30 augustus 2022; gele mosterd zaaien

Gele mosterd zaaien

In het geoogste stamslabonen perceel is gele mosterd gezaaid. Eerst is de grond gewoeld en met de schijveneg bewerkt. Dit is in 1 werkgang gebeurt met de Evers Holsteiner woeler en Ovlac schijveneg. Daarna is de gele mosterd gezaaid. Eigenlijk is het veel te droog om te zaaien, maar uiteindelijk zal de regen een keer vallen, zodat de gele mosterd kan gaan kiemen. Per ha wordt 20 kg gele mosterd gezaaid.