19 mei 2006

De droogte is nu voorbij. In 2 dagen 21 mm regen gehad en de voorspellingen zijn dat er nog meer bij komt komende dagen. De gewassen zullen door de regen hard gaan groeien. De Bintje aardappels oogst 2005 zitten nog steeds in de bewaring. Net op het moment dat ik denk ik ga ze verkopen is de prijs gezakt. Van 15 naar 13 eurocent/kg. Er zijn meer telers die zo denken waardoor er meer aanbod is wat de prijs niet ten goede is gekomen. Nu wacht ik maar af op betere tijden. Volgens mij moeten die er nog komen.
Word vervolgd.

13 mei 2006

Door het warme weer van de laatste tijd zijn de gewassen flink aan de groei. Zelfs de aardappelen komen al bijna boven wat normaal nog 10-14 dagen duurt.

13 mei 2006

Vlas.

Niet alleen de gewassen maar ook het onkruid groeit hard. Door het schrale droge weer is het moeilijk om het onkruid chemisch te bestrijden, de onkruiden zijn sterk afgehard en hebben een dikke waslaag, daardoor heeft een chemische bestrijding niet altijd veel zin.

Komende week word wat minder warm weer voorspeld. Met het adviesprogramma Gewis van Opticrop houd ik in de gaten of een middel op het juiste tijdstip en met de juiste dosering kan worden toegepast. De temperatuur, luchtvochtigheid, windsnelheid zijn oa belangrijke factoren hiervoor.

Op het wintertarweland is de 2e bemesting uitgevoerd. Op het vlasland de eerste. Deze week heb ik tevens de vernieuwde website van ons gezamelijk molenpark, Windpark SVDW, online gezet.

December 2002

De Wintertarwe groeit inmiddels goed door. De vorst rond 10 december is goed geweest voor de structuur van de grond. Ik denk dat de vorst misschien wel 10-15 cm de grond in is gedrongen waardoor ook de aardappelopslag al gedeeltelijk opgeruimd is. Sinds 1997 is er bijna geen echte vorst van betekenis meer geweest. De aardappels heb ik vandaag voor de derde keer met een lage dosering van 10 cc per ton gegast om kiemming van de aardappels te voorkomen.

Mei 2002

3 mei 2002: Rond de 50 mm neerslag in 1 week tijd. Dat is voorlopig wel weer genoeg. Mede door de regen, kou en de hagel zijn de gewassen weinig gegroeid. De gewassen zien er grauw en verwilderd uit. De taxateur is nog niet langs geweest voor de uiteindelijke schade door de hagel. Door de nattigheid en wind kan de onkruidbestrijding niet door gaan. Het wachten is op beter weer. Afgelopen week groeizaam weer. Je ziet dan ook dat de gewassen daar op reageren. De hagelschade in de uien is getaxeerd op 1 %. Dat valt mee. De meeste uien waren ver genoeg in de groei om schade te verwachten. Afgelopen week met een foetsiespuitje door de suikerbieten, erwten en vlas gelopen om een aardappelopslagplant, distels of gras etc. te bestrijden.

18 mei 2002: Gisteren de vierde en laatste kunstmestgift op de wintertarwe gegeven. Eind Mei zal de wintertarwe met dit warme weer wel in de aar komen. De suikerbieten hebben ook een laatste kunstmestgift gehad. De suikerbieten hebben nu 4 echte blaadjes. De stand van de bieten is dit jaar voortreffelijk. De meeste bietenzaadjes zijn ontkiemd. Op veel plekken in het perceel staan 100.000 plantjes/ha. De stamslabonen worden waarschijnlijk begin juni gezaaid. Op het land waar de boontjes komen is inmiddels kunstmest gestrooid. De aardappels komen nu snel boven. Volgende week zal de eerste phytophtora bestrijding wel al uitgevoerd worden.

Mei 2002

Aardappels komen boven.


24 mei 2002: Het land waar de stamslabonen in komen heb ik dinsdag (21-05) klaargelegd met de rotorkopeg.
De aardappels staan inmiddels nu allemaal boven. De aardappels heb ik donderdag (23-05) de eerste phytophtora bespuiting gegeven. Ik werk dit jaar met het phytophtora-adviessysteem van Opticrop. In de wintertarwe zijn de eerste aren zichtbaar. De wintertarwe is inmiddels behandeld met een middel tegen afrijpingsziekten. De onkruiden zijn we op dit moment goed de baas. Alleen in de uien komt nogal wat straatgras voor.

Mei 2002

Wintertarwe komt in de aar.


31 mei 2002: Woensdag 29 Mei is het kavelpad voorzien van een nieuwe laag asfalt van gemiddeld 6 cm.
Dit kavelpad is verbeterd ten behoeve van de bouw van het windmolen park, SVDW.

Op plekken waar spoorvolging was ontstaan ging soms wel 15 cm asfalt in.


In de doperwten vonden we dit nest eieren van een scholekester.

Mei 2002

Scholekster nest in de doperwten.

22 december 2001

De wintertarwe staat er inmiddels mooi op. Dat was vorig jaar wel anders toen zat de tarwe er nog maar net in.

Voor de consumptie-aardappelen heb ik het EurepGap certificaat ontvangen. De aardappelen zijn vorige week met een lagere dosering voor de tweede keer gegast. De aardappels hebben de temperatuur van 7 graden bereikt waarop ze de komende twee maanden blijven staan.
Op dit moment heb ik nog geen problemen met rot, wat zo af en toe bij andere agrariers toch wel voorkomt.

3 september 2010

 

De aardappels zijn behoorlijk aan het afsterven. 8,5 ha van de 12 ha heb ik al doodgespoten omdat daar weinig groei meer inzat. De rest doe ik deze week.
De opbrengstverwachting uit eigen proefrooiingen ligt tussen de 55 en 60 ton/ha. De aardappels hoop ik als de omstandigheden het toe laten, half september te gaan rooien.Voor de uien heb ik goede opbrengstverwachtingen. Maar door de verwachte goede opbrengsten valt de prijs af land voor zaaiuien tegen. De handel wil daardoor weinig voor de uien geven. En omdat ik de uien niet zelf kan opslaan ben ik hierdoor wel afhankelijk.De vlas is inmiddels 1 keer gekeerd en zal hopelijk deze week worden geperst.
De aardappels zijn behoorlijk aan het afsterven. 8,5 ha van de 12 ha heb ik al doodgespoten omdat daar weinig groei meer inzat. De rest doe ik deze week. De opbrengstverwachting uit eigen proefrooiingen ligt tussen de 55 en 60 ton/ha. De aardappels hoop ik als de omstandigheden het toe laten, half september te gaan rooien.

Voor de uien heb ik goede opbrengstverwachtingen. Maar door de verwachte goede opbrengsten valt de prijs af land voor zaaiuien tegen. De handel wil daardoor weinig voor de uien geven. En omdat ik de uien niet zelf kan opslaan ben ik hierdoor wel afhankelijk.

Het vlas is inmiddels 1 keer gekeerd en zal hopelijk deze week worden geperst.
Afgelopen week de tarwe en zomergerst geoogst. Om dat het weer het soms behoorlijk liet afweten, moesten we een goed oogstmoment uitzoeken.
Het ideale moment om de tarwe en gerst te dorsen is bij een vochtgehalte van de korrel van 16 %.
Woensdag 9 augustus is de gerst (ras=Scarlett) er afgegaan. Mijn zwager dorst het graan. De zomergerst breng ik met kipwagens naar een tussenopslag in Swifterbant. Vandaar word het met vrachtwagens naar een vestiging van ACM gebracht. De gerst is bestemt voor de bierbrouwerijen, tenminste als de kwaliteit goed is.
De wintertarwe van het ras Vivant gaat voor de helft ook naar Swifterbant. De andere helft van het perceel is bedoeld voor zaaizaadvermeerdering.
Deze tarwe gaat in containers. Deze gaan weer met vrachtwagens naar een pand van ACM in Emmeloord.
De opbrengst van de tarwe dit jaar ligt rond de 10,3 ton/ha. De gerst bracht 7,8 ton/ha op.
Dat zijn goede opbrengsten.
Door de onweer van afgelopen nacht (10 mm neerslag ) is de stro, die nog op het land ligt, niet geperst. De stro moet eerst weer wat afdrogen.

Vrijdag en zaterdag is het vlas geplukt en ontzaad. Het vlas teel ik voor Flevo Vlas BV. Dit is gebeurt met twee verschillende machines.
De ene machine trekt het vlas uit de grond en haalt de bolletjes met zaad eraf en dorst deze bolletjes direct, zodat er alleen maar zaad in de kist komt.
De andere machine trekt het vlas en haalt de bolletjes met zaad eraf maar dorst deze niet. Deze bolletjes worden later gedorst. Ook deze bolletjes gaan in kisten. Deze systemen van vlastrekken en ontzaden heet, trekrepelen.
De stengels blijven op het land liggen. Het proces wat dan komt heet dauwroten. Tijdens dit roten wordt door schimmels pectine afgebroken. Daarbij komen de lintvezels los van de houtige delen. Het proces kan 3-5 weken duren. Neerslag en temperatuur is belangrijk. Bij vochtig weer gaat het proces van dauwroten sneller.
Tussentijds word het vlas nog een keer gekeerd. Als het dauwrotingsproces achter de rug is word het vlas opgerold en verwerkt.


De opbrengst van de wintertarwe dit jaar was ook goed, gemiddeld 10,8 ton/ha. Het vocht % lag net onder de 16%, waardoor er geen droogkosten hoeft worden betaald.
De helft van het tarweperceel heb ik nog ingezaaid met een groenbemester namelijk bladrammenas.
Hier is nog 50 kg Stikstof op gestrooid. De ander helft van het tarweperceel laat ik nog liggen om eventueel aardappelopslag te kunnen bestrijden. Volgend jaar komen er suikerbieten op deze percelen.

17 Augustus is het tarwestro geperst door Van Dalen uit Swifterbant.
Een deel van het stro is verkocht aan een bollenboer die het stro gebruikt op de irissen.
Het andere deel gaat naar een veehouder. De stro word geperst met een grootpakpers. Deze pers maakt grote pakken van ca. 400 kg/pak stro. De stro-opbrengst dit jaar was goed 5,4 ton/ha.

16 september 2000

15 juli 2000

Sinds 5 juli bijna 60 mm neerslag gevallen, waardoor de gewassen voldoende water hebben gekregen om goed te kunnen groeien.

Gisteren, 14 Juli, zijn de laatste tulpen gerooid. Dit ging onder moeilijke natte omstandigheden. Met behulp van nettenteelt kan de bollenteler de tulpenbollen wel schoon binnenkrijgen ondanks deze slechte omstandigheden. De tulpenbollen groeien tussen twee netten waardoor bij het rooien geen grond meekomt wat voor de bollenteler minder transport en kwaliteitsverlies opleverd.
Na het tulpenrooien heb ik direct het land losgetrokken met een woelpoot van Evers. Achter deze woelpoot zit een grote rol die de woelpoot beter op diepte houd.>
Het loswoelen van het tulpenland.
In het tulpenland word, na het bemesten met droge kippenmest, nog gras gezaaid om de grond goed te laten herstellen. Volgend jaar komen er namelijk aardappelen op. Deze hebben een goede structuur nodig om een goede opbrengst te halen.

De aardappelen groeien hard. Onder de aardappelen met knolmaat 35/45 mm zitten al mooie knollen ( ca 12).
Onder de aardappelen met knolmaat 45/50mm zitten tussen de 15-20 knollen.
Omdat deze aardappelen weg gaan als tafelaardappel is het zaak om ca 90 % van de aardappelen in een maat van 40-70 mm te krijgen. Dit is de goede maat voor een tafelaardappel.
Door straks proefrooiingen te doen hoop ik een goed oogstmoment te bepalen . De 40-70 word namelijk het beste betaald. Voor de aardappelen beneden de 40 mm en boven de 70 mm word een andere afzet gezocht. Puree of salades is bijvoorbeeld een alternatief. Inmiddels groeit het proefveld van Fritolay goed. Gisteren (14 Juli) zijn vertegenwoordigers van Meyer en Fritolay wezen kijken .

5 juli 2000

Het wisselvallige weer van de laatste dagen betekent alert blijven op de schimmelziektes in aardappel en ui.
Op de aardappelen is de laatste bemesting gekomen. Dit in de vorm van KAS (kalkammonsalpeter). Verder heb ik 1 omgang met Multi K-Mg bemest. In Multi K-Mg zit naast Stikstof ook snel opneembare Kali en iets Magnesium. Volgens ACM zal dit een meeropbrengst en kwaliteitsverhoging aan de aardappel moeten geven. Het produkt is wel wat duurder dan de KAS. Met de bespuitingen tegen fytophtora heb ik ook nog een paar keer een bladmeststof meegespoten in de vorm van Mantrac (Mangaan) en Hydromag (Magnesium). Dit om het gewas zo lang mogelijk groen te houden.

De wintertarwe, van het ras Vivant, wat voor zaaizaadvermeerdering word geteelt is goedgekeurd.
De tarwe word gekeurd door de NAK.
Er wordt gekeurd op oa :
rasechtheid
razuiverheid
plantenziekten die met zaad kunnen overgaan
onkruiden en vermengingen

Update 24 Juni 2000
Inmiddels is er al een deel van het bollenland gerooid. De bollen gaan naar Bovenkarspel.
Doordat de bollen in netten geteelt worden komt er geen grond meer mee in de kist.
Na de hitte van het afgelopen weekend is het gelukkig alweer een stuk afgekoeld. Vandaag (24-6) al 21 mm regen gevallen. De uien en aardappelen reageren daar goed op.
De uien heb ik afgelopen dinsdag nog bemest met Kali 60 en de laatste Stikstof. De Stikstof heb ik gestrooid in de vorm 23-23-0. Deze mengmeststof had ik nog in voorraad bigbag staan. Op de uien ligt nu ca. 155 kg Stikstof.
De fytophtora (aardappelziekte) heb ik nog niet gevonden. De berichten in de pers zijn alarmerend, maar waarschijnlijk ook wat overdreven.
Door een strak bestrijdingsschema aan te houden van 5-6 dagen probeer ik de schimmel tegen te gaan. Tevens gebruik ik het adviesprogramma van Dacom (Plant-Plus) om nog beter inzicht te krijgen over deze lastige schimmel.
In de uien besteed ik nu ook aandacht om de schimmels, bladvlekkenziekte en valse meeldauw, voor te blijven.
Door de snelle loofgroei kunnen deze schimmels snel toeslaan.

14 juni 2000

Afgelopen hemelvaart- en pinksterweekeinde lekker met het gezin en vouwwagen op de camping geweest op de Veluwe bij Wezep. Mijn vader heeft het bedrijf waargenomen.

De meeste gewassen zijn qua onkruid goed onder controle. We zijn nu nog bezig met de hak de laatste aardappelopslag uit de bieten te hakken.
Op dit moment staan twee beregeningsinstallaties op het land . De ene, een beregeningsinstallatie met een sproeiboom staat op de tulpen en de andere een sproeikanon staat op de aardappels.
De aardappels van het ras Turbo hebben het namelijk al droog in de rug.
De knolzetting is nu volop in gang en dan is vocht heel belangrijk. De weersvooruitzichten zijn ook niet van dien aard dat er veel regen zal vallen de komende week.

Er word met een Faber beregeningshaspel van een collega akkerbouwer uit Swifterbant beregend. Deze haspel kan een breedte van 80 meter beregenen. Er word 22 mm op de aardappels beregend. De haspel is gekocht bij De Nieuwstad uit Lelystad. Voor het beregenen is er nog wat kunstmest op de aardappels gestrooid en een bespuiting tegen fytophtora uitgevoerd.
Ik heb nog geen fytophtora kunnen vinden . Maar in andere delen van Nederland word toch al veel fytophtora gevonden. Allert blijven is het motto.
Het vlas staat inmiddels in bloei. De verwachting is dat eind juli de vlas eraf gaat.
De wintertarwe en zomergerst bloeien ook.

18 mei 2000

Afgelopen twee weken prachtig warm en groeizaam weer gehad. De gewassen vliegen de grond uit en groeien goed, maar ook de aardappelopslag die de afgelopen zachte winter hebben overleefd groeien goed.
Met andere woorden werk aan de winkel. Ik zelf heb in 2 ha bieten veel opslag van de Bintjes van vorig jaar. Doordat de Bintjes vorig jaar nogal fijn in de maat waren is er veel achter gebleven op het land.
Nu staan ze volop in de bieten. En om fytophtora en aaltjesvermeerdering te voorkomen moeten ze bestreden worden.
Dit heb ik gedaan met een Weevers-machine van een collega akkerbouwer uit de buurt. Deze machine heeft dweiltjes die tussen de rijen over de grond en aardappels slepen, waardoor de aardappels bestreden worden. ( de dweiltjes worden vochtig gehouden met het onkruidbestrijdingsmiddel Roundup )
In de rij van de bieten moeten de aardappels nog met de hand bestreden worden. Dit doe ik met behulp van een foetsie spuitje ( een soort injectie spuitje in het groot waarmee een druppeltje middel op het onkruid of aardappelopslag word gespoten). Ook met behulp van hetzelfde onkruidmiddel worden de laatste aardappels dan bestreden.
In de wintertarwe, waar vorig jaar ook Bintjes stonden, valt de opslag van aardappels mee. Door een onkruidbestrijding met Starane zijn deze aardappels behoorlijk onderdrukt.
De eerste aardappels komen inmiddels ook boven. Dat betekend dat de fytophtora bestrijding weer alle aandacht gaat krijgen in deze teelt.

Afgelopen week (9 Mei) zijn de tulpen beregend. Eerst is kunstmest gestrooid. Om bladschade door het kunstmeststrooien te voorkomen word gelijk achteraan beregend.
Deze week zouden ze de tulpen door de droogte weer beregenen maar dat is door de voorspelde regenval niet meer doorgaan. Sinds dinsdagavond 16 mm regen gehad.
Op de tarwe en de bieten is nog een overbemesting kunstmest gestrooid.