9 oktober 2014; bodem scannen met de Veris scan

9 oktober 2014; bodem scannen met de Veris scan

Loonbedrijf Thijssen heeft donderdag 9 oktober 1 perceel, wat eind jaren ’90 gediepploegd is, gescanned met de Veris bodemscanner. Loonbedrijf Thijssen beschikt sinds 2013 over een Veris bodemscanner. Bij het scannen worden vijf variabelen gemeten in één werkgang, onder andere de organische stof en de Ph waarde. Al deze gegevens worden naar Agrifirm Plant verstuurd waarna voor de gescande percelen een (bemestings) advies kan worden opgemaakt. Het leek mij wel eens interessant omdat ook eens op 1 perceel van ons akkerbouwbedrijf te proberen. Iedereen denkt dat de Flevolandse klei heel homogeen is. Ik ben benieuwd of dat echt zo is. De Veris MSP3 is een uniek scanapparaat waarmee met een snelheid van 8 tot 12 km/u in één werkgang vijf variabelen in kaart worden gebracht. Aanvullend op de scan laat Agrometius door een gerenommeerd bodemlab diverse referentiemonsters nemen. Met deze monsters wordt de Veris data geijkt en verwerkt.
Bekijk hier de informatiebrochure over het scannen met de Veris.

Hoe de Verisbodemscanner precies werkt wordt in onderstaand filmpje door Agrometius goed uitgelegd.