten te groeien. Net als in 2021 wil ik ook dit jaar deze groenbemester de winter over laten staan en niet ploegen. Dat is mij goed bevallen. Zie hier de gewasgroei van vorig jaar. Een groenbemester mengsel met haver, wikken en bladrammenas.
Dit jaar een iets ander mengsel. Ik kies ditmaal niet voor bladrammenas, omdat deze wat moeilijker kapot te krijgen is na een winter met weinig vorst. Dat geld wel voor de andere soorten in het mengsel.
Haver zorgt voor een goede doorworteling. De zomerwikken en Alexandrijnse klaver zijn vlinderbloemigen, die kunnen stikstof vastleggen. Facelia is een mooie toevoeging als de groenbemester nog gaat bloeien. Bijen zijn er gek op. Tevens heeft deze een intensieve beworteling in de bovenlaag. Ten Have Seeds heeft de groenbemester geleverd.

Veel info over groenbemesters en welke keuze je kunt maken vindt je in het Handboek groenbemesters.

28 augustus 2021; zaaien groenbemester in tarwestoppel


Ik zaai de groenbemester in met onze Lemken Saphir zaaimachine met Lemken Zircon rotorkopeg. Dit gebeurt dus in 1 werkgang.

Nu maar afwachten of de groenbemester ook gaat slagen.

Tarwestoppel bewerken

Wat later dan ik eigenlijk had gepland, maar uiteindelijk 26 en 27 augustus de wintertarwe stoppel kunnen lostrekken met de Lemken Karat cultivator. Door het wisselvallige weer in de maand augustus kregen we weinig kans om deze bewerking uit te voeren. Ook nu was de grond nog niet echt droog. Onder het verhakselde stro droogt de kleigrond namelijk niet snel op. Door de tarwestoppel open te trekken droogt de kleigrond onder het verhakselde stro wel wat sneller op. De cultivator gaat ca. 15-20 cm diep door de kleigrond.
Na het lostrekken van de tarwestoppel kan ik deze meteen inzaaien met een groenbemester. Dit jaar voor het eerst met onze nieuwe trekker, de Steyr 6150 Impuls CVT.


Groenbemesters groeien lekker door

Op dit moment, 1 december, heb ik op ons bedrijf nog niets geploegd. Op het geoogste suikerbietenland na staan alle percelen nog groen. Door het nog steeds wisselvallige weer weerhoudt me dat er nog van om al te gaan ploegen. De groenbemesters, in september gezaaid, groeien nu namelijk nog lekker door.
Een trend is steeds meer om groenbemesters langer te laten staan. In het veranderende klimaat, natter en zachter, kan dat ook steeds meer. Echte strenge winters hebben we niet meer. De groenbemester zorgt voor bedekking tegen regen en doorworteld de grond goed.

Waarom boeren groenbemesters zaaien is te lezen in het Handboek Groenbemesters wat op internet te vinden is.

Hieronder foto’s van het haver, bladrammenas en wikken mengsel op 29 november wat ik 15 september heb gezaaid in het geoogste wintertarwe perceel. Het gewas doet het erg goed. de lengte is maximaal ca. 30 cm. In dit perceel komen in 2021 suikerbieten.


Hieronder foto’s van de gele mosterd (29 november) gezaaid ook op 15 september in het geoogste soja perceel. Deze staat nu max ca. 32 cm hoog. In dit perceel komt in 2021 uien.


Hieronder foto’s van gele mosterd (29 november) gemengd met bladrammenas gezaaid op 23 september in het geoogste uienperceel. Het gewas staat max. 28 cm hoog. In dit perceel komt in 2021 aardappelen.

Op mijn gewasgroei pagina, is te zien hoe de groenbemesters van zaai tot nu toe ontwikkeld hebben.

 

 

Groenbemester zaaien in uienperceel

Direct na het geitenmest verspreiden wordt er nog een groenbemester gezaaid. Dit is een mengsel van bladrammenas en gele mosterd. Per ha word ca. 20 kg gezaaid. Tijdens het zaaien wordt de geitenmest ook mooi in de grond verdeelt.

Helaas door een flinke regenbui kon ik het niet helemaal afmaken. 1,5 ha moet nog ingezaaid worden.

Rond 17.30 uur hadden we na 2 buien 8 mm. Na de eerste bui van 2 mm kon ik nog verder zaaien. De tweede bui was teveel van het goede. Het begint dan teveel te plakken om verder te zaaien. Bij droger weer maken we het zaaien wel af.

23 september 2020; groenbemester zaaien

Zaaien groenbemesters

In de wintertarwestoppel en het geoogste soja perceel zijn nog groenbemesters gezaaid.

In de wintertarwe stoppel wordt een mengsel van 50 kg haver/ha, 25 kg wikken/ha en ca. 7 kg bladrammenas/ha gezaaid. Voor het zaaien word eerst de tarwestoppel nog losgetrokken met de Lemken Karat cultivator. Dit jaar ben ik erg laat met het zaaien. Dit komt omdat ik eerst de aardappelopslag en wat distels wilde bestrijden. Toen dat klaar was sloeg het weer om. Ruim 3 weken nat weer. Gelukkig hebben we nu nog een mooie nazomer zodat de groenbemester toch nog gezaaid kan worden.


Het zaaien van de groenbemester gebeurt met een Lemken zaaicombinatie.


Voordat ik in het sojaland een groenbemester kan zaaien zijn de taaie soja stronken afgeklepeld en de oogstsporen met de woelpoot losgetrokken. Dit is in 1 werkgang gebeurt.


Daarna de soja akker verder losgetrokken met de Lemken Karat cultivator.

15 september 2020; culturen tarwestoppel


De soja akker wordt daarna ingezaaid met gele mosterd. Er word ca 20 kg/ha gezaaid.

 

 

 

Deelname Project Slim landgebruik

Harrysfarm doet sinds 2018 mee aan het netwer Slim Landgebruik Bodem & Klimaat. Ca. 15 bedrijven uit Flevoland doen mee aan dit project. Er wordt o.a. gekeken naar welke maatregelen invloed hebben op de opslag van koolstof in de bodem en hoe ziet dat economisch plaatje er dan uit. Maatregelen kunnen zijn een bouwplan met met rustgewassen, aanvoer vaste dierlijke mest of compost, minimale grondbewerking, inzet vanggewassen etc.
Het Louis Bolk instituut begeleid het project en doet o.a. de bodemonderzoeken. Door het doen van een bodemonderzoek op 2 percelen van het deelnemende bedrijf, vastgelegd met GPS, wordt een nulmeting gedaan. Over enkele jaren worden op deze 2 plekken weer bodemonderzoeken gedaan om zo het effect waar te nemen wat de genomen maatregelen hebben gedaan.
De bodem wordt onderzocht op de hoeveelheid organische stof en koolstof. Er word een profielkuil gegraven en de indringingsweerstand wordt gemeten.


De indringingsweerstand wordt gemeten met een zogenaamde penetrologger.


Woensdag 5 februari zijn de resultaten met de deelnemers besproken. De volgende stap is, welke maatregelen gaan we nemen.  Om te kunnen voorspellen hoe bepaalde maatregelen je organische stof kan laten stijgen kun je het programma NDICEA downloaden. In dat programma kun je het hele bouwplan invoeren met de maatregelen, zoals bijv. meer mest aanvoeren, groenbemesters zaaien. Het programma voorspelt dan hoe het organische stof verloop is in de toekomst maar ook hoe het stikstofverloop is.

Hier is het programma te downloaden.