Woelen aardappel akker

Het geoogste aardappel perceel is direct na het rooien losgetrokken met de Evers Holsteiner 4 tanden woelpoot.  Dit doen we om de trekker en kiepwagen sporen open trekken. Zo kan er na regen geen water in komen te staan. De woeler maakt de grond tot op ca. 30 cm diepte los.

In het perceel wordt later dit jaar nog wintertarwe ingezaaid.

 

Champost strooien

Loonbedrijf Van het Goor uit Elburg heeft maandagmiddag 29 augustus de champost verstrooid over het perceel waar de stamslabonen hebben gestaan. Met 2 Tebbe mestverspreiders is de champost over het perceel verspreid. Per ha is 30 ton gestrooid.

Champost is het eindproduct van de teelt van champignons. Op dit eindproduct worden de champignons gekweekt. Als de champignons geoogst zijn blijft dus het eindprodukt champost over.
In champost zit o.a. paardenmest, kuikenmest, stro, kalk, veen en schuimaarde verwerkt. Deze grondstoffen zijn 12 weken in bewerking geweest, waardoor het een mooi homogeen product is geworden. Van Herwijnen uit Zaltbommel heeft de champost begin dit jaar al geleverd. De champost lag al die tijd opgeslagen op de verharding bij de windturbines. De champost is goed voor onze bodem. Door aanvoer van veel organische stof en mineralen houden we onze bodem in topconditie.

Nadat de champost gestrooid is wordt dit perceel nog ingezaaid met een groenbemester, namelijk gele mosterd.

 

Korst van perceel uien breken

Voordat ik de uien kon zaaien moest eerst de korst die ontstaan is na het opdrogen van de grond worden gebroken. Deze is ontstaan na de 45 mm regen die begin april is gevallen. Het uienperceel was al tweemaal voorbewerkt met de Steketee snelegcombinatie en nu moest het helaas nog een keer. De zaaimachine kan zo niet direct in de grond zaaien. De korst moest eerst worden gebroken.

Dit heb ik gedaan met de Steketee Maxisprint. Je hoeft de korst maar heel lichtjes te bewerken om het te laten breken. Met een snelheid van 15 km/uur lukt dat wel.

Nu ligt de grond perfect klaar om in te zaaien. De grond is nog mooi vochtig.

 

Tweede zaaibedbereiding suikerbieten en uien perceel

Het suikerbieten en uien perceel vrijdag 25 maart voor de tweede maal bewerkt met de Steketee sneleg. De eerste maal lag de grond nog niet ideaal om de uien- en suikerbietenzaadjes in te zaaien.

Het uienperceel.


Het suikerbieten perceel.

De komende week worden de percelen dan ingezaaid.

 

Zaaibed bereiding perceel suikerbieten

Het perceel waar de suikerbieten komen is 22 en 23 maart voorbewerkt. Dit doen we met de Steyr 6150 Impuls en de Steketee sneleg combinatie. Voorop de trekker zit de Steketee Combirol, die het voorwerk doet, zoals het afvlakken van de ploegsneden. Achterop zit de Steketee Maxisprint die de grond verder verwerkt en het dan vlak maakt.

23 maart 2022; zaaibed bereiding perceel suikerbieten
De ploegsneden voor het bewerken met de sneleg.


Het lukt niet om het perceel in eenmaal zaaiklaar te leggen. Later gaan we met dezelfde combinatie er nog een keer over heen.


23 maart 2022; zaaibed bereiding perceel suikerbieten

Aan meeuwen geen gebrek. Er is genoeg bodemleven waar de meeuwen zich aan te goed doen.

Zaaibed bereiding perceel uien

Maandag 21 maart heb ik het uienland bewerkt met de Steketee sneleg combinatie. Inmiddels is het al een tijdje nagenoeg droog. Een goed moment om het perceel al voor te bewerken met de sneleg.
Met de sneleg maken we, het in het najaar 2021 geploegde land, vlak en fijn. Zo kan later de uienzaaimachine het uienzaad op een constante diepte zaaien. Dit bevordert een snelle kieming en een gelijkmatige opkomst.

Dit doen we met de Steyr 6150 Impuls en de Steketee sneleg combinatie. Voorop de trekker zit de Steketee Combirol, die het voorwerk doet, zoals het afvlakken van de ploegsneden. Achterop zit de Steketee Maxisprint die de grond verder verwerkt en het dan vlak maakt.

Het zaaien van de uien stel ik nu nog even uit. Het is behoorlijk droog. Tevens is de voorspelling dat het ook nog wel 7-10 dagen droog blijft. Voor het mooie moet ik dezelfde grond nog een keer bewerken om een goed zaaibed voor de uien te krijgen. We houden de weersverwachting de komende dagen goed in de gaten en beslissen dan wat we gaan doen. Nu wachten we nog even af. Het is ook nog erg vroeg. Tussen begin en half april is vaak een mooie tijd om uien te zaaien.

AM onderzoek

HLB De Groene Vlieg, heeft met behulp van een quad, grondmonsters genomen. Dit gebeurt in het wintertarwe perceel waar de aardappels in 2021 groeiden. De grondmonsters worden in het laboratorium van HLB De Groene Vlieg onderzocht op de aanwezigheid van aaltjes. Het AM (aardappelmoeheid) onderzoek.

Er zitten heel veel aaltjes in de bodem. Er zitten goeie aaltjes in de bodem, maar ook verkeerde. HLB De Groene Vlieg onderzoekt in dit geval de bodem op de aanwezigheid van het aardappelcystenaaltje. Dit aaltje kan schade geven in het gewas aardappelen. Door de bodem op dit aaltje te onderzoeken kan men maatregelen nemen tegen deze aaltjes. Dit kan door het telen van de goeie resistente rassen tegen deze aaltjes.
Van de aardappelcystenaaltje zijn meerdere soorten. Door te weten welke soort het is, kan daar het juiste resistente ras op worden gekozen.
Een goede aaltjesbeheersing begint met het vaststellen van een besmetting, de bepaling van de soort en de omvang van de populatie.

De quad bemonsterd om de 6 meter een strook. In de strook wordt dan regelmatig een grondmonster gestoken.

 

Meer uitgebreide info over het AM onderzoek is hier te vinden.

Koude kerst

Onverwachts hebben we tijdens de kerstdagen nog wat flinke kou gehad. In de nachten vroor het minimaal -6,1 graden. Door de snijdende oostenwind was de gevoelstemperatuur minimaal – 15 graden. De vorst is in die 2 nachten ca. 5-6 cm de grond ingetrokken.

27 december 2021; vorst in de akker


De gele mosterd, die nog op 2 percelen groeit, is door de vorst nu wel kapot gevroren.

 

 

Champost strooien

Loonbedrijf Van het Goor uit Elburg heeft dinsdagmiddag 23 november de champost verstrooid over perceel 3. Op perceel 3 groeide dit jaar de peterselie en de edamame (verse soja). Met 2 Tebbe mestverspreiders is de champost over het perceel verspreid.

Champost is het eindproduct van de teelt van champignons. Op dit eindproduct worden de champignons gekweekt. Als de champignons geoogst zijn blijft dus het eindprodukt champost over.
In champost zit o.a. paardenmest, kuikenmest, stro, kalk, veen en schuimaarde verwerkt. Deze grondstoffen zijn 12 weken in bewerking geweest, waardoor het een mooi homogeen product is geworden. Van Herwijnen uit Zaltbommel heeft de champost begin dit jaar al geleverd. De champost lag al die tijd opgeslagen op de verharding bij de windturbines.

Per ha is ca. 20 ton verstrooid. De bedoeling is dat dit perceel nu wordt geploegd.

 

 

Gele mosterd zaaien in soja- en suikerbieten akker

Door de mooie nazomer is het dit jaar ideaal om nog groenbemesters te zaaien. Eerder heb ik al gele mosterd gezaaid in de geoogste uien akker. Nu heb ik ook gele mosterd in de geoogste suikerbieten en soja (edamame) akker gezaaid.
Om al het zaaizaad te laten ontkiemen is wat regen nog wel nodig.

Voor het zaaien is de soja akker losgetrokken met de Evers Sumbawa woeler en daarna nog bewerkt met de Lemken Karat cultivator. Bij de soja zijn met de oogst de peulen van de stengel gestript. De stengels zijn blijven staan. Met de Lemken Karat worden deze nog beter door de grond verdeelt.


Het suikerbieten land is ook losgetrokken met de Evers Sumbawa woeler, maar daarna niet meer bewerkt met de Lemken Karat cultivator. Dat was niet nodig.

Daarna konden de percelen in gezaaid worden met de Lemken Saphir met Zircon rotorkopeg. Per ha is ca. 20 kg gele mosterd gezaaid.