Klepelen sloottaluds

Donderdag 7 juni heb ik de sloottaluds rondom Harrysfarm geklepeld. Dit was de eerste keer dit jaar. Normaal doe ik dit al half mei, maar om vogels een kans te geven hun jongen op te laten groeien in het dichte grasgewas van het talud maai ik nu veel later. Het is nu wel nodig, want o.a. distels en bladnetels staan in bloei.


Waterschap Zuiderzeeland heeft de onderkant van het tocht talud gemaaid. Van deze tocht, de Overijsselse tocht, wordt deze zomer een duurzame oever gemaakt. De beschoeiing wordt vervangen en de watergang verruimd door de onderberm te verbreden tot ca. 2 meter.

Slootbodems maaikorven

Loonbedrijf Breure uit Swifterbant heeft de slootbodems van de waterwegen rondom Harrysfarm schoongemaakt met de maaikorf. Breure doet dit tweemaal per jaar. Meestal rond eind juni en een tweede keer in oktober. In de loop van het jaar groeit de bodem vol met grassen en onkruid. Zou er een keer een flinke hoeveelheid neerslag vallen dan kan het water niet snel genoeg afgevoerd worden naar de grotere tochten en kanalen. Bijhouden is dan ook belangrijk. Op de foto’s is Arjan van Breure de slootbodems aan het korven.

Hieronder een video.

24 en 25 oktober 2016: groenbemester klepelen

24 en 25 oktober heb ik 2 percelen met bladrammenas groenbemester geklepeld. Om tijdens het ploegen geen problemen te ondervinden met stropen van groenbemester heb ik de groenbemesters geklepeld. Achterop de trekker zit de Hemos klepelmaaier en voorop de nieuw aangeschafte frontklepelmaaier van Perfect. De klepelmaaier heb ik samen gekocht met 2 collega’s waarmee ik een goeie samenwerking heb.


28 mei 2016: klepelen taluds

Zaterdag 28 mei heb ik rondom ons bedrijf de sloottaluds gemaaid.

Samen met 2 collega’s heb ik een Hemos klepelmaaier waarmee we de slootkanten kunnen klepelen. Dit doen we 3-4 maal per jaar. Door het regelmatig maaien voorkomen we dat onkruidzaden vanuit het talud het land opkomt. Tevens kan bij veel neerslag in korte tijd het water sneller afgevoerd worden. De eerste keer heb ik het maaien wat uitgesteld om vogels een kans te geven om te kunnen broeden in de taluds.

10 oktober 2013; klepelen taluds sloten

Donderdag 10 oktober 2013 heb ik de sloottaluds geklepeld. Samen met 2 collega’s werken we met een Hemos klepelmaaier. Zo onderhouden we ca. 3-4 keer per jaar de sloottaluds. Met deze klepelmaaier kunnen we net tot aan de rand van de bodem het gras maaien. Langs de Overijssselse tocht en Vuursteentocht maai ik alleen de bovenkant. Met deze maaier komen we niet onderin. Waterschap Zuiderzeeland maait eens in de 2 jaar de onderkant mee waar vooral hoog riet staat.

Langs de Overijssselse tocht en Vuursteentocht maai ik alleen de bovenkant. Met deze maaier komen we niet onderin. Waterschap Zuiderzeeland maait eens in de 2 jaar de onderkant mee waar vooral hoog riet staat. Langs de Overijssselse tocht en Vuursteentocht maai ik alleen de bovenkant. Met deze maaier komen we niet onderin. Waterschap Zuiderzeeland maait eens in de 2 jaar de onderkant mee waar vooral hoog riet staat. Langs de Overijssselse tocht en Vuursteentocht maai ik alleen de bovenkant. Met deze maaier komen we niet onderin. Waterschap Zuiderzeeland maait eens in de 2 jaar de onderkant mee waar vooral hoog riet staat.