2e proefrooiing aardappelen, ras is Innovator

7 september, is de tweede proefrooiing uit de aardappelen gehaald. Op 2 verschillende plekken in het perceel heb ik 2 maal 3 meter aardappelrug gerooid. Dit heb ik gedaan volgens de proefrooi methode van de VTA. Er is rekening gehouden met een aftrek % van 15 %. Dat is voor o.a. verliezen tijdens het rooien. Om een goede vergelijking te maken met de andere jaren is dit percentage ook in 2023 zou gehanteerd.

VTA staat voor Verenigde Telers Akkerbouw en is een vereniging van, door en voor akkerbouwers. Zij wil haar leden zo breed mogelijk informeren op het gebied van agrarische markten. Het is een non-profit organisatie. De VTA-leden vertegenwoordigen 40% van het Nederlandse consumptieaardappelareaal en eveneens een aanzienlijk deel van het uien- en knolselderijareaal. VTA voorziet telers van markt- en prijsinformatie voor 5 verschillende gewassen: consumptieaardappelen, uien, knolselderij, wortelen en graan (bron: VTA).
Zelf ben ik ook lid van deze vereniging. Deze zomer organiseert VTA proefrooiingen van o.a. aardappelen en uien onder de leden. De proefrooiing doet de teler zelf. Nu ga ik zelf elke week het groeiverloop bijhouden van onze aardappelen.

Het ras wat ik dit jaar teel is Innovator. Dit aardappelras is heel erg geschikt voor het maken van friet. Er word 8,5 ha geteeld in 2023.
De wekelijkse groei van de aardappelen is te zien op de gewasgroei pagina hier.

Dit jaar zijn de aardappels pas begin mei gepoot. De eerste week na het poten hebben we nog wel wat regen gehad, maar na 16 mei is het een hele tijd droog gebleven. Eind juni heb ik de aardappels  beregend, omdat er op dat moment nog maar weinig loof op het gewas stond.
Per plant zitten er maar weinig knollen aan. 3-4 knollen per plant. Soms nog wel meer, maar daar houd het ook wel mee op.  Dat verklaard het totale lage aantallen knollen in de proefrooiing. Dat is nog nooit zo laag geweest als in dit bijzondere jaar.
Inmiddels is al 95 % van de knollen boven de 50 mm. Dat is erg hoog. Dat komt uiteraard doordat er erg weinig knollen onder 1 aardappelplant zitten. In 3 weken tijd is er aardig wat bijgegroeid. Opbrengst verwachting is nu ca. 48 ton/ha. Daar is dus 15 % afgetrokken . Een topopbrengst word het niet, maar toch valt het me niet tegen. Het gewas is nog groen en er kan de komende 1,5 week nog wat bijgroeien. De 50 ton/ha komt dan nog in zicht.

7 september 2023; proefrooiing aardappelen

 


Hieronder in de tabel de proefrooiing van vandaag en van de overige jaren.

7 september 2023; proefrooiing aardappelen

 

14 augustus 2020; 1e proefrooiing aardappelen

 

1e proefrooiing aardappelen, ras is Innovator

18 augustus, is de eerste proefrooiing uit de aardappelen gehaald. Op 2 verschillende plekken in het perceel heb ik 2 maal 3 meter aardappelrug gerooid. Dit heb ik gedaan volgens de proefrooimethode van de VTA.

VTA staat voor Verenigde Telers Akkerbouw en is een vereniging van, door en voor akkerbouwers. Zij wil haar leden zo breed mogelijk informeren op het gebied van agrarische markten. Het is een non-profit organisatie. De VTA-leden vertegenwoordigen 40% van het Nederlandse consumptieaardappelareaal en eveneens een aanzienlijk deel van het uien- en knolselderijareaal. VTA voorziet telers van markt- en prijsinformatie voor 5 verschillende gewassen: consumptieaardappelen, uien, knolselderij, wortelen en graan (bron: VTA).
Zelf ben ik ook lid van deze vereniging. Deze zomer organiseert VTA proefrooiingen van o.a. aardappelen en uien onder de leden. De proefrooiing doet de teler zelf. Nu ga ik zelf elke week het groeiverloop bijhouden van onze aardappelen.

Het ras wat ik dit jaar teel is Innovator. Dit aardappelras is heel erg geschikt voor het maken van friet. Er word 8,5  ha geteeld in 2023.
De wekelijkse groei van de aardappelen is te zien op de gewasgroei pagina hier.

Dit jaar zijn de aardappels pas begin mei gepoot. De eerste week na het poten hebben we nog wel wat regen gehad, maar na 16 mei is het een hele tijd droog gebleven. Eind juni heb ik de aardappels  beregend, omdat er op dat moment nog maar weinig loof op het gewas stond. Per plant zitten er maar weinig knollen aan. 3-4 knollen per plant. Soms nog wel meer, maar daar houd het ook wel mee op.  Dat verklaard het totale lage aantallen knollen in de proefrooiing. Dat is nog nooit zo laag geweest als in dit bijzondere jaar.
Het resultaat is qua aantal kilo’s 4 ton/ha lager dan in het droge jaar 2018. Inmiddels is al 87 % van de knollen boven de 50 mm. Dat is zo vroeg, uitzonderlijk hoog. Dat komt uiteraard doordat er erg weinig knollen onder 1 aardappelplant zitten. Een hoge verwachting van de aardappel opbrengst heb ik niet dit jaar. Komende tijd gaan we de groei verder bijhouden.

18 augustus 2023; proefrooiing aardappelen

 


Hieronder in de tabel de proefrooiing van vandaag en van de overige jaren.

 

14 augustus 2020; 1e proefrooiing aardappelen

 

Gewasgroeivergelijking rond 24 juni 2011 t/m 2023

Gewasgroeivergelijking rond 2 juni 2011 t/m 2023

Groenbemesters

Na de vorstperiode, die we in de week van 12 t/m 18 december hebben gehad, zijn de groenbemesters die we nog hebben staan meest afgevroren. Op dit moment heb ik nog niets geploegd. De laatste jaren probeer ik de grond in de winter zo lang mogelijk groen te houden. Voordelen hiervan zijn o.a.; vasthouden van stikstof door de groenbemesters, meer bodemleven (regenwormen), bij veel neerslag parapluwerking van de groenbemester (minder slemp). De bodemstructuur met wormgaten blijft meer in tact, waardoor water infiltreert en gewassen minder snel watertekort hebben. Dit past beter in een veranderend klimaat.

Ik kies voor een groenbemester die bij een flinke vorst kan afvriezen.
Bij een zachte winter is het nadeel wel hoe gaan we de groenbemester in het voordeel vernietigen.

27 december 2022; Luchtfoto Harrysfarm

Luchtfoto van ons akkerbouwbedrijf.

Afhankelijk van hoe de winter verloopt bekijk ik wat ik ga doen. Mijn collega heeft een Rumptstadt ecoploeg. Deze ga ik bij een volgende vorst- of droge periode inzetten op het perceel waar de uien in 2023 gaan groeien. Het perceel waar de aardappels komen ploeg ik niet en dat geldt waarschijnlijk ook voor het perceel waar de suikerbieten komen.
Nu we al een vroege vorst hebben gehad kan de groenbemester rustig afsterven en hoeven we deze niet meer te klepelen.

Hieronder foto’s van de groenbemesters voor, tijdens  en 10 dagen na de vorstperiode.
Hier is de groei van de groenbemesters vanaf zaai te volgen.

 

3e proefrooiing aardappelen, ras is Innovator

16 september, is de derde en laatste proefrooiing uit de aardappelen gehaald. Op 2 verschillende plekken in het perceel heb ik 2 maal 3 meter aardappelrug gerooid. Dit heb ik gedaan volgens de proefrooimethode van de VTA.

VTA staat voor Verenigde Telers Akkerbouw en is een vereniging van, door en voor akkerbouwers. Zij wil haar leden zo breed mogelijk informeren op het gebied van agrarische markten. Het is een non-profit organisatie. De VTA-leden vertegenwoordigen 40% van het Nederlandse consumptieaardappelareaal en eveneens een aanzienlijk deel van het uien- en knolselderijareaal. VTA voorziet telers van markt- en prijsinformatie voor 5 verschillende gewassen: consumptieaardappelen, uien, knolselderij, wortelen en graan (bron: VTA).
Zelf ben ik ook lid van deze vereniging. Deze zomer organiseert VTA proefrooiingen van o.a. aardappelen en uien onder de leden. De proefrooiing doet de teler zelf. Nu ga ik zelf elke week het groeiverloop bijhouden van onze aardappelen.

Het ras wat ik dit jaar teel is Innovator. Dit aardappelras is heel erg geschikt voor het maken van friet. Er word 7 ha geteeld in 2022. De aardappels worden in de pool van APFEriva uit Dronten afgezet.
De wekelijkse groei van de aardappelen is te zien op de gewasgroei pagina hier.

Door de droogte hebben de aardappelen de afgelopen 3 weken nagenoeg geen groei meer laten zien.

Inmiddels is 72 % van de knollen boven de 50 mm. Dat is vergeleken met vorig jaar rond dezelfde tijd 15 % minder. Het aantal knollen is wel een stuk hoger dan vorig jaar. De potentie voor een goede opbrengst was er wel. De opbrengst is nog wel een stuk beter als het droge jaar 2018. Dit was de laatste proefrooiing van dit jaar. De planning is dat de aardappels rond 22 september gerooid gaan worden.

16 september 2022; proefrooiing aardappelen

 

Hoe het onderwatergewicht bepaald wordt is hier te lezen.


Hieronder in de tabel de proefrooiing van vandaag en van de overige jaren.

16 september 2022; proefrooiing aardappelen

 

14 augustus 2020; 1e proefrooiing aardappelen

 

Proefrooiing uien 2022

26 augustus is uit het uien perceel een proefrooiing gehaald. Om een beeld te krijgen van wat ik tijdens de oogst kan verwachten aan opbrengst uien meet ik op 2 plaatsen in het uienperceel 1 strekkende meter over de volledige breedte (1,5 meter). Het loof wordt boven de bol afgesneden. Tevens worden de nog aanwezige wortels van de ui verwijdert en de aanhangende grond. Ik weeg de hoeveelheid uien in de maat 35-60 mm. En ik weeg de hoeveelheid uien boven de 60 mm. Dit zijn verkoopbare maten. Dit is de monstername die de VTA ook hanteert. Er wordt een aftrekpost voor verliezen tijdens rooien, spuitpaden etc. van 15 % aangehouden.
Ik teel 1 ras, namelijk Hyway. Volg hier de gewasgroei van de uien in 2022.

De opbrengst is slecht. We komen netto aan een opbrengst van 41 ton/ha. De opbrengst is wel beter als in 2018. Dat was wel een heel slecht, maar net als nu, een heel droog jaar.
De opkomst was dit jaar al onregelmatig. Met Pinksteren hebben we hier veel water gehad en daarna is er maar erg weinig water meer gevallen.

19 juli hebben de uien door het hele warme, droge, schrale weer een flinke klap gekregen. De uien zijn eind juli en 12 augustus wel 2 maal met 20 mm beregend. Het had eigenlijk nog voor de warmte van 19 juli moeten gebeuren. Alleen toen was het zoutgehalte (EC) van het water veel te hoog. Later is dat gezakt.

26 augustus 2022; proefrooiing uien

Hieronder de uitslag van de proefrooiing en de uitslagen van proefrooiingen die in eerder jaren zijn gedaan.

26 augustus 2022; proefrooiing uien

 

 

2e proefrooiing aardappelen, ras is Innovator

24 augustus, is de tweede proefrooiing uit de aardappelen gehaald. Op 2 verschillende plekken in het perceel heb ik 2 maal 3 meter aardappelrug gerooid. Dit heb ik gedaan volgens de proefrooimethode van de VTA.

VTA staat voor Verenigde Telers Akkerbouw en is een vereniging van, door en voor akkerbouwers. Zij wil haar leden zo breed mogelijk informeren op het gebied van agrarische markten. Het is een non-profit organisatie. De VTA-leden vertegenwoordigen 40% van het Nederlandse consumptieaardappelareaal en eveneens een aanzienlijk deel van het uien- en knolselderijareaal. VTA voorziet telers van markt- en prijsinformatie voor 5 verschillende gewassen: consumptieaardappelen, uien, knolselderij, wortelen en graan (bron: VTA).
Zelf ben ik ook lid van deze vereniging. Deze zomer organiseert VTA proefrooiingen van o.a. aardappelen en uien onder de leden. De proefrooiing doet de teler zelf. Nu ga ik zelf elke week het groeiverloop bijhouden van onze aardappelen.

Het ras wat ik dit jaar teel is Innovator. Dit aardappelras is heel erg geschikt voor het maken van friet. Er word 7 ha geteeld in 2022. De aardappels worden in de pool van APFEriva uit Dronten afgezet.
De wekelijkse groei van de aardappelen is te zien op de gewasgroei pagina hier.

We hebben woensdag 17 augustus 17 mm regen gehad. Dat heeft de aardappels wel wat doe opfrissen, maar is niet voldoende voor veel groei afgelopen week. Ondanks dat het loof hard achteruit gaat is de opbrengst rond dezelfde tijd vorig jaar niet veel lager. Kijk je naar het loof van de aardappelen dan zullen de aardappels niet meer veel bijgroeien. Inmiddels is 79 % van de knollen boven de 50 mm. Dat is vergeleken met vorig jaar rond dezelfde tijd 15 % minder. Het aantal knollen is wel een stuk hoger dan vorig jaar. De potentie voor een goede opbrengst was er wel. De droogte houdt aan zoals het nu lijkt. De 50 ton verwacht ik dit jaar niet te halen. Volgende week weer een proefrooiing.

24 augustus 2022; 1e proefrooiing aardappelen

24 augustus 2022; 1e proefrooiing aardappelen

Het onderwatergewicht is inmiddels al 416 gram.

Hoe het onderwatergewicht bepaald wordt is hier te lezen.


Hieronder in de tabel de proefrooiing van vandaag en van de overige jaren.

 

24 augustus 2022; 1e proefrooiing aardappelen

14 augustus 2020; 1e proefrooiing aardappelen

 

1e proefrooiing aardappelen, ras is Innovator

17 augustus, is de eerste proefrooiing uit de aardappelen gehaald. Op 2 verschillende plekken in het perceel heb ik 2 maal 3 meter aardappelrug gerooid. Dit heb ik gedaan volgens de proefrooimethode van de VTA.

VTA staat voor Verenigde Telers Akkerbouw en is een vereniging van, door en voor akkerbouwers. Zij wil haar leden zo breed mogelijk informeren op het gebied van agrarische markten. Het is een non-profit organisatie. De VTA-leden vertegenwoordigen 40% van het Nederlandse consumptieaardappelareaal en eveneens een aanzienlijk deel van het uien- en knolselderijareaal. VTA voorziet telers van markt- en prijsinformatie voor 5 verschillende gewassen: consumptieaardappelen, uien, knolselderij, wortelen en graan (bron: VTA).
Zelf ben ik ook lid van deze vereniging. Deze zomer organiseert VTA proefrooiingen van o.a. aardappelen en uien onder de leden. De proefrooiing doet de teler zelf. Nu ga ik zelf elke week het groeiverloop bijhouden van onze aardappelen.

Het ras wat ik dit jaar teel is Innovator. Dit aardappelras is heel erg geschikt voor het maken van friet. Er word 7 ha geteeld in 2022. De aardappels worden in de pool van APFEriva uit Dronten afgezet.
De wekelijkse groei van de aardappelen is te zien op de gewasgroei pagina hier.

Ondanks de droogte valt me de opbrengst bij de eerste proefrooiing nu geen eens tegen. Dit vergeleken met eerdere jaren dat ik Innovator (zie tabel hieronder) teelde. Kijk je naar het loof van de aardappelen dan zullen de aardappels niet meer veel bijgroeien. Inmiddels is 67 % van de knollen boven de 50 mm. Dat is vergeleken met vorig jaar rond dezelfde tijd 20 % minder. Het aantal knollen is wel een stuk hoger dan vorig jaar. De potentie voor een goede opbrengst was er wel. Nu het weer iets koeler wordt en ook wat regen gaat vallen ben ik benieuwd hoe de groei volgende week is.

17 augustus 2022; 1e proefrooiing aardappelen

De oranje mand, aardappels met maat van 50 mm en hoger. De groene mand zijn de aardappels kleiner dan 50 mm.

 


Hieronder in de tabel de proefrooiing van vandaag en van de overige jaren.

17 augustus 2022; 1e proefrooiing aardappelen

 

14 augustus 2020; 1e proefrooiing aardappelen