6 november 2013; bespreken duurzaamheidsplan

6 november 2013; bespreken duurzaamheidsplan

Woensdag 6 november hadden we een regiobijeenkomst van Stichting Veldleeuwerik. Dit maal werd het duurzaamheidsplan van ons bedrijf besproken. Elke eerste woensdag in de maand komt onze regiogroep nr. 8 bij elkaar. Dat is elke keer bij een lid van onze regiogroep. Dit maal was ik aan de beurt. Het is een ochtendsessie van 9.30 uur tot ca. 12.00 uur. De groep bestaat uit 12 akkerbouwers uit Flevoland. Het duurzaamheidsplan wat ik dit jaar heb laten opstellen word met de groep besproken onder begeleiding van een regiocoordinator van Veldleeuwerik. Er is altijd een levendige discussie tijdens zo’n bijeenkomst. Want waarom doe je dit zus en dat zo. Iedere akkerbouwer heeft weer zijn eigen plan. Het plan word gemaakt aan de hand van 10 indicatoren, zoals productwaarde, bodemvruchtbaarheid, voedingstoffen, bodemverlies, gewasbescherming, energie, water, biodiversiteit, menselijk kapitaal en lokale economie. Er word een meerjarenvisie beschreven en er worden per jaar activiteiten uitgevoerd om te komen tot realisatie van die visie. Al deze punten zijn te vinden in het duurzaamheidsplan dat opgesteld is. Het bespreken van het duurzaamheidsplan duurt ongeveer 1 uur. Na het bespreken van het duurzaamheidsplan heeft Chris Koopmans met ons resultaten besproken van de veldtesten die afgelopen jaar aangelegd waren in het kader van praktijknetwerk ResttestXL. In dit praktijknetwerk is gekeken naar de duurzaamheid en inzetbaarheid van Betacal, brandkalk en gips. Hoe kunnen we duurzame reststoffen zoals Betacal en compost goed inzetten in het bedrijf om er voordeel van te doen. Voorbeeld hiervan is het gebruik van compost bij het zaaien van uien en wat zijn de te verwachten effecten bij het toedienen van de reststroom Betacal op de meer kalkrijke gronden in Flevoland. Al met al was het weer een leerzame ochtend. 4 december hebben we de volgende bijeenkomst.