10 november 2013; weekoverzicht

10 november 2013; weekoverzicht

Na een natte maandag 4 november is de rest van de week het waterpeil in de sloten weer terugzakt naar een redelijk niveau. Alhoewel er alle dagen nog wel regen gevallen is. Gelukkig geen grote hoeveelheden meer. De drainbuizen die het vele water via de akker afvoeren naar de sloten stromen voluit. Dat is dan ook een mooi moment om ze eens te controleren. Door het maaien van de taluds en het maakorven van de sloot in het voorjaar en zomer willen sommige drainbuizen wel eens dicht gaan zitten met gras en klei. Het is wel zaak dat vooral na vele regenval deze buizen het vele water snel afvoeren zodat de akker zo droog mogelijk blijft.
De drainbuizen liggen om de 6 meter. Bij de ontginning heeft de Rijksdienst de drainbuizen om de 12 meter aangelegd. Rond 2007 heb ik daartussen weer nieuwe buizen gelegd, omdat de oude op den duur toch minder goed functioneren. Voordeel dat het zo nat is dat je de drainbuizen makkelijker vind, want je hoort ze flink stromen. Inmiddels zijn alle drainbuizen gecontroleerd. De meeste liepen goed, een paar moest ik vrijmaken van klei en gras. Inmiddels is het alweer nat op de kavel na de regen van afgelopen vrijdag en zaterdag (totaal: ca 25 mm). De hele maand november nu ongeveer 80 mm.