Gewasgroei op Harrysfarm

Hier kunt u de gewasgroei van een groenbemester mengsel van haver, wikke en bladrammenas volgen.