Geitenmest verspreiden

Dogterom uit Lelystad heeft woensdag 23 september de geitenmest uitgereden. De geitenmest komt op het land waar de uien in 2020 hebben gegroeid. Mesthandel Jan Bakker heeft in augustus de geitenmest al geleverd. In totaal ca. 280 ton.
Op het perceel wordt ca. 30 ton/ha verstrooid. In de strooier kan ca. 9 ton mest. Volgend jaar komen op dit perceel aardappelen te groeien. De mest is vooral goed voor de bodem, dus ook voor het bodemleven.
Klik hier voor de voordelen van geitenmest.

Sleepslangen varkensmest in tarwestoppel

Vrijdagmiddag 7 augustus heeft loonbedrijf Breure met hun sleepslangbemestercombinatie de geoogste wintertarwe stoppel bemest met varkensdrijfmest van Jan Bakker. Per ha word ca. 35 m3 varkensdrijfmest in de tarwestoppel geïnjecteerd.
De varkensmest wordt aangevoerd door mesthandel Jan Bakker uit Oldebroek. De mest wordt in een grote container gepompt. Hierin kunnen 2 vrachtwagens hun mest lossen. Vanaf het erf wordt de varkensmest via een slang naar de bemester op het land gepompt. De slang wordt uitgerold naar het betreffende perceel en aan de bemester gekoppeld. De slang sleept achter de bemester aan, vandaar de term sleepslangen. De bemester is uitgerust met schijfkouters om de mest op een juiste wijze in de grond te krijgen.

Over 10-14 dagen wordt in de bemeste tarwestoppel een groenbemester gezaaid. Deze groenbemester kan dan tijdens de groei profiteren van de stikstof die in de mest zit.

Bemesten uien

De uien hebben woensdagmiddag 10 juni een tweede bemesting gekregen. Ik heb een mix van stikstof en kalium gestrooid, namelijk NK mix. Hier in zit een verhouding van 16 % stikstof en 30 % kalium. Stikstof is voor de groei en kalium is belangrijk om een goede kwaliteit ui te krijgen. Ik heb 300 kg/ha gestrooid.

10 juni 2020; bemesten uien

Dit maal heb ik gestrooid met de MF trekker van de buurman. In samenwerking hebben we een kunstmeststrooier. Als we allemaal tegelijkertijd moeten strooien zetten we 1 trekker voor de strooier.

Over een aantal weken krijgen de uien nog 1 bemesting.

Bemesten aardappelen, peterselie en wintertarwe

De aardappel- en peterselie percelen zijn voor de eerste maal voorzien van kunstmest. De wintertarwe heeft zijn tweede bemesting gehad. De aardappelen worden komende week gepoot. De peterselie, dit jaar een nieuw gewas op Harrysfarm, wordt waarschijnlijk komende week gezaaid.

Suikerbieten en uien bemesten

Vrijdagmiddag 3 april de percelen suikerbieten en uien bemest met KAS (Kalkammonsalpeter) stikstof meststof. De suikerbieten krijgen eenmaal een bemesting. De uien krijgen later in het groeiseizoen nog een bemesting.  Ik strooi de kunstmest met een Vicon RO-EDW kunstmeststrooier. Ik strooi 24 meter breed en op GPS. De weersomstandigheden om te strooien waren ideaal. Er was deze middag weinig wind om te strooien.


Bemestingsplan gemaakt

Vorige week hebben ik samen met Delphy het jaarlijkse bemestingsplan opgemaakt. Elk jaar moeten we goed bijhouden wat we aan stikstof en fosfaat aanvoeren voor onze gewassen. Hier is een wetgeving voor waar we ons als akkerbouwer aan moeten houden.

Gewassen hebben meststoffen nodig voor een goede opbrengst. Meststoffen die niet door gewassen worden opgenomen, komen terecht in de bodem en in het water. Dat belast het milieu. Om die belasting zo veel mogelijk te beperken is er een mestbeleid. In het mestbeleid werken we met gebruiksnormen. De gebruiksnormen geven de maximale hoeveelheid stikstof en fosfaat aan die u mag gebruiken voor het bemesten van uw landbouwgrond. De overheid stelt gebruiksnormen voor de maximale hoeveelheden stikstof, fosfaat en dierlijke mest die landbouwers mogen toepassen bij de teelt van een bepaald gewas. Deze normen moeten ervoor zorgen dat een gewas niet onnodig veel meststoffen krijgt en dat er zo min mogelijk mest uitspoelt naar het grondwater. (Bron: Rijksoverheid.)

Om nog meer te weten te komen hoe de mestwetgeving in elkaar zit klik hier.

Een deel van de stikstof en fosfaat voer ik aan via minerale meststoffen (kunstmest) zoals KAS (Kalkammonsalpeter). Later in het seizoen gebruik ik dierlijke meststoffen zoals bijvoorbeeld geitenmest, maar ook champost. Samen met de groenbemesters die we later dit jaar telen proberen we zo de bodem in een goede conditie te houden.

Een deel van de minerale meststoffen is nu bezorgd. Zoals het er nu naar uit ziet kunnen we komende week al wat meststoffen strooien. Vooral wintertarwe heeft nu stikstof nodig.

18 maart 2020; kunstmest

18 maart 2020; kunstmest

Champost en geitenmest verspreiden

Maandag en dinsdag 25 en 26 november is de aangevoerde champost en geitenmest over het land verspreid. Normaal gebeurt dat op ons bedrijf eerder, maar door het erg wisselvallige weer niet eerder de kans gekregen.

Champost is de voedingsbodem waarop champignons groeien.Nadat de Champost geoogst is wordt de Champost o.a. afgezet in de landbouw. Champost is namelijk goed voor de bodem. Champost bestaat uit een mengsel van stro, paardenmest, kippenmest, kalk en veen. 1.000 kg champost bevat gemiddeld:

316 kg Droge stof
208 kg Organische stof
7,0 kg Stikstof (N)
3,9 kg Fosfaat (P2O5)
7,3 kg Kali (K2O)

De Champost wordt uitgereden op het land waar in 2020 de uien komen te groeien. Er is ca. 20 ton/ha verstrooid.


Op het land waar in 2020 de aardappelen komen te groeien is ca. 38 ton geitenmest/ha verstrooid. Ook geitenmest is goed voor de bodem. In deze vaste mest zit veel organische stof zoals stro. In geitenmest zit ook veel kali. Aardappelen hebben veel behoefte aan kali.  In 1000 kg geitenmest zit ongeveer de onderstaande gehaltes.

280 kg Droge stof
220 kg Organische stof
10,0 kg Stikstof (N)
5 kg Fosfaat (P2O5)
14 kg Kali (K2O)

Als akkerbouwbedrijf kun je uiteraard niet onbeperkt mest gebruiken. Aan de hand van de behoefte van een akkerbouwgewas wordt een bemestingsplan gemaakt. Zie hier actuele mestwetgeving in Nederland.


Landbouwbedrijf Dogterom heeft de mest verspreid met een Tebbe strooier. In de strooier gaat ongeveer 10 ton mest. Na het mest verspreiden wordt het land zo snel mogelijk omgeploegd.

Bemesten solarigol groenbemester

Om de solarigol groenbemester aan de groei te krijgen is deze bemest met ca. 275 kg KAS (kalkammomsalpeter). Omdat de stro van de geoogste wintertarwe verhakselt is vraagt de vertering hiervan veel stikstof. Dit is ten nadele van de groenbemester die ook nog moet groeien.  Daarom wordt er nog een kunstmestgift gegeven. De kunstmest wordt met de kunstmeststrooier verstrooid.

Sleepslangen varkensmest

Woensdagmiddag 10 juli heeft loonbedrijf Breure met hun sleepslangbemestercombinatie de geoogste wintergerst stoppel bemest met varkensdrijfmest van Jan Bakker.


De varkensmest wordt door Jan Bakker mesthandel aangevoerd en in een opslagbunker gepompt. Deze opslagbunker kan gevuld worden met in totaal 2 vrachtwagens met mest.


Via een slang wordt de mest naar de sleepslangcombinatie gepompt. De bemester is uitgerust met schijfkouters om de mest op een juiste wijze in de grond te krijgen. Per ha wordt 35 m3 varkensmest geïnjecteerd.

Nu de mest er op ligt kan binnenkort gestart worden met het bewerken en daarna inzaaien van de stoppel met een groenbemester.


Bemesten aardappelen en uien

Tweede pinksterdag 10 juni heb ik in de ochtend de aardappelen en uien bemest met een mix van stikstof en kalium. De aardappelen hebben tijdens het ontstaan van knolletjes een tweede bemesting nodig en ook nu de uien meer loof gaan ontwikkelen geld dat ook daarvoor.

In de kunstmest, aangekocht via Agrifirm, zit de stikstof en kalium al in de goede verhouding vermengd. Met de heftruck til ik de bigbag van 600 kg op en leeg hem boven de strooier. Met de zakmes wordt de zak met kunstmest aan de onderkant open gesneden. Zo loopt de zak leeg. De plastic zak wordt later gerecycled.


Ik strooi de kunstmest 24 meter breed met de Vicon RO-EDW strooier. Door het invoeren van de juiste hoeveelheid te verstrooien kunstmest per ha in een computerscherm word afhankelijk van de rijsnelheid de kunstmest met de juiste hoeveelheid verstrooid.