27 oktober 2021; sloten maaikorven

Sloten maaikorven

Breure Loonwerk En Grondverzet / de Waard Loonbedrijf heeft gisteren de sloten weer schoongemaakt. Het gras, wat op de bodem groeit, zorgt ervoor dat bij veel neerslag het water niet meer snel genoeg kan worden afgevoerd. Waterschap Zuiderzeeland controleert hier 2 maal per jaar op dat het onderhoud goed gebeurt. Eenmaal in de zomer en eenmaal in het najaar.

Meer info over de schouw van Waterschap Zuiderzeeland is hier te vinden.