Gele mosterd zaaien in geoogst uien perceel

Door de prachtige weersomstandigheden deze maand september kunnen we mooi een groenbemester zaaien in het het geoogste uien perceel waar volgend jaar de aardappels komen. In dit perceel zaai ik gele mosterd gemengd met wat bladrammenas. Deze laatste was nog over van vorig jaar.

Voor het zaaien heb ik eerst de kippenmest, die een dag eerder verspreid is,  met de Lemken Karat cultivator ingewerkt.


Zaterdag 18 september heb ik met de 3 meter brede Lemken zaaicombinatie de gele mosterd ingezaaid. Per ha is iets meer dan 20 kg gezaaid.

De bedoeling is dat de gele mosterd de hele winter blijft staan en niet geploegd word.
Groenbemesters zijn planten die we gebruiken om de grond te verbeteren. Ze worden over het algemeen na het hoofdgewas gezaaid en zorgen voor een betere bodemstructuur, houden het organische stofgehalte op peil en zorgen voor het vastleggen van stikstof.

Kippenmest verspreiden

Loonbedrijf Breure/De Waard heeft donderdagmiddag 16 september de kippenmest over het geoogst uienland verspreid. Per ha is ca. 12 ton kippenmest verspreid. Dit gebeurt met 2 Tebbe strooiers. De kippenmest is door Mesthandel Jan Bakker uit Oldebroek geleverd.
In de mest zit o.a. veel organische stof en mineralen zoals stikstof, fosfaat en kalium. Volgend jaar komen op dit perceel aardappelen te groeien. Deze hebben zo veel profijt van deze mest.

Tarwestoppel bewerken

Wat later dan ik eigenlijk had gepland, maar uiteindelijk 26 en 27 augustus de wintertarwe stoppel kunnen lostrekken met de Lemken Karat cultivator. Door het wisselvallige weer in de maand augustus kregen we weinig kans om deze bewerking uit te voeren. Ook nu was de grond nog niet echt droog. Onder het verhakselde stro droogt de kleigrond namelijk niet snel op. Door de tarwestoppel open te trekken droogt de kleigrond onder het verhakselde stro wel wat sneller op. De cultivator gaat ca. 15-20 cm diep door de kleigrond.
Na het lostrekken van de tarwestoppel kan ik deze meteen inzaaien met een groenbemester. Dit jaar voor het eerst met onze nieuwe trekker, de Steyr 6150 Impuls CVT.


Bodemonderzoek tarwestoppel

Arjan Hadderingh van Perceleninkaart.nl heeft voor suikerbieten proefveldhouder SESVanderHave met de John Deere gator grondmonsters op ons bedrijf gestoken.
Met de John Deere gator met GPS en Wintex bemonsteringsapparatuur wordt de bemonstering gedaan.
Er wordt bemonsterd op de aanwezigheid van bietencystenaaltjes en Rhizomanie. SESVanderHave kan na aanleiding van de uitslag van de bemonstering daar de indeling van hun proefveld op aanpassen.

Aardappelen frezen (aanaarden)

Op Hemelvaartsdag, 13 mei, ben ik in de avond begonnen met het aanaarden of frezen van de aardappelruggen. Dit jaar is het door het wisselvallige weer wat moeilijker plannen, maar na een paar droge dagen was de grond goed genoeg begaanbaar om de ruggen op te frezen.

Dit frezen doen we met de 4 rijige Baselier frees. Deze maakt de grond los tussen de gepote aardappelen en gooit de grond op de ruggen. Speciale kappen achterop de frees drukken de grond op de rug weer aan. De ruggen zijn na het frezen een stuk groter in omvang geworden. Daardoor hebben de aardappels tijdens de groei voldoende ruimte in te groeien. De kans op een groene aardappel (die uit de rug wil groeien) wordt ook een stuk kleiner.

Helaas had de trekker een Steyr 4130 CVT tussendoor nog een storing. Mechanisatiebedrijf Weevers uit Swifterbant had dat na een uur weer verholpen en kon ik weer verder. Vrijdagmiddag 14 mei tegen 18.00 uur was ik klaar.

Hieronder het resultaat na het frezen.

14 mei 2021; Gewasgroei aardappelen; ras is Innovator


Om de 48 meter komen in het perceel de spuitsporen te liggen. Waar deze sporen komen heb ik 2 elementen van de pootmachine uitgezet. Zo komen er in deze ruggen geen aardappels te groeien, maar kunnen de banden van de trekker en veldspuit hierover rijden. Van de rijenfrees laten we twee schrapers zakken die een klein stukje van de gefreesde rug afschrapen. Over die twee ruggen rijdt dan de veldspuit. Zie de foto’s hieronder.


Zaaibed bereiding suikerbieten perceel

Om de suikerbieten te kunnen zaaien heb ik met de Steketee sneleg combinatie zaterdag 17 april het zaaibed voor de suikerbieten klaargelegd. Dit jaar zijn wat extra bewerkingen nodig omdat ik het perceel, waar vorig jaar wintertarwe groeide, afgelopen najaar niet heb geploegd. In de boeren volksmond noemen we dat NKG, oftewel, niet kerende grondbewerking.
Door niet te ploegen houd je de grond in de winter bedekt. Voordelen zijn verder een betere ontwikkeling van het bodemleven, betere bodemstructuur en een betere infiltratie van het water.

In de wintertarwe stoppel is vorig jaar half september een groenbemester mengsel met haver, wikken en bladrammenas gezaaid. Doordat we een vorstperiode hadden met sneeuw is de groenbemester niet kapot gevroren. Daarom is begin maart met glyfosaat de groenbemester dood gespoten. Twee weken geleden is deze groenbemester nog bewerkt met de rotorkopeg. Om nu een mooi zaaibed te verkrijgen is de grond nog een keer bewerkt met de Steketee sneleg.

Komende week wordt het suikerbieten proefveld van SESVanderHave gezaaid. Nadat dit proefveld gezaaid is worden mijn eigen suikerbieten erom heen gezaaid.


AM (aaltjes) onderzoek

HLB De Groene Vlieg, heeft met behulp van een quad die op GPS rijdt, grondmonsters genomen. Later word de gestoken grond in het laboratorium onderzocht op de aanwezigheid van aardappelcystenaaltjes. Ook wel het AM onderzoek genoemd.
Er zitten heel veel aaltjes in de bodem. Er zitten goeie aaltjes in de bodem, maar ook verkeerde. HLB De Groene Vlieg onderzoekt de bodem op de aanwezigheid van schadelijke aaltjes zoals de aardappelcystenaaltje. Dit aaltje kan schade geven in het gewas aardappelen. Door de grond op deze aaltjes te onderzoeken kan men bij de volgende teelt van aardappelen maatregelen nemen tegen deze aaltjes. Dit kan door het telen van goeie resistente rassen tegen deze aaltjes. Deze bestrijden de aaltjes.
Van de aardappelcystenaaltje zijn meerdere soorten. Door te weten welke soort het is kan daar het juiste resistente ras op worden gekozen.

De quad die op GPS rijdt bemonsterd om de 6 meter stroken. In de strook wordt om de 2,25 meter met een schepje een grondmonster uit het perceel gehaald. De quad rijdt tijdens het bemonsteren ca. 16 km/uur.
Tegelijkertijd wordt er ook nog een monster genomen die de bemestingstoestand van het perceel meet. Een gecombineerde bodemanalyse. Hiermee wordt o.a. fosfaat, kalium en magnesium bemonsterd. Teven worden de pH, het organische stof gehalte en de afslibaarheid gemeten. Nadat de uitslag bekend is kan men behulp van een taakkaart plaatsspecifiek bemesten. Ik wil mijn 5 hoofdpercelen de komende jaren zo in beeld brengen en wie weet in de toekomst, als ik de apparatuur ervoor heb, plaatsspecifiek bemesten.

Meer info over de gecombineerde bodemanalyse

Meer uitgebreide info over het AM onderzoek is hier te vinden.

Proef mycostraat, champost en compost in uien

Net als vorig jaar ligt er weer een proef van o.a. mycostraat, champost en compost in ons uien perceel.

12 april 2021; Mycostraat

Vorig jaar is er samen met Harrysfarm, Mycophilia, Zonnespelt en de Provincie Flevoland een circulaire keten opgestart. Mycophilia kweekt paddenstoelen op een voedingsbodem die bestaat uit zaagsel, kaf van granen en andere reststoffen zoals wat kalk. Zonnespelt levert de kaf van de granen. Na de oogst van de paddenstoelen blijft er een restproduct over (het zogenaamde mycostraat). Dit heeft nog geen bestemming, het wordt nu als afval afgevoerd. Zonnespelt en Harrysfarm gaan onderzoeken of het Mycostraat gebruikt kan worden als bodemverbeteraar. Van Tafel naar Kavel begeleid het project.
Als het experiment slaagt, levert het voor Mycophilia extra inkomsten op en wordt de grond van Zonnespelt en Harrysfarm verrijkt met voedingsrijke ‘compost’. Kortom, een win-win situatie, waarbij de Flevolandse bodem ook gezonder van wordt!

De bodemschimmel Fusarium geeft steeds meer problemen in de teelt van uien. De gedachte is dat het restproduct  mycostraat een positief effect heeft op het bestrijden van de schimmel. Naast mycostraat wordt ook champost en compost meegenomen in de proef. Vorig jaar is er al een eerste proef aangelegd in de uien. Er zijn o.a. opbrengstmetingen en andere waarnemingen gedaan. Helaas is daar nog niet iets uitgekomen. Dit jaar wordt de proef weer herhaald. Mogelijk worden er ook nog potproeven gedaan. Word vervolgd.

Aardappel perceel voorbewerken

Donderdag 8 april heb ik het perceel waar de aardappelen dit jaar komen alvast voorbewerkt. Het perceel is 11 januari met de spitmachine gespit. Er stond toen een groenbemester met gele mosterd en bladrammenas. Een deel van de groenbemester is niet kapot gevroren. Vandaar dat ik het perceel toch maar met de rotorkopeg heb voorbewerkt.
8 april 2021; aardappel land voorbewerken met Moreni rotorkopeg en Perfect klepelmaaier

Voorop de Steyr trekker een Perfect klepelmaaier om de al dode groenbemester wat kort te maaien. Achterop de trekker een Moreni rotorkopeg die de groenbemester wat inwerkt en de grond alvast wat bewerkt. De rotorkopeg heb ik gehuurd van mijn collega buurman en is nog gloednieuw.


8 april 2021; aardappel land voorbewerken met Moreni rotorkopeg en Perfect klepelmaaier

Genoeg meeuwen op zoek naar wormpjes.

Over 1-2 weken worden dan de aardappels gepoot.

Suikerbieten perceel voorbewerken

Vrijdag 2 en zaterdag 3 april het perceel waar de suikerbieten komen bewerkt. Dit jaar een nieuwe uitdaging, omdat het perceel waar een groenbemester mengsel van haver, wikken en bladrammenas stond, niet is geploegd. Ik ben altijd wat later dan de rest van de akkerbouwers met het zaaien van de suikerbieten, omdat er net zoals de afgelopen jaren weer een suikerbieten proefveld van SESVanderHave word gezaaid. Hun zaaien liever wat later als de buiten- en bodemtemperatuur wat beter is zodat de proeven vlotter door kunnen groeien.

Klik hier voor de gewasgroei van de groenbemester

Doordat de groenbemester door teveel sneeuw in februari niet goed is kapot gevroren besloten om begin maart de groenbemester met Roundup te spuiten.

1 maart 2021; gewasgroei groenbemester mengsel

Het gewas na de vorstperiode van februari.


25 maart 2021; gewasgroei groenbemester mengsel

Het gewas op 25 maart.

De grond dus voorbewerkt. Voorop de Steyr trekker een Perfect klepelmaaier om de al dode groenbemester wat kort te maaien. Achterop de trekker een Moreni rotorkopeg die de groenbemester wat inwerkt en de grond alvast wat bewerkt. De rotorkopeg heb ik gehuurd van mijn collega buurman en is nog gloednieuw.
Een tweede bewerking is na de regen en vlak voor het zaaien nog wel nodig om de grond zaaiklaar te maken voor de suikerbieten.