Gewasgroei op Harrysfarm

Hier kunt u de gewasgroei wintertarwe van het ras Graham op Harrysfarm volgen