Veel neerslag en lichte hagelschade

In de week van 28 tot en met 31 mei is er in korte tijd veel neerslag gevallen op onze akkers. Dinsdag viel het nog mee, toen kregen we ca. 30 mm, maar donderdagmiddag 31 mei rond half 2 viel er in korte tijd veel neerslag, ca. 35 mm. Zelf was ik die dag niet op de boerderij maar door een door mijn collega geschoten foto van de uien akker geeft het wel aan dat het heel veel was.

31 mei 2018; veel neerslag en lichte hagelschade

Doordat we daarvoor nog niet veel neerslag hadden gehad, zakte het water wel redelijk snel weg.


Tijdens de bui van donderdag 31 mei viel ook nog hagel. In de suikerbieten flinke gaten in het blad. De planten zien er gerafeld uit.


In de uien waren wat pijpjes door de hagel geknakt of afgebroken.

Het suikerbieten- en uienperceel zijn opgegeven bij onze hagelverzekering, de Vereinigte Hagel. In beide gewassen werd 4 % schade vastgesteld. In de overige gewassen was geen schade door de hagel. Wel is te zien waar wat langer water heeft gestaan, dat het gewas daar iets achter blijft.

Divers

Uiteindelijk dan toch nog een flinke vorstperiode gehad deze winter. En dan wel eind februari. Heel goed voor de grond. De vorst ging door de nachten met matige tot strenge vorst lekker diep de grond in. -8.3 graden op 28 februari was de laagste temperatuur gemeten via ons weerstation, Harrysweer.
Toen de koudegolf toesloeg in Nederland toerde ik met mijn vrouw 2,5 week door het Zuidwesten van de Verenigde Staten.  Daar waren de temperaturen, tussen de 15-20 graden, een stuk aangenamer.


Inmiddels ligt het zaaizaad van de uien en suikerbieten al klaar in de schuur. Nu is het wachten op droger en warmer weer voordat we kunnen zaaien.


Deze mooie regenboog op 12 maart gespot bij ons bedrijf.

12 maart 2018; regenboog


De gecombineerde opgave, die jaarlijks alle landbouwers vanaf 1 maart-15 mei moeten invullen en indienen, heb ik al ingevuld. Nu heb ik er nog de tijd voor. Met de opgave geef ik gegevens door voor de Landbouwtelling en de mestwetgeving. Ook vraag ik uitbetaling aan voor betalingsrechten en een aantal subsidies. Het is verplicht.

Zie hier link voor meer informatie over de gecombineerde opgave.

13 maart 2018; gecombineerde opgave 2018


16 maart heb ik als bestuurder van het FAC (Flevolands Agrarisch Collectief) tijdens een demodag gewasbeschermingsmiddelen in Dronten uitleg gegeven over het inzetten van bufferstroken. Hiermee kun je de emissie van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen naar het oppervlaktewater verder tegengaan. In Flevoland is er met medewerking van het Waterschap Zuiderzeeland een project opgezet en geld vrijgemaakt, Schoner Water Flevoland genaamd, waar landbouwers een vergoeding kunnen krijgen als ze een akkerrand van minimaal 3 meter aanleggen.

16 maart 2018; Demo gbm

Meer info en deelname aan het project klik hier.

Installatie GeoBas bodemvochtsensoren

Jeroen Straver van Agrometius heeft vrijdag 9 maart de GeoBas bodemvochtsensoren op het perceel waar dit jaar de aardappelen komen te groeien geïnstalleerd. Ik heb deze aangeschaft om meer inzicht te krijgen in de hoeveelheid vocht in de bodem. En heeft de plant tijdens de groei straks voldoende vocht. Misschien is beregenen nodig of juist niet. Met behulp van verschillende sensoren wordt dat inzichtelijk gemaakt. De aangesloten sensoren meten neerslag, volume% vocht, de zuigspanning en bodemtemperatuur. Met behulp van een app op telefoon of via de computer zijn de sensoren te volgen.

Meer info over de GeoBas klik hier.

2 natte weken achter de rug

De eerste week van september viel het weer nog mee, maar vanaf 5 september is het weer 2 weken behoorlijk regenachtig en winderig geweest. In die 2 weken is er meer dan 110 mm neerslag gevallen en dan valt het hier bij ons op het bedrijf nog mee.  In vooral het zuidwesten, noordwesten en delen van Friesland is het erg nat. Her en der veel wateroverlast in vooral aardappelpercelen. Daar ligt de angst voor rotte aardappelen zeker op de loer.

Behalve dat het waterpeil hier in de sloten en tochten tijdelijk wat hoog heeft gestaan heb ik op het land geen water zien staan. Wel hebben de groenbemesters wat last van de vele neerslag. Het staat er minder bij als vorig jaar toen het rond deze tijd nog hoogzomer was. Gelukkig is de weersverwachting aanzienlijk beter en kunnen we volgende week de nog op land gelegen 2 ha uien opladen.

20 september 2017; 2 natte weken achter de rug

Het waterpeil in de Overijsselse tocht stond een paar dagen wat hoger dan normaal.
20 september 2017; 2 natte weken achter de rug


 

De achterbuurman heeft zijn land niet goed losgewoeld. Te zien aan de grote hoeveelheid plassen water die nog op het land staan.
20 september 2017; 2 natte weken achter de rug

Tarweoogst door regen uitgesteld

Nu eind juli de wintertarwe klaar is om geoogst te worden, is regen nu een spelbreker geworden. De wintertarwe is 2 weken eerder oogstrijp dan in normale jaren. Zaterdagmiddag 22 juli was een kleine kans om een stuk wintertarwe te oogsten, maar dat was maar van korte duur. Bijna elke dag valt er wel wat regen. Dan is het een dag droog, maar dan is het de volgende dag net te nat om de wintertarwe onder droge condities te kunnen oogsten. Tevens heeft het dan alweer wat geregend. Zaterdagavond 29 juli viel er zelfs 35 mm neerslag.

24 juli 2017; gewasgroei wintertarwe, ras is Graham

De wintertarwe lever ik aan Agrifirm. Om geen extra droogkosten te ontvangen bij levering is het dorsen van de wintertarwe bij een vocht percentage van 15,5 % of lager ideaal. Daarboven moeten er kosten worden betaald aan Agrifirm. Maar naarmate de tijd verstrijkt wordt de kwaliteit van de wintertarwe ook minder. Je hebt dan meer kans op dat het zogenaamde hectorlitergewicht lager is en dat er schot in de wintertarwe komt. Bij schot gaat de tarwekorrel kiemen. Het is dan soms een keuze ga ik eerder beginnen bij een hoger vocht percentage of wacht ik tot het echt goed droog is, maar dan gaat de kwaliteit achteruit. De komende week hoop ik toch wat wintertarwe te kunnen oogsten, maar dan moet het wel 2 dagen droog zijn. Het weer is de komende tijd nog erg onvoorspelbaar. Word vervolgd.

Hier een link naar de levervoorwaarden van Agrifirm. 

Hier een link hoe de graaninname is geregeld bij Agrifirm.

Neerslag van betekenis

Tussen 7 en 9 juni is er eindelijk neerslag van betekenis gevallen. Totaal ca. 49 mm. De gewassen reageren hier heel goed op. De aardappelruggen zijn nu door en door nat geworden wat ten goed komt van de knolzetting.

 

17 april 2017; van warm naar koud voorjaarsweer

Na een mooi begin van het voorjaar, met dagen erbij van boven de 20 graden is het weer de afgelopen dagen een stuk wisselvalliger en kouder geworden. De hoeveelheid regen die er valt is nog niet echt bijster veel, maar de temperatuur is gevoelig lager. De uien en suikerbieten zijn inmiddels boven gekomen. Bij de uien is de opkomst wat wisselend. Sommige zaden liggen nog droog, het meeste is wel gekiemd en staat nu boven. De zaden die droog lagen hebben door de regen nu wel kans om te gaan kiemen en zullen dan ook later opkomen. Vergeleken met de laatste 2 jaren zijn de suikerbieten nu nagenoeg allemaal boven gekomen. De 2 voorgaande jaren was korstvorming van de kleigrond de oorzaak dat veel suikerbieten niet boven konden komen.

De wintertarwe had voor de regen wat last van de droogte. De onderste bladeren worden dan geel. Zie onderstaande 2 foto’s. Inmiddels is de wintertarwe voor de tweede maal bemest met KAS kunstmest. Na het bemesten is er ook wat regen gevallen en zie je de wintertarwe direct opknappen.


Dit jaar krijg ik 2 nieuwe akkerranden. Dit worden twee eenjarige akkerranden die vallen onder Schoon Water Flevoland. Hierin doe ik als deelnemer al mee met 1 akkerrand. Deze is in 2016 gezaaid.

In Schoner Water Flevoland leveren de deelnemers blauwe diensten voor het waterbeheer in Flevoland. Waterschap Zuiderzeeland en het FAC willen met bufferstroken tussen de gewassen en de waterlopen de waterkwaliteit verbeteren. Bufferstroken van 3 of 6 meter breedte verminderen de belasting van het oppervlaktewater met gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen. Daarnaast hebben de bufferstroken meerwaarde voor bestuivers, vlinders, kleine zoogdieren en vogels.

De akkerranden zijn 3 meter breed. Inmiddels heb ik de akkerranden alvast voorbewerkt met de rotorkopeg. Over ca. een week worden deze akkerranden ingezaaid.

6 maart 2017; weekoverzicht

De laatste paar weken is het toch nog behoorlijk nat geworden. De winter verliep daarvoor redelijk rustig en droog, maar nu is er toch serieus water gevallen. De laatste 4 weken in totaal 76 mm. Landwerkzaamheden zitten er voorlopig dan ook nog niet in. Het eerste zaaizaad is wel al binnen, namelijk het zaad van de suikerbieten.

6 maart 2017; weekoverzicht


Komend jaar krijg ik ook weer een suikerbieten proefveld van SES van der Have. Inmiddels met hun het nieuwe plan voor komend jaar besproken.

6 maart 2017; weekoverzicht


Mechanisatie bedrijf Weevers uit Swifterbant organiseert jaarlijks met Agrometius een gebruikerstraining cq opfriscursus Trimble GPS. Samen met Agrometius en de gebruikers worden o.a. tips en problemen van het Trimble GPS  systeem uitgewisseld.


Voor de in oprichting zijnde studenten vereniging  T&A van Aeres Hogeschool te Dronten mocht ik voor ca. 60 belangstellende studenten een lezing houding over Harrysfarm. Rinus Vermue, biologische landbouwer en column schrijver van weekblad de Boerderij hield voor mij een lezing.

6 maart 2017; weekoverzicht


Inmiddels is het duurzaamheidsplan Stichting Veldleeuwerik voor Harrysfarm voor 2017 opgesteld.

18 en 19 januari 2017: winterse plaatjes

Mooie winterse plaatjes zijn er te schieten na aanleiding van de prachtige rijp aan de bomen langs de erfsingel van Harrysfarm.
Deze winter al diverse kleine vorstperiodes (minimum rond -4 tot -5 graden vorst) gehad. Dit hebben we de laatste 2 jaar niet meer gehad. Mooi zou het zijn als het nog eens matig of streng zou gaan vriezen. Daar zal de bodem goed van opknappen. Dat kan nog wel, want de winter is nog niet op de helft.


18 en 19 januari 2017: Mooie winterse plaatjes

Wintertarwe onder een laagje rijp.

18 en 19 januari 2017: Mooie winterse plaatjes

Wintertarwe onder een laagje rijp.


De gele mosterd gezaait in september in het geoogste uienland is nu nagenoeg helemaal kapot gevroren na de diverse nachten van vorst deze winter. In dit perceel komen dit jaar de aardappelen. De bedoeling is om hier straks in het voorjaar de aardappels te poten zonder te gaan ploegen.

31 juli 2016 : wisselvallige weer houdt maar aan

Helaas, het wisselvallige weer houd maar aan. Een week lang een droge oostenwind, wanneer is dat voor het laatst geweest.

Afgelopen week leek het er even op dat we in de graanoogst konden gaan. De vroegst gezaaide wintertarwe was net niet droog genoeg om te worden geoogst. Helaas woensdag 27 juli sloeg het weer, na een korte opleving, alweer om. Donderdag 28 juli viel er zomaar in korte tijd met twee buien in totaal 29 mm regen. De maand juli bracht zo de teller op bijna 90 mm neerslag. Door het vochtige weer is het daarom nu zaak om onze akkerbouwgewassen zoals uien en aardappelen goed te beschermen tegen schimmelziektes zoals phytophthora en valse meeldauw.

Een enkel blaadje met valse meeldauw heb ik al gevonden in de uien. Zie de foto hieronder.

Klik hier voor meer info over de schimmelziekte, Valse Meeldauw.

harrysfarm-swifterbant-flevoland-weer-2016-img_3098

Zaterdagmiddag was het even een tijdje droog, zodat de uien en aardappelen een nieuw beschermlaagje kregen tegen valse meeldauw en phytophthora.

In de sporen waar de trekker rijdt is het na de regen wel nat, zodat de banden flink behangen zijn met natte klei.