14 december 2015; brainstormsessie Boerenbunder

14 december 2015; brainstormsessie Boerenbunder

Maandagavond 14 december heeft Boerenbunder in een volle kantine van Harrysfarm een brainstormsessie gehouden over www.boerenbunder.nl

Boer & Bunder is een applicatie die open data visualiseert op perceelsniveau. De app toont voor alle 1,9 miljoen hectare landbouwgrond in Nederland een aantal open datasets. Een bunder is een oude oppervlaktemaat voor een hectare.
Met de app kan een akkerbouwer met één klik beschikbare open data over zijn percelen oproepen. Boeren kunnen aangeven welke percelen hun eigendom zijn en een Boer & Bunder profiel aanmaken. Ook kunnen zij eventueel extra data toevoegen. Alle zoekresultaten binnen de applicatie zijn makkelijk via social media te delen. Door data makkelijk beschikbaar te stellen en deelbaar te maken wil Boer & Bunder de boer helpen om te communiceren over zijn bedrijf en resultaten waar hij trots op is.
Boer & Bunder is een initiatief van Hackwerk Advies, Liters, Boerenverstand en Crop-R en is ontstaan in opvolging van de vele Agro en Food Hackatons. Het project is financieel mogelijk gemaakt door het Ministerie van Economische Zaken. (Bron: www.boerenbunder.nl)

De huidige versie van Boer&Bunder is een prototype. Samen met gebruikers willen ze de applicatie doorontwikkelen. Op deze website kan men alle percelen landbouwgrond in Nederland bekijken. Zo kan men o.a zien wat voor gewassen er staan, hoogtekaarten bekijken gewasgroei zien en vruchtwisseling van de laatste jaren te volgen. Dit is allemaal open data wat op deze website nu zichtbaar is.

Doel van de sessie was, om met de genodigden die aanwezig waren, te brainstormen over mogelijke nieuwe toepassingen voor de site die nuttig zouden kunnen zijn voor o.a de boer, maar ook voor bijvoorbeeld loonwerkers, makelaars en natuurbeheerders .
Voor de inwendige mens had Boerenbunder voor lekkere hapjes en drankjes gezorgd. Er kwam een goede discussie op gang. Hiermee gaat boerenbunder de app verder optimaliseren. Het is de bedoeling dat ook elders in het land nog een brainstormsessie georganiseerd word.