Buitenlesdag De Flevosprong

Het was een feestelijke ochtend voor de kinderen van groep 6 van Basisschool de Flevosprong uit Dronten. Het is deze week namelijk de Nationale Buitenlesdag. Deze maal staat de Buitenlesdag in het teken van de aardappel. De dag begon feestelijk met een opening door Gedeputeerde van de provincie Flevoland Harold Hofstra.

Gedeputeerde Harold Hofstra.

Ik mocht daarna als Kom bij de Boer in Flevoland educatieboer en aardappelteler samen met de Gedeputeerde en 3 leerlingen helpen met het poten van aardappelen in de mooie binnen moestuin van de school. Heel belangrijk, want uit onderzoekt denkt 1 op de 5 kinderen dat aardappels aan bomen groeien. ?

De Buitenlesdag in Flevoland wordt georganiseerd door IVN Natuureducatie en mede mogelijk gemaakt door een subsidie van de Provincie Flevoland. Manon van Balen van IVN gaf een buitenles aan de kinderen van groep 6 op het schoolplein.

Artikel van IVN.

Artikel in de Stentor.

?
Binnen in de klas heb ik een mini Pieperprijsvraag georganiseerd. De kinderen konden raden hoeveel piepers er totaal in de twee emmers zaten. De winnaar kon een mooie prijs winnen. ?

Voor de hele klas had ik nog een leuke verrassing. Ze mogen dit schooljaar een bezoek brengen en een boerderij les doen op Harrysfarm. ?
Al met al een hele leuke ochtend.

Herstel dam en verwijderen dam

Afgelopen maand hebben we uit onze kavelsloot een dam verwijdert en een andere dam is opgeknapt.
Eén dam is verwijdert. Deze was niet meer nodig. Tevens waren de duikers die onder de dam lopen deels verzakt. Daardoor stroomde het water bij grote hoeveelheden niet meer goed door.

De andere dam hebben we vernieuwd. Er zijn deels oude betonplaten van de andere dam gebruikt en deels nieuwe betonplaten. Deze dam wordt veel gebruikt voor het transport van trekkers en machines over de dam naar de twee percelen toe. Nu ligt hij weer gelijk met het kavelpad. Loonbedrijf Witkop uit Swifterbant heeft het grondwerk met de kraan gedaan. J Zoutendijk Grondverzet uit Swifterbant heeft de dammen uitgevlakt en de betonplaten netjes gelegd.

Ploegen perceel 4

Nadat perceel 1 geploegd is ben ik doorgegaan met het ploegen van perceel 4. Hier groeiden in 2023 uien en sojabonen. Door omstandigheden zijn de uien uiteindelijk niet geoogst. De sojabonen zijn rond half september geoogst. Op dit perceel komen in 2024 de fritesaardappelen te staan.

De overige 3 hoofdpercelen worden niet geploegd. Het perceel, perceel 2, waar in 2023 de suikerbieten groeiden is onder droge omstandigheden half september al geoogst. Dit perceel heb ik gewoeld. In dit perceel komen dit jaar de peterselie en de sojabonen.
Perceel 3 waar de aardappels groeiden is ook gewoeld. Hierin ga ik zomergerst zaaien. Op Perceel 5 waar de wintertarwe groeide daar staat nu  nog een groenbemester. Deze wil ik in het voorjaar klepelen en dan voorbewerken. In dit perceel komen de suikerbieten.

BIMAG nachtvlinder tellingen 2023 op Harrysfarm

In 2023 deed ik voor het eerst mee aan de jaarlijkse BIMAG nachtvlinder tellingen in Nederland. Verdeelt over het land doen veel boeren mee. Doelstelling is 150 boeren.

Dit jaar telden alle deelnemers totaal een recordaantal nachtvlinders op het boerenland. Met elkaar telden ze 405 verschillende soorten in weilanden, boomgaarden, akkers en op het erf.  Totaal ca. 25.000 nachtvlinders.

Sinds 2019 werken LTO Noord, BoerenNatuur en De Vlinderstichting samen binnen het project Boeren Insecten Monitoring Agrarisch Gebied (BIMAG).  (bron: www.vlinderstichting.nl/bimag/) Het doel van het project is om te weten te komen hoe de insectenstand is in het agrarische gebied. Veel agrariërs doen al veel aan biodiversiteit op het erf. Door te monitoren krijgt de agrariër beter inzicht hoe de stand is van de insectenpopulatie op het bedrijf.  

BIMAG nachtvlinders 2023 Harrysfarm


Hoe er gemeten wordt is in dit artikel te lezen.

Afgelopen week kregen alle boeren die in 2023 meegedaan hebben een jaaroverzicht van de tellingen. Hoeveel vlinders zijn er waargenomen en wat voor soorten.  Hieronder mijn cijfers:

BIMAG nachtvlinders 2023 Harrysfarm

Hieronder in de tabellen de soorten die ik waargenomen heb ik 2023.

BIMAG nachtvlinders 2023 Harrysfarm

BIMAG nachtvlinders 2023 Harrysfarm


Hieronder de waargenomen soorten per meetpunt.

BIMAG nachtvlinders 2023 Harrysfarm

BIMAG nachtvlinders 2023 Harrysfarm

BIMAG nachtvlinders 2023 Harrysfarm

BIMAG nachtvlinders 2023 Harrysfarm

Dit jaar gaan we ook weer tellingen doen.

 

 

Lichtjestour 2023

Dit jaar hebben we weer mee gedaan aan de Lichtjestour in de Gemeente Dronten. Op 3 zaterdagavonden in december hebben we in Swifterbant 9 december, Biddinghuizen 16 december en tot slot 23 december in Dronten meegedaan.
Samen met mijn schoonzoon hebben we onze Steyr 6150 Impuls trekker volgehangen met verlichting. Een heel werkje, maar dan heb je ook wat.

23 december 2023; Lichtjestour

De lichtjestour startte deze avonden om 19.00 uur, waar we een route van ca. 9 km door de dorpen reden. Veel enthousiaste mensen, van jong tot oud, langs de kant bewonderden de vele verlichtte tractoren. In Dronten deden er maar liefst 100 verlichte trekkers mee.

In elk dorp was een grote wisselbeker te winnen voor de mooiste verlichte trekker. In Biddinghuizen werden wij verkozen tot mooiste verlichte trekker.Op Tweede Kerstdag avond ben ik samen met mijn zwager nog naar mijn ouders, die nu in verzorgingshuis Marant Hoeve te Kraggenburg wonen, gereden. De bewoners en verzorgsters van het verzorgingshuis vonden het heel mooi en genoten er erg van.

23 december 2023; Lichtjestour

Triber app meeting

Dinsdag 7 december was er bij ons in de kantine een meeting van ontwikkelaars en gebruikers van de nog net nieuwe Triber app. Met de Triber app kunnen trekker gebruikers hun activiteiten (landwerkzaamheden) delen met collega trekker gebruikers. Het is een app die vergelijkbaar is met de veelgebruikte sport app Strava. In Strava kunnen sportprestaties gedeeld worden. De Triber zit nog in een soort test fase, maar kan wel al gedownload en gebruikt worden. De insteek is dat het meer een fun app is. Je kunt als collega boer live zien waar iemand op dat moment mee bezig is. Na afloop van een activiteit kan men de activiteit opslaan. Je kunt dus met andere collega boeren activiteiten delen. Je kunt zelf bepalen wie j0uw activiteiten mag zien.

De meeting bij ons was bedoelt om ervaringen uit te wisselen en tips te delen en hoe kun je de app nog beter maken. Voor collega boerenvolgers erg leuk om deze app eens te downloaden.

Dat kan hier.

 

 

BIMAG deelnemersbijeenkomst

Donderdagmiddag 16 november stond deBIMAG deelnemersbijeenkomst op de agenda. Deze werd door LTO en de Vlinderstichting georganiseerd in Leusden. Als  deelnemer van de BIMAG nachtvlindertellingen werden we uitgenodigd bij Hoeve De grote Zandbrink te Leusden.

15 november 2023; Deelnemers bijeenkomst BIMAG nachtvlinders

Sinds 2019 werken LTO Noord, BoerenNatuur en De Vlinderstichting samen binnen het project Boeren Insecten Monitoring Agrarisch Gebied (BIMAG). Binnen het project hebben de afgelopen vier jaar 115 enthousiaste agrariërs nacht- en dagvlinders geteld op hun boerenbedrijf. Zij verzamelden hiermee belangrijke informatie over de vlinderstand op het platteland. De komende vijf jaar wordt BIMAG voortgezet en willen we elk jaar met 150 agrarische bedrijven vlinders monitoren. (bron: www.vlinderstichting.nl/bimag/)

Dit jaar doe ik voor het eerst mee aan de jaarlijkse BIMAG nachtvlinder tellingen in Nederland. Hoe de tellingen gedaan worden heb ik eerder verteld in dit artikel.

Tijdens de deelnemersbijeenkomst in Leusden werden we op de nodig gebracht over de hoeveelheid landelijk gemonitorde nachtvlinders en de verschillende soorten die door deelnemers waargenomen zijn. Tevens kregen we een mooie presentatie van ecoloog Celine Roodhart hoe je nog vlinderviendelijker kan boeren.


Dit jaar heb ik zelf 314 nachtvlinders waargenomen waarvan 56 verschillende soorten. Zelf wist ik, voordat ik meedeed, niet dat er zoveel soorten nachtvlinders waren.

Leuke soorten die ik dit jaar waargenomen heb zijn de katoendaguil en de populierenpijlstaart vlinder. De katoendaguil heb ik 3 maal waargenomen en zou zelfs een weinig voorkomende nachtvlinder te zijn. Leuk om zo’n soort dan te vangen. De populierenpijlstraat heb ik 2 maal waargenomen. Komend jaar ga ik ook weer nachtvinders monitoren.

 

 

 

 

Peterselie verwerking product

We hebben nadat de laatste vracht van het veld geoogst is nog even bij de fabriek van VNKherbs in Biddinghuizen gekeken hoe ons product verwerkt word. Van vers product tot droog product.

8 september 2023; Verwerking peterselie VNKherbs

Aanvoer van een container verse peterselie. Deze word een grote stortbak ingekiept. Daarna gaat de peterselie gelijdelijk aan naar boven richting de oven.8 september 2023; Verwerking peterselie VNKherbs
De peterselie gaat hier de oven in. Sensoren, die de snelheid van de aanvoerband regelen, zorgen er voor dat de peterselie geleidelijk de oven in gaat.


8 september 2023; Verwerking peterselie VNKherbs

Dit is de oven waar de peterselie langzaam met transportbanden van boven naar beneden gaat. De temperatuur van dit proces is ruim boven de 100 graden. Onkruidzaden, grond, stengeldelen en overig ongewenst materiaal word erna nog uitgezeefd.


8 september 2023; Verwerking peterselie VNKherbs
Zo ziet het gedroogde product er dan uit.


8 september 2023; Verwerking peterselie VNKherbs
De gedroogde peterselie wordt verpakt in dozen. De meeste peterselie wordt verkort aan de Verenigde Staten. Badia Spice in Florida is een grote afnemer. Een fijnere fractie wordt ook wel aan Zuid Korea verkocht.


8 september 2023; Verwerking peterselie VNKherbs
De dozen met verse peterselie staan klaar voor verzending.

BIMAG nachtvlinder tellingen

Dit jaar doe ik voor het eerst mee aan de jaarlijkse BIMAG nachtvlinder tellingen in Nederland

Sinds 2019 werken LTO Noord, BoerenNatuur en De Vlinderstichting samen binnen het project Boeren Insecten Monitoring Agrarisch Gebied (BIMAG). Binnen het project hebben de afgelopen vier jaar 115 enthousiaste agrariërs nacht- en dagvlinders geteld op hun boerenbedrijf. Zij verzamelden hiermee belangrijke informatie over de vlinderstand op het platteland. De komende vijf jaar wordt BIMAG voortgezet en willen we elk jaar met 150 agrarische bedrijven vlinders monitoren. (bron: www.vlinderstichting.nl/bimag/)

Het eerste jaar had ik mij ook al opgegeven. Alleen had het project inmiddels voldoende deelnemers. Dit jaar is er weer ruimte voor nieuwe deelnemers. Vandaar dat ik dit jaar wel mee kan doen.

Het doel van het project is om te weten te komen hoe de insectenstand is in het agrarische gebied. Veel agrariërs doen al veel aan biodiversiteit op het erf. Door te monitoren krijgt de agrariër beter inzicht hoe de stand is van de insectenpopulatie op het bedrijf. De vlinderstichting en het CBS zijn aangesloten bij het project om te analyseren en om advies te geven.

Ik tel de nachtvlinders met behulp van 3 LED emmers. Eens in de twee weken plaats ik deze emmers in de avond op 3 plekken op het bedrijf. 1 LED emmer in de tuin, 1 LED emmer in een akkerrand en 1 LED emmer in een akkerbouw perceel. Dit jaar in mijn geval wintertarwe en dat is nu inmiddels een groenbemester geworden.

In de ochtend maak ik de emmers leeg en maak ik van elke vlinder een foto. De foto’s van de vlinder kan ik uploaden naar het meetnet nachtvlinders. De vlinderstichting benoemt dan de nachtvlinders.

Hoe het plaatsen van de LED emmers in zijn werk gaat is in onderstaand filmpje te zien.


Hieronder foto’s van de 3 LED emmers in het begin van de avond geplaatst op de 3 verschillende plekken op ons bedrijf.


Op de inlog van het meetnet kan ik later zien wat voor soorten ik in de emmers gevangen heb. Hieronder een foto van 1 eierdoos van 1 LED emmer.

26 augustus 2023; BIMAG nachtvlinder telling


Hieronder enkele nachtvlinders die ik op foto vastgelegd heb en naar het meetnet heb verstuurd.

Per keer kan het heel wisselend zijn hoeveel nachtvlinders er in de emmer zitten. Meestal in een warme periode zitten er meer in dan in een koude periode. Zo krijg ik met de BIMAG meting een idee wat voor soorten nachtvlinders er allemaal op het bedrijf aanwezig zijn en dat zijn er meer dan je denkt. Het is erg leuk om te doen. In een speciale app groep wordt heel veel informatie onderling gedeeld en dat maakt het extra leuk.

Workshop verse soja

Dinsdagmiddag 13 juni van 14.00-16.00 heb ik mogen meewerken aan de gratis workshop ‘Indrukwekkende Sojaboon‘ gehouden in Food Forum te Almere.  Food Forum organiseert elke 2 maanden een workshop over de kansen van de eiwittransitie. Samen met telers, verwerkers, lokale horeca ondernemers, studenten en voedselveranderaars zetten we plantaardige eiwitten op de kaart.

Jan Groen van Green Organics en Dutch Edamame nam ons mee in de wereld van de verse sojaboon. Steven IJzerman van Udea vertelde iets over de vermarkting van de verse sojaboon en ik mocht iets vertellen over de teelt van de verse sojaboon. Op de tribune konden de deelnemers die zich hadden opgegeven voor de workshop de presentaties aanhoren en vragen stellen. Ellen Tijkotte van de provincie Flevoland organiseerde de middag.

13 juni 2023; workshop verse soja Foodforum AlmereNa de presentaties maakte chef-kok van Food Forum en kersverse Zakenvrouw van het Jaar van de Provincie Flevoland Sharon de Miranda heerlijke hapjes van verse soja. Dat kans ze als de beste.

13 juni 2023; workshop verse soja Foodforum Almere