1 november 2014; ploegen

Afgelopen week, 24 oktober tot en met 1 november, 28 ha akkerland omgeploegd. De omstandigheden afgelopen week waren perfect om te ploegen. 1 kavel, nummer J50, van 3 percelen heb ik omgeploegd. Op deze 3 percelen stonden afgelopen jaar wintertarwe en uien. Na de oogst van de wintertarwe heb ik op 1 perceel gele mosterd groenbemester ingezaaid. Op het andere perceel wintertarwe is bij het zaaien van de wintertarwe meteen rietzwenkgras meegezaaid. Na de oogst van de wintertarwe kan dit gras meteen gaan groeien. Het groenbemester gewas wordt niet geoogst maar in zijn geheel ondergewerkt. De groenbemesters zijn goed geslaagd dit jaar. Door het onderwerken van de plantenmassa van de groenbemester wordt de bodemstructuur verbeterd, het bodemleven geactiveerd en het humusgehalte verhoogd. Ik ploeg met een Rumptstad 4 schaar ploeg. Ik ploeg 180 cm breed. De trekker die de ploeg trekt is een 6 cilinder Steyr 6140 CVT. De Steyr is 140 pk sterk. Er wordt met een snelheid van ca. 5,5 – 6 km/uur geploegd op een diepte van ca. 24 cm.
Sinds 2012 maak ik gebruik van de ploegbesturing van Agrometius, de Geo Plough, om de voor mooi recht te houden. Het is wel zaak om genoeg satellieten te hebben met het ploegrijsysteem. Minimaal 5-6 satellieten is wel nodig. Meestal worden wel 9-10 gehaald. Doordat de aarde draait verschilt het soms op dag hoeveel satellieten er zijn te ontvangen. In de ochtend rond 9-10 uur haalde ik soms net aan 5. De klei kan komende winter verweren. Volgend voorjaar kunnen er dan weer mooie gewassen op groeien.