31 oktober 2014; maaikorven sloten

31 oktober 2014; maaikorven sloten

Vrijdagmiddag 31 oktober heeft loonbedrijf Breure uit Swifterbant de sloten rondom Harrysfarm schoongemaakt.
Om de waterafvoer rondom Harrysfarm goed te laten verlopen is het van belang dat de sloten goed schoon zijn zodat het overtollig water snel afgevoerd kan worden. Tevens hebben we als agrarier de plicht om bepaalde sloten schoon te hebben voor 15 november, de Najaarschouw genaamd. Breure gebruikt een zogenaamde maaikorf om de bodem te schonen. Met deze maaikorf word de bodem en de walkant van waterwegen gemaaid, zodat het water kan blijven stromen. Het gras wat op den duur op de bodem groeit zorgt ervoor dat het water moeilijker afstroomt. Vooral bij grote neerslaghoeveelheden kan dit tot wateroverlast lijden. Vroeger spoot men na 1 juli de slootbodem met het onkruidbestrijdingsmiddel Roundup. Sinds een aantal jaren mag dit niet meer. Uiteraard gebeurde dit op een droge slootbodem. Door maaikorven wordt zo het milieu ook nog bespaart. 2 maal per jaar worden de sloten schoongemaakt met de maaikorf. De eerste keer is rond eind juni/begin juli.