22 april 2007

22 april 2007

De uien afgelopen week voor de 2e keer beregend om de uienzaadjes die door de eerste keer beregenen zijn gaan kiemen goed aan te laten slaan. Door de droogte zijn er in het uienperceel diverse stadia waar te nemen. Zaadjes die nog droog liggen, zaadjes die net kiemen, uitjes die net boven komen en uitjes in kramstadium en zelfs sommige uien die staan te vlaggen. Bij uien is het belangrijk dat de opkomst zeer regelmatig is. Dit heeft te maken met de onkruidbestrijding. In sommige stadia (het vlagbladstadium) is een uienplantje erg gevoelig voor onkruidbestrijding. In een open en langzaam groeiend gewas als uien kunnen onkruiden zich gemakkelijk ontwikkelen, omdat ze weinig concurrentie hebben te duchten van het uiengewas, gedurende het grootste gedeelte van het groeiseizoen. Een tijdige en effectieve bestrijding is noodzakelijk om te voorkomen dat het gewas onder het onkruid komt. Dat is door de verschillende stadia in de uien moeilijk waardoor uien weg kunnen vallen die in nu in vlagbladstadium staan. Op dit moment hebben we alle uien die er staan eigenlijk wel nodig. Dus er zal een tussenweg gevolgd moeten worden om het onkruid tegen te gaan met zo weinig mogelijk verlies van uitjes. Ook worden door het schrale droge weer de middelen moeilijk opgenomen door het onkruid. Het onkruid heeft een sterke waslaag gekregen.

22 april 2007

Ui in kramstadium

22 april 2007

Ui komt net boven

22 april 2007

Uienzaadje wat flink gekiemd is.

22 april 2007

Verschillende stadia uien.

Op het winterpeen- wintertarwe en aardappelland is een bemesting uitgevoerd.
Komende week ga ik proberen om de winterpeenruggen te maken met de rijenfrees. Dit zal nog een heel karwei worden. De grond is hard en droog.