Natte periode van ruim 2 weken achter de rug

We hebben een behoorlijk natte periode achter de rug. Regen en wind die waren voldoende aanwezig de afgelopen 2 weken. Vanaf 3 maart is het behoorlijk nat geworden. Totaal is er hier tot de 18e maart 105 mm regen gevallen. In de droge periode eind februari hebben enkele boeren in Flevoland al de uien en suikerbieten gezaaid. De omstandigheden toen waren erg goed. Achteraf weten we pas wat goed geweest is.
Op de akker hebben we nu nog niets te zoeken. Dat geeft ook niet, want het is nog steeds vroeg. Nu lijkt er een drogere periode aan te komen. Zelf denk ik niet dat we voor 1 april aan het zaaien zijn.

18 maart 2019; natte periode achter de rug

18 maart 2019; natte periode achter de rug

Eerste vorstperiode ten einde

De eerste vorstperiode van 18 tot en met 25 januari deze winter is ten einde. Met een minimum temperatuur van -4,9 graden op 1,5 meter hoogte was 21 januari tot dusver de koudste dag. Dinsdag 22 januari is het gaan sneeuwen waardoor het akkerland met een klein beetje sneeuw werd bedekt. Ondanks de sneeuw is de vorst deze korte periode toch nog ca. 10 cm de grond ingetrokken.

28 januari 2019; eerste vorstperiode ten einde


De sneeuw levert altijd mooie plaatjes op. Helaas misten we tijdens de sneeuwperiode wel een blauwe lucht wat het plaatje nog mooier had gemaakt.

Droogte even voorbij

Na een droge periode vanaf eind mei tot 9 augustus is er toch al met al hier op ons bedrijf 95 mm regen gevallen. Van 15 juli tot en met 8 augustus is het geen 1 dag onder de 25 graden geweest. 8 dagen zelfs van 30 graden en meer.

30 augustus 2018; droogte tijdelijk voorbij


De gewassen hebben het zwaar gehad.  De aardappelen zijn niet beregend. De uien zijn wel tweemaal beregend.

3, 4 en 5 augustus 2018; uien beregenen

Zelfs de suikerbieten hebben het erg zwaar gehad. Rond de middag hing op 30+ dagen het loof slap, op de Flevolandse klei gebeurt dat niet vaak. Na de regen zijn de suikerbieten wel weer wat opgeknapt, maar voor de uien en de aardappelen is het te laat geweest. Van de uien verwacht ik een halve opbrengst en van de aardappelen 30 % minder opbrengst dan gemiddeld.

Hieronder foto’s van de suikerbieten, genomen op 7 augustus. Een dag dat het 33,8 graden werd.

Nu lijkt het weer de eerste week van september goed te worden zodat we de uien kunnen rooien en opladen. De aardappels zullen rond 20 september gerooid worden.

Tweede maal uien beregenen

3, 4 en 5 augustus zijn voor de tweede maal de uien beregend. Net als de vorige keer is er weer 30 mm beregend. Vooral de hitte van de laatste dagen maakt het dat de uien het zwaar hebben. Door ze nog een keer te beregenen probeer ik ze zo nog aan de groei te houden. Of dat resultaat oplevert weten later dit seizoen.

 

Uien beregenen

Door de extreme droogte en nu ook de hitte hebben de gewassen het zwaar. Vooral de uien kunnen tijdens de “bollingsfase” wel wat water gebruiken. De uien heb ik 21, 22 en 23 juli beregend. Er waren namelijk drie trekken nodig om het perceel nat te beregenen. Zelf heb ik geen beregeningshaspel. Deze heb ik ingehuurd bij een collega akkerbouwer bij Lelystad. Deze had nog tijd om onze uien te beregenen. Op de uien heb ik beregend met 30 mm water. Er is beregend met een Faber 400-110. Ze frissen er wel van op. Als de droogte aanhoud moeten ze misschien nog een keer beregend worden.


Veel neerslag en lichte hagelschade

In de week van 28 tot en met 31 mei is er in korte tijd veel neerslag gevallen op onze akkers. Dinsdag viel het nog mee, toen kregen we ca. 30 mm, maar donderdagmiddag 31 mei rond half 2 viel er in korte tijd veel neerslag, ca. 35 mm. Zelf was ik die dag niet op de boerderij maar door een door mijn collega geschoten foto van de uien akker geeft het wel aan dat het heel veel was.

31 mei 2018; veel neerslag en lichte hagelschade

Doordat we daarvoor nog niet veel neerslag hadden gehad, zakte het water wel redelijk snel weg.


Tijdens de bui van donderdag 31 mei viel ook nog hagel. In de suikerbieten flinke gaten in het blad. De planten zien er gerafeld uit.


In de uien waren wat pijpjes door de hagel geknakt of afgebroken.

Het suikerbieten- en uienperceel zijn opgegeven bij onze hagelverzekering, de Vereinigte Hagel. In beide gewassen werd 4 % schade vastgesteld. In de overige gewassen was geen schade door de hagel. Wel is te zien waar wat langer water heeft gestaan, dat het gewas daar iets achter blijft.

Divers

Uiteindelijk dan toch nog een flinke vorstperiode gehad deze winter. En dan wel eind februari. Heel goed voor de grond. De vorst ging door de nachten met matige tot strenge vorst lekker diep de grond in. -8.3 graden op 28 februari was de laagste temperatuur gemeten via ons weerstation, Harrysweer.
Toen de koudegolf toesloeg in Nederland toerde ik met mijn vrouw 2,5 week door het Zuidwesten van de Verenigde Staten.  Daar waren de temperaturen, tussen de 15-20 graden, een stuk aangenamer.


Inmiddels ligt het zaaizaad van de uien en suikerbieten al klaar in de schuur. Nu is het wachten op droger en warmer weer voordat we kunnen zaaien.


Deze mooie regenboog op 12 maart gespot bij ons bedrijf.

12 maart 2018; regenboog


De gecombineerde opgave, die jaarlijks alle landbouwers vanaf 1 maart-15 mei moeten invullen en indienen, heb ik al ingevuld. Nu heb ik er nog de tijd voor. Met de opgave geef ik gegevens door voor de Landbouwtelling en de mestwetgeving. Ook vraag ik uitbetaling aan voor betalingsrechten en een aantal subsidies. Het is verplicht.

Zie hier link voor meer informatie over de gecombineerde opgave.

13 maart 2018; gecombineerde opgave 2018


16 maart heb ik als bestuurder van het FAC (Flevolands Agrarisch Collectief) tijdens een demodag gewasbeschermingsmiddelen in Dronten uitleg gegeven over het inzetten van bufferstroken. Hiermee kun je de emissie van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen naar het oppervlaktewater verder tegengaan. In Flevoland is er met medewerking van het Waterschap Zuiderzeeland een project opgezet en geld vrijgemaakt, Schoner Water Flevoland genaamd, waar landbouwers een vergoeding kunnen krijgen als ze een akkerrand van minimaal 3 meter aanleggen.

16 maart 2018; Demo gbm

Meer info en deelname aan het project klik hier.

Installatie GeoBas bodemvochtsensoren

Jeroen Straver van Agrometius heeft vrijdag 9 maart de GeoBas bodemvochtsensoren op het perceel waar dit jaar de aardappelen komen te groeien geïnstalleerd. Ik heb deze aangeschaft om meer inzicht te krijgen in de hoeveelheid vocht in de bodem. En heeft de plant tijdens de groei straks voldoende vocht. Misschien is beregenen nodig of juist niet. Met behulp van verschillende sensoren wordt dat inzichtelijk gemaakt. De aangesloten sensoren meten neerslag, volume% vocht, de zuigspanning en bodemtemperatuur. Met behulp van een app op telefoon of via de computer zijn de sensoren te volgen.

Meer info over de GeoBas klik hier.

2 natte weken achter de rug

De eerste week van september viel het weer nog mee, maar vanaf 5 september is het weer 2 weken behoorlijk regenachtig en winderig geweest. In die 2 weken is er meer dan 110 mm neerslag gevallen en dan valt het hier bij ons op het bedrijf nog mee.  In vooral het zuidwesten, noordwesten en delen van Friesland is het erg nat. Her en der veel wateroverlast in vooral aardappelpercelen. Daar ligt de angst voor rotte aardappelen zeker op de loer.

Behalve dat het waterpeil hier in de sloten en tochten tijdelijk wat hoog heeft gestaan heb ik op het land geen water zien staan. Wel hebben de groenbemesters wat last van de vele neerslag. Het staat er minder bij als vorig jaar toen het rond deze tijd nog hoogzomer was. Gelukkig is de weersverwachting aanzienlijk beter en kunnen we volgende week de nog op land gelegen 2 ha uien opladen.

20 september 2017; 2 natte weken achter de rug

Het waterpeil in de Overijsselse tocht stond een paar dagen wat hoger dan normaal.
20 september 2017; 2 natte weken achter de rug


 

De achterbuurman heeft zijn land niet goed losgewoeld. Te zien aan de grote hoeveelheid plassen water die nog op het land staan.
20 september 2017; 2 natte weken achter de rug

Tarweoogst door regen uitgesteld

Nu eind juli de wintertarwe klaar is om geoogst te worden, is regen nu een spelbreker geworden. De wintertarwe is 2 weken eerder oogstrijp dan in normale jaren. Zaterdagmiddag 22 juli was een kleine kans om een stuk wintertarwe te oogsten, maar dat was maar van korte duur. Bijna elke dag valt er wel wat regen. Dan is het een dag droog, maar dan is het de volgende dag net te nat om de wintertarwe onder droge condities te kunnen oogsten. Tevens heeft het dan alweer wat geregend. Zaterdagavond 29 juli viel er zelfs 35 mm neerslag.

24 juli 2017; gewasgroei wintertarwe, ras is Graham

De wintertarwe lever ik aan Agrifirm. Om geen extra droogkosten te ontvangen bij levering is het dorsen van de wintertarwe bij een vocht percentage van 15,5 % of lager ideaal. Daarboven moeten er kosten worden betaald aan Agrifirm. Maar naarmate de tijd verstrijkt wordt de kwaliteit van de wintertarwe ook minder. Je hebt dan meer kans op dat het zogenaamde hectorlitergewicht lager is en dat er schot in de wintertarwe komt. Bij schot gaat de tarwekorrel kiemen. Het is dan soms een keuze ga ik eerder beginnen bij een hoger vocht percentage of wacht ik tot het echt goed droog is, maar dan gaat de kwaliteit achteruit. De komende week hoop ik toch wat wintertarwe te kunnen oogsten, maar dan moet het wel 2 dagen droog zijn. Het weer is de komende tijd nog erg onvoorspelbaar. Word vervolgd.

Hier een link naar de levervoorwaarden van Agrifirm. 

Hier een link hoe de graaninname is geregeld bij Agrifirm.