Ontvangen kunstmest en bemestingsplan

Net als andere jaren word er rond februari een bemestingsplan gemaakt. Meestal weet ik dan ook hoe ons bouwplan er voor 2021 uit gaat zien. Samen met Delphy maak ik dan een bemestingsplan voor het hele jaar. Delphy is onafhankelijk adviespartij die akkerbouwers adviseert. Per gewas en ras wordt er goed gekeken wat de behoefte is stikstof, fosfaat en kalium.

Voor de zogenaamde mestwetgeving moeten we precies bijhouden wat er aan de meststoffen, stikstof en fosfaat, aangevoerd mag worden. Dat is stikstof en fosfaat zowel in de vorm van kunstmest of dierlijke mest, maar ook andere mestsoorten zoals champost of compost horen daar bij.

Gewassen hebben meststoffen nodig voor een goede opbrengst. Meststoffen die niet door gewassen worden opgenomen, komen terecht in de bodem en in het water. Dat belast het milieu. Om die belasting zo veel mogelijk te beperken is er een mestbeleid. In het mestbeleid werken we met gebruiksnormen. De gebruiksnormen geven de maximale hoeveelheid stikstof en fosfaat aan die u mag gebruiken voor het bemesten van uw landbouwgrond. De overheid stelt gebruiksnormen voor de maximale hoeveelheden stikstof, fosfaat en dierlijke mest die landbouwers mogen toepassen bij de teelt van een bepaald gewas. Deze normen moeten ervoor zorgen dat een gewas niet onnodig veel meststoffen krijgt en dat er zo min mogelijk mest uitspoelt naar het grondwater. (Bron: Rijksoverheid.)

Om nog meer te weten te komen hoe de mestwetgeving in elkaar zit klik hier.

Een deel van de stikstof en fosfaat voer ik aan via minerale meststoffen (kunstmest) zoals KAS (Kalkammonsalpeter). Later in het seizoen gebruik ik dierlijke meststoffen zoals bijvoorbeeld geitenmest, maar ook champost. Samen met de groenbemesters die we later dit jaar telen proberen we de bodem zo in een goede conditie te houden. De meeste fosfaat wordt aangevoerd met geitenmest, varkensdrijfmest en champost. Alleen voor het gewas peterselie wordt een minerale aanvulling van fosfaat in de vorm van kunstmest gegeven,.

Een deel van de minerale meststoffen is nu bezorgd. Agrifirm levert jaarlijks de kunstmeststoffen. Deze worden geleverd in bigbags. Hierin zit 600 kg kunstmest.

24 februari 2021; ontvangst kunstmest

Het weer is al aantal dagen goed. Zoals het er nu naar uit ziet kunnen we komende week de wintertarwe bemesten. Deze gaat nu aan de groei en heeft wel al wat stikstof nodig.

 

 

Webinars

Normaliter is de winterperiode een periode waar we onze kennis kunnen bijspijkeren via vergaderingen. Deze worden georganiseerd door diverse bedrijven. Het zijn vergaderingen die gaan over de teelten, bemesting, bodem, financieel etc. Door de corona crisis zijn deze vergaderingen niet meer mogelijk. Gelukkig is het door de diverse digitale technieken in deze tijd mogelijk om via zogenaamde webinars toch kennis te kunnen vergaren via die diverse bedrijven.
De meeste worden gehouden via Teams en Zoom, maar er worden ook webinars professioneel georganiseerd.

Voordeel van de webinars is dat je niet meer met de auto op pad hoeft en pas op het laatste moment online nog kan aanschuiven. Ook is het vaak mogelijk om de webinars op een beter, rustiger tijdstip voor jezelf terug te kijken.

Nadeel is wel dat je minder interactie hebt in de vergadering en ook geen collega’s meer spreekt voor of na de vergadering.

Hieronder wat webinarlinks over de teelt van uien

Presentaties

Veredeling van een robuuste ui!
Bas van den Hemel, manager veredeling De Groot en Slot
[Klik hier voor de dia’s van de presentatie]
[Klik hier voor de video van de presentatie]

Update Uireka
Gijsbrecht Gunter, voorzitter stuurgroep Uireka
[Klik hier voor de dia’s van de presentatie]
[Klik hier voor de video van de presentatie]

Marktinformatie/export, verwachtingen en kwaliteit
Jelle van der Krift, (mede)eigenaar PPA Group
[Klik hier voor de dia’s van de presentatie]
[Klik hier voor de video van de presentatie]

Hieronder nog wat Webinars.

De LTO-vakgroep Akkerbouw en Vollegrondsgroente organiseerde op 17 februari een webinar over het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid.


Countus Webinar akkerbouw ‘Bepaal vanuit inzicht en overzicht jouw vergezicht’


Webinar Bemesting Akkerbouw


Christoffel den Herder over o.a. groenbemesters, en bodembewerkingstechnieken.


Wim Stegeman van het Flevolands Agrarisch Collectief over natuurinclusief boeren.

Vorst in de grond

De vele sneeuw die afgelopen week is gevallen heeft ook een nadeel. Ondanks dat het mooie plaatjes oplevert. De bodem heeft het afgelopen jaar door de vele regenval vanaf augustus 2020 flink te verduren gehad. Door de sneeuw is er een isolerende laag ontstaan waardoor de vorst niet diep de grond is in kunnen trekken. Vorst zorgt er namelijk voor dat de klei wat uitzet waardoor de grond in het voorjaar makkelijker bewerkbaar word. Voorwaarde is wel dat er niet te veel regen valt na de vorst.

Op de wintertarwe stoppel waar in de vorige zomer nog een mooie groenbemester is ingezaaid ligt een pak sneeuw van 15 cm. Onder de sneeuw is de grond nog gewoon zacht.

3 februari 2021; gewasgroei groenbemester, haver, wikken en bladrammenas

De groenbemester zoals hij stond vlak voor de winterperiode met sneeuw.


In een ander perceel waar minder sneeuw ligt is de vorst wel tot ca. 20 cm de grond ingetrokken. Dit perceel waar in 2020 peterselie stond is 25 januari geploegd.

7 t/m 14 februari 2021; Winter op Harrysfarm

7 t/m 14 februari 2021; Winter op Harrysfarm

De meningen onder de bodemdeskundigen zijn wel verdeelt over of vorst wel of niet goed is voor de bodem, zie artikel hier.

 

 

Winterse week

Het is toch no zover gekomen. Zaterdagavond 6 februari is het begonnen met sneeuwen en daarmee is een periode van 7 dagen winterweer toch nog ingezet. Overdag kwam de temperatuur bijna niet meer boven nul. In de nachten van 11, 12 en 13 februari vroor het zelfs matig tot streng. Temperaturen tot -11 graden.
Een flinke sneeuwjacht zaterdagavond 6 februari begonnen en maandag 8 februari in de loop van de dag gestopt, heeft er voor gezorgd dat de akkers vol met sneeuw kwamen te liggen. Op plekken zelfs sneeuwduinen. Dat levert uiteraard prachtige plaatjes op.


Door de sneeuwjacht zijn de sloten rondom ons bedrijf zelfs dicht gesneeuwd.


Ook prachtige beelden van boven en beneden van onze vogelakker. Een helft van de vogelakker heeft de sneeuw opgevangen, waardoor er een ca. 300 meter lange sneeuwduin van ruim 20 meter breed en tot bijna 90 cm hoog is ontstaan.

Deze winterperiode heeft uiteindelijk ongeveer een week geduurd. Zondagmiddag 14 februari is de dooi ingezet.

Opbrengst zonnepanelen 2020

De zonnepanelen hebben het in vergelijking met 2019 in 2020 meer stroom geproduceerd. Het jaar 2019 leverde 61.30 MWh. Het jaar 2020 62.46 MWh. Vooral de maanden april, mei en juni waren in 2020 maanden met veel zonuren.

Het jaar 2018, met de prachtige zomer en nazomer, blijft met 65,05 MWh het beste jaar sinds de zonnepanelen in 2014 op het dak van de bewaarschuur zijn geplaatst.

Sinds januari 2015 heeft Harrysfarm op het dak van de in 2014 gebouwde bewaarschuur 223 zonnepanelen liggen. In 2014 zijn 168 zonnepanelen gelegd. Een jaar later zijn er nog eens 55 zonnepanelen bijgelegd. Totaal dus 223 zonnepanelen.

Zonnepanelen op Harry's Farm


Zonnepanelen opbrengst 2020

Meer info over de zonnepanelen op Harrysfarm.

Ploegen

Wat later dan ik gewend ben (normaal november) heb ik maandag 25 januari een perceel geploegd. Sinds de uienoogst half september is het weer constant wisselvallig geweest. Een paar dagen droog en dan weer regen. In januari hebben we 1 of 2 nachten wat nachtvorst gehad, maar verder is de winter van 2020/2021 nog niet veel soeps.
Uiteindelijk na een paar droge dagen en een nacht met lichte vorst is het perceel waar in 2020 verse soja en peterselie heeft gegroeid toch nog geploegd. Totaal 7,2 ha. De vogelakker blijft nog een jaar liggen.

25 januari 2021; ploegen

Foto 12 augustus 2020 genomen.


In de soja is in september nog een groenbemester, gele mosterd gezaaid. Tevens is er nog een klein strookje met een groenbemester mengsel van haver, bladrammenas en wikken gezaaid. Dit zaad had ik nog over bij het zaaien van deze groenbemester in het geoogste wintertarwe perceel.

25 januari 2021; ploegen

Foto 12 november 2021 genomen.

Het peterselie perceel ploegde mooi om.

25 januari 2021; ploegen

Wortels van de peterselie zijn goed zichtbaar.


Waar de verse soja heeft gestaan was de klei wat vettiger.
Nu maar eens hopen op wat flinke vorst, zodat de grond nog op kan knappen voordat het voorjaar word.


Spitten bieten- en uienland

Afgelopen weekend 9 t/m 11 januari druk op het land geweest. Het was even weer eens een paar dagen “droog”. Twee percelen heb ik gespit met de spitmachine. Normaal ploeg ik eigenlijk alles voor december, maar door de wisselvallige weersomstandigheden steeds maar gewacht op betere, drogere tijden. Maar echt droog is eigenlijk nog steeds niet. Voor ploegen was het me nog te nat, vandaar ditmaal de spitmachine gepakt.
1 perceel is gespit daar groeiden de suikerbieten. Hier komt dit jaar de peterselie en verse soja (Edamame) te staan.


Op het andere perceel stonden de uien. Na de oogst is daar gele mosterd ingezaaid als groenbemester. In dit perceel komen dit jaar de aardappels te groeien.


Inmiddels weer 15 mm regen gevallen. Twee percelen moeten nog geploegd worden. Op 1 perceel, hier stond wintertarwe in 2020,  groeit nu een mooi groenbemestermengsel met haver, bladrammenas en wikken. Hier komen dit jaar de suikerbieten. Zoals het nu lijkt wil ik dit perceel niet ploegen.

3 januari 2021; gewasgroei groenbemester, haver, wikken en bladrammenas

Haver, bladrammenas en wikken groenbemester staat er mooi op.

Op het andere perceel, wat nog geploegd moet worden, heeft in 2020 soja en peterselie gestaan. In het perceel soja is ook nog een groenbemester gezaaid, namelijk gele mosterd. De peterselie staat er nog en is net als de groenbemester nog steeds groen omdat er nog geen vorst van betekenis is geweest. Dit perceel wil ik nog wel ploegen. Hier komen dit jaar de uien.

16 december 2020; gewasgroei groenbemester, gele mosterd, soja perceel

Het perceel waar rechts op de foto de peterselie nog staat. In het midden de gele mosterd groenbemester met er naast nog een smal strookje met haver, bladrammenas en wikken mengsel. Links op de foto naast de Vuursteentocht de vogelakker.

Nu wachten op de volgende droge periode om dit perceel te ploegen.


Aanvoer Champost

Van Herwijnen ut Zaltbommel heeft maandag 3 januari, 5 vrachten met champost geleverd.

Champost is het eindproduct van de teelt van champignons. Op dit eindproduct worden de champignons gekweekt. Als de champignons geoogst zijn blijft dus het eindprodukt champost over.
In champost zit o.a. paardenmest, kuikenmest, stro, kalk, veen en schuimaarde verwerkt. Deze grondstoffen zijn 12 weken in bewerking geweest, waardoor het een mooi homogeen product is geworden.

Champost is een goede voedingsstof voor onze bodem. Er zit veel organische stof in. Voordeel van levering van champost in de winter is dat het nu niets kost. Je moet er wel ruimte voor hebben om het op te slaan.

4 januari 2021; ontvangst Champost

De champost wordt in de zomer uitgereden over de akker.