Kiemremming aardappelen

Om kieming van aardappelen te voorkomen heeft Van Wesemael vrijdagochtend 23 april de aardappelen behandelt met het middel Argos. Sinds een jaar mag er geen chloor meer gebruikt worden als kiemremmer. Deze kiemremmer vernevelde ik altijd over de aardappel als ze de aardappelbewaring ingaan. Daardoor konden de aardappelen zonder verdere toediening van middelen tot juni bewaard worden.
Nu hebben we alternatieven die duurder en minder bedrijfszeker zijn. Argos is een kiemremmer op basis van de natuurlijke actieve stof uit de schil van sinaasappelen. Deze word toegepast zodra de aardappels net beginnen met kiemen. Door Argos brandt de kiem af en gaat nieuwe kiemgroei tegen.
Argos wordt toegepast met speciale dure apparatuur. Het vloeibare middel wordt heet vernevelt en daarna door een gat in de voorwand van de aardappelbewaring geblazen. Door de ventilatoren aan te zetten wordt het gas door de hele partij aardappelen geblazen.

Het middel werkt zo’n 4-6 weken, daarna moet men weer kijken of er nieuwe kiemen ontstaan, zodat nog een behandeling nodig is. Na de behandeling ruikt het in de schuur behoorlijk naar sinaasappel.

Meer info over Argos hier.

 

Bestrijden distels en aardappelopslag in tarwestoppel

Dit jaar heb ik bewust, de veel aanwezige aardappelopslag en de plekken distels, na de oogst van de wintertarwe weer laten groeien om deze goed te kunnen bestrijden met glyfosaat. Nadeel is wel dat ik daardoor tot dusver nog geen groenbemester heb kunnen zaaien.  Om de aardappels en distels te bestrijden is het voordeel nu dat de sapstroom naar de wortel is gericht. Ideaal om nu een bestrijding uit te voeren. Volgend jaar komt op dit perceel suikerbieten te staan.

20 augustus 2020; stoppelbestrijding distels en aardappelopslag
Plekje met akkerdistels.


20 augustus 2020; stoppelbestrijding distels en aardappelopslag

Plekje met aardappelopslag en melkdistels.

 

20 augustus 2020; stoppelbestrijding distels en aardappelopslag
Een week na de bespuiting is de aardappelopslag zichtbaar goed bestreden.


20 augustus 2020; stoppelbestrijding distels en aardappelopslag
Een week na de bestrijding zien de akkerdistels er zo uit.


20 augustus 2020; stoppelbestrijding distels en aardappelopslag
Een week na de bestrijding zien de akkermelkdistels er zo uit.

De tarwestoppel is door de vele regen van de afgelopen tijd (ca. 150 mm) wel te nat om nu in te zaaien. Hopelijk lukt dat binnenkort wel.

Inspectie gewassen

Michiel van de Vate, teeltbegeleider, werkzaam bij van R. van Wesemael BV in Biddinghuizen komt in het groeiseizoen wekelijks de gewassen op ons akkerbouwbedrijf inspecteren. In het begin van het seizoen krijgt de bestrijding van onkruiden de meeste aandacht, later de insecten- en schimmelbestrijding. Tevens komen ook andere dingen zoals bemesting, zaaizaden en groenbemesters aan bod.

In uien heeft de aandacht vooral, de bestrijding van trips. Tripsen zijn ca. 1-2 mm lange insecten die zich voornamelijk bevinden tussen de bladeren in het hart van de plant en op die plaatsen waar het blad is geknikt. Ze kunnen veel zuigschade geven wat ten koste gaat van een goeie opbrengst en goede kwaliteit van de ui. 100 % bestrijding is niet mogelijk, maar door een goeie monitoring en daarnaast bestrijding kan men veel schade voorkomen.  Er word gebruik gemaakt van selectieve middelen die veilig zijn voor natuurlijke vijanden van tripsen, zodat er samen een goede bestrijding van de tripsen plaats vind.

25 juli 2020; Michiel van de Vate, R van Wesemael BV
Michiel van de Vate controleert de uien op aanwezigheid van tripsen.


25 juli 2020; trips in uien
Tripsen in uien.


In uien, aardappelen en suikerbieten krijgt het voorkomen van schimmels in deze periode van het jaar de meeste aandacht. Naast de eigen ervaring en de ervaring van onze teeltspecialist Michiel van de Vate maak ik ook gebruik van een beslissing ondersteuning systeem van Cropvision. Aan de hand van o.a. weergegevens, gewasgroei en ziektedruk krijg ik een advies wanneer er gevaar is en wanneer ik het beste een gewasbeschermingsmiddel in kan zetten. Het juiste toepassingstijdstip is belangrijk. Door vooral preventief te beschermen voorkomen we dat de schimmel echt toeslaat. In aardappelen zijn vooral phytophthora en alternaria nu actueel. In uien gaat het om valse meeldauw en bladvlekkenziekte.

25 juli 2020; schimmelbestrijding in uien
Schimmelbestrijding in uien.


In suikerbieten kunnen bladschimmels het blad aantasten. Door zelf en samen met Michiel van de Vate het gewas regelmatig te controleren op verdachte vlekjes op het blad van de suikerbietenplant kunnen we op tijd schade voorkomen. In de onderstaande 2 video’s gemaakt door het IRS is te zien waar we op moeten letten en hoe we de schimmels kunnen herkennen.


In de video hieronder is te zien hoe de suikerbieten worden gespoten met de veldspuit tegen bladschimmels.


25 juli 2020; Michiel van de Vate, R van Wesemael BV
Nadat we een rondje langs de gewassen gedaan hebben krijg ik een advies op papier van Michiel van de Vate.

 

 

Praktijkmiddag Spuittechniek en Regelgeving

Dit jaar gaat er veel veranderen qua regelgeving met betrekking tot het verminderen van drift van spuitmiddelen naar het oppervlaktewater. De veldspuiten moeten in 2019 worden voorzien van een zogenaamde drukregistratiesysteem.  2019 is nog een overgangsjaar. In 2020 wordt er gehandhaafd. Er zijn verschillende mogelijkheden en technieken waardoor in sommige gevallen geen drukregistratiesysteem nodig is. Tevens moet men speciale doppen spuiten die minder drift geven. Omdat onder agrariërs nog veel onduidelijkheid is wat voor mogelijkheden er zijn qua spuittechniek en wat wel en niet mag heeft Landbouwmechanisatiebedrijf De Nieuwstad uit Lelystad samen met het Flevolands Agrarisch Collectief en Waterschap Zuiderzeeland een praktijkmiddag georganiseerd. Dit werd gedaan op ons bedrijf.

Arnold Michielsen van LTO Noord heeft de middag geopend waarna Bert van den Bosch van Waterschap Zuiderzeeland veel uitgelegd heeft over de nieuwe regelgeving.
Op de website van helpdeskwater staan lijsten van de doppen die wel of niet gebruikt kunnen worden. Klik hier voor doppenlijst. De zogenaamde DRD lijst. Tevens is er een lijst van de verschillende driftreducerende technieken. Klik hier voor deze lijst ook wel de DRT lijst genoemd.

Daarna vertelde Niels Eriks van Landbouwmechanisatiebedrijf De Nieuwstad over de spuittechnieken die er nu zijn en hoe de toepassing daarvan is.
Ten slotte lichte Anna Zwijnenburg van het Flevolands Agrarisch Collectie iets toe over de mogelijkheid van het aanleggen van teeltvrije zones in de vorm van een akkerrand en wat dat kan bijdragen aan de nieuwe regelgeving.


Na het informatieve deel kom men 2 veldspuiten met verschillende systemen (sleepdoek en luchtondersteuning) in de praktijk in werking zien. Dit zijn 2 systemen die voldoen aan het verminderen van drift met klasse 98 %.

Al met al een informatieve middag met veel vragen en onduidelijkheden.

Rondje met Michiel

Michiel van de Vate, teelt- en gewas adviseur bij Van Wesemael Biddinghuizen, komt wekelijks elke donderdag langs om de gewassen te inspecteren op de aanwezigheid van schimmels, insecten, onkruiden en andere teeltaangelegenheden.


Vandaag werd vooral gekeken naar het gewas uien en aardappelen. In de uien komen door het warme en droge weer veel tripsen voor. Bij de uien is het de soort, de tabakstrips, die veel schade kan veroorzaken. Deze trips lijkt veel op het zogenaamde “onweersbeestje”. De trips geeft in uien zuigschade in het blad, waardoor opbrengstderving kan ontstaan. Met behulp van enkele insecticiden kan er wel wat aangedaan worden, maar omdat de trips zich diep in de knikken van de uienpijpen verschansen is deze zo moeilijk te bestrijden. Op de foto hieronder zijn larven van de trips waar te nemen. Het zijn de lichtgekleurde beestje op de uienpijp.

9 augustus 2018; Rondje met Michiel

Zoals we bij bijvoorbeeld luizen wel natuurlijke vijanden hebben is dat bij trips heel weinig. Vandaag deden Michiel en ik wel de ontdekking dat in de uien langs de akkerrand veel kleine zwarte beestjes op de uienpijpen lopen. Dit zijn roofmijten (soort klein spinnetje) die wel tripsen verorberen.


Ook vinden we eitjes van de gaasvlieg. De gaasvlieg legt haar eitjes op de uienpijp. De eitjes staan op een steeltje. Uit dat steeltje komt later een larve en deze jaagt op de tripsen. Op de eerste foto een eitje op een steeltje van de gaasvlieg.

9 augustus 2018; Rondje met Michiel

Eitje van de gaasvlieg.

9 augustus 2018; Rondje met Michiel

De larve van de gaasvlieg.


In de uien komt dit jaar bij mij ook de schimmelziekte, Fusarium voor. Deze schimmelziekte gedijd goed in warme zomers, zoals deze zomer. De schimmel infecteert de ui vanuit de bodem. Het blad en de wortels gaan dood en de uienbol gaat vanonder bij de wortel rotten. Fusarium is in uien heel moeilijk te bestrijden. Volledig resistente rassen zijn nog niet op de markt.
Meer info over Fusarium.

9 augustus 2018; Rondje met Michiel


Net als Fusarium gedijd ook Pinkroot goed dit jaar. Michiel en ik vonden een paar plekjes met deze ziekte. De wortels van de uien worden roze tot paars.
Meer info over Pinkroot.


Als laatste hebben Michiel in ik nog even gekeken wat er nu onder de aardappels aan knollen zit.

9 augustus 2018; Rondje met Michiel

Colorado kever

Net als vorig jaar zijn er sporadisch Colorado kevers te vinden in het perceel aardappelen.

Deze kevers, afkomstig uit het zuidelijke deel van Noord Amerika, zijn vanaf 1850 meegereisd met de aardappelplant over een groot deel van de wereld. Zijn naam heeft hij te danken aan de Amerikaanse staat Colorado, men dacht dat hij daar vandaan kwam, maar dat was Mexico. In 1935 is de kever voor het eerst opgedoken in België. In die tijd bracht de kever veel schade toe aan aardappelpercelen. Door de komst later van insecticiden, die ook een nevenwerking hebben op de Colorado kever, komen de kevers niet vaak meer voor.
Alleen in droge warme zomers komen de kevers vaker voor. Ook in de warme zomer van 2017 is de kever veel waargenomen. De larven van de kever kunnen de bladeren van een aardappelplant compleet wegvreten. Er is een chemische bestrijding nodig om de larven te bestrijden. Op dit moment heb ik dat nog niet gedaan. Als het erger word is het wel noodzakelijk.

21 maart 2017; uienzaaizaad ontvangen

Het uienzaaizaad is inmiddels ook allemaal binnen. Dit jaar zaai ik 3 rassen. Dat zijn de rassen Dormo, Hyfive en Rockito. Van de laatste 2 zaai ik allebei 1 ha en de Dormo ca. 6,5 ha.  Ik wil de Hyfive en Rockito dit jaar eens vergelijken met de Dormo.

Rasbeschrijving Dormo.

Rasbeschrijving Hyfive.

Rasbeschrijving Rockito.

 

16 maart 2017; veldspuit nakijken

De CHD veldspuit heb ik samen met mijn 2 collega’s klaar gemaakt voor het nieuwe teeltseizoen. De 48 meter brede CHD veldspuit heb ik samen met 2 collega akkerbouwers. De veldspuit is in 2008 gekocht. Op de veldspuit zitten 3 verschillende spuitdoppen. Elke dop wordt voor een ander spuitdoel gebruikt. 1 type dop hebben we vervangen voor nieuwe. Om drift van middel zoveel mogelijk te vermijden zitten er op de veldspuit speciale driftarme doppen.

10 oktober 2016: Betacal verspuiten

Bos Agra Service BV uit Bedum heeft maandagmiddag 10 oktober Betacal Flow verspoten.

Betacal is een kalkmeststof die ontstaat bij het zuiveren van ruwsap uit suikerbieten. Het is een fijne neerslag van koolzure kalk (CaCO3), gemengd met enige organisch materiaal en voedingselementen met bemestingswaarde.  Bos Agra Service BV rijdt de Betacal Flow uit met een Terragator. Deze spuit 18 meter breed. Per ha heb ik 15 m3 verspoten.

Hier voor meer info via website Bos Agra Service BV.


 

19 maart 2015; biofilter gemaakt

Om restvloeistoffen, die o.a. bij reiniging van de spuitmachine vrijkomen, verantwoord te kunnen afvoeren heb ik een biofilter aangelegd. In de studiegroep Veldleeuwerik heb ik samen met een aantal andere telers de vraag gesteld: Hoe ga je op een verantwoorde manier om met restvloeistoffen?. We willen voorkomen dat restanten van gewasbeschermingsmiddelen in het oppervlaktewater terechtkomen. In deze studiegroep hebben we verschillende methodes bekeken. De meesten in onze groep hebben gekozen voor dit biofilter.
Weevers uit Swifterbant heeft een zelfbouwpakket geleverd inclusief alle IBC’s, materialen etc. met een handleiding hoe het biofilter in elkaar gezet moet worden.
Meer info hoe het biofilter werkt.
Het complete Biofilter is ruwweg opgebouwd uit drie of meer IBC’s (1000 L vaten) die met elkaar zijn verbonden via leidingwerk. Een Biofilter bestaat uit een IBC voor afvalwater (buffer), 3 filter-IBC’s en 2 plantenbakken. Het afvalwater word met behulp van een dompelpomp omhoog gebracht naar de bovenste IBC. Het afvalwater word dan via bovenste, de tweede en derde IBC gefilterd en komt uiteindelijk in de 2 plantenbakken terecht. Hier word het gezuiverde water dan zoveel mogelijk verdampt. Om te voorkomen dat in 1 keer te veel water omhoog gepompt word zit er een tijdschakelaar op de pomp. Zo word af en toe iets afvalwater omhoog gepompt en hebben de IBC’s met filtermateriaal alle tijd om het afvalwater te filteren.