14 april 2024; klepelen groenbemester

Klepelen groenbemester

Op zondag 14 april nog even druk op het land bezig geweest. De laatste dag dat dat kan met de verwachte regen van de nieuwe week. Op het perceel waar de suikerbieten komen te groeien, staat nog een groenbemester. Deze is deels door de vorst van januari afgevroren, maar moet nog wel geklepeld worden.
Na de oogst van de wintertarwe vorig jaar, is een groenbemester mengsel gezaaid, Warmseason van DSV zaden. Dit perceel is dus niet geploegd. Je merkt wel dat de bodem nog niet echt droog is. De groenbemester houdt het vocht lang vast. Om de grond wat beter te laten opdrogen is de groenbemester geklepeld. De grote sprieten die vooral nog in de groenbemester staan is Ethiopische mosterd. De rotorkopeg die achter de trekker hangt maakt de grond heel lichtjes los en werkt de groenbemester nog wat in. Veel dieper moet je niet komen want daar is de grond nog te nat.