Geitenmest verspreiden

Dogterom uit Lelystad heeft woensdag 23 september de geitenmest uitgereden. De geitenmest komt op het land waar de uien in 2020 hebben gegroeid. Mesthandel Jan Bakker heeft in augustus de geitenmest al geleverd. In totaal ca. 280 ton.
Op het perceel wordt ca. 30 ton/ha verstrooid. In de strooier kan ca. 9 ton mest. Volgend jaar komen op dit perceel aardappelen te groeien. De mest is vooral goed voor de bodem, dus ook voor het bodemleven.
Klik hier voor de voordelen van geitenmest.

Woelen uien perceel

Direct nadat de uien van het land gehaald zijn, worden de oogstsporen losgetrokken met de Evers Sumbawa woeler. Valt er veel regen dan komen de sporen niet vol water te staan.

Zaaien groenbemesters

In de wintertarwestoppel en het geoogste soja perceel zijn nog groenbemesters gezaaid.

In de wintertarwe stoppel wordt een mengsel van 50 kg haver/ha, 25 kg wikken/ha en ca. 7 kg bladrammenas/ha gezaaid. Voor het zaaien word eerst de tarwestoppel nog losgetrokken met de Lemken Karat cultivator. Dit jaar ben ik erg laat met het zaaien. Dit komt omdat ik eerst de aardappelopslag en wat distels wilde bestrijden. Toen dat klaar was sloeg het weer om. Ruim 3 weken nat weer. Gelukkig hebben we nu nog een mooie nazomer zodat de groenbemester toch nog gezaaid kan worden.


Het zaaien van de groenbemester gebeurt met een Lemken zaaicombinatie.


Voordat ik in het sojaland een groenbemester kan zaaien zijn de taaie soja stronken afgeklepeld en de oogstsporen met de woelpoot losgetrokken. Dit is in 1 werkgang gebeurt.


Daarna de soja akker verder losgetrokken met de Lemken Karat cultivator.

15 september 2020; culturen tarwestoppel


De soja akker wordt daarna ingezaaid met gele mosterd. Er word ca 20 kg/ha gezaaid.

 

 

 

Grondmonsters steken voor suikerbietenproefveld

Arjan Hadderingh van Perceleninkaart.nl heeft voor suikerbieten proefveldhouder SESVanderHave met de John Deere gator grondmonsters op ons bedrijf gestoken. Andere jaren deden medewerkers van SESVanderHave zelf handmatig de monstername. Vorig jaar al voor het eerst gewerkt met Arjan Hadderingh en dat beviel erg goed. Met de John Deere gator met GPS en Wintex bemonsteringsapparatuur gebeurt de monstername veel preciezer.
Er wordt bemonsterd op de aanwezigheid van bietencystenaaltjes en Rhizomanie. SESVanderHave kan na aanleiding van de uitslag van de bemonstering daar de indeling van hun proefveld op aanpassen.


Bodemonderzoek door studenten Aeres Hogeschool Dronten

Vier 4e jaars studenten van Aeres Hogeschool te Dronten hebben in ons uienperceel de bodem gemonitord. Ze volgen in hun laatste jaar de minor, Vitale Bodem. Ze draaien mee in het project Duurzaam Bodembeheer. Voor dit project moeten zij een bodem gaan monitoren.
Ze hebben hier o.a. een profielkuil gegraven, grondweerstand metingen gedaan met de penetrologger en bodemmonsters genomen.

 

Peterselie land voor tweede maal voorbewerken

Voor de tweede maal is het perceel waar de peterselie komt voorbewerkt. Dit maal niet met de snelegcombinatie maar met de rotorkopeg. De peterselie zou vanaf nu gezaaid kunnen worden, maar de grond is bij de eerste bewerking met de sneleg nog te kluiterig. Met de rotorkoppeg maak je de grond toch wat fijner. Eigenlijk is het wachten op wat regen, om daarna te kunnen zaaien. Of als het weer echt omslaat voor de regen te zaaien. Het blijft maar een bijzonder voorjaar.

Onder het verschil. In het midden het gedeelte wat eenmaal is bewerkt met de sneleg. Er naast het gedeelte wat voor de tweede maal bewerkt is met de rotorkopeg.

18 april 2020; peterselie land voorbewerken

Aardappelland voorbewerken

Het aardappelland heb ik alvast voorbewerkt met de Lemken rotorkopeg. Ook deze grond is bovenop keihard. Door hem nu alvast te bewerken gaat het poten van de aardappelen ook wat beter. Dit jaar poot ik het ras Lady Anna. Deze teel ik voor APFEriva. Het pootgoed kan ik nog niet ophalen. Ik hoop binnenkort te horen waar ik ze moet halen.

Soja perceel voorbewerkt

Het perceel waar dit jaar 3 ha soja (verse) geteeld gaat worden is eenmaal voorbewerkt met de rotorkopeg. De soja zal eind april/begin mei worden gezaaid.

Zaaibed bereiding perceel uien

Maandag en dinsdag 6 en 7 april heb ik het perceel uien bewerkt met de rotorkopeg. Doel van deze bewerking is om er voor te zorgen dat we de grond verkruimelen en vlak krijgen. De grond wordt enkele centimeters los gemaakt. Op de vaste vochtige grond daaronder (2-3 cm diepte)  wordt later dan het uien zaadje gezaaid.
Dit jaar is het een hele kunst om een fatsoenlijk zaaibed te maken. De kleigrond is na de erg natte februari hard opgedroogd en daardoor ook nog eens keihard geworden. Normaal doen we eenmaal de grond bewerken, maar nu is het tweemaal nodig. Dan nog is de grond erg kluiterig.
Het perceel uien heeft twee voorvruchten. In 2019 groeide er 6 ha wintertarwe en 3 ha soja. Na de oogst van de wintertarwe is een groenbemester gezaaid. Dat geld niet voor de soja. Omdat ik sinds twee jaar de percelen omploeg zonder gebruik te maken van voorscharen staat er op de 6 ha nog groenbemester. In een normale winter zou deze kapot vriezen. Dat is deze winter niet het geval geweest. 1o dagen geleden is deze 6 ha voor de zekerheid bespoten met Roundup (glyfosaat). Zo proberen we in het uien perceel zo min mogelijk last te krijgen van de resten groenbemester.
De 6 ha is daarom de eerste maal bewerkt met voorop de trekker, een klepelmaaier en achterop de rotorkopeg.  De toppen van de groenbemester zijn zo kapot geklepeld, waardoor de zaaimachine minder last heeft van de lange stengels.
Bij de overige 3 ha is de klepelmaaier niet gebruikt.


De volgende dag heb ik de hele 9 ha nog eens bewerkt met de rotorkopeg. Nu voorop de trekker de combirol. Tot 10 uur in de ochtend was het nog mistig op het land.


Tijdens de tweede bewerking was er 1 grote stofwolk van stof rondom de trekker.

Ik wacht nog even tot na Pasen met zaaien. De uien worden gezaaid door loonbedrijf Breure uit Swifterbant. Tevens komt er in het perceel nog een proefveld van 1,1 ha van Seminis (Monsanto) te liggen.


Zaaibedbereiding perceel suikerbieten

Maandag en dinsdag 30 en 31 maart is het suikerbietenperceel bewerkt met de rotorkopeg. De bedoeling was om met de snelegcombinatie de grond klaar te maken om te zaaien, maar door de harde grond lukte het met deze combi niet om een redelijk resultaat te krijgen.

27 maart 2020; zaaibedbereiding Peterselie en vogelakker
De snelegcombinatie die nu niet gebruikt is.

We hebben als alternatief daarom de zaaimachine van de Lemken zaaicombinatie gehaald. De rotorkopeg kan in dit geval beter overweg met de harde bovengrond dan de sneleg.

31 maart 2020; Zaaibedbereiding suikerbieten land

Door langzaam te rijden, 4 km/uur, krijgen we met de rotorkopeg een beter resultaat. Het is nog niet voldoende om hier suikerbieten in te zaaien. De grond is nog te kluiterig.

Omdat SESVanderHave jaarlijks een groot suikerbietenproefveld op ons bedrijf  aanlegt hebben we nu nog geen haast met zaaien. Het is ook nog koud en men wil toch een mooie egale opkomst van de diverse te zaaien suikerbietenproeven. Het mooiste zou zijn dat de grond nog een keer nat regend. Zo worden de kluiten zachter. Met de snelegcombinatie kan de grond dan nog eenmaal bewerkt worden, waarna gezaaid kan worden. Nog even afwachten.