27 december 2022; gewasgroei gele mosterd p 4

Groenbemesters

Na de vorstperiode, die we in de week van 12 t/m 18 december hebben gehad, zijn de groenbemesters die we nog hebben staan meest afgevroren. Op dit moment heb ik nog niets geploegd. De laatste jaren probeer ik de grond in de winter zo lang mogelijk groen te houden. Voordelen hiervan zijn o.a.; vasthouden van stikstof door de groenbemesters, meer bodemleven (regenwormen), bij veel neerslag parapluwerking van de groenbemester (minder slemp). De bodemstructuur met wormgaten blijft meer in tact, waardoor water infiltreert en gewassen minder snel watertekort hebben. Dit past beter in een veranderend klimaat.

Ik kies voor een groenbemester die bij een flinke vorst kan afvriezen.
Bij een zachte winter is het nadeel wel hoe gaan we de groenbemester in het voordeel vernietigen.

27 december 2022; Luchtfoto Harrysfarm

Luchtfoto van ons akkerbouwbedrijf.

Afhankelijk van hoe de winter verloopt bekijk ik wat ik ga doen. Mijn collega heeft een Rumptstadt ecoploeg. Deze ga ik bij een volgende vorst- of droge periode inzetten op het perceel waar de uien in 2023 gaan groeien. Het perceel waar de aardappels komen ploeg ik niet en dat geldt waarschijnlijk ook voor het perceel waar de suikerbieten komen.
Nu we al een vroege vorst hebben gehad kan de groenbemester rustig afsterven en hoeven we deze niet meer te klepelen.

Hieronder foto’s van de groenbemesters voor, tijdens  en 10 dagen na de vorstperiode.
Hier is de groei van de groenbemesters vanaf zaai te volgen.