Jubileum, 25e oogst

In dit bijzondere jaar inmiddels alweer onze 25e oogst als zelfstandig ondernemer meegemaakt. In 1996 heb ik samen met mijn vrouw het bedrijf van mijn ouders overgenomen. Toen was ik 28 jaar. Nu zijn we alweer 25 oogsten verder. Ik was het eigenlijk al bijna vergeten dat het alweer de 25e oogst was. De tijd vliegt. Hieronder enkele foto’s van de afgelopen 25 jaar. Aardappelen, uien, suikerbieten en wintertarwe waren alle 25 jaren aanwezig en zijn vast in ons bouwplan.
In die jaren ook diverse ander gewassen geteeld zoals, doperwten, stamslabonen, zomer- en wintergerst, vlas, winterpeen en oregano. Ook heb ik 2 jaar het land verhuurd voor de teelt van tulpen en irissen.
Afgelopen jaar voor het eerst peterselie geoogst en sinds vorig jaar ook het gewas soja in het bouwplan. Vanaf 2015 doe ik mee aan agrarisch natuurbeheer op ons bedrijf in de vorm van akkerranden en dit jaar een vogelakker.

Genoeg uitdagingen aangedaan de laatste jaren.

 

Lossen van de wintertarwe in de kipwagen. Begin jaren 2000.


1998

1998

1998, wateroverlast in oktober en november. Handmatige oprapen van uien proefveld van De Groot en Slot.

 

1998

Koppen van tulpen in 1998.


 

 

31 juli 2004

Vlas trekken in de jaren 2000-2006.


 

Gewasgroei stamslabonen 2002

2002, oogst van stamslabonen.


27 juli 2008; oregano oogst

Het gemaaide oregano oprapen met hakselaar.


18 oktober 2009; winterpeen oogst, wintertarwe zaaien

De oogst van winterpeen in 2009.


Een paar oogst foto’s uit het Harrysfarm foto archief van 25 jaar.

Op onze website onder het kopje Nieuws, categorie oogst  kan men alle artikelen vanaf 1998 terugvinden.

Inspectie gewassen

Michiel van de Vate, teeltbegeleider, werkzaam bij van R. van Wesemael BV in Biddinghuizen komt in het groeiseizoen wekelijks de gewassen op ons akkerbouwbedrijf inspecteren. In het begin van het seizoen krijgt de bestrijding van onkruiden de meeste aandacht, later de insecten- en schimmelbestrijding. Tevens komen ook andere dingen zoals bemesting, zaaizaden en groenbemesters aan bod.

In uien heeft de aandacht vooral, de bestrijding van trips. Tripsen zijn ca. 1-2 mm lange insecten die zich voornamelijk bevinden tussen de bladeren in het hart van de plant en op die plaatsen waar het blad is geknikt. Ze kunnen veel zuigschade geven wat ten koste gaat van een goeie opbrengst en goede kwaliteit van de ui. 100 % bestrijding is niet mogelijk, maar door een goeie monitoring en daarnaast bestrijding kan men veel schade voorkomen.  Er word gebruik gemaakt van selectieve middelen die veilig zijn voor natuurlijke vijanden van tripsen, zodat er samen een goede bestrijding van de tripsen plaats vind.

25 juli 2020; Michiel van de Vate, R van Wesemael BV
Michiel van de Vate controleert de uien op aanwezigheid van tripsen.


25 juli 2020; trips in uien
Tripsen in uien.


In uien, aardappelen en suikerbieten krijgt het voorkomen van schimmels in deze periode van het jaar de meeste aandacht. Naast de eigen ervaring en de ervaring van onze teeltspecialist Michiel van de Vate maak ik ook gebruik van een beslissing ondersteuning systeem van Cropvision. Aan de hand van o.a. weergegevens, gewasgroei en ziektedruk krijg ik een advies wanneer er gevaar is en wanneer ik het beste een gewasbeschermingsmiddel in kan zetten. Het juiste toepassingstijdstip is belangrijk. Door vooral preventief te beschermen voorkomen we dat de schimmel echt toeslaat. In aardappelen zijn vooral phytophthora en alternaria nu actueel. In uien gaat het om valse meeldauw en bladvlekkenziekte.

25 juli 2020; schimmelbestrijding in uien
Schimmelbestrijding in uien.


In suikerbieten kunnen bladschimmels het blad aantasten. Door zelf en samen met Michiel van de Vate het gewas regelmatig te controleren op verdachte vlekjes op het blad van de suikerbietenplant kunnen we op tijd schade voorkomen. In de onderstaande 2 video’s gemaakt door het IRS is te zien waar we op moeten letten en hoe we de schimmels kunnen herkennen.


In de video hieronder is te zien hoe de suikerbieten worden gespoten met de veldspuit tegen bladschimmels.


25 juli 2020; Michiel van de Vate, R van Wesemael BV
Nadat we een rondje langs de gewassen gedaan hebben krijg ik een advies op papier van Michiel van de Vate.

 

 

Bodemonderzoek door studenten Aeres Hogeschool Dronten

Vier 4e jaars studenten van Aeres Hogeschool te Dronten hebben in ons uienperceel de bodem gemonitord. Ze volgen in hun laatste jaar de minor, Vitale Bodem. Ze draaien mee in het project Duurzaam Bodembeheer. Voor dit project moeten zij een bodem gaan monitoren.
Ze hebben hier o.a. een profielkuil gegraven, grondweerstand metingen gedaan met de penetrologger en bodemmonsters genomen.

 

Pieperprijsvraag 2020

Het jaar is weer omgevlogen. De piepers zijn afgeleverd. Dat betekent dat de pieperprijsvraag er weer aan komt. Inmiddels alweer de 9e editie. Vrijdagavond 5 juni om 20.30 uur kan men weer een gok wagen.

Naast het winnen van uiteraard de pieperprijsvraag 🏆zijn voor de eerste 3 in het klassement geldprijzen van respectievelijk 150, 100 en 50 euro te winnen dit mede mogelijk gemaakt door Omnivent. Overige sponsors zijn StudioTof! en Countus.

Ga hier naar de Pieperprijsvraag website om mee te doen aan de pieperprijsvraag. Belangrijk lees vooral de spelregels hier in staan nog wat tips.


In onderstaande video is het kort de teelt van de aardappelen in 2019 van poten tot afleveren en uiteindelijk de Pieperprijsvraag. Aan het einde van de video is een kleine sneakpreview te zien van de dit jaar te raden hoeveelheid aardappels.


Hieronder de winnaars van de afgelopen 8 edities.

5 juni 2020; start pieperprijsvraag

Voor meer info over alle pieperprijsvraag edities klik hier.


Hieronder de te winnen beker.

5 juni 2020; start pieperprijsvraag

 

 

 

SKL veldspuit keuring

Onze veldspuit is donderdagmorgen bij Weevers in Swifterbant gekeurd. Deze 3 jaarlijkse keuring wordt ook wel SKL keuring genoemd. De Stichting Kwaliteitseisen Landbouwtechniek (SKL) in Wageningen is een onafhankelijke keuringsinstelling. De stichting heeft als doelstelling het bevorderen en verbeteren van de goede werking van trekkers, machines en installaties die gebruikt worden in de land- en tuinbouw. Sinds 1997 worden veldspuiten gekeurd. Eerst om de 2 jaar later is dat om de 3 jaar geworden. Weevers is een SKL erkend keuringsstation.

In de wetgeving is opgenomen dat met veldspuiten er alleen gewasbeschermingsmiddelen verspoten mogen worden met een veldspuit die voorzien is van een geldig SKL keuringsrapport of met veldspuiten die jonger zijn dan 3 jaar oud. SKL ziet toe op een juiste uitvoering van de keuringen bij de SKL-erkende keuringsstations. Tijdens de keuringen worden alle relevante zaken gecontroleerd en nagemeten.

Tijdens de keuring wordt de veldspuit op de volgende zaken gecontroleerd:

 1. Lekkage, zowel stilstaand als onder druk
 2. Pomp en roersysteem, meting capaciteit van de pomp, controle conditie van de pomp, pulsaties en controle werking van het roersysteem
 3. Spuittank, aanwezigheid en conditie deksel en vulzeef, afleesbaarheid tankinhoud,
 4. Meet-, regel- en controle organen
 5. Manometer
 6. Slangen en leidingen
 7. Filters
 8. Spuitboom
 9. Spuitdoppen, incl. dwarsverdeling
 10. Luchtondersteuning (indien aanwezig)
 11. Spuitgeweer/-pistool

(Bron; SKL keuring)

Hier een document voor een goede voorbereiding.

14 mei 2020; SKL spuitkeuring

Onze veldspuit is weer goed door de keuring heen gekomen.

 

Bandenwissel Steyr 6140

Van de Steyr 6140 trekker zijn de rondom de banden verwisseld. Op de Steyr 6140 trekker zaten nog banden die vooral in het najaar gebruikt worden tijdens o.a. het ploegen. Op die banden zit meer profiel, waardoor je tijdens het ploegen meer trekkracht hebt.

De banden die er nu op gezet zijn, worden in het voorjaar gebruikt bij de zaaibed bereiding van het uien- en suikerbietenland. Deze banden zijn breder en men kan dan met minder druk in de banden rijden, waardoor de bodem meer ontzien word. In de zomer worden de banden weer verwisseld.

IIRB Brussel

Maandagmiddag 10 februari ben ik door het IIRB, the International Institute of Sugar Beet Research, uitgenodigd om iets te vertellen over hoe ik communicatie inzet voor ons akkerbouwbedrijf. Ik ben door Jurgen Maassen van het IRS gevraagd om iets te presenteren.

Met de trein rond het middaguur vanuit Lelystad, via Schiphol op de Thalys HSL trein vertrokken richting Brussel. De meeting was in een zaaltje van hotel Le Plaza in het centrum van de stad. Ik heb daar een presentatie gehouden over wat ik zoal doe op het gebied van sociale media, website, nieuwsbrief en hoe ik o.a. de burger, geïnteresseerden  etc. op een positieve manier probeer te informeren over de dagelijkse gang van zaken op ons akkerbouwbedrijf.

De IIRB is een internationaal organisatie waar suikerbieten specialisten kennis van elkaar delen. Ze hebben verschillende werkgroepen waar communicatie 1 van is. In deze meeting, waar communicatie specialisten van Engeland, Duitsland, Oostenrijk, Zweden en Frankrijk bij aanwezig waren, werd besproken welke communicatie mogelijkheden er zijn om suikerbieten telers beter te informeren. Al met al was het een interessante meeting met een goeie discussie.

 

Studenten Aeres

Regelmatig ontvang ik studenten van de Aeres Hogeschool te Dronten. Ze moeten van een agrarisch ondernemer een bedrijfsplan of teeltplan maken. Hier wordt ik vaak door studenten voor benadert. Dat is leuk en voor mezelf ook leerzaam. Ze gaan iets uitzoeken wat toepasbaar is op je eigen bedrijf. Dat kan zijn een nieuwe teelt, het onderzoeken wat je kunt doen aan bijvoorbeeld een ziekte, investering in nieuwe machine etc.

De studenten hebben dit dit jaar voor mij een bedrijfsanalyse met supply-chain gemaakt en een verslag over duurzaamheid als verdienmodel. De studenten moesten deze verslagen maken als opdracht voor de Sector Oriëntatie & Bedrijfskunde van de deeltijdopleiding Ondernemerschap. De studenten hebben een mooie poster gemaakt. Aan de hand van de poster hebben de studenten deze op school gepresenteerd. Uiteindelijk hebben ze hiervoor een mooi cijfer gekregen.

21 januari 2020; studenten Aeres

EC meting Overijsselse tocht

Waterschap Zuiderzeeland doet samen met een aantal kennisinstituten, vanuit Kennisimpuls Delta Waterkwaliteit, metingen in het afwateringsgebied van de Vuursteentocht. Het doel is beter te snappen wat de routes zijn waarop nutriënten in het water komen en wat het effect van eventuele maatregelen is. Het gebied waar de Overijsselse tocht in ligt is uiterst geschikt als onderzoeksgebied. Het landgebruik ik bijna voor 99 % agrarisch en er is geen sprake van wateraanvoer. De Overijsselse tocht is de belangrijkste zijwatergang van de Vuursteentocht.
In eerste instantie wordt alleen het zoutgehalte gemeten, EC genaamd. De term ‘EC’ is een afkorting van electro-conductivity, ofwel stroomgeleidend vermogen. Vanaf eind 2019 worden ook handmatig nog metingen verricht door het Waterschap.
Voor ons als akkerbouwer is het ook goed om te weten wat het zoutgehalte is. Bij eventuele beregening van onze gewassen wordt water uit de Overijsselse tocht gebruikt. Een te hoog EC gehalte kan bij beregenen schade geven aan het gewas.

20 januari 2020; EC meting Overijsselse tocht

20 januari 2020; EC meting Overijsselse tocht

De live EC meting van o.a. de Overijssels tocht is hier te vinden onder onderzoeksnummer EC 307.

Hier zijn overige meetpunten in Flevoland te vinden met meetpunten die het zoutgehalte meten.

Opbrengst zonnepanelen 2019

Ondanks het mooie voorjaar en warme zomer van 2019 hebben de 223 zonnepanelen op het dak van de bewaarschuur wel wat minder stroom opgewekt dan in 2018.  In 2018 nog een opwekking van 65.05 MWh, in 2019 61.30 MWh. De maanden mei en juli staken er in 2018 vooral boven uit.

Sinds januari 2015 heeft Harrysfarm op het dak van de in 2014 gebouwde bewaarschuur 223 zonnepanelen liggen. In 2014 zijn 168 zonnepanelen gelegd. Een jaar later zijn er nog eens 55 zonnepanelen bijgelegd.

Zonnepanelen op Harry's Farm


2 januari 2020;opbrengst zonnepanelen

2 januari 2020;opbrengst zonnepanelen

 

Meer info over de zonnepanelen op Harrysfarm.