Aardappels poten

13, 14 en 15 april heb ik de aardappels gepoot. Dit jaar poot ik het ras Ramos. Het is een ras wat vooral gebruikt wordt voor de frites. Ik teel de aardappels voor APF Holland. Eerder heb ik het pootgoed al opgehaald bij De Kubbe te Biddinghuizen.

Ik poot met de Grimme pootmachine van mijn collega, waarmee ik samenwerk. De pootmachine combinatie bestaat uit een Steyr 4130 ( 130 PK) Profi CVT trekker met voorop een Baselier frontfrees. Achterop een 3 meter brede Grimme GL 34 K pootmachine.

Vanuit de wagen gaan de te poten aardappelen via een zwenkbaar bandje de bunker van de pootmachine in. Met behulp van de hydrauliek van de trekker kan het bandje draaien.


Om te kunnen poten moet de grond wel eerst vlak en fijn gemaakt worden, zodat de aardappels op de juiste diepte gepoot kunnen worden. Dat doet de Baselier frontfrees. De pootmachine poot 4 rijen/ruggen. Tussen de rijen/ruggen zit 75 cm. Met behulp van een ketting met daaraan bekers bevestigd worden de aardappels gepoot. De aardappel valt in een pootvoor op een bepaalde diepte waarna de schijven de aardappels toedekken. Er word gepoot met RTK GPS van Trimble (Agrometius), zo kan ik recht poten en de rijen sluiten zo mooi aan op de volgende werkgang. Om groene knollen te voorkomen worden de aardappels 2 cm onder het maaiveld gepoot. De aardappels liggen in de rij ca. 32 cm uit elkaar en tussen de rij 75 cm. Per ha wordt er ca. 2300 kg pootgoed verpoot. Binnenkort worden de gevormde aardappelruggen nog een keer aangefreesd.

De grond waarin nu in gepoot moet worden is door de natte eerste helft van maart en daarna fel drogend weer in april stug en hard. Je ziet daarom ook veel meer kluiten. Normaal gesproken kunnen deze in het groeiseizoen nog verweren, waardoor we er hopelijk geen last van zullen hebben met het rooien.


Bemesten aardappelen

Het perceel waar dit jaar de aardappelen komen heb ik bemest met KAS (kalkammonsalpeter). De kunstmest is eerder dit jaar geleverd door Agrifirm. Met de Vicon kunstmeststrooier wordt 24 meter breed gestrooid. Dit is de eerste bemesting. Later dit seizoen worden de aardappels nog een keer bemest.

Pootgoed halen

Inmiddels het ik het pootgoed gehaald. Het pootgoed, het ras Ramos, wat ik heb aangekocht bij APF Holland BV ligt opgeslagen bij koelhuis De Kubbe BV in Biddinghuizen. Totaal 3 vrachten pootgoed heb ik opgehaald. 2 vrachten in de maatverhouding 35/50 mm en 1 vracht in de maatverhouding 35/45 mm.

Het pootgoed wordt bij De Kubbe gewassen en behandelt met een fungicide die de schimmelziekte Rhizoctonia zoveel mogelijk tegen gaat.

Hieronder een foto waar de aardappels gewassen worden.

11 april 2019; pootgoed halen

De aardappels worden komende dagen gepoot.


AM onderzoek

HLB De Groene Vlieg, heeft met behulp van een quad die op GPS rijdt, grondmonsters genomen om later in het laboratorium deze gestoken grond te onderzoek op de aanwezigheid van aaltjes. Het AM onderzoek. Er zitten heel veel aaltjes in de bodem. Er zitten goeie aaltjes in de bodem, maar ook verkeerde. HLB De Groene Vlieg onderzoekt de bodem op de aanwezigheid van de schadelijke aaltjes, aardappelcystenaaltje en bietencystenaaltje. Deze aaltjes kunnen schade geven in de gewassen aardappelen en suikerbieten. Door de grond op deze aaltjes te onderzoeken kan men maatregelen nemen tegen deze aaltjes. Dit kan door het telen van de goeie resistente rassen tegen deze aaltjes.
Van de aardappelcystenaaltje zijn meerdere soorten. Door te weten welke soort het is kan daar het juiste resistente ras op worden gekozen.

De quad die op GPS rijdt bemonsterd om de 6 meter stroken. In de strook wordt om de 2,25 meter met een schepje een grondmonster uit het perceel gehaald. De quad rijdt tijdens het bemonsteren ca. 16 km/uur.
Tegelijkertijd wordt er ook nog een monster genomen die de bemestingstoestand van het perceel meet. Een gecombineerde bodemanalyse. Hiermee wordt o.a. fosfaat, kalium en magnesium bemonsterd. Teven worden de pH, het organische stof gehalte en de afslibaarheid gemeten. Nadat de uitslag bekend is kan men behulp van een taakkaart plaatsspecifiek bemesten. Ik wil mijn 5 hoofdpercelen de komende jaren zo in beeld brengen en wie weet in de toekomst, als ik de apparatuur ervoor heb, plaatsspecifiek bemesten.

Meer info over de gecombineerde bodemanalyse

Meer uitgebreide info over het AM onderzoek is hier te vinden.


Website Pieperprijsvraag nu online

Afgelopen woensdag 13 maart is de website van de Harrysfarm Pieperprijsvraag online gegaan. De website is ontwikkeld door Studio Tof! uit Dronten.
Door het grote succes van vorig jaar heb ik besloten om een aparte website te laten maken waar men zich later dit jaar kan opgeven voor de prijsvraag. Zo houdt ik het voor mij zelf overzichtelijker.
Voor bedrijven is het ook mogelijk om te adverteren of te sponsoren. Dat kan via deze link.

Pieperprijsvraag logo

De website wordt up to date gehouden met behulp van pieperweetjes gevoed vanaf ons akkerbouwbedrijf Harrysfarm. Via de nieuwe website hoop ik zo ook nog meer burgers te bereiken. Een mooie promotie voor de Hollandse pieper (aardappel).

Klik hier om naar de Pieperprijsvraag website te gaan.

Via twitter kan men de ontwikkelingen rondom de Pieperprijsvraag volgen.

 

 

Demo Grimme bunker aardappelrooier door Weevers

Landbouwmechanisatie bedrijf Weevers BV uit Swifterbant heeft bij mijn collega in onze samenwerking een getrokken Grimme 2 rijige bunkeraardappelrooier gedemonstreerd. Voor de rooier stond een 150 pk Case Puma CVT trekker. Mijn collega heeft het ras Markies wat bekend staat om zijn vele taaie loof. De rooier met o.a. axiaalset en het door Grimme gepatenteerde Multi Sep kon het aardappelloof erg goed verwerken. Bij het lossen van de bunkerrooier kwamen de aardappels brandschoon in de kiepwagen. Doordat de grond dit jaar perfect zeeft, niet zo moeilijk.
Weevers demonstreert dit jaar de rooier bij meerdere akkerbouwers in Flevoland die wel eens willen zien hoe deze rooier zijn werk doet. Wij zelf waren erg tevreden over het resultaat.

Klik hier voor meer info over deze rooier.


Aardappels rooien

Onder prachtige rooi-omstandigheden zijn 26, 27 en 28 september 2018 de aardappels op ons bedrijf eruit gerooid. De opbrengst was door de droge en hete zomer van 2018 wel 30% minder, maar ze kwamen mooi schoon de grond uit.

Schatting opbrengst is tegen de 40 ton/ha. Normaal moet gemiddeld 55 ton/ha gehaald kunnen worden.
Artikel over opbrengst proefrooiing

Het ras wat gerooid is de Innovator. Dit ras is uitermate geschikt voor het maken van frites. Vooral snackgiganten zoals McDonalds en de KFC willen dit frietras graag hebben voor hun frites. APF Holland BV uit Dronten verhandelt de aardappels voor mij.

Meer info over het groeiverloop van de aardappels op ons bedrijf.

Samen met twee collega akkerbouwers uit de buurt zetten we de aardappeloogst rond. Zij helpen mij met de oogst en ik help hun met de oogst.We hebben samen in de loop der jaren geïnvesteerd in de aardappelrooimachine en de machines (stortbak, transportbanden) die nodig zijn om de aardappels de bewaring in te krijgen.

De aardappels worden gerooid met een Grimme GZ 1700 aardappelrooier die 2 ruggen aardappels rooit. Voorop de trekker zit een Grimme loofklapper die het loof al zoveel mogelijk afklapt. De aardappelrooier zeeft zoveel mogelijk grond en loof eruit, voordat de aardappel in de kiepwagen terechtkomt. De kiepwagen neemt de aardappels mee naar het erf.


Op het erf worden de aardappels in een stortbak gekiept. De stortbak haalt er ook nog weer veel grond uit.


Om kieming van de aardappels te voorkomen worden de aardappels ook nog behandelt met een kiemremmingsmiddel. Het middel wordt verneveld bovenop de aardappels die over de transportbanden gaan. Door een kiemremmingsmiddel te gebruiken wordt de kwaliteit van de aardappels in het bewaarseizoen gewaarborgd.

Via transportbanden gaan de aardappels netjes de bewaring in. Dat laatste gebeurt met behulp van een hallenvuller. Deze kan van links naar rechts zwenken, in- en uitschuiven en van omhoog en naar beneden gaan, zodat de aardappels op de goeie plek komen te liggen.


De aardappels worden tot april/mei 2019 bewaard in deze aardappelbewaring. De aardappels heb ik bij APF Holland BV in de bewaarpool zitten. APF Holland verkoopt de aardappelen tijdens het bewaarseizoen, met meer aangesloten aardappeltelers, in deze pool. Zo komt er een gemiddelde verkoopprijs uit. Aardappeltelers die langer bewaren krijgen bovenop de gemiddelde poolprijs nog een bewaarvergoeding. Tijdens het bewaarseizoen houdt APF Holland BV, door het meenemen van een aantal aardappels uit de bewaring, het product goed in de gaten. Van deze aardappels wordt een bakmonster genomen, om te kijken of het product nog goed genoeg bakt.

Hoe de bakkwaliteit van de aardappels bepaalt word is in dit artikel te lezen.

De aardappels worden met behulp van een bewaarcomputer van Omnivent bewaard. Deze bewaarcomputer heet de Omnicuro. De aardappels worden gedroogd en in de loop van het bewaarseizoen terug gekoeld naar ca. 7 graden. Door het goed instellen van de Omnicuro bewaarcomputer wordt dit proces geautomatiseerd.


Aardappel proefveld Semagri gerooid

Het aardappelproefveld van Semagri en Royal Zap die bij ons op het bedrijf ligt is nu er helemaal uitgerooid. De zetmeelrassen en een bewaarproef waren de laatste proeven die nog gerooid moesten worden.

 

Proefveld aardappelen Den Hartigh gerooid

Aardappelhandelshuis Den Hartigh uit Emmeloord heeft 11 september het kleine proefveld op ons bedrijf, met diverse bestaande en nieuwe veelbelovende gekweekte frietrassen, geoogst. Na de oogst word o.a. de opbrengst, bakkwaliteit, onderwatergewicht etc. beoordeelt. Dezelfde proef staat ook op andere grondsoorten in andere delen van het land. Zo kan men zien hoe deze fritesrassen zich ontwikkelen op die grondsoorten.

Naar reportage poten van het proefveld.

5e proefrooiing aardappelen, Innovator

31 augustus 2018 een vijfde en laatste proefrooiing uit de Innovator aardappelen gehaald. Op 2 verschillende plekken in het perceel heb ik 2 maal 3 meter aardappelrug gerooid. Dit heb ik gedaan volgens de proefrooimethode van de VTA.

VTA staat voor Verenigde Telers Akkerbouw en is een vereniging van, door en voor akkerbouwers. Zij wil haar leden zo breed mogelijk informeren op het gebied van agrarische markten. Het is een non-profit organisatie. De VTA-leden vertegenwoordigen 40% van het Nederlandse consumptieaardappelareaal en eveneens een aanzienlijk deel van het uien- en knolselderijareaal. VTA voorziet telers van markt- en prijsinformatie voor 5 verschillende gewassen: consumptieaardappelen, uien, knolselderij, wortelen en graan. (bron: VTA) Zelf ben ik ook lid van deze vereniging. Later deze zomer organiseert VTA proefrooiingen van o.a. aardappelen en uien onder de leden. De proefrooiing doet de teler zelf. Nu ga ik zelf elke week het groeiverloop bijhouden van onze Innovator aardappelen.

Het ras die ik dit jaar teel is de Innovator. Er word 8,8 ha geteeld in 2018. Dit aardappelras is heel erg geschikt voor het maken van frietjes. Vooral MacDonald’s en KFC zijn gek op dit frieten van dit ras. De aardappels worden in de pool van APF Holland BV uit Dronten afgezet.
Om te zien hoe de aardappels dit jaar wekelijks op Harrysfarm gegroeid zijn is te zien op de gewasgroei pagina hier.

De aardappels zijn inmiddels al zo ver afgestorven dat dit de laatste proefrooiing is.

31 augustus 2018; 4e proefrooiing aardappelen, ras is Innovator

31 augustus 2018; 4e proefrooiing aardappelen, ras is Innovator


De loofdoding, voor een goeie afharding van de knol en knolkwaliteit, is vanmiddag de 31e ook uitgevoerd. Het duurt dan nog ca. 2-3 weken voordat de aardappelen dan gerooid gaan worden.

31 augustus 2018; 4e proefrooiing aardappelen, ras is Innovator


Volgens de laatste proefrooiing zijn de aardappelen toch nog wat bijgegroeid van ca. 38 ton/ha  vorige week naar ca. 41 ton/ha deze week. Het blijven uiteraard proefrooiingen. Het kan ook iets meer of minder zijn, maar de opbrengst zal dit jaar bij ca. 40 ton/ha blijven steken. Dat is toch ongeveer 15 ton/ha lager dan wat we gemiddeld op ons bedrijf aan opbrengst kunnen halen. De prijs daarentegen kan heel veel goed maken. De prijs van de aardappelen is op dit moment stukken beter dan vorig jaar. Nu tussen 25-30 eurocent/kg. Vorig jaar rond de 5 eurocent/kg. Aangezien in een groot deel van Noord Europs de aardappelopbrengsten door de droogte zullen tegenvallen kan deze prijs in de loop van het seizoen zelfs nog wel wat stijgen.

Hieronder de foto’s van de 2 manden die gerooid zijn. Op de linkerfoto de mand met de aardappels die groter dan 50 mm zijn. In de andere mand de aardappels die kleiner 50 mm zijn.


Hieronder in de tabel de proefrooiing van vandaag en van de overige jaren. Goed is te zien dat de aardappelen vanaf 3 augustus 2018 niet veel gegroeid zijn.

31 augustus 2018; 4e proefrooiing aardappelen, ras is Innovator