21 oktober 2007

21 oktober 2007

De wintertarwe begint inmiddels boven te komen. Door de regen halverwege de week kan al het zaad goed kiemen.
Komende week gaan we de winterpeen oogsten. Agrifirm aan wie ik de winterpeen lever heeft een proefrooing gedaan op diverse plekken in het winterpeenperceel.
De verwachte netto-opbrengst per ha is 86 ton.