Peterselie land voor tweede maal voorbewerken

Voor de tweede maal is het perceel waar de peterselie komt voorbewerkt. Dit maal niet met de snelegcombinatie maar met de rotorkopeg. De peterselie zou vanaf nu gezaaid kunnen worden, maar de grond is bij de eerste bewerking met de sneleg nog te kluiterig. Met de rotorkoppeg maak je de grond toch wat fijner. Eigenlijk is het wachten op wat regen, om daarna te kunnen zaaien. Of als het weer echt omslaat voor de regen te zaaien. Het blijft maar een bijzonder voorjaar.

Onder het verschil. In het midden het gedeelte wat eenmaal is bewerkt met de sneleg. Er naast het gedeelte wat voor de tweede maal bewerkt is met de rotorkopeg.

18 april 2020; peterselie land voorbewerken

Aardappelland voorbewerken

Het aardappelland heb ik alvast voorbewerkt met de Lemken rotorkopeg. Ook deze grond is bovenop keihard. Door hem nu alvast te bewerken gaat het poten van de aardappelen ook wat beter. Dit jaar poot ik het ras Lady Anna. Deze teel ik voor APFEriva. Het pootgoed kan ik nog niet ophalen. Ik hoop binnenkort te horen waar ik ze moet halen.

Soja perceel voorbewerkt

Het perceel waar dit jaar 3 ha soja (verse) geteeld gaat worden is eenmaal voorbewerkt met de rotorkopeg. De soja zal eind april/begin mei worden gezaaid.

Zaaibed bereiding perceel uien

Maandag en dinsdag 6 en 7 april heb ik het perceel uien bewerkt met de rotorkopeg. Doel van deze bewerking is om er voor te zorgen dat we de grond verkruimelen en vlak krijgen. De grond wordt enkele centimeters los gemaakt. Op de vaste vochtige grond daaronder (2-3 cm diepte)  wordt later dan het uien zaadje gezaaid.
Dit jaar is het een hele kunst om een fatsoenlijk zaaibed te maken. De kleigrond is na de erg natte februari hard opgedroogd en daardoor ook nog eens keihard geworden. Normaal doen we eenmaal de grond bewerken, maar nu is het tweemaal nodig. Dan nog is de grond erg kluiterig.
Het perceel uien heeft twee voorvruchten. In 2019 groeide er 6 ha wintertarwe en 3 ha soja. Na de oogst van de wintertarwe is een groenbemester gezaaid. Dat geld niet voor de soja. Omdat ik sinds twee jaar de percelen omploeg zonder gebruik te maken van voorscharen staat er op de 6 ha nog groenbemester. In een normale winter zou deze kapot vriezen. Dat is deze winter niet het geval geweest. 1o dagen geleden is deze 6 ha voor de zekerheid bespoten met Roundup (glyfosaat). Zo proberen we in het uien perceel zo min mogelijk last te krijgen van de resten groenbemester.
De 6 ha is daarom de eerste maal bewerkt met voorop de trekker, een klepelmaaier en achterop de rotorkopeg.  De toppen van de groenbemester zijn zo kapot geklepeld, waardoor de zaaimachine minder last heeft van de lange stengels.
Bij de overige 3 ha is de klepelmaaier niet gebruikt.


De volgende dag heb ik de hele 9 ha nog eens bewerkt met de rotorkopeg. Nu voorop de trekker de combirol. Tot 10 uur in de ochtend was het nog mistig op het land.


Tijdens de tweede bewerking was er 1 grote stofwolk van stof rondom de trekker.

Ik wacht nog even tot na Pasen met zaaien. De uien worden gezaaid door loonbedrijf Breure uit Swifterbant. Tevens komt er in het perceel nog een proefveld van 1,1 ha van Seminis (Monsanto) te liggen.


Zaaibedbereiding perceel suikerbieten

Maandag en dinsdag 30 en 31 maart is het suikerbietenperceel bewerkt met de rotorkopeg. De bedoeling was om met de snelegcombinatie de grond klaar te maken om te zaaien, maar door de harde grond lukte het met deze combi niet om een redelijk resultaat te krijgen.

27 maart 2020; zaaibedbereiding Peterselie en vogelakker
De snelegcombinatie die nu niet gebruikt is.

We hebben als alternatief daarom de zaaimachine van de Lemken zaaicombinatie gehaald. De rotorkopeg kan in dit geval beter overweg met de harde bovengrond dan de sneleg.

31 maart 2020; Zaaibedbereiding suikerbieten land

Door langzaam te rijden, 4 km/uur, krijgen we met de rotorkopeg een beter resultaat. Het is nog niet voldoende om hier suikerbieten in te zaaien. De grond is nog te kluiterig.

Omdat SESVanderHave jaarlijks een groot suikerbietenproefveld op ons bedrijf  aanlegt hebben we nu nog geen haast met zaaien. Het is ook nog koud en men wil toch een mooie egale opkomst van de diverse te zaaien suikerbietenproeven. Het mooiste zou zijn dat de grond nog een keer nat regend. Zo worden de kluiten zachter. Met de snelegcombinatie kan de grond dan nog eenmaal bewerkt worden, waarna gezaaid kan worden. Nog even afwachten.

Zaaibedbereiding peterselie en vogelakker

Vrijdag 27 maart heb ik het land waar dit jaar de peterselie en vogelakker komen alvast voorbewerkt met de Steketee snelegcombinatie.  Met de sneleg maken we het in het najaar 2019 geploegde land vlak en fijn. Zo kunnen we later het zaaizaad op een constante diepte zaaien. Dit bevordert een snelle kieming en een gelijkmatige opkomst.

Voorop de trekker zit de Steketee Combirol, die het voorwerk doet, zoals het afvlakken van de ploegsneden. Achterop zit een Steketee sneleg die het zaaibed verder prepareert.

Dit jaar is weer een bijzonder jaar. Door een natte herfst en een winter zonder vorst van betekenis en dan ook nog een zeer natte maand februari erachter aan is de klei heel moeilijk te bewerken. De klei is deze droge periode met veel zon en wind keihard geworden. Het gevolg is dat we na in 1 maal eggen de grond niet in de juiste conditie krijgen om te kunnen zaaien. Er liggen nog te veel grove kluiten. (zie foto’s hieronder).

De peterselie wordt begin-half april gezaaid en de vogelakker eind mei. Door nu alvast een bewerking uit te voeren met de sneleg, maak je als het ware een “vals zaaibed”. Zo kunnen onkruiden alvast kiemen. Bij een volgende bewerking worden deze onkruiden bestreden.

Het land waar de suikerbieten komen te groeien is ook al te hard om zelfs fatsoenlijk met de sneleg de grond in te komen. Dit suikerbietenland en het uienland ga ik dan ook bewerken met de rotorkopeg. Deze gaat beter de grond in. Zo proberen we alsnog een goed zaaibed te krijgen. Word vervolgd.

Deelname Project Slim landgebruik

Harrysfarm doet sinds 2018 mee aan het netwer Slim Landgebruik Bodem & Klimaat. Ca. 15 bedrijven uit Flevoland doen mee aan dit project. Er wordt o.a. gekeken naar welke maatregelen invloed hebben op de opslag van koolstof in de bodem en hoe ziet dat economisch plaatje er dan uit. Maatregelen kunnen zijn een bouwplan met met rustgewassen, aanvoer vaste dierlijke mest of compost, minimale grondbewerking, inzet vanggewassen etc.
Het Louis Bolk instituut begeleid het project en doet o.a. de bodemonderzoeken. Door het doen van een bodemonderzoek op 2 percelen van het deelnemende bedrijf, vastgelegd met GPS, wordt een nulmeting gedaan. Over enkele jaren worden op deze 2 plekken weer bodemonderzoeken gedaan om zo het effect waar te nemen wat de genomen maatregelen hebben gedaan.
De bodem wordt onderzocht op de hoeveelheid organische stof en koolstof. Er word een profielkuil gegraven en de indringingsweerstand wordt gemeten.


De indringingsweerstand wordt gemeten met een zogenaamde penetrologger.


Woensdag 5 februari zijn de resultaten met de deelnemers besproken. De volgende stap is, welke maatregelen gaan we nemen.  Om te kunnen voorspellen hoe bepaalde maatregelen je organische stof kan laten stijgen kun je het programma NDICEA downloaden. In dat programma kun je het hele bouwplan invoeren met de maatregelen, zoals bijv. meer mest aanvoeren, groenbemesters zaaien. Het programma voorspelt dan hoe het organische stof verloop is in de toekomst maar ook hoe het stikstofverloop is.

Hier is het programma te downloaden.

Ploegen en spitten perceel 5

Perceel 5, het perceel op Harrysfarm waar in 2019 suikerbieten hebben gegroeid, is geploegd. Door de natte herfst ben ik een stuk later aan het ploegen dan normaal het geval is. Vorig jaar was het ploegen op 22 november klaar. Nu zijn we net begonnen.  Gelukkig zijn de suikerbieten begin september wel onder droge omstandigheden gerooid. Het perceel ploegt daardoor toch nog mooi om.


De kopakkers, het stuk grond waar we met de trekker en ploeg op draaien, heb ik gespit met de spitmachine.

Nu het perceel geploegd is kan de grond komende winter mooi verweren.

Woelen aardappelland

Tijdens het aardappelrooien zijn de bandensporen van de trekkers tijdens de oogst meteen losgetrokken met de Evers woeler. Zo komt er bij regen geen water in deze sporen te staan.

Woelen suikerbieten land

Nadat de suikerbieten allemaal gerooid zijn heb ik de sporen van de suikerbietenrooier losgetrokken met een Evers Sumbawa woelen. Aan deze woeler zitten 3 grote tanden die de grond openbreken. Zo voorkomen we dat er bij veel neerslag water op het land blijft staan. Door het openbreken voorkom je ook storende lagenen behoud je zo een goede bodemstructuur.