14 december 2014; wintertarwe flink aan de groei

Door het zachte najaar is de wintertarwe gezaaid begin oktober al goed ontwikkeld. Dit najaar totaal 20,5 ha wintertarwe gezaaid. Allemaal van het ras Henrik. De wintertarwe staat op 2 percelen met andere voorvrucht.

Wintertarwe zaaidatum 2 oktober.


Wintertarwe zaaidatum 4 oktober

16 november 2014; herfst plaatjes

De herfst geeft in deze tijd van het jaar mooie plaatjes rondom de boerderij.

15 november 2014; najaarsschoonmaak

Het seizoen 2014 is bijna ten einde. Tijd voor de najaarschoonmaak van de machines. De machines worden netjes afgespoten met de hogedruk reiniger. Bepaalde delen zoals de lagers, kettingen, tandwielen, schijven etc. worden na het wassen in het vet gezet. De machines staat op hun plek in de werktuigenberging. Volgend jaar mogen ze weer volop aan de bak. Komende week zijn de trekkers aan de beurt.

13 november 2014; spitten kopakker

Een paar kopakkers zijn gespit met de spitmachine. Samen met 2 collega’s heb ik een spitmachine. Deze machine is erg handig om kopakkers mee te spitten. De MF 6616 Dyna VT van de buurman staat voor de spitmachine. De spitmachine is een 3 meter brede Celli. 2 jaar geleden 2e hands gekocht. Het landwerk zit er voor 2014 op. Alleen eventueel bij vorst nog wat kopakkers vlakmaken.

1 november 2014; ploegen

Afgelopen week, 24 oktober tot en met 1 november, 28 ha akkerland omgeploegd. De omstandigheden afgelopen week waren perfect om te ploegen. 1 kavel, nummer J50, van 3 percelen heb ik omgeploegd. Op deze 3 percelen stonden afgelopen jaar wintertarwe en uien. Na de oogst van de wintertarwe heb ik op 1 perceel gele mosterd groenbemester ingezaaid. Op het andere perceel wintertarwe is bij het zaaien van de wintertarwe meteen rietzwenkgras meegezaaid. Na de oogst van de wintertarwe kan dit gras meteen gaan groeien. Het groenbemester gewas wordt niet geoogst maar in zijn geheel ondergewerkt. De groenbemesters zijn goed geslaagd dit jaar. Door het onderwerken van de plantenmassa van de groenbemester wordt de bodemstructuur verbeterd, het bodemleven geactiveerd en het humusgehalte verhoogd. Ik ploeg met een Rumptstad 4 schaar ploeg. Ik ploeg 180 cm breed. De trekker die de ploeg trekt is een 6 cilinder Steyr 6140 CVT. De Steyr is 140 pk sterk. Er wordt met een snelheid van ca. 5,5 – 6 km/uur geploegd op een diepte van ca. 24 cm.
Sinds 2012 maak ik gebruik van de ploegbesturing van Agrometius, de Geo Plough, om de voor mooi recht te houden. Het is wel zaak om genoeg satellieten te hebben met het ploegrijsysteem. Minimaal 5-6 satellieten is wel nodig. Meestal worden wel 9-10 gehaald. Doordat de aarde draait verschilt het soms op dag hoeveel satellieten er zijn te ontvangen. In de ochtend rond 9-10 uur haalde ik soms net aan 5. De klei kan komende winter verweren. Volgend voorjaar kunnen er dan weer mooie gewassen op groeien.

31 oktober 2014; maaikorven sloten

Vrijdagmiddag 31 oktober heeft loonbedrijf Breure uit Swifterbant de sloten rondom Harrysfarm schoongemaakt.
Om de waterafvoer rondom Harrysfarm goed te laten verlopen is het van belang dat de sloten goed schoon zijn zodat het overtollig water snel afgevoerd kan worden. Tevens hebben we als agrarier de plicht om bepaalde sloten schoon te hebben voor 15 november, de Najaarschouw genaamd. Breure gebruikt een zogenaamde maaikorf om de bodem te schonen. Met deze maaikorf word de bodem en de walkant van waterwegen gemaaid, zodat het water kan blijven stromen. Het gras wat op den duur op de bodem groeit zorgt ervoor dat het water moeilijker afstroomt. Vooral bij grote neerslaghoeveelheden kan dit tot wateroverlast lijden. Vroeger spoot men na 1 juli de slootbodem met het onkruidbestrijdingsmiddel Roundup. Sinds een aantal jaren mag dit niet meer. Uiteraard gebeurde dit op een droge slootbodem. Door maaikorven wordt zo het milieu ook nog bespaart. 2 maal per jaar worden de sloten schoongemaakt met de maaikorf. De eerste keer is rond eind juni/begin juli.

20 oktober 2014; geitenmest verspreiden

Maandagochtend 20 oktober heeft loonbedrijf De Waard uit Biddinghuizen ca. 200 ton vaste geitenmest verspreid. De geitenmest geleverd door Jan Bakker mesthandel werd eerder dit jaar al geleverd. Deze was tijdelijk opgeslagen op de akker. In de mest zit veel organische stof en tevens zitten er belanrijke elementen in zoals fosfaat, kalium en stikstof. Per ha word ca. 20 ton mest verspreid. Volgend jaar komen er op dit perceel aardappelen te groeien. Die zijn erg dankbaar voor deze mest. Voor het mestverspreiden werden 2 Tebbe strooiers gebruikt.

9 oktober 2014; bodem scannen met de Veris scan

Loonbedrijf Thijssen heeft donderdag 9 oktober 1 perceel, wat eind jaren ’90 gediepploegd is, gescanned met de Veris bodemscanner. Loonbedrijf Thijssen beschikt sinds 2013 over een Veris bodemscanner. Bij het scannen worden vijf variabelen gemeten in één werkgang, onder andere de organische stof en de Ph waarde. Al deze gegevens worden naar Agrifirm Plant verstuurd waarna voor de gescande percelen een (bemestings) advies kan worden opgemaakt. Het leek mij wel eens interessant omdat ook eens op 1 perceel van ons akkerbouwbedrijf te proberen. Iedereen denkt dat de Flevolandse klei heel homogeen is. Ik ben benieuwd of dat echt zo is. De Veris MSP3 is een uniek scanapparaat waarmee met een snelheid van 8 tot 12 km/u in één werkgang vijf variabelen in kaart worden gebracht. Aanvullend op de scan laat Agrometius door een gerenommeerd bodemlab diverse referentiemonsters nemen. Met deze monsters wordt de Veris data geijkt en verwerkt.
Bekijk hier de informatiebrochure over het scannen met de Veris.

Hoe de Verisbodemscanner precies werkt wordt in onderstaand filmpje door Agrometius goed uitgelegd.

6 oktober 2014; tweede perceel wintertarwe gezaaid

Maandag 6 oktober is ook de wintertarwe in het eerder geoogst suikerbietenland gezaaid. Na het bietenrooien is het land losgewoeld. De grond was tijdens het bietenrooien zo mooi droog dat ik het land voor het zaaien niet meer hoef te bewerken. Normaal ploeg ik het bietenland. Nu ruim 2 weken later heb ik de tarwe gezaaid. Net als andere jaren zaai ik in de wintertarwe die op het bietenland staat rietzwenkgras mee. Het gras zit bij het tarwezaad in wat ik van Agrifirm koop. Voordeel hiervan is dat er niet meer in het voorjaar apart gras ingezaaid hoeft te worden. Als de wintertarwe volgend jaar geoogst is komt het gras tot ontwikkeling. De grond ligt er nog wel kluiterig bij. Dat is op zich niet zo erg. Het zaad zelf ligt mooi bedekt . Met de regen die opkomst is zal alles vlot kiemen.

4 oktober 2014; 1e perceel wintertarwe gezaaid

Vrijdag en zaterdag 3 en 4 oktober is de eerste wintertarwe gezaaid. Onder mooie droge omstandigheden is 3 weken eerder dan vorig jaar de wintertarwe gezaaid. De wintertarwe is gezaaid in het perceel waar 2 weken eerder de aardappelen zijn geoogst. Dit perceel is 10,5 ha groot. Het land is direct na het aardappelrooien losgewoeld zodat ik zonder voorbewerking in 1 werkgang kan zaaien. De grond is nog mooi vochtig. Het tarwezaad kan daar snel in gaan kiemen. Met deze hoge temperaturen kan dat snel gaan. Net als vorig jaar word het ras Henrik gezaaid. Het zaad word geleverd door Agrifirm. Het zaad is verpakt in zakken van 25 kg die leeggemaakt word in de voorraadbak van de Lemken zaaimachine. Met de Lemken zaaicombinatie word 3 meter breed gezaaid.