Zaaibed bereiding suikerbieten perceel

Om de suikerbieten te kunnen zaaien heb ik met de Steketee sneleg combinatie zaterdag 17 april het zaaibed voor de suikerbieten klaargelegd. Dit jaar zijn wat extra bewerkingen nodig omdat ik het perceel, waar vorig jaar wintertarwe groeide, afgelopen najaar niet heb geploegd. In de boeren volksmond noemen we dat NKG, oftewel, niet kerende grondbewerking.
Door niet te ploegen houd je de grond in de winter bedekt. Voordelen zijn verder een betere ontwikkeling van het bodemleven, betere bodemstructuur en een betere infiltratie van het water.

In de wintertarwe stoppel is vorig jaar half september een groenbemester mengsel met haver, wikken en bladrammenas gezaaid. Doordat we een vorstperiode hadden met sneeuw is de groenbemester niet kapot gevroren. Daarom is begin maart met glyfosaat de groenbemester dood gespoten. Twee weken geleden is deze groenbemester nog bewerkt met de rotorkopeg. Om nu een mooi zaaibed te verkrijgen is de grond nog een keer bewerkt met de Steketee sneleg.

Komende week wordt het suikerbieten proefveld van SESVanderHave gezaaid. Nadat dit proefveld gezaaid is worden mijn eigen suikerbieten erom heen gezaaid.


Grondbewerking peterselie en soja perceel

Vrijdag 16 april heb ik met de Steketee sneleg combinatie de percelen waar de peterselie en de soja (Edamame) komt te groeien alvast eenmaal bewerkt.
De peterselie wordt komend week gezaaid. De soja zal nog 1-2 weken duren voor deze gezaaid word.
Nu is de grond mooi droog en maken we de grond alvast vlak. Het vocht houden we zo ook mooi vast, zodat de zaden straks in mooie vochtige grond gezaaid gaan worden.

AM (aaltjes) onderzoek

HLB De Groene Vlieg, heeft met behulp van een quad die op GPS rijdt, grondmonsters genomen. Later word de gestoken grond in het laboratorium onderzocht op de aanwezigheid van aardappelcystenaaltjes. Ook wel het AM onderzoek genoemd.
Er zitten heel veel aaltjes in de bodem. Er zitten goeie aaltjes in de bodem, maar ook verkeerde. HLB De Groene Vlieg onderzoekt de bodem op de aanwezigheid van schadelijke aaltjes zoals de aardappelcystenaaltje. Dit aaltje kan schade geven in het gewas aardappelen. Door de grond op deze aaltjes te onderzoeken kan men bij de volgende teelt van aardappelen maatregelen nemen tegen deze aaltjes. Dit kan door het telen van goeie resistente rassen tegen deze aaltjes. Deze bestrijden de aaltjes.
Van de aardappelcystenaaltje zijn meerdere soorten. Door te weten welke soort het is kan daar het juiste resistente ras op worden gekozen.

De quad die op GPS rijdt bemonsterd om de 6 meter stroken. In de strook wordt om de 2,25 meter met een schepje een grondmonster uit het perceel gehaald. De quad rijdt tijdens het bemonsteren ca. 16 km/uur.
Tegelijkertijd wordt er ook nog een monster genomen die de bemestingstoestand van het perceel meet. Een gecombineerde bodemanalyse. Hiermee wordt o.a. fosfaat, kalium en magnesium bemonsterd. Teven worden de pH, het organische stof gehalte en de afslibaarheid gemeten. Nadat de uitslag bekend is kan men behulp van een taakkaart plaatsspecifiek bemesten. Ik wil mijn 5 hoofdpercelen de komende jaren zo in beeld brengen en wie weet in de toekomst, als ik de apparatuur ervoor heb, plaatsspecifiek bemesten.

Meer info over de gecombineerde bodemanalyse

Meer uitgebreide info over het AM onderzoek is hier te vinden.

Proef mycostraat, champost en compost in uien

Net als vorig jaar ligt er weer een proef van o.a. mycostraat, champost en compost in ons uien perceel.

12 april 2021; Mycostraat

Vorig jaar is er samen met Harrysfarm, Mycophilia, Zonnespelt en de Provincie Flevoland een circulaire keten opgestart. Mycophilia kweekt paddenstoelen op een voedingsbodem die bestaat uit zaagsel, kaf van granen en andere reststoffen zoals wat kalk. Zonnespelt levert de kaf van de granen. Na de oogst van de paddenstoelen blijft er een restproduct over (het zogenaamde mycostraat). Dit heeft nog geen bestemming, het wordt nu als afval afgevoerd. Zonnespelt en Harrysfarm gaan onderzoeken of het Mycostraat gebruikt kan worden als bodemverbeteraar. Van Tafel naar Kavel begeleid het project.
Als het experiment slaagt, levert het voor Mycophilia extra inkomsten op en wordt de grond van Zonnespelt en Harrysfarm verrijkt met voedingsrijke ‘compost’. Kortom, een win-win situatie, waarbij de Flevolandse bodem ook gezonder van wordt!

De bodemschimmel Fusarium geeft steeds meer problemen in de teelt van uien. De gedachte is dat het restproduct  mycostraat een positief effect heeft op het bestrijden van de schimmel. Naast mycostraat wordt ook champost en compost meegenomen in de proef. Vorig jaar is er al een eerste proef aangelegd in de uien. Er zijn o.a. opbrengstmetingen en andere waarnemingen gedaan. Helaas is daar nog niet iets uitgekomen. Dit jaar wordt de proef weer herhaald. Mogelijk worden er ook nog potproeven gedaan. Word vervolgd.

Aardappel perceel voorbewerken

Donderdag 8 april heb ik het perceel waar de aardappelen dit jaar komen alvast voorbewerkt. Het perceel is 11 januari met de spitmachine gespit. Er stond toen een groenbemester met gele mosterd en bladrammenas. Een deel van de groenbemester is niet kapot gevroren. Vandaar dat ik het perceel toch maar met de rotorkopeg heb voorbewerkt.
8 april 2021; aardappel land voorbewerken met Moreni rotorkopeg en Perfect klepelmaaier

Voorop de Steyr trekker een Perfect klepelmaaier om de al dode groenbemester wat kort te maaien. Achterop de trekker een Moreni rotorkopeg die de groenbemester wat inwerkt en de grond alvast wat bewerkt. De rotorkopeg heb ik gehuurd van mijn collega buurman en is nog gloednieuw.


8 april 2021; aardappel land voorbewerken met Moreni rotorkopeg en Perfect klepelmaaier

Genoeg meeuwen op zoek naar wormpjes.

Over 1-2 weken worden dan de aardappels gepoot.

Suikerbieten perceel voorbewerken

Vrijdag 2 en zaterdag 3 april het perceel waar de suikerbieten komen bewerkt. Dit jaar een nieuwe uitdaging, omdat het perceel waar een groenbemester mengsel van haver, wikken en bladrammenas stond, niet is geploegd. Ik ben altijd wat later dan de rest van de akkerbouwers met het zaaien van de suikerbieten, omdat er net zoals de afgelopen jaren weer een suikerbieten proefveld van SESVanderHave word gezaaid. Hun zaaien liever wat later als de buiten- en bodemtemperatuur wat beter is zodat de proeven vlotter door kunnen groeien.

Klik hier voor de gewasgroei van de groenbemester

Doordat de groenbemester door teveel sneeuw in februari niet goed is kapot gevroren besloten om begin maart de groenbemester met Roundup te spuiten.

1 maart 2021; gewasgroei groenbemester mengsel

Het gewas na de vorstperiode van februari.


25 maart 2021; gewasgroei groenbemester mengsel

Het gewas op 25 maart.

De grond dus voorbewerkt. Voorop de Steyr trekker een Perfect klepelmaaier om de al dode groenbemester wat kort te maaien. Achterop de trekker een Moreni rotorkopeg die de groenbemester wat inwerkt en de grond alvast wat bewerkt. De rotorkopeg heb ik gehuurd van mijn collega buurman en is nog gloednieuw.
Een tweede bewerking is na de regen en vlak voor het zaaien nog wel nodig om de grond zaaiklaar te maken voor de suikerbieten.


Bemesten, kunstmest strooien

De wintertarwe, suikerbieten en wintertarwe zijn 2 en 3 april bemest. Voor de wintertarwe was dit de tweede bemesting. De gewassen zijn bemest met kalkammonsalpeter, of kortweg KAS, is een ammoniumnitraat meststof waaraan kalk is toegevoegd. De meststof bestaat uit 27% stikstof, half in ammoniumvorm en half in nitraatvorm. KAS is de meest gebuikte meststof in Noordwest Europa.

De uien krijgen later in het seizoen nog een tweede bemesting. Dan wordt er naast stikstof ook nog wat kalium bemest.

 

 

Uien proefveld zaaien

Uienveredelaar Seminis heeft voor het vierde jaar op rij bij ons een proefveld met diverse uienrassen gezaaid. Dit jaar zijn er 17 bedden, van een lengte van ca. 42o meter gezaaid. Dat is ca. 1,07 ha. Per bed worden 70 veldjes van 6 meter lang bij 1,5 meter breed gezaaid. Dit gebeurt met een speciale Kramer zaaimachine. In totaal staan er ca. 1200 veldjes. Tijdens het groeiseizoen worden de veldjes beoordeelt. Later in september worden de proefjes geoogst.

Uien zaaien

Donderdag en vrijdag 1 en 2 april zijn de uien gezaaid door loonbedrijf Breure uit Swifterbant. Dit jaar ruim 2 weken eerder dan vorig jaar. Breure  zaait al een aantal jaren onze uien met een 4,5 meter brede Agricola zaaimachine. Het ras wat ik dit jaar teel is Hyway. Een ras veredelt door De Groot en Slot.
Voor het eerst maak ik gebruik van zaaizaad wat is geprimed.
Primen van het uienzaad is het op gang brengen van het zaad en op precies het juiste moment weer stopzetten van het ontkiemingsproces. Zodra het zaadje daarna wordt gezaaid  en voldoende water krijgt, zal het veel sneller ontkiemen dan wanneer het niet geprimed zou zijn. Voordeel is dat het gewas sneller opkomt. Je krijgt een uniformere gewas. Nadeel is wel dat het zaaizaad door de behandeling duurder is, maar je kunt wel 10 % minder uitzaaien. Meer hierover klik hier. Per ha worden 3,7 eenheden uienzaad gezaaid. Per ha zijn dat ruim 900.000 zaden. De omstandigheden voor het zaaien waren perfect. Een mooi vlak zaaibed en genoeg vocht in de bodem om de uien snel te laten kiemen.

 

Link naar overzicht van de diverse verschillende zaaidata van de afgelopen jaren.


1 en 2 april 2021; uien zaaien
De bodemomstandigheden waar erg mooi om het uienzaadje vast te leggen in de vochtige klei.


Zaaibedbereiding perceel uien

Donderdag 1 april is het perceel waar in 2021 de uien worden gezaaid de grond nog eens bewerkt. De eerste maal had ik 8 maart al gedaan. Toen is het geploegde land al voorbewerkt. Na de ca. 45 mm regen, die na 8 maart is gevallen, werd na het opdrogen de grond bovenop net iets te hard om meteen uien in te zaaien.

25 maart 2021; Gewasgroei uien; ras is Hyway
De grond voor de tweede bewerking.


Een tweede bewerking was dan ook wel nodig. Dit maal is de grond heel licht bewerkt met de Steketee sneleg. Voorop de trekker een drukrol. Samen met de trekkerbanden en drukrol wordt de grond egaal aangereden, zodat de uienzaadjes mooi op vaste vochtige grond komen te liggen.