17 september 2021; suikerbieten laden

Suikerbieten laden

Vrijdagochtend  om 1.30 uur is Post & Haveman – Transport begonnen met het laden van de eerder deze week gerooide suikerbieten. Een deel van de suikerbieten lag gestort op het erf en het restant op de molenplaat bij de windmolen.

Post & Haveman laadt de suikerbieten op. Al meer dan 50 jaar transporteert Post & Haveman suikerbieten in opdracht van Suikerunie. Dit transport omvat alle suikerbieten vanuit de gehele Flevopolder inclusief de NoordoostPolder naar de twee fabrieken van Cosun Sugar Beet Company in Hoogkerk en Dinteloord. (Bron: website  Post & Haveman)

De suikerbieten gaan naar de suikerfabrieken van de Cosun Sugar Beet Company Vierverlaten in Groningen en Dinteloord (Noord-Brabant). Deze fabrieken verwerken de suikerbieten tot kristalsuiker. Dit gebeurt gedurende de jaarlijkse bietencampagne van ongeveer half september tot half januari.
In 1 vrachtwagen gaat bruto zo’n 35 ton suikerbieten. De opbrengst en het suikergehalte is nog niet bekend.