Klepelen groenbemester

Op zondag 14 april nog even druk op het land bezig geweest. De laatste dag dat dat kan met de verwachte regen van de nieuwe week. Op het perceel waar de suikerbieten komen te groeien, staat nog een groenbemester. Deze is deels door de vorst van januari afgevroren, maar moet nog wel geklepeld worden.
Na de oogst van de wintertarwe vorig jaar, is een groenbemester mengsel gezaaid, Warmseason van DSV zaden. Dit perceel is dus niet geploegd. Je merkt wel dat de bodem nog niet echt droog is. De groenbemester houdt het vocht lang vast. Om de grond wat beter te laten opdrogen is de groenbemester geklepeld. De grote sprieten die vooral nog in de groenbemester staan is Ethiopische mosterd. De rotorkopeg die achter de trekker hangt maakt de grond heel lichtjes los en werkt de groenbemester nog wat in. Veel dieper moet je niet komen want daar is de grond nog te nat.

Peterselie zaaien

Voor het vijfde achtereenvolgende jaar teel ik peterselie voor VNKHerbs uit Biddinghuizen. Vrijdag 12 april heb ik de peterselie gezaaid. Wel iets vroeger als andere jaren, maar de grond was droog genoeg om te zaaien.

De soort peterselie die ik zaai is krulpeterselie. Krulpeterselie wordt akkerbouw matig geteeld voor industriële verwerking (drogerij). Het kruid wordt bijvoorbeeld verwerkt in pizza’s, chips etc. Het gewas kan meerdere malen (3-4 maal) per jaar worden geoogst. De verwerking doet VNK Herbs zelf.
De peterselie wordt dit jaar gezaaid in niet geploegd land. De voorvrucht is suikerbieten. Na de oogst van de suikerbieten is dit perceel alleen gewoeld.
Het ras wat gezaaid is Sombre. Per ha heb ik ca. 18 kg gezaaid.

Uien perceel voorbewerken met sneleg

Het perceel waar de uien komen te staan in 2024 heb ik met de Steketee sneleg combinatie voorbewerkt. Het land is na deze bewerking nog niet geschikt om in te zaaien. De grond ligt te kluiterig. Het zogenaamde ‘zaaibed” waar de uien ingezaaid gaan worden ligt te grof. Door het late ploegen , eind januari, is de grond niet voldoende verweerd. Na het ploegen is er geen vorst meer geweest die er vaak voor zorgt dat de grond goed kan verweren. Ik wacht nu de regen van komende week af, zodat de klei nog een keer natregent. Dan valt na een tweede bewerking de grond wel goed.

Buitenlesdag De Flevosprong

Het was een feestelijke ochtend voor de kinderen van groep 6 van Basisschool de Flevosprong uit Dronten. Het is deze week namelijk de Nationale Buitenlesdag. Deze maal staat de Buitenlesdag in het teken van de aardappel. De dag begon feestelijk met een opening door Gedeputeerde van de provincie Flevoland Harold Hofstra.

Gedeputeerde Harold Hofstra.

Ik mocht daarna als Kom bij de Boer in Flevoland educatieboer en aardappelteler samen met de Gedeputeerde en 3 leerlingen helpen met het poten van aardappelen in de mooie binnen moestuin van de school. Heel belangrijk, want uit onderzoekt denkt 1 op de 5 kinderen dat aardappels aan bomen groeien. ?

De Buitenlesdag in Flevoland wordt georganiseerd door IVN Natuureducatie en mede mogelijk gemaakt door een subsidie van de Provincie Flevoland. Manon van Balen van IVN gaf een buitenles aan de kinderen van groep 6 op het schoolplein.

Artikel van IVN.

Artikel in de Stentor.

?
Binnen in de klas heb ik een mini Pieperprijsvraag georganiseerd. De kinderen konden raden hoeveel piepers er totaal in de twee emmers zaten. De winnaar kon een mooie prijs winnen. ?

Voor de hele klas had ik nog een leuke verrassing. Ze mogen dit schooljaar een bezoek brengen en een boerderij les doen op Harrysfarm. ?
Al met al een hele leuke ochtend.

Bemesten zomergerst, uien en peterselie

Na een warm weekend met temperaturen van boven de 20 graden was de grond al zo mooi opgedroogd dat ik de zomergerst kon bemesten.

De zomergerst en de uien zijn bemest met kalkammonsalpeter, of kortweg KAS. KAS is een ammoniumnitraat meststof waaraan kalk is toegevoegd. De meststof bestaat uit 27% stikstof, half in ammoniumvorm en half in nitraatvorm. KAS is de meest gebuikte meststof in Noordwest Europa. Verder zit er nog 4 % magnesium in de meststof.

De uien krijgen later in het seizoen nog een tweede bemesting. Dan wordt er naast stikstof ook nog wat kalium gegeven.
Op de peterselie is een mengmeststof gestrooid, namelijk 23-23. In deze mengmest kunstmest zit 23 % stikstof en 23 % fosfaat. Peterselie heeft graag wat fosfaat nodig aan de basis.

Monitoring uienvlieg

De uien zijn nog niet gezaaid, maar inmiddels wordt er langs het perceel waar onze uien gezaaid gaan worden wel al de hoeveelheid uienvliegen in het perceel gemonitord door De Groene Vlieg.
De uienvlieg kan veel schade doen aan een gewas uien. De Groene Vlieg ontzorgt ons als uienteler hiermee door de Steriele Insecten Techniek toe te passen. Door het plaatsen van vliegvallen (de witte bekertjes op de foto) kan de Groene Vlieg de hoogte van de  uienvliegdruk op het perceel vaststellen. Aan de hand daarvan worden dan wekelijks steriele uienvliegen uitgezet in het uienperceel.  Deze steriele uienvliegen paren met de wilde uienvliegen. Zo komen er geen nakomelingen en wordt de druk verlaagd. Elke week vindt er controle plaats en worden de vliegvallen (bekertjes) weer geleegd en na een week opnieuw gemonitord.
Via de mail of WhatsApp worden we als teler op de hoogte gebracht van de druk op ons uienperceel. Voordeel van deze monitoring is dat we geen insecticide meer hoeven te gebruiken tegen de uienvlieg.

Naast de monitoring op uienvliegen worden ook de bonenvliegen meegenomen in de monitoring. Helaas werkt hier de Steriele Insecten Techniek niet.

Video’s over Steriele Insecten Techniek.


Kiemremming aardappelen

Van Wesemael uit Biddinghuizen heeft onze fritesaardappelen, dit aardappel bewaarseizoen, voor de derde maal behandelt met de kiemrustverlenger 1,4 sight. De werkzame stof van dit middel komt van nature voor in de aardappel. Het product is vloeibaar en wordt met de zogenaamde swingfog verhit zodat het als gas in de partij aardappelen wordt geblazen. Door de ventilatoren in de aardappelbewaring aan te zetten verspreid het gas door de aardappelen.
Door de kiemrust te verlengen zorg je ervoor dat de aardappel in rust blijft en minder kilo’s verliest met behoud van kwaliteit. De dosering was deze eerste maal 20 ml/ton. Daarna na 6 weken 10 ml/ton. Zoals nu lijkt gaan de fritesaardappelen in de maand Mei weg. Lamb Weston is de afnemer van onze fritesaardappelen.


 

Akkerranden zaaien

Op ons bedrijf heb ik vrijdagmiddag 29 maart nog een paar akkerranden opnieuw ingezaaid met een meerjarig kruiden/bloemen mengsel van Ten Have Seeds. Dit mengsel is via Boerennatuur Flevoland geleverd. In totaal heb ik deze middag ca. 0,4 ha gezaaid. Hopelijk slaat het mengsel goed aan. Aan vocht is deze maal in ieder geval geen gebrek.  Bouwplan 2024

Hieronder het mengsel wat ik gezaaid heb.

29 maart 2024; akkerrand zaaien

Plant Protein Forward

Rabobank, Foodvalley NL en het Interprovinciaal Eiwitoverleg hebben woensdag 27 maart een nieuw programma gelanceerd: Plant Protein Forward. Met dit programma ondersteunen ze keteninitiatieven waarin de boer een centrale rol heeft. Het is een meerjarig programma waarbij zes keteninitatieven worden ondersteund bij de opschaling, professionalisering en het vinden van afzet van hun product. De initiatieven krijgen een zogenoemde ‘ketenversterker’ om mee te denken over deze thema’s.
Dutch Edamame, waarin ik als 1 van de deelnemende edamame sojaboontjes teler ben, is het eerste ketelinitiatief die gebruik gaat maken van Plant Protein Forward. Als Dutch Edamame teler mocht ik aanwezig zijn tijdens dit speciaal moment.

27 maart 2024; Plant Protein Forward Dutch Edamame

Op dit moment kiezen de supermarkten en cateraars vaak voor de goedkopere edamame uit Azië. Inmiddels hebben telers de teelt van edamame in Nederland ook goed in de vingers. En waarom zou je de edamame boontjes van ver halen als je ze hier dichtbij ook kunt telen.

Ketenversterker.
Door het aanstellen van een zogenaamde “ketenversterker” ,die meer de goede kanalen en ingangen weet bij de retail, cateraars etc,  kunnen we  hopelijk een gezonde samenwerking vinden. Deze lijdt tot een betere structurele afzet van plantaardige eiwitten zoals het edamame boontje. Wouter Staal is nu voor een aantal maanden aangesteld als ketenversterker. Er word nu vooral gekeken naar de gangbaar geteelde edamame boontjes. De door Dutch Edamame geteelde biologische boontjes vinden namelijk makkelijker hun weg op de markt.

Tijdens een speciale bijeenkomst bij de start van Plant Protein Forward bij de Rabobank in Utrecht werd ons keteninitiatief als eerste bekend gemaakt. Daarvoor was er een paneldiscussie onder leiding van Jeroen Willemsen van Foodvallley NL met Alex Datema, directeur Food & Agri van de Rabobank, Marjolien Brasz directeur van Foodvalley NL en Kees Pieters, projectleider Food & Innovatie provincie Gelderland namens het Interprovinciaal Eiwitoverleg.

27 maart 2024; Plant Protein Forward Dutch Edamame

Na afloop konden we nog nagenieten van hapjes gemaakt van plantaardig eiwitgerechten met o.a. kikkererwten en edamame boontjes mede mogelijk gemaakt door de Compass Group.

DAW Waterkaravaan op bezoek

Donderdagmiddag 21 maart kwam de DAW #Waterkaravaan bij ons op bezoek. DAW staat voor Deltaplan Agrarisch Waterbeheer.

Met de Waterkaravaan kunnen boeren bij collega’s kijken en vragen naar hun ervaringen met en praktijkkennis over water- en bodemmaatregelen vanuit het DAW. Daarbij willen we beleid, onderzoek en praktijk met elkaar verbinden. Inzet is daarom om (ook) beleidsadviseurs, bestuurders of erfbetreders mee te nemen met de Waterkaravaan of om de Waterkaravaan juist in te zetten om hen technieken en innovaties op praktiserende agrarische bedrijven te laten zien. (Bron:https://agrarischwaterbeheer.nl )

21 maart 2024; DAW Waterkaravaan

Donderdag 21 maart ging de Waterkaravaan in Flevoland bij 3 ondernemers op bezoek. In de ochtend waren ze bij een veehouder, rond de middag bij een bollenboer en in de middag kwamen ze bij ons op het bedrijf. Ik heb een presentatie mogen geven over ons bedrijf en wat we doen om toekomstbestendig te zijn. Klik hier voor het programma.

Evert Jan Dijk van  Aequator Groen + Ruimte heeft het doel van de Pilot Vuursteentocht ,een pilot binnen Kennisimpuls Waterkwaliteit, uitgelegd en hoe je drainwater met de Aquality app op de hoeveel nitraat in het drainwater kunt meten.


Everhard van Essen van Aequator Groen + Ruimte heeft iets verteld over het ABW project Zicht op de bodemstructuur, waar boeren bij elkaar en onder leiding van een bodemdeskundige hun bodem gaan beoordelen. Zelf heb ik hier ook aan mee gedaan. Everhard liet zien hoe je een profiel kuil moet graven en beoordelen. Voor de deelnemers van de Waterkaravaan een leerzame middag.