Bemesten zomergerst, uien en peterselie

Na een warm weekend met temperaturen van boven de 20 graden was de grond al zo mooi opgedroogd dat ik de zomergerst kon bemesten.

De zomergerst en de uien zijn bemest met kalkammonsalpeter, of kortweg KAS. KAS is een ammoniumnitraat meststof waaraan kalk is toegevoegd. De meststof bestaat uit 27% stikstof, half in ammoniumvorm en half in nitraatvorm. KAS is de meest gebuikte meststof in Noordwest Europa. Verder zit er nog 4 % magnesium in de meststof.

De uien krijgen later in het seizoen nog een tweede bemesting. Dan wordt er naast stikstof ook nog wat kalium gegeven.
Op de peterselie is een mengmeststof gestrooid, namelijk 23-23. In deze mengmest kunstmest zit 23 % stikstof en 23 % fosfaat. Peterselie heeft graag wat fosfaat nodig aan de basis.

Ontvangst champost

Van Herwijnen uit Zaltbommel heeft eind oktober 4 vrachten champost geleverd. De champost is op de verharding bij de windturbines gestort.

Champost is het eindproduct van de teelt van champignons. Op dit eindproduct worden de champignons gekweekt. Als de champignons geoogst zijn blijft dus het eindprodukt champost over.
In champost zit o.a. paardenmest, kuikenmest, stro, kalk, veen en schuimaarde verwerkt. Deze grondstoffen zijn 12 weken in bewerking geweest, waardoor het een mooi homogeen product is geworden.  De champost is goed voor onze bodem. Door aanvoer van veel organische stof en mineralen houden we onze bodem in topconditie.

30 oktober 2023; ontvangst Champost

De bedoeling is dat de champost dit jaar nog over de akker wordt gestrooid. Dit zou moeten gebeuren op het perceel waar in 2024 de uien komen te groeien. Helaas is het nu nog steeds te nat om met een mestverspreider over het land te rijden. Het is nu wachten op drogere tijden om dit te doen.

Sleepslangen varkensdrijfmest

Donderdag 20 juli heeft loonbedrijf Breure met hun sleepslangbemestercombinatie de geoogste wintertarwe stoppel bemest met varkensdrijfmest van Jan Bakker. Per ha word ca. 35 m3 varkensdrijfmest in de tarwestoppel geïnjecteerd.
De drijfmest wordt aangevoerd door mesthandel Jan Bakker uit Oldebroek. De mest wordt in een grote container gepompt. Hierin kunnen 2 vrachtwagens hun mest (totaal ca. 70 m3) lossen. Vanaf het erf wordt de drijfmest via een slang naar de bemester op het land gepompt. De bemesten rolt eerst de slang uit naar het betreffende perceel. De slang wordt aan de bemester met injecteur gekoppeld. De slang sleept achter de bemester aan, vandaar de term sleepslangen. De bemester is uitgerust met schijfkouters om de mest op een juiste wijze in de grond te krijgen.

Kippenmest strooien

Loonbedrijf van het Goor uit Elburg heeft woensdagochtend 17 mei de kippenmest over de gepote aardappelruggen gestrooid. Van het Goor strooit met een Tebbe strooier die op 3 meter brede smalle banden staat. De trekker rijdt met smalle banden op een spoorbreedte van 3 meter. Zo krijgen we zo min mogelijk insporing. In de strooier gaat ca. 4 ton mest.
Per ha wordt er ca. 8 ton kippenmest gestrooid, de Innovator fritesaardappelen groeien daar dit seizoen goed op. Er zit namelijk stikstof, kali en fosfaat in en tevens veel organische stof. Dat laatste is erg goed voor het bodemleven.

Na het strooien wordt de kippenmest ingewerkt met de rijenfrees. Dat is meteen de opbouw van de aardappelruggen.

Bemesten suikerbieten, aardappelen soja.

Na een periode van enkele droge dagen kon ik eindelijk weer het land op. De percelen waar de aardappelen, suikerbieten en soja komen heb ik bemest. Op het aardappel-en suikerbieten perceel is KAS (kalkammonsalpeter) gestrooid en op het perceel soja Tripelsuperfosfaat.

Bemesten wintertarwe, peterselie en uien

De wintertarwe, peterselie en uien zijn 18 april bemest. Voor de wintertarwe was dit de tweede bemesting. De wintertarwe en uien zijn bemest met kalkammonsalpeter, of kortweg KAS. KAS is een ammoniumnitraat meststof waaraan kalk is toegevoegd. De meststof bestaat uit 27% stikstof, half in ammoniumvorm en half in nitraatvorm. KAS is de meest gebuikte meststof in Noordwest Europa.

De uien krijgen later in het seizoen nog een tweede bemesting. Dan wordt er naast stikstof ook nog wat kalium gegeven.
Op de peterselie is een mengmeststof gestrooid, namelijk 20-34. In deze mengmest kunstmest zit 20 % en 34 % fosfaat. Peterselie heeft graag wat fosfaat nodig aan de basis.

Bemesten wintertarwe

Woensdagmiddag 1 maart heeft de wintertarwe de eerste bemesting gehad. Ik bemest de wintertarwe met kunstmest. Dit doe ik met de Vicon  RO-EDW kunstmeststrooier.

De kunstmest die ik gebruik is KAS Zwavel. In deze meststof zit o.a. 24 % stikstof en 18 % zwavel. Van Wesemael heeft de kunstmest geleverd.

1 maart 2023; wintertarwe bemesten

KAS, de afkorting van kalkammonsalpeter is een stikstofhoudende meststof in korrelvorm die we met de kunstmeststrooier verstrooien. In deze mestsoort zit ook wat zwavel toegevoegd.
Stikstof is belangrijk voor een goede plantengroei. Stikstof bevordert namelijk de groei en fotosynthese van de plant.
Net als stikstof is zwavel nodig voor de vorming van eiwitten in de plant. Bij de eerste bemesting in het vroege voorjaar heeft wintertarwe wat behoefte aan een beetje zwavel.

Zwavel wordt samen met stikstof gebruikt voor opbouw van de aminozuren cysteïne en methionine. Deze beide aminozuren zijn essentieel voor de aanmaak van antioxidanten die een belangrijke rol spelen in de plantweerbaarheid.

Aan de hand van de behoefte van de gewassen wordt een bepaalde hoeveelheid KAS gestrooid. Elk gewas heeft zijn eigen behoefte. Wintertarwe bijvoorbeeld heeft meer stikstof nodig dan suikerbieten en uien. Teveel strooien is niet goed, want dat gaat vaak ten koste van de kwaliteit en onze portemonnee. Dat laatste vooral afgelopen en dit jaar, want kunstmest is nu extreem duur. We strooien 460 kg/ha.

Er word gestrooid met een Vicon RO-EDW kunstmeststrooier. De kunstmest wordt 24 meter breed verstrooid. Ik rijdt op GPS. Per ha heb ik 500 kg KAS Zwavel verstrooid. Over enkele weken wordt er nog een keer gestrooid. De kunstmest zit in bigbags van 600 kg. Met de heftruck wordt de bigbag boven de strooier gehangen. Met een mes wordt de bigbag onderaan open gesneden, zodat de kunstmest in de strooier valt. De lege bigbags worden later dit jaar ingeleverd bij een depot in Dronten. Het plastic wordt uiteindelijk gerecycled.

Kippenmest ontvangen

Maandag 27 februari heb ik 2 vrachten kippenmest ontvangen van Jan Bakker uit Oldebroek. Totaal heb ik ca. 70 ton ontvangen. Deze mest ligt tijdelijk op de asfaltplaat bij de windmolen.
De kippenmest wordt straks in het voorjaar uitgereden op het perceel waar de fritesaardappelen komen te groeien. In de kippenmest zit o.a. veel organische stof, stikstof, kalium en fosfaat. Goed om de aardappelen op te laten groeien.
Naast de kippenmest gebruik ik ook nog kunstmest op het perceel aardappelen om aan de behoefte van de aardappel aan stikstof in het seizoen te voldoen.

Champost strooien

Loonbedrijf Van het Goor uit Elburg heeft maandagmiddag 29 augustus de champost verstrooid over het perceel waar de stamslabonen hebben gestaan. Met 2 Tebbe mestverspreiders is de champost over het perceel verspreid. Per ha is 30 ton gestrooid.

Champost is het eindproduct van de teelt van champignons. Op dit eindproduct worden de champignons gekweekt. Als de champignons geoogst zijn blijft dus het eindprodukt champost over.
In champost zit o.a. paardenmest, kuikenmest, stro, kalk, veen en schuimaarde verwerkt. Deze grondstoffen zijn 12 weken in bewerking geweest, waardoor het een mooi homogeen product is geworden. Van Herwijnen uit Zaltbommel heeft de champost begin dit jaar al geleverd. De champost lag al die tijd opgeslagen op de verharding bij de windturbines. De champost is goed voor onze bodem. Door aanvoer van veel organische stof en mineralen houden we onze bodem in topconditie.

Nadat de champost gestrooid is wordt dit perceel nog ingezaaid met een groenbemester, namelijk gele mosterd.

 

Sleepslangen varkensdrijfmest

Dinsdagmiddag 16 augustus heeft loonbedrijf Breure met hun sleepslangbemestercombinatie de geoogste wintertarwe stoppel bemest met varkensdrijfmest van Jan Bakker. Per ha word ca. 35 m3 varkensdrijfmest in de tarwestoppel geïnjecteerd.
De drijfmest wordt aangevoerd door mesthandel Jan Bakker uit Oldebroek. De mest wordt in een grote container gepompt. Hierin kunnen 2 vrachtwagens hun mest (totaal ca. 70 m3) lossen. Vanaf het erf wordt de drijfmest via een slang naar de bemester op het land gepompt. De bemesten rolt eerst de slang uit naar het betreffende perceel. De slang wordt aan de bemester met injecteur gekoppeld. De slang sleept achter de bemester aan, vandaar de term sleepslangen. De bemester is uitgerust met schijfkouters om de mest op een juiste wijze in de grond te krijgen.

In dit perceel wordt na het bemesten nog een groenbemester gezaaid.