Uien inschuren, laatste vrachten

Dinsdagmiddag 11 september zijn er nog een paar vrachten uien bij ons de uienbewaring ingegaan. Deze uien van een akkerbouwer uit de Noordoostpolder zijn door transportbedrijf Aarnink en Ooms naar ons getransporteerd.
Een week eerder zijn er al ca. 570 ton uien de bewaring ingegaan. De uienbewaring is zo nog aardig vol geworden. Totaal bijna 700 ton uien, die ik dit jaar bewaar voor een ander.

Proefveld aardappelen Den Hartigh gerooid

Aardappelhandelshuis Den Hartigh uit Emmeloord heeft 11 september het kleine proefveld op ons bedrijf, met diverse bestaande en nieuwe veelbelovende gekweekte frietrassen, geoogst. Na de oogst word o.a. de opbrengst, bakkwaliteit, onderwatergewicht etc. beoordeelt. Dezelfde proef staat ook op andere grondsoorten in andere delen van het land. Zo kan men zien hoe deze fritesrassen zich ontwikkelen op die grondsoorten.

Naar reportage poten van het proefveld.

Uien inschuren

Dinsdag en woensdag 4 en 5 september heb ik ruim 550 ton uien ontvangen van een collega akkerbouwer. Deze uien bewaar ik dit jaar voor een uiensorteerder die de uien van de akkerbouwer afland heeft gekocht. Met vrachtauto’s worden de uien van de akkerbouwer naar mij toe getransporteerd. Via transportbanden gaan de uien de bewaring in. In de bewaring worden de uien gedroogd en bewaard. Volgend jaar worden de uien op een nader te bepalen tijdstip afgeleverd.


Uien rooien

Zaterdag 1 september ben ik begonnen met het rooien van de uien op ons bedrijf.  Maandagmiddag 3 september waren de uien eruit. Dit jaar heb ik 2 uienrassen staan, namelijk de rassen Dormo en Rockito. Deze rassen kunnen normaliter lang bewaard worden. Alleen dit jaar gaan de uien niet de bewaring in, maar gaan ze afland weg. Dit jaar heb ik uien die aangetast zijn door de schimmelziekte Fusarium. Deze schimmelziekte tast in de loop van het seizoen de uien vanuit de bodem aan. De ui gaat dan op den duur rotten. Dit jaar heb ik in dit perceel daar wat last van, wat mij heeft doen besluiten om de uien afland te verkopen om zo geen problemen te krijgen met deze uien in de bewaring. De uien moeten wat langer op het land liggen om eventuele aanwezige rotte uien te laten drogen.

Wel komen er dit jaar uien in de bewaring van een andere collega akkerbouwer. Dat zal binnenkort gebeuren.

Het uienloof is inmiddels al ver afgestorven als gevolg van een droog en warme zomer. De opbrengst valt dit jaar erg tegen. Na proefrooiingen die ik heb gedaan schat ik de opbrengst tussen de 30 en 35 ton/ha. Dat is meer dan helft minder dan in 2017. De lage opbrengst is het gevolg van de lange droge en warme zomer. Door de lage opbrengsten die in heel Noordwest Europa voorkomen is de uienprijs wel goed.

Ik rooi de uien met 1,5 meter brede Holaras uien combinatie. Voorop de 130 pk 4 cilinder Steyr 4130 Profi CVT trekker hangt de loofklapper. Deze klapper klapt het loof op ongeveer vuistdikke boven de ui af. Daarna rooit de uienrooier, die achter trekker hangt, de uien eruit. De uien vallen op een zogenaamd bed. Op het bed kunnen de uien dan nog wat nadrogen op het land. Nu is het afwachten totdat de afnemer van de uien de uien wil hebben.


1, 2 en 3 september 2018; uien rooien


5e proefrooiing aardappelen, Innovator

31 augustus 2018 een vijfde en laatste proefrooiing uit de Innovator aardappelen gehaald. Op 2 verschillende plekken in het perceel heb ik 2 maal 3 meter aardappelrug gerooid. Dit heb ik gedaan volgens de proefrooimethode van de VTA.

VTA staat voor Verenigde Telers Akkerbouw en is een vereniging van, door en voor akkerbouwers. Zij wil haar leden zo breed mogelijk informeren op het gebied van agrarische markten. Het is een non-profit organisatie. De VTA-leden vertegenwoordigen 40% van het Nederlandse consumptieaardappelareaal en eveneens een aanzienlijk deel van het uien- en knolselderijareaal. VTA voorziet telers van markt- en prijsinformatie voor 5 verschillende gewassen: consumptieaardappelen, uien, knolselderij, wortelen en graan. (bron: VTA) Zelf ben ik ook lid van deze vereniging. Later deze zomer organiseert VTA proefrooiingen van o.a. aardappelen en uien onder de leden. De proefrooiing doet de teler zelf. Nu ga ik zelf elke week het groeiverloop bijhouden van onze Innovator aardappelen.

Het ras die ik dit jaar teel is de Innovator. Er word 8,8 ha geteeld in 2018. Dit aardappelras is heel erg geschikt voor het maken van frietjes. Vooral MacDonald’s en KFC zijn gek op dit frieten van dit ras. De aardappels worden in de pool van APF Holland BV uit Dronten afgezet.
Om te zien hoe de aardappels dit jaar wekelijks op Harrysfarm gegroeid zijn is te zien op de gewasgroei pagina hier.

De aardappels zijn inmiddels al zo ver afgestorven dat dit de laatste proefrooiing is.

31 augustus 2018; 4e proefrooiing aardappelen, ras is Innovator

31 augustus 2018; 4e proefrooiing aardappelen, ras is Innovator


De loofdoding, voor een goeie afharding van de knol en knolkwaliteit, is vanmiddag de 31e ook uitgevoerd. Het duurt dan nog ca. 2-3 weken voordat de aardappelen dan gerooid gaan worden.

31 augustus 2018; 4e proefrooiing aardappelen, ras is Innovator


Volgens de laatste proefrooiing zijn de aardappelen toch nog wat bijgegroeid van ca. 38 ton/ha  vorige week naar ca. 41 ton/ha deze week. Het blijven uiteraard proefrooiingen. Het kan ook iets meer of minder zijn, maar de opbrengst zal dit jaar bij ca. 40 ton/ha blijven steken. Dat is toch ongeveer 15 ton/ha lager dan wat we gemiddeld op ons bedrijf aan opbrengst kunnen halen. De prijs daarentegen kan heel veel goed maken. De prijs van de aardappelen is op dit moment stukken beter dan vorig jaar. Nu tussen 25-30 eurocent/kg. Vorig jaar rond de 5 eurocent/kg. Aangezien in een groot deel van Noord Europs de aardappelopbrengsten door de droogte zullen tegenvallen kan deze prijs in de loop van het seizoen zelfs nog wel wat stijgen.

Hieronder de foto’s van de 2 manden die gerooid zijn. Op de linkerfoto de mand met de aardappels die groter dan 50 mm zijn. In de andere mand de aardappels die kleiner 50 mm zijn.


Hieronder in de tabel de proefrooiing van vandaag en van de overige jaren. Goed is te zien dat de aardappelen vanaf 3 augustus 2018 niet veel gegroeid zijn.

31 augustus 2018; 4e proefrooiing aardappelen, ras is Innovator

Droogte even voorbij

Na een droge periode vanaf eind mei tot 9 augustus is er toch al met al hier op ons bedrijf 95 mm regen gevallen. Van 15 juli tot en met 8 augustus is het geen 1 dag onder de 25 graden geweest. 8 dagen zelfs van 30 graden en meer.

30 augustus 2018; droogte tijdelijk voorbij


De gewassen hebben het zwaar gehad.  De aardappelen zijn niet beregend. De uien zijn wel tweemaal beregend.

3, 4 en 5 augustus 2018; uien beregenen

Zelfs de suikerbieten hebben het erg zwaar gehad. Rond de middag hing op 30+ dagen het loof slap, op de Flevolandse klei gebeurt dat niet vaak. Na de regen zijn de suikerbieten wel weer wat opgeknapt, maar voor de uien en de aardappelen is het te laat geweest. Van de uien verwacht ik een halve opbrengst en van de aardappelen 30 % minder opbrengst dan gemiddeld.

Hieronder foto’s van de suikerbieten, genomen op 7 augustus. Een dag dat het 33,8 graden werd.

Nu lijkt het weer de eerste week van september goed te worden zodat we de uien kunnen rooien en opladen. De aardappels zullen rond 20 september gerooid worden.

Zicht op de bodemstructuur fase B

Dinsdagmiddag heb ik samen met bodemdeskundige Martin Duijkers van Aeres Hogeschool Dronten en student Leon van 3 percelen op ons bedrijf de bodem beoordeelt. Ik doe nu voor het tweede jaar mee aan het project Zicht op de bodemstructuur. Vanuit het Actieplan Bodem en Water is dit project een paar jaar geleden opgestart. Het Flevolands Agrarisch Collectief zorgt voor de uitvoering van het project.

Het doel van dit project is het stimuleren van duurzaam bodembeheer als structureel onderdeel van de agrarische bedrijfsvoering om daarmee het landbouwkundig gebruik en de bodemconditie te verbeteren. Daarnaast is kennisontwikkeling en kennisdeling op het gebied van duurzaam bodembeheer een doel.

Twee fasen

Er worden in het project twee fasen onderscheiden: fase A en fase B. Bewustwording van de eigen situatie door het eigen maken van een eenvoudige methode om de bodem te beoordelen is het belangrijkste doel van fase A. Belangrijke elementen daarin zijn het graven van een profielkuil, het beoordelen ervan en een doorkijk naar maatregelen op het eigen bedrijf middels een kuilgesprek. Dit alles onder begeleiding van experts. In de vervolgfase B komen op het bedrijf toegesneden maatregelen aan bod. Fase B is dan ook een arrangement voor meerdere jaren en is er op gericht de ondernemer te begeleiden in het nemen van maatregelen ter verbetering van de bodemconditie. (Bron; Flevolands Agrarisch Collectief)

Meer info over Zicht op de Bodemstructuur

Artikel over fase A vorig jaar op Harrysfarm

We hebben op 3 percelen 3 profielkuilen van ca. 60-80 cm diep gegraven en gekeken naar de structuur van de grond, hoe is het bodemleven, de beworteling en de waterhuishouding. Eerst hebben we een kuil gegraven in het perceel waar dit jaar de wintertarwe stond en het jaar ervoor de suikerbieten. De bovenste 30 cm is erg mooi. De volgende 30 cm is de grond vaster en de structuur hoekiger. Dit is de ploegzool. De wortels daarentegen komen hier wel goed doorheen.


Het tweede perceel wat beoordeelt is zijn de suikerbieten. Voorvrucht hier was wintertarwe. Hier is de grond wat minder mooi als het vorige perceel.

Als laatste is het perceel waar de uien staan beoordeel. Voorvrucht is hier wintertarwe. De grond van dit perceel is erg mooi van structuur. Veel bodemleven.

Na deze beoordelingen word er een advies geschreven met eventuele acties, maatregelen die je op perceels- of bedrijfsniveau zou kunnen doen. Een actie kan ook een experiment zijn met bijvoorbeeld het aanleggen van een proef met verschillende groenbemesters of grondbewerkingen.
Al met al erg interessant om zo samen naar de bodem te kijken en om nu en in de toekomst de bodemkwaliteit op ons bedrijf te verbeteren.

Proefveld Royal Zap merendeels gerooid

Vrijdag 24 augustus is een groot deel van het aardappelproefveld van Royal Zap en Semagri gerooid. Met een speciale eenrijige voorraadrooier worden de aardappels op de grond gelegd. Daarna worden de aardappels met de hand in kistjes gelegd. De kistjes van de diverse rassen worden bij een andere akkerbouwer opgeslagen en later dit jaar beoordeelt op o.a. het aantal knollen, gewicht, onderwatergewicht. Misschien zit er een veelbelovend ras voor de toekomst tussen. Er blijft nog een klein deel van het proefveld staan. Dit zijn zetmeelaardappelrassen die erg groen staan en nog kunnen groeien.


4e proefrooiing aardappelen, Innovator

24 augustus 2018 een vierde proefrooiing uit de Innovator aardappelen gehaald. Op 2 verschillende plekken in het perceel heb ik 2 maal 3 meter aardappelrug gerooid. Dit heb ik gedaan volgens de proefrooimethode van de VTA.

VTA staat voor Verenigde Telers Akkerbouw en is een vereniging van, door en voor akkerbouwers. Zij wil haar leden zo breed mogelijk informeren op het gebied van agrarische markten. Het is een non-profit organisatie. De VTA-leden vertegenwoordigen 40% van het Nederlandse consumptieaardappelareaal en eveneens een aanzienlijk deel van het uien- en knolselderijareaal. VTA voorziet telers van markt- en prijsinformatie voor 5 verschillende gewassen: consumptieaardappelen, uien, knolselderij, wortelen en graan. (bron: VTA) Zelf ben ik ook lid van deze vereniging. Later deze zomer organiseert VTA proefrooiingen van o.a. aardappelen en uien onder de leden. De proefrooiing doet de teler zelf. Nu ga ik zelf elke week het groeiverloop bijhouden van onze Innovator aardappelen.

Het ras die ik dit jaar teel is de Innovator. Er word 8,8 ha geteeld in 2018. Dit aardappelras is heel erg geschikt voor het maken van frietjes.
Om te zien hoe de aardappels dit jaar wekelijks op Harrysfarm gegroeid zijn is te zien op de gewasgroei pagina hier.

24 augustus 2018; 4e proefrooiing aardappelen, ras is Innovator 

24 augustus 2018; 4e proefrooiing aardappelen, ras is Innovator

Het perceel is niet beregend.

De aardappelen groeien in een week tijd nagenoeg niet meer. Sommige aardappelplanten zijn al dood. Het onderwatergewicht gemeten door APF Holland is 437 gram. Door de droge zomer is dit onderwatergewicht hoger dan normaal. Normaal is tussen de 360 en 400. Hoe hoger het onderwatergewicht, hoe meer kans dat de aardappel tijdens het rooien kan beschadigen. Het onderwatergewicht meet men door 5 kg aardappelen onder water te wegen. Het onderwatergewicht is meestal ook een maatstaf hoe de bakkwaliteit is van de aardappelen. Bij een onderwatergewicht van beneden de 360 gram worden de frietjes slap en vet. Bij een hoog onderwatergewicht worden de frietjes droger en hard.

Hoe het onderwatergewicht en bakkleur bepaald word is hier te lezen.

Volgende week word het aardappelloof doodgespoten. Zo kan de aardappel na het doodspuitmoment goed in de grond afharden. Het afharden duurt ca. 3 weken, daarna kunnen de aardappelen gerooid worden.

 

24 augustus 2018; 4e proefrooiing aardappelen, ras is Innovator

Proefrooiing in de uien

Vandaag uit het uien perceel een proefrooiing gehaald. Om een beeld te krijgen van wat ik tijdens de oogst kan verwachten aan opbrengst uien meet ik op 2 plaatsen in het 10,5 ha groot uienperceel 1 strekkende meter over de volledige breedte (1,5 meter). Het loof wordt boven de bol afgesneden. Tevens worden de nog aanwezige wortels van de ui verwijdert en de aanhangende grond. Ik weeg de hoeveelheid uien in de maat 35-60 mm. En ik weeg de hoeveelheid uien boven de 60 mm. Dit zijn verkoopbare maten. Dit is de monstername die de VTA ook hanteert. Er wordt een aftrekpost voor verliezen tijdens rooien, spuitpaden etc van 15 % aangehouden.

2018 is een heel bijzonder jaar. 18 april zijn de uien onder mooie omstandigheden gezaaid. Per ha zijn 3.9 eenheden gezaaid van de rassen Dormo en Rockito. De uien kwamen rond 30 april mooi boven. De stand op 27 mei (zie onderste foto) was mooi, maar het begon toen al droog te worden. Door de wat latere zaai zijn de uien nog wat klein.

27 mei 2018; gewasgroei uien, ras is Rockito

Stand Rockito, 27 mei 2018.

29 mei viel er eindelijk regen van betekenis, zo’n 30 mm. Een perfecte regen. Donderdag 31 mei rond 14.00 uur viel er weer regen. Maar deze regen viel in een hele korte tijd, zo’n 35-40 mm. Op een deel van het perceel stonden de uien een tijdje onder water. Tevens zat er ook nog hagel in de bui, wat uiteindelijk ook nog schade af. Het water zakte op zich wel redelijk snel weg, maar de plekken waar veel water stond bleven het hele seizoen achter in groei. Ruim een week later na de regen is de grond nog losgeschoffeld.

31 mei 2018; veel neerslag en lichte hagelschade

31 mei 2018; veel neerslag en lichte hagelschade
Door de hagelschade stond het gewas een tijdje stil, waardoor de uien uiteindelijk niet veel loof gevormd hebben. Daarna kwam de droge periode. De uien zijn nog een paar maal beregend. In de uien komen ook regelmatig uien voor met Fusarium en later Pinkroot. Twee bodemschimmels die met warm weer goed gedijen. Vooral de hitte in combinatie met tripsschade (klein insect, onweersbeestje) de uien op het laatst snel achteruit gegaan. Dat verklaart dan ook dat door al deze factoren de uien dit jaar een 50 % lagere opbrengst geven dan in 2017. Gelukkig zijn de uienprijzen daarentegen op dit moment wel goed en dat kan financieel veel goed maken.
Doordat ik toch regelmatig Fusarium tegen kom in het perceel gaan de uien dit jaar niet de uienbewaring in. Ze gaan van het land af weg. Ik krijg wel uien van een andere akkerbouwer, waardoor de uienbewaring nog wel vol komt.

Naar Proefrooiing 2017

Naar Gewasgroei pagina uien 2018.

22 augustus 2018; proefrooiing in uien


Hieronder het overzicht van de proefrooiingen de laatste 7 jaar. Het valt dit jaar niet mee om een goed beeld te krijgen van de opbrengst, omdat er binnen het perceel veel verschillen zijn.  Ik heb dit jaar daarom op 3 plekken proefrooiingen gedaan. 1 uit de Dormo, 1 uit de Rockito en een derde ook uit de Rockito. Bij de laatste staan de uien nog het mooiste. Dat blijkt ook uit de opbrengst. Die is met bruto 42 ton het hoogst. De Dormo doet het dit jaar een stuk minder dan de Rockito.

22 augustus 2018; proefrooiing in uien