23 december 2007

Eindelijk begint het dan wat te winteren. In de nachten gaat het licht tot matig vriezen wat goed voor de grond is. De laatste jaren is de structuur van de grond verslechtert door de zachte winters en natte zomers.
De investering in een spuitmachine samen met 2 akkerbouwers uit de buurt is inmiddels een feit. Er is gekozen voor een 48 meter brede CHD spuit met 5200 liter tank en fuseebesturing. We gaan ook werken met Isobus. Totaal gaan we met deze spuit 3 bedrijven van in totaal ca. 140 ha bespuiten. Weevers uit Swifterbant gaat de spuit leveren. Eind februari 2008 wordt de spuit verwacht. Op dit moment spoten we alle 3 nog met oude spuitmachines van 21-24 meter breed. Het zal voor ons dan ook een hele omslag zijn naar zo’n grote brede spuit. Tevens hebben we met z’n drieën ook nog geinvesteerd in een nieuwe kunstmeststooier met weeginrichting en isobus. Dit is een Vicon RO-EDW 1500 strooier met Flow pilot. Weevers gaat deze strooier ook leveren.
Woensdag de landbouwbeurs in Leeuwarden bezocht. Voordat we er waren nog bijna 1,5 uur in de file gestaan. De beurs zelf is vergeleken met Zuidlaren wat ruimer opgezet waardoor er genoeg ruimte was om de machines etc. te bekijken.

9 december 2007

Maandag 3 december zijn de laatste Bildtstars afgeleverd. De netto-opbrengst ligt rond de 45 ton/ha 40mm opwaarts. Inmiddels is het goed nat geworden. Afgelopen week rond de 60 mm neerslag. De drains lopen nu ook volop. Van 1 sloot heb ik gedeeltelijk de drains vrijgemaakt. Zodat het water snel via de sloot afgevoerd kan worden.

2 december 2007

2 vrachtwagens Bildtstars zijn vrijdag afgeleverd. Deze gaan naar Flevostar in Dronten. De rest van de Bildtstars gaan aanstaande maandag weg. De aardappels heb ik flink opgewarmd naar 16-18 graden. Dit om blauwverkleuring te voorkomen.
De uitslag van de laatste afgeleverde suikerbieten zijn ook binnen. Gemiddeld over alle geleverde suikerbieten kom ik op 18,5 % suiker en 92 WIN. De opbrengst is 81 ton/ha.

25 november 2007; suikerbieten laden

23 november zijn de suikerbieten opgehaald. De suikerbieten gaan naar de suikerfabriek in Dinteloord.

25 november 2007; suikerbieten laden 25 november 2007; suikerbieten laden

Het landwerk van 2007 is nu klaar. Dinsdag de laatste meter geploegd. De kopakkers heb ik gespit.

18 november 2007

Afgelopen week een begin gemaakt met het ploegen van het bietenland, tarweland en uienland. Totaal is dat 22 ha. Het ploegen van delen van het uienland gaat zwaar. Hier zitten de natte plekken van afgelopen zomer in. Daar ploegt het zwaar. Het is te hopen op een strenge winter zodat de grond eens goed doorvriest.

Op de biomassakaart is ook goed te zien waar de plekken zitten. Hoe roder hoe slechter. De rode plek linksboven is de natte plek die zichtbaar is op de foto hierboven.

23 september 2007

Waar de rode vlekken zijn heeft water gestaan in juli. Daar viel de opbrengst ook erg tegen.

Woensdag 14 november een bijeenkomst gehad van de bedrijfseconomische studiegroep van Countus. Hier zit ik met 9 collega akkerbouwers in. De discussie ging vooral over het wel of niet verkopen van het bietenquotum. Een akkerbouwspecialist van Countus leid de discussie. Door de hoge graanprijzen en een juist dalende bietenprijs de komende jaren kan het aantrekkelijk worden om het quotum te verkopen.
Het verschil in saldo tussen suikerbieten en bijvoorbeeld wintertarwe is bijna nihil. Daarbij is graan veel beter voor de grond dan suikerbieten. Suikerbieten worden laat geoogst onder niet altijd gunstige omstandigheden en met zwaar materiaal (bunkerrooier) wat een aanslag is voor de grond. Landelijk kan er 13,5 % van het Nederlands quotum ingeleverd worden. Dus niet iedereen kan er gebruik van maken. De volgorde van aanmelding bij Cosun bepaalt wie er in aanmerking komt voor verkoop quotum. Word de 13,5% niet gehaald dan word het resterende percentage bij de telers gehaald. Hier in Oostelijk Flevoland zijn er verschillende akkerbouwbedrijven die gaan inleveren of er aan denken om in te gaan leveren.
Inmiddels ben ik met 2 collega akkerbouwers uit de buurt bezig om te gaan investeren in een getrokken spuitmachine. Alle 3 hebben we nog oude spuitmachines die eigenlijk aan vervanging toe zijn. Nu spuiten we nog met 21 en 24 meter brede spuitmachines. Als we samen investeren word het een spuitmachine van 48 meter. Binnenkort beslissen we wat het merk word waarvoor we gaan kiezen.

10 november 2007; Suikerbieten rooien en Global Gap

De laatste suikerbieten zijn dinsdag 6 november gerooid. De rooiomstandigeheden waren goed. Het had de dag ervoor nog wel 5 mm geregend. Loonbedrijf de Waard uit Biddinghuizen rooit de suikerbieten.

10 november 2007; Suikerbieten rooien en Global Gap


Voor het geologisch project zijn er 6 banen van 6 rijen suikerbieten blijven staan. Uit de 6 banen word per baan 7 keer een monster gehaald. Dit word via GPS ingemeten. Dit monster word gewogen. Het suikergehalte en winbaarheid word bepaald door het IRS. Aan de hand van sattelietkaarten die zijn gemaakt van het perceel en bodemgegevens en eigen waarnemingen probeert men binnen het project “geologisch ” relaties te leggen tussen de waargenomen verschillen. De 6 banen zijn woensdagmiddag 7 november in het zwad gerooid met een Riecam rooier uit de buurt.De Riecam rooier rooit de suikerbieten en legt ze in het zwad. Donderdag 8 november heeft een proefveldrooier van het PPO de monsters uit de in het zwad gerooide suikerbieten gehaald. Een deel van de monsters word gewogen en in zakken gedaan en om suikergehaltebepaling te kunnen doen. De rest word gewogen en terug in het zwad gelegd. Met een oplader zijn de overgebleven suikerbieten opgeladen en bij de bietenhoop gestort.


Vrijdagmiddag heb ik in de Meeuwenhoeve in Lelystad een bijeenkomst bijgewoont over de nieuwe regels van EurepGap voor 2008. De nieuwe benaming voor EurepGap word GlobalGap. De bijeenkomst is georganiseerd door NAKAgro die de inspectie uitvoert. Door de herziening van de richtlijnen is een informatiebijeenkomst wel gewenst. GlobalGAP staat voor: Global Good Agricultural Practice. Dit zijn de eisen die wereldwijd aan boeren en tuinders worden gesteld aangaande voedselveiligheid, duurzaamheid en kwaliteit. Op dit moment worden mijn gewassen, Aardappelen, uien en winterpeen hierop gekeurd. Het geeft de boeren wel veel papieren rompslomp. Dat was ook wel te merken tijdens de vergadering, door de kritische kanttekeningen die de boeren gaven.

4 november 2007; draineren

Afgelopen week een tweede stuk land gedraineerd. De vorige keer (augustus) had ik de tarwestoppel gedraineerd nu was het de beurt aan het uienland, 8,5 ha. Bergsma uit Friesland heeft 22 drains getrokken om de 12 meter. Dit jaar inmiddels 17,5 gedraineerd van de 49 ha. Volgend jaar doe ik nog eens 21 ha. Dan is het hele bedrijf gedraineerd. In de buurt wordt veel opnieuw gedraineerd. De drainage ligt er ook al 40 jaar en is een keer aan vervanging toe.

27 oktober 2007; winterpeen oogst

Dinsdagmiddag 23 oktober rond 1 uur s’middags was het dan zover. Het spektakel gaat beginnen. De oogst van winterpeen (B peen). Een hectisch gebeuren. Veel slippende heftruckbanden op het erf om de vrachtwagens zo snel mogelijk te laden en te lossen. Terwijl er tussendoor ook nog kistenwagens, voor het vullen op het land, geladen en gelost moeten worden.

In 1,5 dag 5 ha peen gerooid, met een opbrengst van uiteindelijk 712 volle kisten (ca. 1200 kg per kist) met peen. Een 2 rijige klembandrooier van loonbedrijf Heyboer ligt met 2 beitels 2 ruggen met peen op. Vervolgens worden de wortels via een klemband aan het loof vastgepakt en naar boven getransporteerd. Het loof word er afgeknipt. De peen vervolgt zijn weg verder via een transportband naar de kisten die op een speciale wagen staan. Met een soort van valbreker worden de wortelen in de kist gelegd totdat deze vol is.

Een goed getrainde chauffeur van Heyboer rijdt op de trekker met kistenwagen. Via een afstandbediening kan deze de transportband van de rooier bedienen, zodat de kisten goed gevuld worden. De chauffeur van de rooier kan dan het rooiwerk goed in de gaten houden. De chauffeur van de trekker die de wagen naar het land en het erf brengt gaat tijdelijk op de wagen staan om de kisten mooi af te vlakken. Op de wagen kunnen 5 kisten. De wielen van de kistenwagen zijn bestuurbaar, zodat de wagen makkelijk door de bocht kan.

 

Het blijft voor de bestuurder van de trekker met wagen goed opletten. 1 stuurfout en de wagen stuurt zomaar het kavelpad af. Hier hangt de peen tussen de klemband. Een beetje grond aan de peen is niet erg. Dit is beter voor de bewaring. De winterpeen word via Agrifirm afgezet. De volle kisten worden naar het koelhuis van De Groene in de Noordoostpolder gebracht. Daar worden ze opgeslagen totdat ze verwerkt worden. Ik teel de winterpeen als B peen. B-peen is de wat fijnere winterpeen. De penen wegen tussen de 50 en 250 gram. Schaaltjespeen is de luxere B-peen. De sortering is egaler. De kopdikte varieert tussen de 22 en 38 mm. Inmiddels heb ik het peenland losgetrokken met de woelpoot en ben het nu aan het omploegen.

21 oktober 2007

De wintertarwe begint inmiddels boven te komen. Door de regen halverwege de week kan al het zaad goed kiemen.
Komende week gaan we de winterpeen oogsten. Agrifirm aan wie ik de winterpeen lever heeft een proefrooing gedaan op diverse plekken in het winterpeenperceel.
De verwachte netto-opbrengst per ha is 86 ton.

14 oktober 2007; wintertarwe zaaien

Afgelopen week de wintertarwe gezaaid. Totaal 14 ha. 11 ha is weer voor de vermeerdering van zaaizaad. Dit doe ik al jaren voor Agrifirm. Dit jaar weer het ras Anthus gezaaid. Afgelopen jaar heeft ie het goed gedaan bij mij. De wintertarwe heb ik gezaaid in het aardappelland en het bietenland. Het bietenland heb ik geploegd voor het zaaien.
Op dit moment ben ik aan het aardappelsrooien bij mijn collega. Vanmiddag krijgen we ze eruit. Dan ben ik klaar met rooien. Komende week kan ik dan beginnen met wintertarwe zaaien.