Monitoring uienvlieg

De uien zijn nog niet gezaaid, maar inmiddels wordt er langs het perceel waar onze uien gezaaid gaan worden wel al de hoeveelheid uienvliegen in het perceel gemonitord door De Groene Vlieg.
De uienvlieg kan veel schade doen aan een gewas uien. De Groene Vlieg ontzorgt ons als uienteler hiermee door de Steriele Insecten Techniek toe te passen. Door het plaatsen van vliegvallen (de witte bekertjes op de foto) kan de Groene Vlieg de hoogte van de  uienvliegdruk op het perceel vaststellen. Aan de hand daarvan worden dan wekelijks steriele uienvliegen uitgezet in het uienperceel.  Deze steriele uienvliegen paren met de wilde uienvliegen. Zo komen er geen nakomelingen en wordt de druk verlaagd. Elke week vindt er controle plaats en worden de vliegvallen (bekertjes) weer geleegd en na een week opnieuw gemonitord.
Via de mail of WhatsApp worden we als teler op de hoogte gebracht van de druk op ons uienperceel. Voordeel van deze monitoring is dat we geen insecticide meer hoeven te gebruiken tegen de uienvlieg.

Naast de monitoring op uienvliegen worden ook de bonenvliegen meegenomen in de monitoring. Helaas werkt hier de Steriele Insecten Techniek niet.

Video’s over Steriele Insecten Techniek.


Kiemremming aardappelen

Van Wesemael uit Biddinghuizen heeft onze fritesaardappelen, dit aardappel bewaarseizoen, voor de derde maal behandelt met de kiemrustverlenger 1,4 sight. De werkzame stof van dit middel komt van nature voor in de aardappel. Het product is vloeibaar en wordt met de zogenaamde swingfog verhit zodat het als gas in de partij aardappelen wordt geblazen. Door de ventilatoren in de aardappelbewaring aan te zetten verspreid het gas door de aardappelen.
Door de kiemrust te verlengen zorg je ervoor dat de aardappel in rust blijft en minder kilo’s verliest met behoud van kwaliteit. De dosering was deze eerste maal 20 ml/ton. Daarna na 6 weken 10 ml/ton. Zoals nu lijkt gaan de fritesaardappelen in de maand Mei weg. Lamb Weston is de afnemer van onze fritesaardappelen.


 

Sojabonen schoffelen

Loonbedrijf Klompe uit Emmeloord heeft vrijdag 14 juli de sojabonen geschoffeld. De onkruiden die tussen de rijen staan worden zo weg geschoffeld en met het schoffelen wordt de grond ook mooi losgemaakt. Met de lichtgewicht Allis Chalmers G trekker waarmee geschoffeld word is er nagenoeg geen insporing.

Onkruidbestrijding op de akker

De eerste 3 maanden van het jaar waren niet echt winters te noemen. Daardoor konden onkruiden langzaam door groeien. Op twee percelen, de percelen waren de suikerbieten en peterselie komen te groeien, heb ik daarom een onkruidbestrijding met het middel Roundup (glyfosaat) uitgevoerd.
De onkruiden zijn dusdanig groot dat ze nieuwe onkruidzaden kunnen gaan produceren en dat willen wij niet laten gebeuren.
Woensdag 5 april was een hele mooie droge, rustige dag om deze bespuiting uit te voeren.

Kiemremming aardappelen

Om kieming van aardappelen te voorkomen heeft Van Wesemael maandagochtend 14 februari de aardappelen behandelt met het middel Argos.
De eerste aardappelen van fritesras Innovator wat nu in de aardappelbewaring ligt beginnen iets te kiemen.

Sinds een jaar mag er geen chloor meer gebruikt worden als kiemremmer. Deze kiemremmer vernevelde ik altijd over de aardappel als ze de aardappelbewaring ingaan. Daardoor konden de aardappelen zonder verdere toediening van middelen tot juni bewaard worden.
Nu hebben we alternatieven die duurder en minder bedrijfszeker zijn. Argos is een kiemremmer op basis van de natuurlijke actieve stof uit de schil van sinaasappelen. Deze word toegepast zodra de aardappels net beginnen met kiemen. Door Argos brandt de kiem af en gaat nieuwe kiemgroei tegen.
Argos wordt toegepast met speciale dure apparatuur. Het vloeibare middel wordt heet vernevelt en daarna door een gat in de voorwand van de aardappelbewaring geblazen. Door de ventilatoren aan te zetten wordt het gas door de hele partij aardappelen geblazen.

Over een aantal weken zal een volgende behandeling noodzakelijk zijn om de aardappelen lang kiemvrij te houden.

Kiemremming aardappelen

Om kieming van aardappelen te voorkomen heeft Van Wesemael vrijdagochtend 23 april de aardappelen behandelt met het middel Argos. Sinds een jaar mag er geen chloor meer gebruikt worden als kiemremmer. Deze kiemremmer vernevelde ik altijd over de aardappel als ze de aardappelbewaring ingaan. Daardoor konden de aardappelen zonder verdere toediening van middelen tot juni bewaard worden.
Nu hebben we alternatieven die duurder en minder bedrijfszeker zijn. Argos is een kiemremmer op basis van de natuurlijke actieve stof uit de schil van sinaasappelen. Deze word toegepast zodra de aardappels net beginnen met kiemen. Door Argos brandt de kiem af en gaat nieuwe kiemgroei tegen.
Argos wordt toegepast met speciale dure apparatuur. Het vloeibare middel wordt heet vernevelt en daarna door een gat in de voorwand van de aardappelbewaring geblazen. Door de ventilatoren aan te zetten wordt het gas door de hele partij aardappelen geblazen.

Het middel werkt zo’n 4-6 weken, daarna moet men weer kijken of er nieuwe kiemen ontstaan, zodat nog een behandeling nodig is. Na de behandeling ruikt het in de schuur behoorlijk naar sinaasappel.

Meer info over Argos hier.

 

Bestrijden distels en aardappelopslag in tarwestoppel

Dit jaar heb ik bewust, de veel aanwezige aardappelopslag en de plekken distels, na de oogst van de wintertarwe weer laten groeien om deze goed te kunnen bestrijden met glyfosaat. Nadeel is wel dat ik daardoor tot dusver nog geen groenbemester heb kunnen zaaien.  Om de aardappels en distels te bestrijden is het voordeel nu dat de sapstroom naar de wortel is gericht. Ideaal om nu een bestrijding uit te voeren. Volgend jaar komt op dit perceel suikerbieten te staan.

20 augustus 2020; stoppelbestrijding distels en aardappelopslag
Plekje met akkerdistels.


20 augustus 2020; stoppelbestrijding distels en aardappelopslag

Plekje met aardappelopslag en melkdistels.

 

20 augustus 2020; stoppelbestrijding distels en aardappelopslag
Een week na de bespuiting is de aardappelopslag zichtbaar goed bestreden.


20 augustus 2020; stoppelbestrijding distels en aardappelopslag
Een week na de bestrijding zien de akkerdistels er zo uit.


20 augustus 2020; stoppelbestrijding distels en aardappelopslag
Een week na de bestrijding zien de akkermelkdistels er zo uit.

De tarwestoppel is door de vele regen van de afgelopen tijd (ca. 150 mm) wel te nat om nu in te zaaien. Hopelijk lukt dat binnenkort wel.

Inspectie gewassen

Michiel van de Vate, teeltbegeleider, werkzaam bij van R. van Wesemael BV in Biddinghuizen komt in het groeiseizoen wekelijks de gewassen op ons akkerbouwbedrijf inspecteren. In het begin van het seizoen krijgt de bestrijding van onkruiden de meeste aandacht, later de insecten- en schimmelbestrijding. Tevens komen ook andere dingen zoals bemesting, zaaizaden en groenbemesters aan bod.

In uien heeft de aandacht vooral, de bestrijding van trips. Tripsen zijn ca. 1-2 mm lange insecten die zich voornamelijk bevinden tussen de bladeren in het hart van de plant en op die plaatsen waar het blad is geknikt. Ze kunnen veel zuigschade geven wat ten koste gaat van een goeie opbrengst en goede kwaliteit van de ui. 100 % bestrijding is niet mogelijk, maar door een goeie monitoring en daarnaast bestrijding kan men veel schade voorkomen.  Er word gebruik gemaakt van selectieve middelen die veilig zijn voor natuurlijke vijanden van tripsen, zodat er samen een goede bestrijding van de tripsen plaats vind.

25 juli 2020; Michiel van de Vate, R van Wesemael BV
Michiel van de Vate controleert de uien op aanwezigheid van tripsen.


25 juli 2020; trips in uien
Tripsen in uien.


In uien, aardappelen en suikerbieten krijgt het voorkomen van schimmels in deze periode van het jaar de meeste aandacht. Naast de eigen ervaring en de ervaring van onze teeltspecialist Michiel van de Vate maak ik ook gebruik van een beslissing ondersteuning systeem van Cropvision. Aan de hand van o.a. weergegevens, gewasgroei en ziektedruk krijg ik een advies wanneer er gevaar is en wanneer ik het beste een gewasbeschermingsmiddel in kan zetten. Het juiste toepassingstijdstip is belangrijk. Door vooral preventief te beschermen voorkomen we dat de schimmel echt toeslaat. In aardappelen zijn vooral phytophthora en alternaria nu actueel. In uien gaat het om valse meeldauw en bladvlekkenziekte.

25 juli 2020; schimmelbestrijding in uien
Schimmelbestrijding in uien.


In suikerbieten kunnen bladschimmels het blad aantasten. Door zelf en samen met Michiel van de Vate het gewas regelmatig te controleren op verdachte vlekjes op het blad van de suikerbietenplant kunnen we op tijd schade voorkomen. In de onderstaande 2 video’s gemaakt door het IRS is te zien waar we op moeten letten en hoe we de schimmels kunnen herkennen.


In de video hieronder is te zien hoe de suikerbieten worden gespoten met de veldspuit tegen bladschimmels.


25 juli 2020; Michiel van de Vate, R van Wesemael BV
Nadat we een rondje langs de gewassen gedaan hebben krijg ik een advies op papier van Michiel van de Vate.

 

 

Praktijkmiddag Spuittechniek en Regelgeving

Dit jaar gaat er veel veranderen qua regelgeving met betrekking tot het verminderen van drift van spuitmiddelen naar het oppervlaktewater. De veldspuiten moeten in 2019 worden voorzien van een zogenaamde drukregistratiesysteem.  2019 is nog een overgangsjaar. In 2020 wordt er gehandhaafd. Er zijn verschillende mogelijkheden en technieken waardoor in sommige gevallen geen drukregistratiesysteem nodig is. Tevens moet men speciale doppen spuiten die minder drift geven. Omdat onder agrariërs nog veel onduidelijkheid is wat voor mogelijkheden er zijn qua spuittechniek en wat wel en niet mag heeft Landbouwmechanisatiebedrijf De Nieuwstad uit Lelystad samen met het Flevolands Agrarisch Collectief en Waterschap Zuiderzeeland een praktijkmiddag georganiseerd. Dit werd gedaan op ons bedrijf.

Arnold Michielsen van LTO Noord heeft de middag geopend waarna Bert van den Bosch van Waterschap Zuiderzeeland veel uitgelegd heeft over de nieuwe regelgeving.
Op de website van helpdeskwater staan lijsten van de doppen die wel of niet gebruikt kunnen worden. Klik hier voor doppenlijst. De zogenaamde DRD lijst. Tevens is er een lijst van de verschillende driftreducerende technieken. Klik hier voor deze lijst ook wel de DRT lijst genoemd.

Daarna vertelde Niels Eriks van Landbouwmechanisatiebedrijf De Nieuwstad over de spuittechnieken die er nu zijn en hoe de toepassing daarvan is.
Ten slotte lichte Anna Zwijnenburg van het Flevolands Agrarisch Collectie iets toe over de mogelijkheid van het aanleggen van teeltvrije zones in de vorm van een akkerrand en wat dat kan bijdragen aan de nieuwe regelgeving.


Na het informatieve deel kom men 2 veldspuiten met verschillende systemen (sleepdoek en luchtondersteuning) in de praktijk in werking zien. Dit zijn 2 systemen die voldoen aan het verminderen van drift met klasse 98 %.

Al met al een informatieve middag met veel vragen en onduidelijkheden.

Rondje met Michiel

Michiel van de Vate, teelt- en gewas adviseur bij Van Wesemael Biddinghuizen, komt wekelijks elke donderdag langs om de gewassen te inspecteren op de aanwezigheid van schimmels, insecten, onkruiden en andere teeltaangelegenheden.


Vandaag werd vooral gekeken naar het gewas uien en aardappelen. In de uien komen door het warme en droge weer veel tripsen voor. Bij de uien is het de soort, de tabakstrips, die veel schade kan veroorzaken. Deze trips lijkt veel op het zogenaamde “onweersbeestje”. De trips geeft in uien zuigschade in het blad, waardoor opbrengstderving kan ontstaan. Met behulp van enkele insecticiden kan er wel wat aangedaan worden, maar omdat de trips zich diep in de knikken van de uienpijpen verschansen is deze zo moeilijk te bestrijden. Op de foto hieronder zijn larven van de trips waar te nemen. Het zijn de lichtgekleurde beestje op de uienpijp.

9 augustus 2018; Rondje met Michiel

Zoals we bij bijvoorbeeld luizen wel natuurlijke vijanden hebben is dat bij trips heel weinig. Vandaag deden Michiel en ik wel de ontdekking dat in de uien langs de akkerrand veel kleine zwarte beestjes op de uienpijpen lopen. Dit zijn roofmijten (soort klein spinnetje) die wel tripsen verorberen.


Ook vinden we eitjes van de gaasvlieg. De gaasvlieg legt haar eitjes op de uienpijp. De eitjes staan op een steeltje. Uit dat steeltje komt later een larve en deze jaagt op de tripsen. Op de eerste foto een eitje op een steeltje van de gaasvlieg.

9 augustus 2018; Rondje met Michiel

Eitje van de gaasvlieg.

9 augustus 2018; Rondje met Michiel

De larve van de gaasvlieg.


In de uien komt dit jaar bij mij ook de schimmelziekte, Fusarium voor. Deze schimmelziekte gedijd goed in warme zomers, zoals deze zomer. De schimmel infecteert de ui vanuit de bodem. Het blad en de wortels gaan dood en de uienbol gaat vanonder bij de wortel rotten. Fusarium is in uien heel moeilijk te bestrijden. Volledig resistente rassen zijn nog niet op de markt.
Meer info over Fusarium.

9 augustus 2018; Rondje met Michiel


Net als Fusarium gedijd ook Pinkroot goed dit jaar. Michiel en ik vonden een paar plekjes met deze ziekte. De wortels van de uien worden roze tot paars.
Meer info over Pinkroot.


Als laatste hebben Michiel in ik nog even gekeken wat er nu onder de aardappels aan knollen zit.

9 augustus 2018; Rondje met Michiel