Gewasgroeivergelijking rond 24 juni 2011 t/m 2019

Gewasgroeivergelijking rond 18 juni 2011 t/m 2019

Gewasgroeivergelijking rond 10 juni 2011 t/m 2019

Gewasgroeivergelijking rond 4 juni 2011 t/m 2019

Gewasgroeivergelijking rond 29 mei 2011 t/m 2019

Wintergerst aan de groei

De wintergerst die 10 oktober is gezaaid groeit inmiddels al hard. De wintergerst die er staat is al mooi ontwikkeld. Door de droge oktober maand is niet alle zaaizaad gekiemd.  Vooral in de sporen waar de trekkers met kipwagens hebben gereden  is het zaaizaad niet overal opgekomen. Nu we afgelopen week ca. 30 mm regen hebben gehad zie je dat het zaaizaad nu wel gaat kiemen.

Op de foto hieronder is te zien dat de wintergerst na de regen is gaan kiemen.

31 oktober 2018; gewasgroei wintergerst


Op de onderste foto zijn de banen, waar tijdens het rooien van de aardappelen de trekkers met kipwagens hebben gereden, goed te zien.

31 oktober 2018; gewasgroei wintergerst


Vanuit de lucht gefotografeerd met een drone ziet het er zo uit.

31 oktober 2018; gewasgroei wintergerst


Met de zaairichting mee zou je zeggen dat het wel meevalt. Uiteindelijk zal het ook meevallen als de nu kiemende gerst opkomt. Met de oogst in 2019 is er dan waarschijnlijk niets meer van te zien. De groei achterstand word wel ingehaald.

31 oktober 2018; gewasgroei wintergerst

DCIM101MEDIADJI_0263.JPG

Laatste proefrooiing aardappelen

15 september een laatste proefrooiing gedaan uit ons Eurostar aardappelperceel. Op 2 verschillende plekken in het perceel heb ik 2 maal 3 meter aardappelrug gerooid. Dit heb ik gedaan volgens de proefrooimethode van de VTA.

VTA staat voor Verenigde Telers Akkerbouw en is een vereniging van, door en voor akkerbouwers. Zij wil haar leden zo breed mogelijk informeren op het gebied van agrarische markten. Het is een non-profit organisatie. De VTA-leden vertegenwoordigen 40% van het Nederlandse consumptieaardappelareaal en eveneens een aanzienlijk deel van het uien- en knolselderijareaal. VTA voorziet telers van markt- en prijsinformatie voor 5 verschillende gewassen: consumptieaardappelen, uien, knolselderij, wortelen en graan. (bron: VTA)

Zelf ben ik ook lid van deze vereniging. Later deze zomer organiseert VTA proefrooiingen van o.a. aardappelen en uien onder de leden. De proefrooiing doet de teler zelf. Nu ga ik zelf elke week het groeiverloop bijhouden van onze Eurostar aardappelen.

Te zien in onderstaande tabel is dat de aardappels de laatste 2 weken niet zoveel meer bijgegroeid zijn. Opvallend met dit ras is dat er enkele grote aardappelen misvormd zijn. Het lijkt op een soort van doorwas. Vergeleken met vorig jaar is de opbrengst een klein beetje beter.

15 september 2017; Laatste proefrooiing aardappelen

15 september 2017; Laatste proefrooiing aardappelen

Derde proefrooiing aardappelen

29 augustus de derde proefrooiing gedaan uit ons Eurostar aardappelperceel. Op 2 verschillende plekken in het perceel heb ik 2 maal 3 meter aardappelrug gerooid. Dit heb ik gedaan volgens de proefrooimethode van de VTA.

VTA staat voor Verenigde Telers Akkerbouw en is een vereniging van, door en voor akkerbouwers. Zij wil haar leden zo breed mogelijk informeren op het gebied van agrarische markten. Het is een non-profit organisatie. De VTA-leden vertegenwoordigen 40% van het Nederlandse consumptieaardappelareaal en eveneens een aanzienlijk deel van het uien- en knolselderijareaal. VTA voorziet telers van markt- en prijsinformatie voor 5 verschillende gewassen: consumptieaardappelen, uien, knolselderij, wortelen en graan. (bron: VTA)

Zelf ben ik ook lid van deze vereniging. Later deze zomer organiseert VTA proefrooiingen van o.a. aardappelen en uien onder de leden. De proefrooiing doet de teler zelf. Nu ga ik zelf elke week het groeiverloop bijhouden van onze Eurostar aardappelen.

Te zien in onderstaande tabel is dat de aardappels in 1 week flink zijn gegroeid. Volgende week ga ik weer een proefrooiing doen.

29 augustus 2017; derde proefrooiing aardappelen

 

Eerste proefrooiing uien

Vanmiddag uit het uien perceel een proefrooiing gehaald.  Om een beeld te krijgen van wat ik tijdens de oogst kan verwachten aan opbrengst uien meet ik op 2 plaatsen in het 8,8 ha groot uienperceel 1 strekkende meter over de volledige breedte (1,5 meter). Het loof wordt boven de bol afgesneden. Tevens worden de nog aanwezige wortels van de ui verwijdert en de aanhangende grond. Ik weeg de hoeveelheid uien in de maat 35-60 mm. En ik weeg de hoeveelheid uien boven de 60 mm. Dit zijn verkoopbare maten. Dit is de monstername die de VTA ook hanteert. Er wordt een aftrekpost voor verliezen tijdens rooien, spuitpaden etc van 15 % aangehouden. Na aftrek van die 15 % kom ik nu op een opbrengst van ca. 71 ton/ha (714000 kg/ha). Dat is beter dan afgelopen jaar.De grofte van de uien, belangrijk voor na welke bestemming ze bij de afzet kunnen gaan, is ca. 55 % boven de 60 mm. Omdat het loof nog wel wat groen is kunnen er de komende week nog wel wat kilo’s bij groeien.

Wel zie je per dag het uienloof snel achteruit gaan. Dit komt vooral door aantasting van tripsen. Dit zijn insecten die heel lastig te bestrijden zijn in de uien. We kennen de trips ook wel als de onweersbeestjes die bij warm benauwd weer veel voorkomen.
Tripsen zijn 1-2 mm lange insecten die zich voornamelijk bevinden tussen de bladeren in het hart van de plant en op die plaatsen waar het blad is geknikt.Zowel de larven als de volwassen trips zuigen de celinhoud van de buitenste cel lagen van het blad leeg. Doordat de uitgezogen cellen met lucht worden gevuld, ontstaan grijs-zilverachtige vlekjes, veelal in de lengterichting van de plant. (bron: Groenkennisnet )

De uien zijn ca. 2 weken verder in ontwikkeling dan vorig jaar. Dat komt omdat we de uien al vroeg hebben kunnen zaaien en de maand juni was een prachtige groeimaand voor de uien met veel zonuren en goeie temperaturen. Zoals ik het nu zo bekijk zullen de uien halverwege volgende week gerooid worden. Althans als het weer het natuurlijk toe laat.

Hieronder de proefrooiingen van de laatste jaren:

22 augustus 2017; proefrooiing uien

 

Tweede proefrooiing aardappelen

22 augustus de tweede proefrooiing gedaan uit ons Eurostar aardappelperceel. Op 2 verschillende plekken in het perceel heb ik 2 maal 3 meter aardappelrug gerooid. Dit heb ik gedaan volgens de proefrooimethode van de VTA.

VTA staat voor Verenigde Telers Akkerbouw en is een vereniging van, door en voor akkerbouwers. Zij wil haar leden zo breed mogelijk informeren op het gebied van agrarische markten. Het is een non-profit organisatie. De VTA-leden vertegenwoordigen 40% van het Nederlandse consumptieaardappelareaal en eveneens een aanzienlijk deel van het uien- en knolselderijareaal. VTA voorziet telers van markt- en prijsinformatie voor 5 verschillende gewassen: consumptieaardappelen, uien, knolselderij, wortelen en graan. (bron: VTA)

Zelf ben ik ook lid van deze vereniging. Later deze zomer organiseert VTA proefrooiingen van o.a. aardappelen en uien onder de leden. De proefrooiing doet de teler zelf. Nu ga ik zelf elke week het groeiverloop bijhouden van onze Eurostar aardappelen.

22 augustus 2017; tweede proefrooiing aardappelen; ras is Eurostar

22 augustus 2017; tweede proefrooiing aardappelen; ras is Eurostar

Zoals het nu lijkt, is de opbrengst op dit moment vergelijkbaar met het jaar 2013. Ramos is qua opbrengstpotentie namelijk vergelijkbaar met het ras Eurostar.

22 augustus 2017; tweede proefrooiing aardappelen; ras is Eurostar

14 augustus 2017; eerste proefrooiing aardappelen