Bandenwissel Steyr 6140

De 4 banden van de Steyr 6140 trekker heb ik verwisseld. Op de Steyr 6140 trekker zaten nog banden die vooral in het najaar gebruikt worden tijdens o.a. het ploegen. Op die banden zit meer profiel, waardoor je tijdens het ploegen meer trekkracht hebt. De banden die er nu op gezet zijn, worden in het voorjaar gebruikt bij de zaaibed bereiding van het uien- en suikerbietenland. Deze banden zijn breder en men kan dan met minder druk in de banden rijden, waardoor de bodem meer ontzien word. In de zomer worden de banden weer verwisseld.

Steyr tractoren onderhoudsbeurt gehad

De 3 Steyr tractoren, de 9105, 6140 en 4130, van ons akkerbouwbedrijf hebben een trekkertest ondergaan bij mechanisatiebedrijf Weevers in Swifterbant. Bij zo’n trekkertest komen eventuele storingen wel naar boven. Van 2 trekkers bleek dat de accu’s aan vervanging toe waren. De 6140 heeft geen onderhoudsbeurt gehad, maar alleen een trekkertest. Deze trekker heeft een jaar eerder zijn onderhoudsbeurt gehad.

Tevens is de Trimble GPS software bijgewerkt.

De CHD spuitmachine is ook door Weevers nagekeken. De membranen en kleppen van de pompen zijn vervangen en verder zijn er nog wat andere dingen aan de spuitmachine gedaan. Voordat het nieuwe seizoen vanaf maart weer losbarst is het wel belangrijk dat alles goed werkt.

9 februari 2019; onderhoud Steyr trekkers

4 december 2018; schoonmaak machines 4 december 2018; schoonmaak machines

 

Opschaling Windpark Samen voor de Wind

Ik ben samen met 5 collega akkerbouwers sinds 2002 participant in windpark Samen voor de Wind. In 2019 gaan we na 16 jaar het windpark opschalen. Vanaf 1 februari worden eerst de oude windturbines weggehaald, waarna vanaf april de bouw van de nieuwe windturbines kan beginnen. Hieronder een persbericht van Windunie. Windunie heeft ons geholpen bij herschalen van ons windpark.


 

10 februari 2019; Herschaling windpark Samen voor de Wind

Financial close herschaling turbines ‘Samen voor de wind’ rond
Windunie heeft de financial close rond voor de herschaling van de 7 turbines van Windpark ‘Samen voor de Wind’. Het Windpark vergroot daarmee haar energielevering binnen een half jaar van 25.000 naar 30.000 MWh per jaar. Triodos Bank zorgt voor de financiering.

Windpark ‘Samen voor de wind’ in Swifterbant is eigendom van 6 lokale grondeigenaren (akkerbouwers) en draait sinds 2002. De voorbereidingen voor de fysieke herschaling van de turbines starten in februari. Naar verwachting is het windpark in het eerste kwartaal van 2020 operationeel. Windunie is vanaf de prille start van het windpark betrokken bij de ontwikkeling.

Bijdrage aan de energietransitie
“Met de herschaling van de 7 turbines levert de ‘vof Samen voor de wind’ een bijdrage aan de energietransitie” zegt Stephan de Clerck, een van de initiatiefnemers van het Windpark. Hij vervolgt: “Dit voortraject was niet zonder risico. Zo waren er gedurende het ontwikkelproces nog allerlei hobbels te nemen, zoals het verkrijgen van de gevraagde vergunningen en de financierbaarheid van het project. De begeleiding en ondersteuning van Windunie tijdens dit traject was cruciaal.” Jacco de Kraker van Windunie vult aan: “De samenwerking is prettig en efficiënt verlopen.”

Wesley Vedder Triodos Bank: “Dat we bijdragen aan schone energie en samen met lokale initiatiefnemers de noodzakelijke energietransitie versnellen, zijn voor Triodos redenen om dit windpark te financieren.”

Groene stroom voor 9000 huishoudens
De nieuwe windmolens voor ‘Samen voor de wind’ zijn van het merk Enercon en hebben een ashoogte van 69 meter. De eerste groene stroom zal naar verwachting in het eerste kwartaal van 2020 geleverd worden. Het windpark levert dan stroom aan circa 9000 huishoudens per jaar. Dat zijn er 1500 meer dan voor de herschaling.

Vanuit het cradle to cradle principe worden de bestaande turbines gedemonteerd en krijgen een tweede leven in Litouwen. Het puin van de bestaande fundamenten wordt bovendien in de nieuwe opstelplaatsen hergebruikt.

Axel Posthumus, algemeen directeur van Windunie: “Wind op land vormt een van de meest efficiënte manieren om groene stroom op te wekken. Windunie ondersteunt het windpark inmiddels 16 jaar en is ook bij het financieringstraject van begin tot eind betrokken geweest om op die manier de initiatiefnemers te ontzorgen.”

 

Duurzaamheidsplan besproken

Woensdagmorgen 6 februari hebben we met onze regiogroep mijn duurzaamheidsplan van 2018 besproken. Sinds 2012 ben ik aangesloten bij  Stichting Veldleeuwerik. Binnen deze stichting werken akkerbouwers aan de verduurzaming van de voedselproductie. Dat doen ze samen met afnemers, toeleveranciers en adviseurs.

Klik hier voor de visie van Veldleeuwerik.

De akkerbouwers zijn onderverdeeld in regiogroepen verdeelt over heel Nederland. In elke regiogroep zitten ongeveer 8-12 akkerbouwers. Door elke maand bij elkaar te komen, bespreken ze allerlei actuele zaken, duurzaamheidsplannen en verder wat ter tafel komt. Tevens worden er door Veldleeuwerik in samenwerking met de aangesloten partners (adviseurs, afnemer etc.)  regelmatig studiebijeenkomsten over bepaalde onderwerpen georganiseerd. Tijdens het teeltseizoen gaan we ook het veld in.
Elk jaar word door de akkerbouwer samen met een geaccrediteerde duurzaamheids adviseur een duurzaamheidsplan opgesteld. Het duurzaamheidsplan word gemaakt aan de hand van 10 indicatoren. Productwaarde, bodem, water, biodiversiteit, energie etc. Aan de hand van deze indicatoren neemt de akkerbouwer maatregelen en evalueert hij ook de maatregelen die in een eerder plan zijn genomen.

De wintergerst en wintertarwe van mijn bedrijf word via Agrifirm afgezet via Stichting Veldleeuwerik naar Heineken en Koopmans meelfabrieken.

De ochtend dat mijn duurzaamheidsplan besproken is hebben we het o.a. gehad over spuittechniek, eco-ploegen, Boerburgertweet en bodemvochtsensoren.

Tevens hebben we het gehad over hoe we stikstof beter kunnen benutten en vastleggen aan de hand van het programma Ndicea.
Klik hier voor meer info over de stikstofplanner, Ndicea.

6 februari 2019: bespreken duurzaamheidsplan

Al met al weer een interessante ochtend. In maart hebben we de volgende regiogroepbijeenkomst. Dan bij een andere akkerbouwer.

Ledenmiddag Flevolands Agrarisch Collectief

Het Flevolands Agrarisch Collectief (FAC) heeft voor haar leden vrijdagmiddag 18 januari een ledenvergadering bij Shortgolf te Swifterbant georganiseerd. Het Flevolands Agrarisch Collectief is verantwoordelijk voor de uitvoering van het agrarisch natuur- en landschapsbeheer in Flevoland. Daarnaast is men uitvoerder van projecten die de duurzaamheid van de Flevolandse landbouw vergroten. Het succesvolle project, Zicht op de Bodemstructuur, is een voorbeeld hiervan.

Zelf zit ik in het dagelijkse bestuur van de coöperatie. Ik ben namelijk penningmeester.

De middag begon met de opening door de voorzitter die het laatste nieuws van de coöperatie meedeelde.Verder was er een nog een bestuurswisseling.


Ik mocht de begroting voor 2019 presenteren.


De nieuwe app mijnboerennatuur werd uitgelegd aan de aanwezige leden.


Na de pauze heeft Jochem Sloothaak van het Brabants Landschap een presentatie gehouden. Het Brabants Landschap is samen met onder meer De Vogelbescherming, Stichting Landschapsbeheer Zeeland en Het Zeeuwse Landschap in het Interreg-Project PARTRIDGE twee voorbeeldprojecten gestart om te laten zien hoe de patrijs te redden is. En met succes! Jochem liet in een mooie presentatie zien hoe dit tot stand is gekomen.

Hier meer info over het project.

2018 goed jaar voor de zonnepanelen

2018 was een goed jaar voor de zonnepanelen die op onze bewaarschuur liggen. Door de vele zonuren dit jaar hebben de zonnepanelen vergeleken met 2017 iets meer dan 5 MWh uur meer opgeleverd.

In 2015 zijn door Ecosave uit Biddinghuizen 168 zonnepanelen op de in 2014 gebouwde bewaarschuur gelegd. Een jaar later zijn er nog eens 55 zonnepanelen bijgelegd. Totaal dus 223 zonnepanelen. De zonnepanelen geven per stuk 275 Wp.
2017 en 2018 zijn de jaren dat de installatie vanaf januari tot en met december volop met de 223 zonnepanelen produceert.

8 januari 2018; 2018 goed jaar zonnepanelen


Hieronder overzichten van de opbrengsten per maand/per jaar.

8 januari 2018; 2018 goed jaar zonnepanelen


8 januari 2018; 2018 goed jaar zonnepanelen


8 januari 2018; 2018 goed jaar zonnepanelen

Video Harrysfarm jaaroverzicht 2018

Net zoals voorgaande jaren heb ik ook in 2018 een videojaaroverzicht gemaakt met mooie videobeelden van de belangrijkste werkzaamheden in 2018. Hieronder is de video te zien.


Hieronder zijn videojaaroverzichten van eerdere jaren te bekijken.

Videojaaroverzicht 2017.


Videojaaroverzicht 2016


Videojaaroverzicht 2015


Videojaaroverzicht 2014


Videojaaroverzicht 2013


Videojaaroverzicht 2012

Lichtjestour 2018

De drie evenementenstichtingen De IJsvogel (Biddinghuizen), De Klokbeker (Swifterbant) en STADronten organiseren gezamenlijk in december de Lichtjestour Dronterland.

Net als vorig jaar deed Harrysfarm ook dit jaar mee aan de Lichtjestour georganiseerd door STADronten. Vorig jaar was de lichtjestour een groot succes. Veel verlichte tractoren zorgden voor een mooie kerstsfeer in Biddinghuizen, Dronten en Swifterbant.
Harrysfarm reed in 2017 mee met 1 trekker in Swifterbant en Dronten. Dit jaar reed Harrysfarm naast Swifterbant en Dronten ook mee in Biddinghuizen.
14 december werd er gestart in Biddinghuizen, 15 december in Swifterbant en Dronten sloot de Lichtjestour af op zaterdagavond de 22e december.

Samen met de vriend van onze dochter, Albert zijn we druk geweest om de Steyr 6140 mooi te verlichten. Lichtslangen, ledstrips een hoop batterijen en wat timmerwerk verder hebben we de trekker mooi kunnen verlichten.


Vergeleken met 2017 deden dit jaar nog meer mooie verlichte trekkers mee. Per avond reden er zo’n 45-50 trekkers mee. Langs de routes in de dorpen was er veel belangstelling voor de verlichte trekkers. Een prachtig initiatief van de 3 dorpen wat nog kan uitgroeien tot iets veel mooiers.


Hieronder video van de Lichtjestour door Dronten


Alle reportages van de Lichtjestour gemaakt door de Drontenaar zijn hier te vinden.

Hieronder een video gemaakt door de Drontenaar van de tour in Biddinghuizen.


 

Hieronder een video impressie van de verlichte tour in 2017.

Duurzame oever Overijsselse tocht

In de zomer van 2018 heeft Waterschap Zuiderzeeland een duurzame oever aangelegd aan de Overijsselse tocht. Deze tocht ligt ook deels achter ons akkerbouwbedrijf.

Voor het aanleggen van een duurzame oever wordt de traditionele berm verruimd tot een plasberm van twee meter die zo’n 30 centimeter diep is. Door deze verbreding krijgt het agrarisch gebied bij een hoger waterpeil minder snel ‘natte voeten’. Daarnaast biedt de oever zo meer ruimte aan planten en dieren. Dit heeft een positief effect op de waterkwaliteit. Duurzame oevers waar de huidige beschoeiing aan het einde van zijn levensduur is en hierdoor afgeschreven zijn worden vervangen.

Het waterschap legt duurzame oevers aan om drie redenen.

  • Het is goedkoper in het onderhoud.
  • Betere ecologische waterkwaliteit.
  • Heeft een betere waterberging.

Veel meer info over het hoe en waarom van duurzame oevers is hier te vinden.

Hieronder een foto-reportage die ik deze zomer gemaakt heb.

8 juni 2018

Het talud van de Overijsselse tocht wordt geklepeld.


27 juni 2018

Oude beschoeiing en palen word verwijdert.


Nieuwe beschoeiing en palen.


Begin juli, opruimen oude houten beschoeiing  en palen.


Begin Juli, nieuwe onbehandelde houten palen plaatsen in de tocht.


Nieuwe duikers aangelegd.Talud opnieuw maken en afvoeren van de grond.


De taluds zijn opnieuw ingezaaid. Hieronder het uiteindelijke resultaat.

Grimme Technica

Voor de achtste keer sinds 2004 houdt de Dammer familie-onderneming van 4 t/m 7 december 2018 hun huisshow GRIMME Technica voor klanten en verkooppartners. Grimme heeft een breed productprogramma in de aardappel-, bieten- en groentetechniek.

Met een bus vol agrariërs uit Flevoland ben ik een dag naar de 2 jaarlijkse Grimme Technica te Damme, Duitsland geweest. Landbouwmechanisatiebedrijf Weevers uit Swifterbant heeft de dag georganiseerd voor de boeren uit Flevoland. Om 7 uur in de ochtend zijn we vanuit Weevers Swifterbant via Weevers Zeewolde vertrokken naar Damme. Dit is de plaats in Duitsland waar Grimme zijn fabriekshallen heeft staan. Tegen half 11 zijn we aangekomen in Damme. Daar zijn we verwelkomd door Grimme.


Na de koffie hebben we een rondleiding door de fabriek van Grimme gehad.


Na de rondleiding konden we wat eten in een andere hal, waarna we buiten op het grote terrein diverse machines van dichtbij konden bekijken. En dat zijn er nogal wat.


Buiten op het terrein zijn ook de eerste door Grimme ontwikkelde aardappelrooimachines te zien.


Om 14.00 uur is er een noviteitenshow. In deze show die 1 uur duurde  werden de nieuwste machines gepresenteerd. Met flink wat geluid en lichteffecten werden de machines binnen gebracht. Deskundigen van Grimme legden bij de machine uit wat de noviteit is. Prachtig om te zien.


Na de show gingen we naar een ander Grimme terrein waar de zelfrijdende aardappel- en bietenrooiers worden gebouwd. Per dag word er 1 zelfrijdende machine in elkaar gezet.

Indrukwekkend om te zien.

Tegen half 5 keerden we met de bus huiswaarts naar Zeewolde en Swifterbant. Weevers zorgde onderweg voor een drankje.