2018; Aanleg duurzame oever van de Overijsselse tocht

Duurzame oever Overijsselse tocht

In de zomer van 2018 heeft Waterschap Zuiderzeeland een duurzame oever aangelegd aan de Overijsselse tocht. Deze tocht ligt ook deels achter ons akkerbouwbedrijf.

Voor het aanleggen van een duurzame oever wordt de traditionele berm verruimd tot een plasberm van twee meter die zo’n 30 centimeter diep is. Door deze verbreding krijgt het agrarisch gebied bij een hoger waterpeil minder snel ‘natte voeten’. Daarnaast biedt de oever zo meer ruimte aan planten en dieren. Dit heeft een positief effect op de waterkwaliteit. Duurzame oevers waar de huidige beschoeiing aan het einde van zijn levensduur is en hierdoor afgeschreven zijn worden vervangen.

Het waterschap legt duurzame oevers aan om drie redenen.

  • Het is goedkoper in het onderhoud.
  • Betere ecologische waterkwaliteit.
  • Heeft een betere waterberging.

Veel meer info over het hoe en waarom van duurzame oevers is hier te vinden.

Hieronder een foto-reportage die ik deze zomer gemaakt heb.

8 juni 2018

Het talud van de Overijsselse tocht wordt geklepeld.


27 juni 2018

Oude beschoeiing en palen word verwijdert.


Nieuwe beschoeiing en palen.


Begin juli, opruimen oude houten beschoeiing  en palen.


Begin Juli, nieuwe onbehandelde houten palen plaatsen in de tocht.


Nieuwe duikers aangelegd.Talud opnieuw maken en afvoeren van de grond.


De taluds zijn opnieuw ingezaaid. Hieronder het uiteindelijke resultaat.