Aangepast slootkantenbeheer

Ik doe dit jaar mee aan de pilot, Aangepast Slootkantenbeheer van het Flevolandsagrarisch Collectief (FAC). In 2020 is het FAC in samenwerking met BDEKO, Landschapsbeheer Flevoland en de Bee-foundation gestart met de pilot Aangepast slootkantenbeheer voor meer Biodiversiteit. De eerste groep deelnemers is vorig jaar gestart. Dit jaar zijn er nieuwe deelnemers bijgekomen, zoals ons akkerbouwbedrijf.
Voor het instandhouden en verbeteren van de biodiversiteit in Flevoland kunnen we veel doen via de slootkanten zonder dat er aan productieoppervlak ingeleverd wordt. Door slootkanten gefaseerd te maaien en het maaisel direct af te voeren vermindert de biomassa en verandert de plantensamenstelling ten gunste van bloemrijke kruiden. Stukken van de slootkant gefaseerd maaien zorgt er bovendien voor dat er zich binnen een bepaalde afstand altijd bloeiende bloemen bevinden zodat vlinders, allerlei wilde bijen, zoals hommels, en andere nuttige insecten zoals gaasvliegen en zweefvliegen kunnen bij-tanken. Juist de insectenpopulatie staat landelijk sterk onder druk. Daar kunnen wij via het aangepaste slootkantenbeheer in Flevoland iets aan doen. (Bron: FAC)

Loonbedrijf Van Dun heeft met hun speciaal voor het project aangeschafte maai-zuig combinatie de eerste maal gemaaid. Het maaisel wordt in de container achter de trekker gezogen. Het maaisel komt op 1 hoop te liggen waar ik het ga composteren. Zo kan het composteerde product terug naar de akker gebracht worden, goed voor onze bodem.

16 juni 2021; aangepast slootkantenbeheer

Maaikorven slootbodem

Arjan van Breure Loonwerk En Grondverzet / de Waard Loonbedrijf uit Swifterbant heeft de slootbodem van onze kavelsloot dit jaar voor de tweede maal schoongemaakt, maaikorven noemt men dit. Het gras wordt van de bodem afgemaaid en daarna wordt het gras op de kant gelegd. Het water kan dan bij veel regen beter uit de sloot wegstromen. Beter voor de nog te oogsten gewassen op het land.

Het maaikorven was wel weer nodig. Door veel regenval begin oktober stond de sloot behoorlijk vol water. 10 juli was dit jaar de eerste keer dat de slootbodem schoongemaakt werd. In de tussentijd tussen 10 juli en 9 oktober was de bodem alweer aardig begroeid met grassen.

9 oktober 2020; maaikorven


Tijdens het maaikorven werd zelfs een flinke vis uit het water gekorfd. Het zou om een zeelt gaan. Normaal zwemmen er geen vissen in de sloot. Maar doordat de sloten zo vol staan kunnen vissen in dit geval toch via de Overijsselse tocht de duiker van de sloot binnen zwemmen.


Nadat de slootbodem schoongemaakt is stroomt het water nu heel makkelijk de Overijsselse tocht in. Het peil van het water in de sloot is daardoor in een paar uur tijd flink gezakt.

 

Maaikorven slootbodem

Arjan van Breure Loonwerk En Grondverzet / de Waard Loonbedrijf uit Swifterbant heeft de slootbodem van onze kavelsloot schoongemaakt, maaikorven noemt men dit. Het gras wordt van de bodem afgemaaid en daarna wordt het gras op de kant gelegd. Het water kan dan bij veel regen beter uit de sloot wegstromen. In het najaar wordt de slootbodem nogmaals gemaaid en uit gekorfd.

Maaikorven

Door de vele neerslag van de afgelopen dagen en de neerslag die nog op komst is heb ik voor de zekerheid de kavelsloot door loonbedrijf Breure uit Swifterbant laten maaikorven. In de bodem van de sloot groeit in de zomer op den duur veel gras. Dat gras belemmerd de afvoer van het water uit de sloot. In natte periodes wil ik graag dat het water dan snel afgevoerd kan worden. De maaikorf maait het gras en onkruid op de bodem en legt het op de zijkant van het talud neer.

Groenbemester klepelen

Afgelopen dagen 2 percelen met groenbemester (bladrammenas, haver en phacelia) kort geklepeld. De groenbemester die op 2 percelen stond waar afgelopen jaar wintertarwe heeft gestaan heeft het goed gedaan. Boven de grond door veel bladmassa en onder de grond door veel wortelmassa te vormen. Dit alles uiteraard door een prachtig zomer en nazomer.

Hier is de groei van de groenbemester te zien vanaf het moment van zaai.

Door het klepelen van de groenbemester is het makkelijker om de groenbemester later goed onder te kunnen ploegen. Na het klepelen wacht ik nog een paar dagen met ploegen, zodat de stukjes geklepelde groenbemester wat kunnen opdrogen.
Ik klepel met een 3 meter brede Perfect klepelmaaier. Ik maai de groenbemester tot ca. 10-15 cm boven de grond af.


Klepelen sloot taluds

Van de sloten rondom ons bedrijf heb ik de taluds geklepeld met de Hemos klepelmaaier. Dit is de laatste keer dit jaar  dat ik de taluds maai.


Klepelen sloottaluds

Donderdag 7 juni heb ik de sloottaluds rondom Harrysfarm geklepeld. Dit was de eerste keer dit jaar. Normaal doe ik dit al half mei, maar om vogels een kans te geven hun jongen op te laten groeien in het dichte grasgewas van het talud maai ik nu veel later. Het is nu wel nodig, want o.a. distels en bladnetels staan in bloei.


Waterschap Zuiderzeeland heeft de onderkant van het tocht talud gemaaid. Van deze tocht, de Overijsselse tocht, wordt deze zomer een duurzame oever gemaakt. De beschoeiing wordt vervangen en de watergang verruimd door de onderberm te verbreden tot ca. 2 meter.

Slootbodems maaikorven

Loonbedrijf Breure uit Swifterbant heeft de slootbodems van de waterwegen rondom Harrysfarm schoongemaakt met de maaikorf. Breure doet dit tweemaal per jaar. Meestal rond eind juni en een tweede keer in oktober. In de loop van het jaar groeit de bodem vol met grassen en onkruid. Zou er een keer een flinke hoeveelheid neerslag vallen dan kan het water niet snel genoeg afgevoerd worden naar de grotere tochten en kanalen. Bijhouden is dan ook belangrijk. Op de foto’s is Arjan van Breure de slootbodems aan het korven.

Hieronder een video.

24 en 25 oktober 2016: groenbemester klepelen

24 en 25 oktober heb ik 2 percelen met bladrammenas groenbemester geklepeld. Om tijdens het ploegen geen problemen te ondervinden met stropen van groenbemester heb ik de groenbemesters geklepeld. Achterop de trekker zit de Hemos klepelmaaier en voorop de nieuw aangeschafte frontklepelmaaier van Perfect. De klepelmaaier heb ik samen gekocht met 2 collega’s waarmee ik een goeie samenwerking heb.


28 mei 2016: klepelen taluds

Zaterdag 28 mei heb ik rondom ons bedrijf de sloottaluds gemaaid.

Samen met 2 collega’s heb ik een Hemos klepelmaaier waarmee we de slootkanten kunnen klepelen. Dit doen we 3-4 maal per jaar. Door het regelmatig maaien voorkomen we dat onkruidzaden vanuit het talud het land opkomt. Tevens kan bij veel neerslag in korte tijd het water sneller afgevoerd worden. De eerste keer heb ik het maaien wat uitgesteld om vogels een kans te geven om te kunnen broeden in de taluds.