3 november 2015; 2e perceel wintertarwe zaaien

3 november 2015; 2e perceel wintertarwe zaaien

Zaterdag 30 oktober en maandag en dinsdag 2 en 3 november heb ik in het suikerbietenland de wintertarwe gezaaid. Nadat ik eerder het gerooide suikerbietenland onder mooie droge omstandigheden al geploegd had kon ik de wintertarwe erin zaaien. In dit perceel zaai ik dit jaar het ras Graham van Agrifirm. Volgens de rassenlijst komt dit ras qua opbrengstpotentie en ziekteresistentie er goed uit zie link hieronder. De klei is door 2 zachte winters achter elkaar erg taai. Goed te zien aan het ploegwerk. Erg ligt dit jaar daardoor ook veel tarwezaad bovenop, omdat de zaaimachine moeilijk het zaad in de taaie klei weg kan drukken en daarna bedekken. Alleen je ziet het tarwezaad liever bedekt liggen. Door het extreem zachte weer en de regen die al is gevallen zal het zaad wel snel kiemen. Maandag 2 november was het de hele dag erg mistig. Dinsdagochtend 3 november is het zaaien afgemaakt.