9 april 2000

De voorjaarswerkzaamheden zijn begonnen. Afgelopen vrijdag en zaterdag suikerbieten gezaaid.
De suikerbieten zijn gezaaid met een 6 rijige Beckerzaaimachine van collega in de buurt.
Voor het zaaien is het land bewerkt met een rotorkopeg. Voorop de tractor heb ik een Cappon eg hangen, die het land al wat vlak schuift waarna de kopeg de rest doet.
Dit jaar zaai ik twee rassen, namelijk Aristo en Toledo. De laatste is een nieuw ras op de rassenlijst. Het zijn allebei Rhizomanie tolerante rassen.
Het land valt dit jaar erg kluiterig. De grond is de afgelopen winter slecht verweerd.
Door de zachte winter staat er al veel onkruid, waaronder vooral muur en straatgras. Deze onkruiden heb ik voor het zaaien bestreden met het middel Roundup.

De firma Heyboer uit Biddinghuizen heeft vrijdag bij mij 3,2 ha uien gezaaid. Deze zaaimachine is 6 meter breed. De uien worden op 1,5 meter bed met 5 rijen gezaaid. Ik heb het ras Hyton gezaaid.
Gisteren (8 April) is er ook al 5 ha vlas van de 7 ha gezaaid. Deze vlas word gezaaid door boeren of loonwerkers uit de Noordoostpolder. De vlas teel ik voor Flevo Vlas Loonwerk BV uit Nagele.
Dit bedrijf heeft komend jaar een areaal vlas van ca 300 ha verdeeld over Flevoland.
Maandag 3 April heb ik 2,2 ha Zomergerst van het ras Scarlett gezaaid.
Verder heb ik al kunstmest op de wintertarwe gestrooid. Deze tarwe begint zich nu goed te ontwikkelen. Ook op het bietenland ligt al een deel kunstmest de rest strooi ik na opkomst.