Gewasgroei op Harrysfarm

Hier kunt u de gewasgroei van wintergerst in 2019 op Harrysfarm volgen