Bemesten solarigol groenbemester

Om de solarigol groenbemester aan de groei te krijgen is deze bemest met ca. 275 kg KAS (kalkammomsalpeter). Omdat de stro van de geoogste wintertarwe verhakselt is vraagt de vertering hiervan veel stikstof. Dit is ten nadele van de groenbemester die ook nog moet groeien.  Daarom wordt er nog een kunstmestgift gegeven. De kunstmest wordt met de kunstmeststrooier verstrooid.

Sleepslangen varkensmest

Woensdagmiddag 10 juli heeft loonbedrijf Breure met hun sleepslangbemestercombinatie de geoogste wintergerst stoppel bemest met varkensdrijfmest van Jan Bakker.


De varkensmest wordt door Jan Bakker mesthandel aangevoerd en in een opslagbunker gepompt. Deze opslagbunker kan gevuld worden met in totaal 2 vrachtwagens met mest.


Via een slang wordt de mest naar de sleepslangcombinatie gepompt. De bemester is uitgerust met schijfkouters om de mest op een juiste wijze in de grond te krijgen. Per ha wordt 35 m3 varkensmest geïnjecteerd.

Nu de mest er op ligt kan binnenkort gestart worden met het bewerken en daarna inzaaien van de stoppel met een groenbemester.


Bemesten aardappelen en uien

Tweede pinksterdag 10 juni heb ik in de ochtend de aardappelen en uien bemest met een mix van stikstof en kalium. De aardappelen hebben tijdens het ontstaan van knolletjes een tweede bemesting nodig en ook nu de uien meer loof gaan ontwikkelen geld dat ook daarvoor.

In de kunstmest, aangekocht via Agrifirm, zit de stikstof en kalium al in de goede verhouding vermengd. Met de heftruck til ik de bigbag van 600 kg op en leeg hem boven de strooier. Met de zakmes wordt de zak met kunstmest aan de onderkant open gesneden. Zo loopt de zak leeg. De plastic zak wordt later gerecycled.


Ik strooi de kunstmest 24 meter breed met de Vicon RO-EDW strooier. Door het invoeren van de juiste hoeveelheid te verstrooien kunstmest per ha in een computerscherm word afhankelijk van de rijsnelheid de kunstmest met de juiste hoeveelheid verstrooid.

 

Bemesten aardappelen

Het perceel waar dit jaar de aardappelen komen heb ik bemest met KAS (kalkammonsalpeter). De kunstmest is eerder dit jaar geleverd door Agrifirm. Met de Vicon kunstmeststrooier wordt 24 meter breed gestrooid. Dit is de eerste bemesting. Later dit seizoen worden de aardappels nog een keer bemest.

Bemesten uien- en suikerbietenland

De twee percelen waar dit jaar de suikerbieten en uien komen te groeien heb ik zaterdagochtend 30 maart bemest met KAS, of te wel, Kalkammonsalpeter.
De suikerbieten krijgen eenmaal een bemesting. De uien krijgen in het groeiseizoen nog een bemesting.

Ik strooi de kunstmest met een Vicon RO-EDW kunstmeststrooier. Ik strooi 24 meter breed en op GPS. De weersomstandigheden om te strooien waren ideaal. Heel weinig wind. Als het weer komende week meevalt dan zouden we deze twee percelen eerst kunnen bewerken met de zaaibedcombinatie en daarna inzaaien.

Meststoffen geleverd

Agrifirm heeft donderdagmiddag 1 maart de meststoffen geleverd. Dit zijn de meststoffen die de akkerbouwgewassen dit jaar nodig hebben op Harrysfarm. In het begin van het jaar laat ik door Delphy een bemestingsplan opmaken. Hierin worden alle akkerbouwgewassen die dit jaar op Harrysfarm geteeld worden onder de loep genomen. Welk gewas heeft wat, waar en wanneer nodig aan meststoffen. Ook word goed gekeken waar in het bouwplan ruimte is voor dierlijke meststoffen of bijvoorbeeld Champost.
Als akkerbouwer moeten we aan bepaalde wettelijke voorwaarden voldoen, we kunnen niet onbeperkt kunstmest of dierlijke mest gebruiken. Dit word beschreven in het mestbeleid. Deze is afgeleid van de voorschriften in de zogenaamde Europese nitraatrichtlijn.

Meer info over het mestbeleid.

Het is belangrijk om van tevoren een goed bemestingsplan te maken om later in het seizoen niet voor verrassingen te komen te staan. Stikstof en fosfaat zijn de mineralen waar richtlijnen voor zijn opgesteld.

1 maart 2019; kunstmest geleverd

De wintertarwe en wintergerst zijn gewassen die het eerst wat meststoffen nodig hebben. Het gaat dan om de mineralen stikstof en wat zwavel. Eigenlijk wilde ik vrijdag 2 maart deze gewassen bemesten, maar helaas het heeft in de nacht van donderdag op vrijdag 5 mm geregend. Het was te nat om te strooien. Het had een paar dagen daarvoor wel gekund, maar toen waren we nog op vakantie. Nu wachten op een drogere periode.

Geitenmest verspreiden

Op het perceel waar de gele mosterd groenbemester groeit en in 2019 aardappelen komen te staan heb ik ca. 18 ton geitenmest/ha verspreid. Akkerbouwbedrijf Dogterom uit Lelystad heeft de geitenmest met de Tebbestrooier verstrooid. Mesthandel Jan Bakker heeft de mest geleverd. Strorijke geitenmest is goed voor de bodem, er zit namelijk veel organische stof in. Direct na het strooien is het perceel geploegd.
Meer info over geitenmest.


Champost verspreiden

Maandagavond 6 en dinsdagmorgen 7 augustus heb ik op 1 tarwestoppel champost laten verspreiden. De champost is met de combinatie van akkerbouwbedrijf Dogterom uit Lelystad verspreid. Per ha is er ca. 18 ton champost  op de tarwestoppel verspreid.

Champost is een product dat afkomstig is uit de teelt van champignons. Het is de voedingsbodem waarop de champignons groeien. In het product zit veel organische stof. Om het organische stof gehalte op peil te houden is dit als alternatief van compost een mooi product. Tevens bevat de champost nog o.a. stikstof, fosfaat en kalium.  1.000 kg champost bevat gemiddeld:

340 kg droge stof
200 kg organische stof
45 kg calcium
6,7 kg stikstof (hiervan hoeft maar 25% te worden berekend in de aangifte)
3,6 kg fosfaat
9 kg kalium
2,5 kg magnesium
1 m³ champost weegt ongeveer 560 kg. Voor meer info over champost in de akkerbouw klik hier.

De champost is in de winter al aangevoerd. Hier een artikel over de aanvoer van de champost op Harrysfarm.


Nadat de champost is verspreid, werk ik deze direct in met de Lemken Karat cultivator. Later zaai ik de tarwestoppel in met een groenbemester.


 

Sleepslangen bemesten wintertarwe stoppel

Dinsdagmorgen 31 juli vroeg in de ochtend rond 6.30 uur is loonbedrijf Breure uit Swifterbant begonnen met het bemesten van de wintertarwestoppel met de sleepslangcombinatie. Mesthandel Jan Bakker heeft de mest, varkensdrijfmest, aangevoerd. In totaal zijn op 18,5 ha 19 vrachten varkensdrijfmest uitgereden, ca. 37 m3 per ha.

De mest wordt via vrachtwagens van Jan Bakker aangevoerd en in een grote mestcontainer van loonbedrijf Breure gepompt. Breure pompt de mest vanuit de container via een grote slang naar de mestinjecteur die de mest in de tarwestoppel injecteert. De slang is zo lang dat deze achter de mestinjecteur aan sleept. Vandaar de naam sleepslangen.
Voor ons akkerbouwers is de varkensmest erg nuttig omdat er stikstof, fosfaat en kalium in de mest zit die goed is voor onze bodem. Voordeel is ook dat de later nog in te zaaien groenbemester door de stikstof die in de mest zit kan groeien. Tevens krijgen we een vergoeding voor de mest. Daardoor hoeven we geen dure kunstmeststoffen in te kopen. Volgens de Nederlandse mestwetgeving mogen we uiteraard niet onbeperkt mest uitrijden. Daar liggen wel bepaalde regels onder.Uien en aardappelen bijbemesten

De uien en aardappelen hebben een tweede bemesting in de vorm van kunstmest gehad. De meststof NK mix is gebruikt. In deze mix zit per 100 kg, 16 % stikstof en 30 % kalium. Stikstof is een element vooral benodigd voor een goeie groei en opbrengst. Kalium is een element vooral goed voor een goeie kwaliteit. Op de uien is ca. 260 kg per ha gestrooid en op de aardappelen 350 kg/ha. Later dit seizoen is nog een derde bemesting nodig.