19 mei 2007

19 mei 2007

De eerste worteltjes zijn inmiddels boven gekomen. Er zijn ook nog worteltjes die tegen de korst aanzitten die door de droge dagen van de laatste tijd is gevormd.
Het KNMI voorspelt komende dagen weer regen zodat alle worteltjes boven kunnen komen. De komende tijd gaan we het onkruid te lijf. De suikerbieten zijn zo goed als schoon.
In de uien en oregano komt nogal wat onkruid voor. De komende week is dat het hoofddoel.
Op de wintertarwe is de derde bemesting uitgevoerd. De wintertarwe staat nu bijna voledig in de aar.

19 mei 2007

Wintertarwe staat in de aar.