Tsjechen op bezoek

Twee Tsjechen van het agrarisch landbouwbedrijf Bramko uit Semice hebben dinsdagochtend 2 november ons akkerbouwbedrijf bezocht. Bramko is een bedrijf dat gespecialiseerd is in de aardappel- en groente teelt in Tsjechië. Op uitnodiging van Omnivent hebben de Tsjechen diverse akkerbouwers in Flevoland met Omnivent bewaringen bezocht. De Tsjechen konden na afloop van de bezoeken tevens de aardappelras demodagen bezoeken. De interesse van de Tsjechen ging vooral uit naar de teelt van uien in Nederland en de bewaring daarvan.

2 november 2021; Tsjechen op bezoek

 

Harrysfarm is nu educatieboer

Afgelopen voorjaar heb ik het trainingscertificaat “Boerderij educatie” behaald.  Zestien boeren namen op 2 juli officieel hun trainingscertificaat in ontvangst. Dit zet de teller op 30 getrainde educatieboeren in Flevoland.Nu kunnen schoolklassen van Flevolandse basisscholen op boerderijexcursie gaan in Flevoland. We zijn getraind om de kinderen ‘belevend te laten leren’. Er zijn educatieboeren actief vanuit de akkerbouw, pluimvee, melkvee, fruitteelt of combinaties hiervan.

Door een bezoek van schoolklassen aan de educatieboer, kunnen kinderen het boerenleven en het agrarisch landschap ontdekken en beleven. Waar komt ons eten eigenlijk vandaan? Kinderen komen zo meer te weten over hoe ons voedsel op een verantwoorde manier door boeren wordt geproduceerd.

27 september is ook een vereniging opgericht genaamd “Kom naar de Boer’.  Ik ben 1 van de bestuursleden van de vereniging.

27 oktober 2021; Boerderij educatie Kom naar de Boer Flevoland


8 oktober werd de eerste ledenvergadering georganiseerd bij B&B De Kandelaar te Biddinghuizen.

27 oktober 2021; Boerderij educatie Kom naar de Boer Flevoland

27 oktober 2021; Boerderij educatie Kom naar de Boer Flevoland


Hieronder een interview bij Omroep Flevoland met Nicolette van der Kamp en Jacobina Hoekstra over “Kom bij de Boer”.

Peterselie oogst tweede snede

Donderdagavond 12 augustus rond 22.00 uur is loonbedrijf Koster begonnen met het maaien van de tweede snede peterselie op ons akkerbouwbedrijf. De peterselie wordt met een Ploeger oogstmachine gemaaid. De oogstmachine heeft een bek met klepelas die de peterselie egaal afmaait. Deze opname bek is ca. 6,5 meter breed. De machine rijdt op rupsen om de bodem zoveel mogelijk te sparen. De peterselie wordt opgevangen in een container. De container wordt op de kopakker gelost. Via rtk-gps besturing wordt de maximale werkbreedte van 6,5 meter benut en zo min mogelijk sporen in het land gereden. Dit is cruciaal voor de hergroei van het gewas. De peterselie gaat naar VNK herbs te Biddinghuizen. Daar word de peterselie gedroogd om later verkocht te worden.

13 augustus 2021; tweede oogst peterselie
Aankomst van de oogstmachine op de dieplader.

Vrijdagochtend is de rest van het perceel geoogst.

Zaaibedbereiding perceel uien

Donderdag 1 april is het perceel waar in 2021 de uien worden gezaaid de grond nog eens bewerkt. De eerste maal had ik 8 maart al gedaan. Toen is het geploegde land al voorbewerkt. Na de ca. 45 mm regen, die na 8 maart is gevallen, werd na het opdrogen de grond bovenop net iets te hard om meteen uien in te zaaien.

25 maart 2021; Gewasgroei uien; ras is Hyway
De grond voor de tweede bewerking.


Een tweede bewerking was dan ook wel nodig. Dit maal is de grond heel licht bewerkt met de Steketee sneleg. Voorop de trekker een drukrol. Samen met de trekkerbanden en drukrol wordt de grond egaal aangereden, zodat de uienzaadjes mooi op vaste vochtige grond komen te liggen.

Aanschaf beregeningshaspel

Samen met mijn 2 collega’s in onze samenwerking hebben we geïnvesteerd in een nieuwe beregeningshaspel. Beregenen hebben we op onze bedrijven nog niet veel gedaan. Alleen als het echt nodig was werd er wel eens een collega akkerbouwer of loonwerker ingeschakeld om onze producten te beregenen. Maar de laatste jaren zien we toch steeds meer dat beregenen noodzakelijk is. Droge voorjaren, hete zomers. De gewassen hebben dan in zo’n periode steeds meer behoefte aan water.

Ons water waar we mee kunnen beregenen is niet van de beste kwaliteit. Het zoutgehalte, EC, is hier vaak aan de hoge kant. Zowel onze omringende tochten maar ook de waterbron is aan de zoute kant. De uitdaging is wel om dan op het juiste moment te beregenen. Nu we zelf een beregeningshaspel hebben kunnen we dit juiste moment beter bepalen en zijn we niet meer afhankelijk van anderen.

De beregeningshaspel is gekocht bij De Nieuwstad in Lelystad. Het merk is AP. Het type is Maxi 125-550. AP Machinebouw is gespecialiseerd in de ontwikkeling en constructie van machines voor de agrarische sector en voor de weg- en waterbouw. Het is een Nederlands bedrijf gevestigd in de Noordoostpolder.
Hier meer info.

25 februari 2021; aanschaf AP beregeningshaspel

Webinars

Normaliter is de winterperiode een periode waar we onze kennis kunnen bijspijkeren via vergaderingen. Deze worden georganiseerd door diverse bedrijven. Het zijn vergaderingen die gaan over de teelten, bemesting, bodem, financieel etc. Door de corona crisis zijn deze vergaderingen niet meer mogelijk. Gelukkig is het door de diverse digitale technieken in deze tijd mogelijk om via zogenaamde webinars toch kennis te kunnen vergaren via die diverse bedrijven.
De meeste worden gehouden via Teams en Zoom, maar er worden ook webinars professioneel georganiseerd.

Voordeel van de webinars is dat je niet meer met de auto op pad hoeft en pas op het laatste moment online nog kan aanschuiven. Ook is het vaak mogelijk om de webinars op een beter, rustiger tijdstip voor jezelf terug te kijken.

Nadeel is wel dat je minder interactie hebt in de vergadering en ook geen collega’s meer spreekt voor of na de vergadering.

Hieronder wat webinarlinks over de teelt van uien

Presentaties

Veredeling van een robuuste ui!
Bas van den Hemel, manager veredeling De Groot en Slot
[Klik hier voor de dia’s van de presentatie]
[Klik hier voor de video van de presentatie]

Update Uireka
Gijsbrecht Gunter, voorzitter stuurgroep Uireka
[Klik hier voor de dia’s van de presentatie]
[Klik hier voor de video van de presentatie]

Marktinformatie/export, verwachtingen en kwaliteit
Jelle van der Krift, (mede)eigenaar PPA Group
[Klik hier voor de dia’s van de presentatie]
[Klik hier voor de video van de presentatie]

Hieronder nog wat Webinars.

De LTO-vakgroep Akkerbouw en Vollegrondsgroente organiseerde op 17 februari een webinar over het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid.


Countus Webinar akkerbouw ‘Bepaal vanuit inzicht en overzicht jouw vergezicht’


Webinar Bemesting Akkerbouw


Christoffel den Herder over o.a. groenbemesters, en bodembewerkingstechnieken.


Wim Stegeman van het Flevolands Agrarisch Collectief over natuurinclusief boeren.

Opbrengst zonnepanelen 2020

De zonnepanelen hebben het in vergelijking met 2019 in 2020 meer stroom geproduceerd. Het jaar 2019 leverde 61.30 MWh. Het jaar 2020 62.46 MWh. Vooral de maanden april, mei en juni waren in 2020 maanden met veel zonuren.

Het jaar 2018, met de prachtige zomer en nazomer, blijft met 65,05 MWh het beste jaar sinds de zonnepanelen in 2014 op het dak van de bewaarschuur zijn geplaatst.

Sinds januari 2015 heeft Harrysfarm op het dak van de in 2014 gebouwde bewaarschuur 223 zonnepanelen liggen. In 2014 zijn 168 zonnepanelen gelegd. Een jaar later zijn er nog eens 55 zonnepanelen bijgelegd. Totaal dus 223 zonnepanelen.

Zonnepanelen op Harry's Farm


Zonnepanelen opbrengst 2020

Meer info over de zonnepanelen op Harrysfarm.

Jubileum, 25e oogst

In dit bijzondere jaar inmiddels alweer onze 25e oogst als zelfstandig ondernemer meegemaakt. In 1996 heb ik samen met mijn vrouw het bedrijf van mijn ouders overgenomen. Toen was ik 28 jaar. Nu zijn we alweer 25 oogsten verder. Ik was het eigenlijk al bijna vergeten dat het alweer de 25e oogst was. De tijd vliegt. Hieronder enkele foto’s van de afgelopen 25 jaar. Aardappelen, uien, suikerbieten en wintertarwe waren alle 25 jaren aanwezig en zijn vast in ons bouwplan.
In die jaren ook diverse ander gewassen geteeld zoals, doperwten, stamslabonen, zomer- en wintergerst, vlas, winterpeen en oregano. Ook heb ik 2 jaar het land verhuurd voor de teelt van tulpen en irissen.
Afgelopen jaar voor het eerst peterselie geoogst en sinds vorig jaar ook het gewas soja in het bouwplan. Vanaf 2015 doe ik mee aan agrarisch natuurbeheer op ons bedrijf in de vorm van akkerranden en dit jaar een vogelakker.

Genoeg uitdagingen aangedaan de laatste jaren.

 

Lossen van de wintertarwe in de kipwagen. Begin jaren 2000.


1998

1998

1998, wateroverlast in oktober en november. Handmatige oprapen van uien proefveld van De Groot en Slot.

 

1998

Koppen van tulpen in 1998.


 

 

31 juli 2004

Vlas trekken in de jaren 2000-2006.


 

Gewasgroei stamslabonen 2002

2002, oogst van stamslabonen.


27 juli 2008; oregano oogst

Het gemaaide oregano oprapen met hakselaar.


18 oktober 2009; winterpeen oogst, wintertarwe zaaien

De oogst van winterpeen in 2009.


Een paar oogst foto’s uit het Harrysfarm foto archief van 25 jaar.

Op onze website onder het kopje Nieuws, categorie oogst  kan men alle artikelen vanaf 1998 terugvinden.

Inspectie gewassen

Michiel van de Vate, teeltbegeleider, werkzaam bij van R. van Wesemael BV in Biddinghuizen komt in het groeiseizoen wekelijks de gewassen op ons akkerbouwbedrijf inspecteren. In het begin van het seizoen krijgt de bestrijding van onkruiden de meeste aandacht, later de insecten- en schimmelbestrijding. Tevens komen ook andere dingen zoals bemesting, zaaizaden en groenbemesters aan bod.

In uien heeft de aandacht vooral, de bestrijding van trips. Tripsen zijn ca. 1-2 mm lange insecten die zich voornamelijk bevinden tussen de bladeren in het hart van de plant en op die plaatsen waar het blad is geknikt. Ze kunnen veel zuigschade geven wat ten koste gaat van een goeie opbrengst en goede kwaliteit van de ui. 100 % bestrijding is niet mogelijk, maar door een goeie monitoring en daarnaast bestrijding kan men veel schade voorkomen.  Er word gebruik gemaakt van selectieve middelen die veilig zijn voor natuurlijke vijanden van tripsen, zodat er samen een goede bestrijding van de tripsen plaats vind.

25 juli 2020; Michiel van de Vate, R van Wesemael BV
Michiel van de Vate controleert de uien op aanwezigheid van tripsen.


25 juli 2020; trips in uien
Tripsen in uien.


In uien, aardappelen en suikerbieten krijgt het voorkomen van schimmels in deze periode van het jaar de meeste aandacht. Naast de eigen ervaring en de ervaring van onze teeltspecialist Michiel van de Vate maak ik ook gebruik van een beslissing ondersteuning systeem van Cropvision. Aan de hand van o.a. weergegevens, gewasgroei en ziektedruk krijg ik een advies wanneer er gevaar is en wanneer ik het beste een gewasbeschermingsmiddel in kan zetten. Het juiste toepassingstijdstip is belangrijk. Door vooral preventief te beschermen voorkomen we dat de schimmel echt toeslaat. In aardappelen zijn vooral phytophthora en alternaria nu actueel. In uien gaat het om valse meeldauw en bladvlekkenziekte.

25 juli 2020; schimmelbestrijding in uien
Schimmelbestrijding in uien.


In suikerbieten kunnen bladschimmels het blad aantasten. Door zelf en samen met Michiel van de Vate het gewas regelmatig te controleren op verdachte vlekjes op het blad van de suikerbietenplant kunnen we op tijd schade voorkomen. In de onderstaande 2 video’s gemaakt door het IRS is te zien waar we op moeten letten en hoe we de schimmels kunnen herkennen.


In de video hieronder is te zien hoe de suikerbieten worden gespoten met de veldspuit tegen bladschimmels.


25 juli 2020; Michiel van de Vate, R van Wesemael BV
Nadat we een rondje langs de gewassen gedaan hebben krijg ik een advies op papier van Michiel van de Vate.

 

 

Bodemonderzoek door studenten Aeres Hogeschool Dronten

Vier 4e jaars studenten van Aeres Hogeschool te Dronten hebben in ons uienperceel de bodem gemonitord. Ze volgen in hun laatste jaar de minor, Vitale Bodem. Ze draaien mee in het project Duurzaam Bodembeheer. Voor dit project moeten zij een bodem gaan monitoren.
Ze hebben hier o.a. een profielkuil gegraven, grondweerstand metingen gedaan met de penetrologger en bodemmonsters genomen.