27 februari 2000

Donderdagmorgen zijn de laatste aardappels weggegaan. Totaal 16 vrachtautos. De netto-opbrengst van de oogst aardappels is nog niet bekend.
De opbrengst word bepaald na tarrering van de monsters die uit elke vrachtauto word genomen.
Bij Meyer in Swifterbant worden de monsters gesorteerd op maat via een sorteermachine en tevens word het voer- en grond % bepaald.
Zo weet ik uiteindelijk wat ik netto heb afgeleverd.
Mijn schatting is dat ik de 50 ton netto/ha niet zal halen. Dit is dus een slechte opbrengst. In normale jaren moet toch 55-60 ton/ha worden gehaald.
De slechte opbrengst komt vooral door de structuur van de grond en de droge periode in Juli waar een ras als Bintje zeer slecht tegen kan. Daardoor is het gewas versneld afgerijpt wat opbrengst kost.

Afgelopen woensdagmiddag stikstofmonsters uit diverse percelen genomen.
Stikstof (N) is een belangrijk element voor een goede groei en opbrengst van de gewassen.
De monsters neem ik zelf en worden bepaald door het Agrarisch Laboratorium in Dronten.
Door monsters te nemen kunnen we meten wat de voorraad aan deze stikstof in de bodem is.
Per gewas word dan bij het onderzoekslaboratorium een advies gegeven wat er aan stikstof moet worden gestrooid.
De voorraad van stikstof bij mij in de grond gemeten is dit jaar zeer laag. Het hoogst gemeten is 29 kg ( voor de tarwe) en de rest (voor bieten en aardappelen) ligt rond de 10-15 kg. Door de vele regen in december en februari is er waarschijnlijk veel stikstof uitgespoeld.
Een lage voorraad wil zeggen dat er veel stikstof gestrooid moet worden dit jaar.