Zaaibed bereiding suikerbieten perceel

Om de suikerbieten te kunnen zaaien heb ik met de Steketee sneleg combinatie zaterdag 17 april het zaaibed voor de suikerbieten klaargelegd. Dit jaar zijn wat extra bewerkingen nodig omdat ik het perceel, waar vorig jaar wintertarwe groeide, afgelopen najaar niet heb geploegd. In de boeren volksmond noemen we dat NKG, oftewel, niet kerende grondbewerking.
Door niet te ploegen houd je de grond in de winter bedekt. Voordelen zijn verder een betere ontwikkeling van het bodemleven, betere bodemstructuur en een betere infiltratie van het water.

In de wintertarwe stoppel is vorig jaar half september een groenbemester mengsel met haver, wikken en bladrammenas gezaaid. Doordat we een vorstperiode hadden met sneeuw is de groenbemester niet kapot gevroren. Daarom is begin maart met glyfosaat de groenbemester dood gespoten. Twee weken geleden is deze groenbemester nog bewerkt met de rotorkopeg. Om nu een mooi zaaibed te verkrijgen is de grond nog een keer bewerkt met de Steketee sneleg.

Komende week wordt het suikerbieten proefveld van SESVanderHave gezaaid. Nadat dit proefveld gezaaid is worden mijn eigen suikerbieten erom heen gezaaid.


AM (aaltjes) onderzoek

HLB De Groene Vlieg, heeft met behulp van een quad die op GPS rijdt, grondmonsters genomen. Later word de gestoken grond in het laboratorium onderzocht op de aanwezigheid van aardappelcystenaaltjes. Ook wel het AM onderzoek genoemd.
Er zitten heel veel aaltjes in de bodem. Er zitten goeie aaltjes in de bodem, maar ook verkeerde. HLB De Groene Vlieg onderzoekt de bodem op de aanwezigheid van schadelijke aaltjes zoals de aardappelcystenaaltje. Dit aaltje kan schade geven in het gewas aardappelen. Door de grond op deze aaltjes te onderzoeken kan men bij de volgende teelt van aardappelen maatregelen nemen tegen deze aaltjes. Dit kan door het telen van goeie resistente rassen tegen deze aaltjes. Deze bestrijden de aaltjes.
Van de aardappelcystenaaltje zijn meerdere soorten. Door te weten welke soort het is kan daar het juiste resistente ras op worden gekozen.

De quad die op GPS rijdt bemonsterd om de 6 meter stroken. In de strook wordt om de 2,25 meter met een schepje een grondmonster uit het perceel gehaald. De quad rijdt tijdens het bemonsteren ca. 16 km/uur.
Tegelijkertijd wordt er ook nog een monster genomen die de bemestingstoestand van het perceel meet. Een gecombineerde bodemanalyse. Hiermee wordt o.a. fosfaat, kalium en magnesium bemonsterd. Teven worden de pH, het organische stof gehalte en de afslibaarheid gemeten. Nadat de uitslag bekend is kan men behulp van een taakkaart plaatsspecifiek bemesten. Ik wil mijn 5 hoofdpercelen de komende jaren zo in beeld brengen en wie weet in de toekomst, als ik de apparatuur ervoor heb, plaatsspecifiek bemesten.

Meer info over de gecombineerde bodemanalyse

Meer uitgebreide info over het AM onderzoek is hier te vinden.

Proef mycostraat, champost en compost in uien

Net als vorig jaar ligt er weer een proef van o.a. mycostraat, champost en compost in ons uien perceel.

12 april 2021; Mycostraat

Vorig jaar is er samen met Harrysfarm, Mycophilia, Zonnespelt en de Provincie Flevoland een circulaire keten opgestart. Mycophilia kweekt paddenstoelen op een voedingsbodem die bestaat uit zaagsel, kaf van granen en andere reststoffen zoals wat kalk. Zonnespelt levert de kaf van de granen. Na de oogst van de paddenstoelen blijft er een restproduct over (het zogenaamde mycostraat). Dit heeft nog geen bestemming, het wordt nu als afval afgevoerd. Zonnespelt en Harrysfarm gaan onderzoeken of het Mycostraat gebruikt kan worden als bodemverbeteraar. Van Tafel naar Kavel begeleid het project.
Als het experiment slaagt, levert het voor Mycophilia extra inkomsten op en wordt de grond van Zonnespelt en Harrysfarm verrijkt met voedingsrijke ‘compost’. Kortom, een win-win situatie, waarbij de Flevolandse bodem ook gezonder van wordt!

De bodemschimmel Fusarium geeft steeds meer problemen in de teelt van uien. De gedachte is dat het restproduct  mycostraat een positief effect heeft op het bestrijden van de schimmel. Naast mycostraat wordt ook champost en compost meegenomen in de proef. Vorig jaar is er al een eerste proef aangelegd in de uien. Er zijn o.a. opbrengstmetingen en andere waarnemingen gedaan. Helaas is daar nog niet iets uitgekomen. Dit jaar wordt de proef weer herhaald. Mogelijk worden er ook nog potproeven gedaan. Word vervolgd.

Aardappel perceel voorbewerken

Donderdag 8 april heb ik het perceel waar de aardappelen dit jaar komen alvast voorbewerkt. Het perceel is 11 januari met de spitmachine gespit. Er stond toen een groenbemester met gele mosterd en bladrammenas. Een deel van de groenbemester is niet kapot gevroren. Vandaar dat ik het perceel toch maar met de rotorkopeg heb voorbewerkt.
8 april 2021; aardappel land voorbewerken met Moreni rotorkopeg en Perfect klepelmaaier

Voorop de Steyr trekker een Perfect klepelmaaier om de al dode groenbemester wat kort te maaien. Achterop de trekker een Moreni rotorkopeg die de groenbemester wat inwerkt en de grond alvast wat bewerkt. De rotorkopeg heb ik gehuurd van mijn collega buurman en is nog gloednieuw.


8 april 2021; aardappel land voorbewerken met Moreni rotorkopeg en Perfect klepelmaaier

Genoeg meeuwen op zoek naar wormpjes.

Over 1-2 weken worden dan de aardappels gepoot.

Suikerbieten perceel voorbewerken

Vrijdag 2 en zaterdag 3 april het perceel waar de suikerbieten komen bewerkt. Dit jaar een nieuwe uitdaging, omdat het perceel waar een groenbemester mengsel van haver, wikken en bladrammenas stond, niet is geploegd. Ik ben altijd wat later dan de rest van de akkerbouwers met het zaaien van de suikerbieten, omdat er net zoals de afgelopen jaren weer een suikerbieten proefveld van SESVanderHave word gezaaid. Hun zaaien liever wat later als de buiten- en bodemtemperatuur wat beter is zodat de proeven vlotter door kunnen groeien.

Klik hier voor de gewasgroei van de groenbemester

Doordat de groenbemester door teveel sneeuw in februari niet goed is kapot gevroren besloten om begin maart de groenbemester met Roundup te spuiten.

1 maart 2021; gewasgroei groenbemester mengsel

Het gewas na de vorstperiode van februari.


25 maart 2021; gewasgroei groenbemester mengsel

Het gewas op 25 maart.

De grond dus voorbewerkt. Voorop de Steyr trekker een Perfect klepelmaaier om de al dode groenbemester wat kort te maaien. Achterop de trekker een Moreni rotorkopeg die de groenbemester wat inwerkt en de grond alvast wat bewerkt. De rotorkopeg heb ik gehuurd van mijn collega buurman en is nog gloednieuw.
Een tweede bewerking is na de regen en vlak voor het zaaien nog wel nodig om de grond zaaiklaar te maken voor de suikerbieten.


Zaaibedbereiding perceel uien

Donderdag 1 april is het perceel waar in 2021 de uien worden gezaaid de grond nog eens bewerkt. De eerste maal had ik 8 maart al gedaan. Toen is het geploegde land al voorbewerkt. Na de ca. 45 mm regen, die na 8 maart is gevallen, werd na het opdrogen de grond bovenop net iets te hard om meteen uien in te zaaien.

25 maart 2021; Gewasgroei uien; ras is Hyway
De grond voor de tweede bewerking.


Een tweede bewerking was dan ook wel nodig. Dit maal is de grond heel licht bewerkt met de Steketee sneleg. Voorop de trekker een drukrol. Samen met de trekkerbanden en drukrol wordt de grond egaal aangereden, zodat de uienzaadjes mooi op vaste vochtige grond komen te liggen.

Uienland voorbewerken

Maandag 8 maart het perceel waar de uien in 2021 komen te groeien alvast voorbewerkt met de sneleg combinatie. Dit perceel heb ik eind januari geploegd. Een deel van het geploegde perceel vond ik naar mijn idee niet helemaal vlak liggen. Omdat de grond na 2 weken droog weer bovenop mooi opgedroogd was besloten om het perceel al voor te bewerken.

Vergeleken met vorig jaar valt de grond zo mooi dat een tweede bewerking waarschijnlijk helemaal niet meer nodig is. Ik bewerk de grond met een Steketee sneleg.

Voorop de Steyr 6140 CVT trekker zit de Steketee Combirol, die het voorwerk doet, zoals het afvlakken van de ploegsneden. Achterop zit de Steketee Maxisprint die de grond verder verwerkt en het dan vlak maakt.

Nu eerst de regenperiode, die voorspeld is, afwachten. Als de grond daarna weer voldoende opgedroogd is zouden we de uien al kunnen zaaien.

 

 

Vorst in de grond

De vele sneeuw die afgelopen week is gevallen heeft ook een nadeel. Ondanks dat het mooie plaatjes oplevert. De bodem heeft het afgelopen jaar door de vele regenval vanaf augustus 2020 flink te verduren gehad. Door de sneeuw is er een isolerende laag ontstaan waardoor de vorst niet diep de grond is in kunnen trekken. Vorst zorgt er namelijk voor dat de klei wat uitzet waardoor de grond in het voorjaar makkelijker bewerkbaar word. Voorwaarde is wel dat er niet te veel regen valt na de vorst.

Op de wintertarwe stoppel waar in de vorige zomer nog een mooie groenbemester is ingezaaid ligt een pak sneeuw van 15 cm. Onder de sneeuw is de grond nog gewoon zacht.

3 februari 2021; gewasgroei groenbemester, haver, wikken en bladrammenas

De groenbemester zoals hij stond vlak voor de winterperiode met sneeuw.


In een ander perceel waar minder sneeuw ligt is de vorst wel tot ca. 20 cm de grond ingetrokken. Dit perceel waar in 2020 peterselie stond is 25 januari geploegd.

7 t/m 14 februari 2021; Winter op Harrysfarm

7 t/m 14 februari 2021; Winter op Harrysfarm

De meningen onder de bodemdeskundigen zijn wel verdeelt over of vorst wel of niet goed is voor de bodem, zie artikel hier.

 

 

Ploegen

Wat later dan ik gewend ben (normaal november) heb ik maandag 25 januari een perceel geploegd. Sinds de uienoogst half september is het weer constant wisselvallig geweest. Een paar dagen droog en dan weer regen. In januari hebben we 1 of 2 nachten wat nachtvorst gehad, maar verder is de winter van 2020/2021 nog niet veel soeps.
Uiteindelijk na een paar droge dagen en een nacht met lichte vorst is het perceel waar in 2020 verse soja en peterselie heeft gegroeid toch nog geploegd. Totaal 7,2 ha. De vogelakker blijft nog een jaar liggen.

25 januari 2021; ploegen

Foto 12 augustus 2020 genomen.


In de soja is in september nog een groenbemester, gele mosterd gezaaid. Tevens is er nog een klein strookje met een groenbemester mengsel van haver, bladrammenas en wikken gezaaid. Dit zaad had ik nog over bij het zaaien van deze groenbemester in het geoogste wintertarwe perceel.

25 januari 2021; ploegen

Foto 12 november 2021 genomen.

Het peterselie perceel ploegde mooi om.

25 januari 2021; ploegen

Wortels van de peterselie zijn goed zichtbaar.


Waar de verse soja heeft gestaan was de klei wat vettiger.
Nu maar eens hopen op wat flinke vorst, zodat de grond nog op kan knappen voordat het voorjaar word.


Spitten bieten- en uienland

Afgelopen weekend 9 t/m 11 januari druk op het land geweest. Het was even weer eens een paar dagen “droog”. Twee percelen heb ik gespit met de spitmachine. Normaal ploeg ik eigenlijk alles voor december, maar door de wisselvallige weersomstandigheden steeds maar gewacht op betere, drogere tijden. Maar echt droog is eigenlijk nog steeds niet. Voor ploegen was het me nog te nat, vandaar ditmaal de spitmachine gepakt.
1 perceel is gespit daar groeiden de suikerbieten. Hier komt dit jaar de peterselie en verse soja (Edamame) te staan.


Op het andere perceel stonden de uien. Na de oogst is daar gele mosterd ingezaaid als groenbemester. In dit perceel komen dit jaar de aardappels te groeien.


Inmiddels weer 15 mm regen gevallen. Twee percelen moeten nog geploegd worden. Op 1 perceel, hier stond wintertarwe in 2020,  groeit nu een mooi groenbemestermengsel met haver, bladrammenas en wikken. Hier komen dit jaar de suikerbieten. Zoals het nu lijkt wil ik dit perceel niet ploegen.

3 januari 2021; gewasgroei groenbemester, haver, wikken en bladrammenas

Haver, bladrammenas en wikken groenbemester staat er mooi op.

Op het andere perceel, wat nog geploegd moet worden, heeft in 2020 soja en peterselie gestaan. In het perceel soja is ook nog een groenbemester gezaaid, namelijk gele mosterd. De peterselie staat er nog en is net als de groenbemester nog steeds groen omdat er nog geen vorst van betekenis is geweest. Dit perceel wil ik nog wel ploegen. Hier komen dit jaar de uien.

16 december 2020; gewasgroei groenbemester, gele mosterd, soja perceel

Het perceel waar rechts op de foto de peterselie nog staat. In het midden de gele mosterd groenbemester met er naast nog een smal strookje met haver, bladrammenas en wikken mengsel. Links op de foto naast de Vuursteentocht de vogelakker.

Nu wachten op de volgende droge periode om dit perceel te ploegen.