Peterselie verwerking product

We hebben nadat de laatste vracht van het veld geoogst is nog even bij de fabriek van VNKherbs in Biddinghuizen gekeken hoe ons product verwerkt word. Van vers product tot droog product.

8 september 2023; Verwerking peterselie VNKherbs

Aanvoer van een container verse peterselie. Deze word een grote stortbak ingekiept. Daarna gaat de peterselie gelijdelijk aan naar boven richting de oven.8 september 2023; Verwerking peterselie VNKherbs
De peterselie gaat hier de oven in. Sensoren, die de snelheid van de aanvoerband regelen, zorgen er voor dat de peterselie geleidelijk de oven in gaat.


8 september 2023; Verwerking peterselie VNKherbs

Dit is de oven waar de peterselie langzaam met transportbanden van boven naar beneden gaat. De temperatuur van dit proces is ruim boven de 100 graden. Onkruidzaden, grond, stengeldelen en overig ongewenst materiaal word erna nog uitgezeefd.


8 september 2023; Verwerking peterselie VNKherbs
Zo ziet het gedroogde product er dan uit.


8 september 2023; Verwerking peterselie VNKherbs
De gedroogde peterselie wordt verpakt in dozen. De meeste peterselie wordt verkort aan de Verenigde Staten. Badia Spice in Florida is een grote afnemer. Een fijnere fractie wordt ook wel aan Zuid Korea verkocht.


8 september 2023; Verwerking peterselie VNKherbs
De dozen met verse peterselie staan klaar voor verzending.

BIMAG nachtvlinder tellingen

Dit jaar doe ik voor het eerst mee aan de jaarlijkse BIMAG nachtvlinder tellingen in Nederland

Sinds 2019 werken LTO Noord, BoerenNatuur en De Vlinderstichting samen binnen het project Boeren Insecten Monitoring Agrarisch Gebied (BIMAG). Binnen het project hebben de afgelopen vier jaar 115 enthousiaste agrariërs nacht- en dagvlinders geteld op hun boerenbedrijf. Zij verzamelden hiermee belangrijke informatie over de vlinderstand op het platteland. De komende vijf jaar wordt BIMAG voortgezet en willen we elk jaar met 150 agrarische bedrijven vlinders monitoren. (bron: www.vlinderstichting.nl/bimag/)

Het eerste jaar had ik mij ook al opgegeven. Alleen had het project inmiddels voldoende deelnemers. Dit jaar is er weer ruimte voor nieuwe deelnemers. Vandaar dat ik dit jaar wel mee kan doen.

Het doel van het project is om te weten te komen hoe de insectenstand is in het agrarische gebied. Veel agrariërs doen al veel aan biodiversiteit op het erf. Door te monitoren krijgt de agrariër beter inzicht hoe de stand is van de insectenpopulatie op het bedrijf. De vlinderstichting en het CBS zijn aangesloten bij het project om te analyseren en om advies te geven.

Ik tel de nachtvlinders met behulp van 3 LED emmers. Eens in de twee weken plaats ik deze emmers in de avond op 3 plekken op het bedrijf. 1 LED emmer in de tuin, 1 LED emmer in een akkerrand en 1 LED emmer in een akkerbouw perceel. Dit jaar in mijn geval wintertarwe en dat is nu inmiddels een groenbemester geworden.

In de ochtend maak ik de emmers leeg en maak ik van elke vlinder een foto. De foto’s van de vlinder kan ik uploaden naar het meetnet nachtvlinders. De vlinderstichting benoemt dan de nachtvlinders.

Hoe het plaatsen van de LED emmers in zijn werk gaat is in onderstaand filmpje te zien.


Hieronder foto’s van de 3 LED emmers in het begin van de avond geplaatst op de 3 verschillende plekken op ons bedrijf.


Op de inlog van het meetnet kan ik later zien wat voor soorten ik in de emmers gevangen heb. Hieronder een foto van 1 eierdoos van 1 LED emmer.

26 augustus 2023; BIMAG nachtvlinder telling


Hieronder enkele nachtvlinders die ik op foto vastgelegd heb en naar het meetnet heb verstuurd.

Per keer kan het heel wisselend zijn hoeveel nachtvlinders er in de emmer zitten. Meestal in een warme periode zitten er meer in dan in een koude periode. Zo krijg ik met de BIMAG meting een idee wat voor soorten nachtvlinders er allemaal op het bedrijf aanwezig zijn en dat zijn er meer dan je denkt. Het is erg leuk om te doen. In een speciale app groep wordt heel veel informatie onderling gedeeld en dat maakt het extra leuk.

Bemesten wintertarwe, peterselie en uien

De wintertarwe, peterselie en uien zijn 18 april bemest. Voor de wintertarwe was dit de tweede bemesting. De wintertarwe en uien zijn bemest met kalkammonsalpeter, of kortweg KAS. KAS is een ammoniumnitraat meststof waaraan kalk is toegevoegd. De meststof bestaat uit 27% stikstof, half in ammoniumvorm en half in nitraatvorm. KAS is de meest gebuikte meststof in Noordwest Europa.

De uien krijgen later in het seizoen nog een tweede bemesting. Dan wordt er naast stikstof ook nog wat kalium gegeven.
Op de peterselie is een mengmeststof gestrooid, namelijk 20-34. In deze mengmest kunstmest zit 20 % en 34 % fosfaat. Peterselie heeft graag wat fosfaat nodig aan de basis.

Schoffels Steketee Maxisprint vervangen

De schoffels van de Steketee Maxisprint zijn wel aan vervanging toe. De Maxisprint is een zogenaamde sneleg die in het voorjaar de bereiding van het zaaibed voor uien en suikerbieten klaar moet leggen.
Op de foto’s is wel te zien hoeveel de schoffels al versleten zijn. De oude hebben er ook al een aantal jaren ondergezeten.

Hieronder een filmpje van de werking van de Steketee sneleg.

12e editie Pieperprijsvraag gestart

De 12e editie van de Harrysfarm Pieperprijsvraag is weer gestart. Zaterdagmiddag 1 april om 17.00 uur is de prijsvraag begonnen. Doel van de pieperprijsvraag is:

Raad de hoeveelheid bruto kilogram aardappelen op de foto!


Wat houdt de Pieperprijsvraag in?
Raad op de foto’s de totale hoeveelheid bruto kilogram aardappelen die nog in de schuur liggen. Bruto wil zeggen, aardappelen incl. iets grond, loofjes, verkeerde aardappelen etc. Woensdagmiddag 12 april om 15.00 uur stopt de prijsvraag.
Woensdag 12 april om 21.00 uur wordt de uitslag bekend gemaakt via Twitter en zal later ook op o.a. de website, Facebook etc. verschijnen. Wie het dichtst bij de hoeveelheid komt of precies raadt wint een Harrysfarm pieperzitzaq en de felbegeerde Harrysfarm beker. Natuurlijk komt Harry zelf de prijs overhandigen.

Tot en met woensdag 12 april 15.00 uur kun je een poging wagen om de hoeveelheid kg aardappels in de schuur te raden.

Doe nu mee en win de felbegeerde Harrysfarm Pieperprijsvraagbeker. Dit jaar kan de winnaar ook de unieke Harrysfarm Pieperzitzaq winnen.

De pieperprijsvraag pieperzitzaq.


Net als de vorige edities is bewaarspecialist Omnivent uit Zeewolde in 2023 weer de hoofdsponsor. Omnivent stelt 3 cadeaubonnen beschikbaar.

De 1e prijs ontvangt een cadeaubon t.w.v. 150 euro
De 2e prijs ontvangt een cadeaubon t.w.v. 100 euro.
De 3e prijs ontvangt een cadeaubon t.w.v. 50 euro.

Omnivent


Let op !!!! *Lees vooral de spelregels! Daarin staan ook tips !!!!


Hieronder de hoeveelheid te raden aardappelen. Daarna onder nog een fotogalerij met de hoop vanuit diverse hoeken genomen. Succes allemaal.

1 april 2023; 12e Pieperprijsvraag


Voor deelname klik hier !!!


 

1 april 2023; 12e Pieperprijsvraag


Interview met De Dronterreporter.


Het Pieperseizoen op Harrysfarm in beeld gebracht.

Bouwplan 2023

Het bouwplan voor 2023 is weer gereed.

Ons bedrijf is ca. 48,5 ha groot en heeft 5 hoofdpercelen.  De gewassen rouleren over deze hoofdpercelen. Op elk hoofdperceel staat in ons geval 1 gewas, na een jaar gaat dit gewas naar een ander perceel. Deze roulatie duurt 5 jaar, dan komt het gewas weer op het eerste perceel terecht. Ook wel bouwplan of vruchtwisseling genoemd. Ons bouwplan heeft dus een rotatie van 1 op 5.
Een akker waarop elk jaar hetzelfde gewas wordt verbouwd brengt minder op. Bodemdieren zoals aaltjes en ook bepaalde schimmels kunnen dan schade geven aan het gewas. Tevens moet de grond na intensieve teelten zoals aardappelen en suikerbieten herstellen. Tarwe is zo’n gewas die de grond goed doet herstellen, omdat de wortels van dit gewas de grond weer los maakt. Tevens levert het stro van de tarwe veel organische stof op waar de bodem erg blij mee is. Daarom wisselen we de volgorde af waarin we de gewassen verbouwen.

Er zijn een paar kleine veranderingen. We telen in 2023 iets meer wintertarwe en minder uien.

Ik teel wat minder uien, omdat op 1 perceel waar in 2018 uien stonden, ik behoorlijk wat problemen had met de ongrijpbare bodemschimmel Fusarium. Normaal zouden hier 10 ha uien komen te staan, maar nu ga ik naar de helft van dat areaal toe. Op de helft van dit perceel zaai ik 2 rassen Hygate en Hysky die wat doen tegen Fusarium.

Verder komen de sojabonen weer terug in het bouwplan. In 2022 konden we niet op tijd zaaizaad geleverd krijgen waardoor er i.p.v. sojabonen, stamslabonen zijn geteeld.

Door het nieuwe GLB landbouwbeleid is het nog wel wat gepuzzel om het bouwplan voor elkaar te krijgen. Helemaal definitief zijn de oppervlaktes daarom ook nog niet.
Meer over het nieuwe landbouwbeleid wat vanaf 2023 in gaat klik hier.

Het bouwplan is nu;

Aardappelen (frites), ras is Innovator, 8,6 ha.
Zaaiuien, rassen zijn Hygate en Hysky, 5,4 ha.
Wintertarwe, rassen zijn Spearhead (voertarwe) en KWS Extase (baktarwe), 11,3 ha.
Suikerbieten, ras Yukon en SES VanderHave proefveld, 9,15 ha.
Peterselie, 4,95 ha.
Sojabonen (vers), 4,1 ha.
Agrarisch natuurbeheer, 3,5 ha.

Hieronder de plattegrond van de percelen in 2023. Voor de overige bouwplannen in voorgaande jaren klik hier.

Bouwplan 2023

 

 

APV wiedeg

Dit voorjaar heb ik, samen met mijn 2 collega’s in onze samenwerking, geïnvesteerd in een APV wiedeg. Het gaat om de APV VS 1200 M1 Mario wiedeg. We hebben deze gekocht bij Weevers in Swifterbant.

De laatste jaren zien we steeds meer dat bepaalde onkruid gewasbeschermingsmiddelen verdwijnen van de markt. Goede alternatieve middelen komen steeds moeilijker of zelfs niet meer op de markt. Vooral in het gewas uien is dit het geval. Omdat voor te zijn hebben we besloten om een wiedeg te kopen. We kunnen nu alvast ervaring opdoen met deze machine. De wiedeg heeft een uitstekende werking op kiemend en klein onkruid.

Tevens kunnen we de machine ook inzetten als er korstvorming lijkt te ontstaan in onze gewassen. Afgelopen jaar hebben we een wiedeg gehuurd voor gebruik in de suikerbieten. Dit was een Treffler wiedeg. Zie hier het artikel met video.

We hebben voor een brede wiedeg gekozen om capaciteit te kunnen halen met het eggen. De wiedeg heeft ca. 350 onafhankelijk en indirect geveerde tanden. De tanden zijn 8 mm dik.

 

Congres Boerderij educatie Nederland

Op 10 februari werd het jaarlijkse congres Boerderijeducatie Nederland gehouden in Nijkerk. Dit is een inspiratiebijeenkomst voor educatieboeren en -tuinders. Sinds 2021 ben ik educatieboer en aangesloten bij de Vereniging Kom bij de Boer. Kom bij de Boer verzorgt boerderijlessen waarin basisschoolkinderen uit groep 3 tot en met 8 laten zien waar hun voedsel vandaan komt. Kom bij de Boer is aangesloten bij Boerderij educatie Nederland. Vanuit heel Nederland kunnen educatieboeren meedoen aan het congres. Dit werd gehouden in De Schakel te Nijkerk.

Terugblik op deze dag.

Tijdens dit congres was het mogelijk om diverse inspiratie sessies te volgen. Sessies over lesmateriaal, tips voor boerderijbezoek etc. Zelf moet ik nog onze eerste school ontvangen. De planning is om dat dit jaar te doen. Bij het congres deel je ervaringen met andere educatieboeren en dat kan ik weer gebruiken voor onze boerderijles.

Via de website van Kom bij de Boer is een les te boeken.

 

Onderhoud heftruck

Heftruckcentrum Post uit Emmeloord heeft onze Yale heftruck zijn twee jaarlijkse onderhoudsbeurt gegeven. De heftruck wordt op een diverse punten nagekeken. Deze keer is de accu vervangen en de ketting  van de hefmast is vervangen. Voor de veiligheid is het belangrijk dat deze ketting goed is en niet kan breken.

Tevens zijn er filters vervangen en is de olie ververst. We kunnen er nu weer 2 jaar tegen aan.

Beregenen uien, peterselie en stamslabonen

Afgelopen week zijn de uien voor de tweede maal en de peterselie en stamslabonen voor de eerste maal beregend. Het blijft maar droog en inmiddels zitten we nu ook midden in een hittegolf. De gewassen hebben het zwaar.

De 9 augustus geoogste peterselie heeft water nodig. Na de oogst wordt de peterselie meteen bemest. Om de meststof door de peterselie te laten opnemen heeft het vocht nodig. Tevens groeit de peterselie ook niet hard meer door de droogte. Vandaar dat de peterselie beregend is.


De uien zijn voor de tweede maal beregend. Net als de eerste keer heeft het gewas 20 mm water gekregen. Om opbrengst te halen heeft een ui in dit stadium vocht nodig. Het is wel de laatste maal dat de uien zijn beregend. Het uienloof gaat nu liggen of strijken zoals we het noemen. Als het uienloof gaat strijken kan beregenen averechts werken omdat bacteriën en schimmels kansen krijgen.


De stamslabonen gedijen goed bij warm weer, maar ook dat gewas krijgt toch meer last van de droogte. Omdat ik toch al bezig was hebben de stamslabonen 15 mm water gekregen.

De komende dagen wordt de kans op regen groter. We wachten het af.