14 november 2016: laatste deel gespit

Het laatste deel van demoveld groenbemester is gespit. Akkerbouwer Johan Bergmans heeft de laatste ca. 1,5 ha maandagochtend 14 november gespit. Net als vorig jaar kan ik straks in het voorjaar zien wat het verschil is met het geploegde deel. Vooral interessant omdat volgend jaar hier uien komen te groeien. Hoe is de vlakligging, de opkomst, hoeveel groenbemester opslag staat er nog etc.

14 november 2016: laatste deel gespit

Het gespitte ligt er mooi vlak bij.

14 november 2016: laatste deel gespit

Een deel gespit vanuit de lucht. Helemaal rechts ligt het geploegde.

7 november 2016: demonstratie groenbemesters

Maandagmiddag 7 november is op Harrysfarm een demo groenbemesters georganiseerd.

Delphy organiseerde in opdracht van de Brancheorganisatie Akkerbouw en in samenwerking met mechanisatiebedrijf de Nieuwstad op maandag 7 november 2016 een demonstratie in groenbemesters. Ca. 50 geinteresseerden kwamen deze middag het demoveld bekijken.

7 november 2016: demonstratie groenbemesters 7 november 2016: demonstratie groenbemesters

Op de foto hierboven is te zien hoe in 3 keer de groenbemester geklepeld werd.

De volgende onderwerpen kwamen aan bod.

Demoveld met diverse groenbemesters waar op drie tijdstippen het gewas is geklepeld op drie
verschillende hoogtes. Groenbemesters welke in de demo liggen zijn:
– Gele mosterd
– Bladrammenas
– Japanse haver
– Engels raaigras
– Terralife BetaSola (bestaande uit: Alexandrijnse klaver, Bladrammenas, Niger, Japanse haver en Zomerwikken)

Demonstratie: Veenma Green Cutter:
De Veenma Green Cutter is een groenbemester verkleiner (door middel van een rotor) voor diverse
groenbemesters. Tijdens de demonstratie zal de Green Cutter zijn werk doen op 2 snelheden (3km/u
en 12km/u).

7 november 2016: demonstratie groenbemesters

De Greencutter.


Demonstratie: Ploegen vs. Spitten
Tijdens de demonstratie zal geploegd en gespit (met een roterende spitmachine) worden in de
verschillende soorten groenbemesters. Daarbij zal onderscheid gemaakt worden tussen geklepeld en
het rechtstreeks onderwerken van de groenbemester, zonder voorbewerking.


Boerderij was tijdens de demo aanwezig om een foto- en videoreportage te maken.
In de video hieronder de beelden van de Greencutter en de Imants spitmachine.

26, 27 en 28 oktober 2016: ploegen eerste perceel

Woensdag, donderdag en vrijdag (26, 27 en 28 oktober) is het eerste perceel omgeploegd. Onder mooie droge omstandigheden heb ik het eerste perceel, waar wintertarwe met bladrammenas groenbemester stond, omgeploegd.


24 en 25 oktober 2016: groenbemester klepelen

24 en 25 oktober heb ik 2 percelen met bladrammenas groenbemester geklepeld. Om tijdens het ploegen geen problemen te ondervinden met stropen van groenbemester heb ik de groenbemesters geklepeld. Achterop de trekker zit de Hemos klepelmaaier en voorop de nieuw aangeschafte frontklepelmaaier van Perfect. De klepelmaaier heb ik samen gekocht met 2 collega’s waarmee ik een goeie samenwerking heb.


17 oktober 2016: tarwe zaaien afgemaakt

Maandag de laatste 3 ha wintertarwe gezaaid. Gelukkig was er niet veel regen gevallen in het weekend zodat ik maandagochtend de laatste 3 ha wintertarwe in kon zaaien.

10 t/m 14 oktober 2016: suikerbietenproefveld gerooid

Onder mooie droge omstandigheden heeft SES van der Have afgelopen weel het suikerbietenproefveld gerooid.

Vrijdagochtend 7 oktober is, de dit jaar nieuwe bietenrooier van Belgische makelij, op een dieplader van transportbedrijf Van Wieren gebracht. Maandag 10 oktober is SES van der Have begonnen met het rooien van 2820 plots. Elke plot is 6 meter lang en 1,5 meter breed. Het totale proefveld beslaat 2,53 ha. Naast ons bedrijf heeft SES van der Have nog een proefveld in de Noordoostpolder en Biddinghuizen liggen. De eerste is al geoogst. Verder heeft SES van der Have nog proefvelden in Drenthe, Groningen en in het Zuidwesten van Nederland liggen. Zo worden de diverse proefvelden onder diverse omstandigheden beproefd.

14 oktober 2016: tarwe zaaien in bietenland

Ook in het geoogste suikerbietenland heb ik wintertarwe gezaaid. Doordat de suikerbieten dit jaar onder droge omstandigheden geoogst zijn heb ik in plaats van ploegen het land eerst losgetrokken met de Agrisem combiplow woeler met daarachter een Kongskilde triltandcultivator. De 140 pk sterke Steyr 6140 CVT heeft behoorlijk moeite om het taaie land los te trekken. Sneller rijden dan 4 km/uur zit er niet in.

Vrijdagochtend 14 oktober ben ik begonnen met het zaaien van de wintertarwe. In dit perceel van 10,5 ha zaai ik het ras Graham van kweker Syngenta. Afgelopen jaar heb ik dit ras al gehad en is goed bevallen. Ik zaai al een aantal jaren met een 3 meter brede Lemken zaaicombinatie. Dit is een combinatie van de Zircon rotorkopeg met een Saphir nokkenradzaaimaaimachine.

10 oktober 2016: eerste perceel wintertarwe gezaaid

In het eerder geoogste aardappelland is 10 oktober de wintertarwe gezaaid.

Zaterdag 8 oktober is het land losgetrokken met de Kongskilde triltandcultivator. Daarna, nadat ik bij de buurman klaar was met aardappels rooien, kon ik maandagochtend beginnen met het zaaien van de wintertarwe.

10 oktober 2016: Betacal verspuiten

Bos Agra Service BV uit Bedum heeft maandagmiddag 10 oktober Betacal Flow verspoten.

Betacal is een kalkmeststof die ontstaat bij het zuiveren van ruwsap uit suikerbieten. Het is een fijne neerslag van koolzure kalk (CaCO3), gemengd met enige organisch materiaal en voedingselementen met bemestingswaarde.  Bos Agra Service BV rijdt de Betacal Flow uit met een Terragator. Deze spuit 18 meter breed. Per ha heb ik 15 m3 verspoten.

Hier voor meer info via website Bos Agra Service BV.


 

4 & 5 oktober 2016: aardappels rooien

Onder prachtige rooiomstandigheden zijn in een kleine 2 dagen de 8,5 ha aardappels eruit gerooid.

Zondag 2 oktober had het nog 8 mm geregend. Ideaal voor de grond om twee dagen later de aardappels te rooien. De grond rooit dit jaar prachtig. In de rug waar de aardappels groeien is de klei erg zacht. Daardoor hebben we geen problemen met beschadiging door scherpe harde kluiten van klei. Toch moeten we voorzichtig zijn met rooien, omdat het onderwatergewicht van de aardappelen dit jaar hoog is. Bij een hoog onderwatergewicht kunnen aardappelen bij het rooien en inschuren beschadigen. Onder de schil is dan een blauwverkleuring te zien. Bij te veel van deze blauwverkleuring worden we gekort op de prijs. Gelukkig was dit hier niet het geval. Ramos het ras wat ik heb geteeld is minder gevoelig.

De opbrengst ligt schat ik, na het doen van diverse proefrooiingen, rond de 55 ton/ha.