15 juli 2000

Sinds 5 juli bijna 60 mm neerslag gevallen, waardoor de gewassen voldoende water hebben gekregen om goed te kunnen groeien.

Gisteren, 14 Juli, zijn de laatste tulpen gerooid. Dit ging onder moeilijke natte omstandigheden. Met behulp van nettenteelt kan de bollenteler de tulpenbollen wel schoon binnenkrijgen ondanks deze slechte omstandigheden. De tulpenbollen groeien tussen twee netten waardoor bij het rooien geen grond meekomt wat voor de bollenteler minder transport en kwaliteitsverlies opleverd.
Na het tulpenrooien heb ik direct het land losgetrokken met een woelpoot van Evers. Achter deze woelpoot zit een grote rol die de woelpoot beter op diepte houd.>
Het loswoelen van het tulpenland.
In het tulpenland word, na het bemesten met droge kippenmest, nog gras gezaaid om de grond goed te laten herstellen. Volgend jaar komen er namelijk aardappelen op. Deze hebben een goede structuur nodig om een goede opbrengst te halen.

De aardappelen groeien hard. Onder de aardappelen met knolmaat 35/45 mm zitten al mooie knollen ( ca 12).
Onder de aardappelen met knolmaat 45/50mm zitten tussen de 15-20 knollen.
Omdat deze aardappelen weg gaan als tafelaardappel is het zaak om ca 90 % van de aardappelen in een maat van 40-70 mm te krijgen. Dit is de goede maat voor een tafelaardappel.
Door straks proefrooiingen te doen hoop ik een goed oogstmoment te bepalen . De 40-70 word namelijk het beste betaald. Voor de aardappelen beneden de 40 mm en boven de 70 mm word een andere afzet gezocht. Puree of salades is bijvoorbeeld een alternatief. Inmiddels groeit het proefveld van Fritolay goed. Gisteren (14 Juli) zijn vertegenwoordigers van Meyer en Fritolay wezen kijken .

5 juli 2000

Het wisselvallige weer van de laatste dagen betekent alert blijven op de schimmelziektes in aardappel en ui.
Op de aardappelen is de laatste bemesting gekomen. Dit in de vorm van KAS (kalkammonsalpeter). Verder heb ik 1 omgang met Multi K-Mg bemest. In Multi K-Mg zit naast Stikstof ook snel opneembare Kali en iets Magnesium. Volgens ACM zal dit een meeropbrengst en kwaliteitsverhoging aan de aardappel moeten geven. Het produkt is wel wat duurder dan de KAS. Met de bespuitingen tegen fytophtora heb ik ook nog een paar keer een bladmeststof meegespoten in de vorm van Mantrac (Mangaan) en Hydromag (Magnesium). Dit om het gewas zo lang mogelijk groen te houden.

De wintertarwe, van het ras Vivant, wat voor zaaizaadvermeerdering word geteelt is goedgekeurd.
De tarwe word gekeurd door de NAK.
Er wordt gekeurd op oa :
rasechtheid
razuiverheid
plantenziekten die met zaad kunnen overgaan
onkruiden en vermengingen

Update 24 Juni 2000
Inmiddels is er al een deel van het bollenland gerooid. De bollen gaan naar Bovenkarspel.
Doordat de bollen in netten geteelt worden komt er geen grond meer mee in de kist.
Na de hitte van het afgelopen weekend is het gelukkig alweer een stuk afgekoeld. Vandaag (24-6) al 21 mm regen gevallen. De uien en aardappelen reageren daar goed op.
De uien heb ik afgelopen dinsdag nog bemest met Kali 60 en de laatste Stikstof. De Stikstof heb ik gestrooid in de vorm 23-23-0. Deze mengmeststof had ik nog in voorraad bigbag staan. Op de uien ligt nu ca. 155 kg Stikstof.
De fytophtora (aardappelziekte) heb ik nog niet gevonden. De berichten in de pers zijn alarmerend, maar waarschijnlijk ook wat overdreven.
Door een strak bestrijdingsschema aan te houden van 5-6 dagen probeer ik de schimmel tegen te gaan. Tevens gebruik ik het adviesprogramma van Dacom (Plant-Plus) om nog beter inzicht te krijgen over deze lastige schimmel.
In de uien besteed ik nu ook aandacht om de schimmels, bladvlekkenziekte en valse meeldauw, voor te blijven.
Door de snelle loofgroei kunnen deze schimmels snel toeslaan.

14 juni 2000

Afgelopen hemelvaart- en pinksterweekeinde lekker met het gezin en vouwwagen op de camping geweest op de Veluwe bij Wezep. Mijn vader heeft het bedrijf waargenomen.

De meeste gewassen zijn qua onkruid goed onder controle. We zijn nu nog bezig met de hak de laatste aardappelopslag uit de bieten te hakken.
Op dit moment staan twee beregeningsinstallaties op het land . De ene, een beregeningsinstallatie met een sproeiboom staat op de tulpen en de andere een sproeikanon staat op de aardappels.
De aardappels van het ras Turbo hebben het namelijk al droog in de rug.
De knolzetting is nu volop in gang en dan is vocht heel belangrijk. De weersvooruitzichten zijn ook niet van dien aard dat er veel regen zal vallen de komende week.

Er word met een Faber beregeningshaspel van een collega akkerbouwer uit Swifterbant beregend. Deze haspel kan een breedte van 80 meter beregenen. Er word 22 mm op de aardappels beregend. De haspel is gekocht bij De Nieuwstad uit Lelystad. Voor het beregenen is er nog wat kunstmest op de aardappels gestrooid en een bespuiting tegen fytophtora uitgevoerd.
Ik heb nog geen fytophtora kunnen vinden . Maar in andere delen van Nederland word toch al veel fytophtora gevonden. Allert blijven is het motto.
Het vlas staat inmiddels in bloei. De verwachting is dat eind juli de vlas eraf gaat.
De wintertarwe en zomergerst bloeien ook.

18 mei 2000

Afgelopen twee weken prachtig warm en groeizaam weer gehad. De gewassen vliegen de grond uit en groeien goed, maar ook de aardappelopslag die de afgelopen zachte winter hebben overleefd groeien goed.
Met andere woorden werk aan de winkel. Ik zelf heb in 2 ha bieten veel opslag van de Bintjes van vorig jaar. Doordat de Bintjes vorig jaar nogal fijn in de maat waren is er veel achter gebleven op het land.
Nu staan ze volop in de bieten. En om fytophtora en aaltjesvermeerdering te voorkomen moeten ze bestreden worden.
Dit heb ik gedaan met een Weevers-machine van een collega akkerbouwer uit de buurt. Deze machine heeft dweiltjes die tussen de rijen over de grond en aardappels slepen, waardoor de aardappels bestreden worden. ( de dweiltjes worden vochtig gehouden met het onkruidbestrijdingsmiddel Roundup )
In de rij van de bieten moeten de aardappels nog met de hand bestreden worden. Dit doe ik met behulp van een foetsie spuitje ( een soort injectie spuitje in het groot waarmee een druppeltje middel op het onkruid of aardappelopslag word gespoten). Ook met behulp van hetzelfde onkruidmiddel worden de laatste aardappels dan bestreden.
In de wintertarwe, waar vorig jaar ook Bintjes stonden, valt de opslag van aardappels mee. Door een onkruidbestrijding met Starane zijn deze aardappels behoorlijk onderdrukt.
De eerste aardappels komen inmiddels ook boven. Dat betekend dat de fytophtora bestrijding weer alle aandacht gaat krijgen in deze teelt.

Afgelopen week (9 Mei) zijn de tulpen beregend. Eerst is kunstmest gestrooid. Om bladschade door het kunstmeststrooien te voorkomen word gelijk achteraan beregend.
Deze week zouden ze de tulpen door de droogte weer beregenen maar dat is door de voorspelde regenval niet meer doorgaan. Sinds dinsdagavond 16 mm regen gehad.
Op de tarwe en de bieten is nog een overbemesting kunstmest gestrooid.

7 mei 2000

Nadat de kunstmest op de aardappels is gestrooid zijn we afgelopen donderdag (4 Mei) begonnen met frezen.
De ruggen waar de aardappels in groeien worden opgefreest met een speciale machine met freeshaken die de grond fijn maakt. Zo word oa het rooien van de aardappelen vermakkelijkt tevens kunnen de aardappels beter groeien zonder dat ze uit de rug groeien wat anders groene aardappels opleverd.
De grond is dit jaar moeilijk fijn te krijgen omdat de structuur van de grond minder is dit jaar. Langzaam rijden is de oplossing (snelheid ca. 1-1.5 km/uur). Vandaag ben ik met het frezen klaargekomen.

Afgelopen week zijn ook de tulpen gekopt. Met een speciale kopmachine zijn ze gekopt. Aangezien niet alle bloemen er goed afkomen, worden met behulp van scholieren de laatste bloemen nagekopt.
Door het koppen wordt opbrengstverlaging door zaadvorming tegengegaan tevens word de vuurdruk (schadelijk schimmelziekte in tulpen) sterk teruggedrongen.

29 april 2000

9 en 20 April de aardappels gepoot. De aardappels zijn gepoot met een Grimme pootmachine. Deze pootmachine is nog nieuw, zodat we hem eerst nog moesten afstellen.
Ik werk samen met een collega akkerbouwer aan het eind van de weg, de pootmachine is van hem. Voorop de tractor hebben we een rotorkopeg zitten en achterop de pootmachine, zo kunnen we in 1 werkgang land klaarmaken en poten. Wat bij alle gewassen al zo was is ook bij het poten het geval, de grond valt niet mooi.
Dit jaar heb ik een groot aardappelproefveld van Meyer op het land liggen. Het is een proefveld van allerlei chipsrassen in samenwerking met Fritolay, en een proefveld met alle bekende tafelaardappelrassen.
Er word gekeken naar opkomst, groei en opbrengsten van de rassen.
Allerlei netzakjes met chipsrassen die nog geplant moeten worden.

De tulpen staan inmiddels in volle bloei. Dit is een prachtig gezicht.
De suikerbieten zijn afgelopen maandag boven gekomen. Door af en toe wat regen zijn ze goed boven gekomen.
De uien komen nu boven.

17 april 2000

Afgelopen maandag en dinsdag pootgoed gehaald bij de Firma Meyer uit Swifterbant.
Dit jaar zet ik 12 ha consumptie aardappelen van het ras Turbo. Dit is een ras wat goed geschikt is voor de tafelaardappelmarkt. Het ras is wat vroeger klaar als een Bintje.
De Turbos haal ik op met kipwagens en stort ze dan in een stortbak waarna ze behandeld worden met een poeder (Moncereen) tegen de schimmelziekte Rhizoctonia. Daarna gaan ze in Jumbozakken. In deze zakken gaan ongeveer 700 kg aardappels.
De aardappels komen bij Meyer uit de mechanische koeling. Door de aardappels eerst weg te zetten in jumbozakken kunnen de aardappels iets opwarmen en voorkiemen.
De bedoeling is om deze week te beginnen met poten.

Afgelopen dagen elke dag wel wat regen gehad (3-5 mm). Voor de gewassen die gezaaid zijn is dit zeer welkom.
Bij de uien, suikerbieten en vlas is al een kiempje te zien. De zomergerst, twee weken geleden gezaaid, komt bijna boven. Ook de eerste tulpen staan tegen bloei aan. Met de voorspelde temperatuur voor deze week zal alles snel groeien.

9 april 2000

De voorjaarswerkzaamheden zijn begonnen. Afgelopen vrijdag en zaterdag suikerbieten gezaaid.
De suikerbieten zijn gezaaid met een 6 rijige Beckerzaaimachine van collega in de buurt.
Voor het zaaien is het land bewerkt met een rotorkopeg. Voorop de tractor heb ik een Cappon eg hangen, die het land al wat vlak schuift waarna de kopeg de rest doet.
Dit jaar zaai ik twee rassen, namelijk Aristo en Toledo. De laatste is een nieuw ras op de rassenlijst. Het zijn allebei Rhizomanie tolerante rassen.
Het land valt dit jaar erg kluiterig. De grond is de afgelopen winter slecht verweerd.
Door de zachte winter staat er al veel onkruid, waaronder vooral muur en straatgras. Deze onkruiden heb ik voor het zaaien bestreden met het middel Roundup.

De firma Heyboer uit Biddinghuizen heeft vrijdag bij mij 3,2 ha uien gezaaid. Deze zaaimachine is 6 meter breed. De uien worden op 1,5 meter bed met 5 rijen gezaaid. Ik heb het ras Hyton gezaaid.
Gisteren (8 April) is er ook al 5 ha vlas van de 7 ha gezaaid. Deze vlas word gezaaid door boeren of loonwerkers uit de Noordoostpolder. De vlas teel ik voor Flevo Vlas Loonwerk BV uit Nagele.
Dit bedrijf heeft komend jaar een areaal vlas van ca 300 ha verdeeld over Flevoland.
Maandag 3 April heb ik 2,2 ha Zomergerst van het ras Scarlett gezaaid.
Verder heb ik al kunstmest op de wintertarwe gestrooid. Deze tarwe begint zich nu goed te ontwikkelen. Ook op het bietenland ligt al een deel kunstmest de rest strooi ik na opkomst.

17 maart 2000

Door omstandigheden krijg ik dit jaar een nieuw gewas namelijk vlas.
De vlas heb ik gecontracteerd bij Flevo Vlas Loonwerk BV te Nagele. Normaal gesproken had ik dit jaar 7,2 ha uien voor de Firma De Groot en Slot maar er zit dit jaar een klein plekje witrot in de grond.
Deze schimmel mag niet in de grond zitten omdat de uien van De Groot en Slot weer worden uitgeplant in Frankrijk. De grond waar deze uien hadden moeten komen word bemonsterd op witrot tevens moet de grond AM vrij zijn. Omdat ik de uien niet kan bewaren heb ik het areaal uien ingekrompen en zaai nu ca 3,1 ha voor afland.
De uien van De Groot en Slot gaan normaal ook afland weg in kisten.
Vorige week heb ik een voorraad kunstmest aan laten rukken. De kunstmest zit in Bigbags. In deze bigbags gaat 750 kg kunstmest.

Omdat ik de aardappels al uit de schuur zijn had ik ruimte voor deze bigbags.
Zo kan ik, als de weersomstandigheden het toelaten, direct kunstmeststrooien wanneer ik maar wil. Anders had ik de kunstmest met tractor en kipwagen op moeten halen uit Dronten wat toch 13 km rijden is.
De kunstmest in bigbags is wel wat duurder dan los opgehaald met de kipwagen, maar het spaart ook wel weer tijd. Voorlopig hoeft het strooien van kunstmest nog niet. Het land is nog steeds nat.
Totale hoeveelheid neerslag bij mij was in de maand februari 109 mm.
Tot nu toe in de maand Maart ca 60 mm.

27 februari 2000

Donderdagmorgen zijn de laatste aardappels weggegaan. Totaal 16 vrachtautos. De netto-opbrengst van de oogst aardappels is nog niet bekend.
De opbrengst word bepaald na tarrering van de monsters die uit elke vrachtauto word genomen.
Bij Meyer in Swifterbant worden de monsters gesorteerd op maat via een sorteermachine en tevens word het voer- en grond % bepaald.
Zo weet ik uiteindelijk wat ik netto heb afgeleverd.
Mijn schatting is dat ik de 50 ton netto/ha niet zal halen. Dit is dus een slechte opbrengst. In normale jaren moet toch 55-60 ton/ha worden gehaald.
De slechte opbrengst komt vooral door de structuur van de grond en de droge periode in Juli waar een ras als Bintje zeer slecht tegen kan. Daardoor is het gewas versneld afgerijpt wat opbrengst kost.

Afgelopen woensdagmiddag stikstofmonsters uit diverse percelen genomen.
Stikstof (N) is een belangrijk element voor een goede groei en opbrengst van de gewassen.
De monsters neem ik zelf en worden bepaald door het Agrarisch Laboratorium in Dronten.
Door monsters te nemen kunnen we meten wat de voorraad aan deze stikstof in de bodem is.
Per gewas word dan bij het onderzoekslaboratorium een advies gegeven wat er aan stikstof moet worden gestrooid.
De voorraad van stikstof bij mij in de grond gemeten is dit jaar zeer laag. Het hoogst gemeten is 29 kg ( voor de tarwe) en de rest (voor bieten en aardappelen) ligt rond de 10-15 kg. Door de vele regen in december en februari is er waarschijnlijk veel stikstof uitgespoeld.
Een lage voorraad wil zeggen dat er veel stikstof gestrooid moet worden dit jaar.